Numery cz³onków SS od 232 000 do 232 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

232 005

Josef WIEMANN

01.10.1893

249 673

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.05.1936 r.

232 026

Kurt WAWRZIK

03.08.1907

350 622

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 25.08.1939 r.

232 027

Karl WITT

19.03.1902

1 113 349

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

232 037

Fritz CYGAN

29.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

232 040

Adolf EBERHARDT

 

379 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
18.10.1935 r. - wykluczony z SS

232 044

Adolf KLEFFEL

19.08.1906

3 950 662

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 10.02.1943 r.

232 046

Fritz BORGWARDT

 

 

SS-Sturmmann

232 051

Heinrich SPETH

25.07.1894

3 034 830

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

232 068

Erich MEJER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

232 092

Heinrich SCHÜTT

10.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

232 093

Karl PETERSEN

25.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

232 095

Otto SAGGAU

22.05.1904

5 956 222

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

232 099

Wilhelm BRUEGMANN

23.12.1897

4 020 855

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

232 103

Wilhelm SPRENGER

 

 

SS-Rottenführer

232 116

Helmut ROHWER

 

 

SS-Mann
03.07.1937 r. - wykluczony z SS

232 126

Wilhelm SCHRÖDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

232 144

Friedrich SASS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

232 157

Kurt GUTTMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

232 158

Rudolf OSTERROTH

04.09.1903

4 923 893

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

232 160

Erich TULOWICKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

232 177

Fritz von HANSTEIN

03.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

232 178

Karl HORN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

232 182

Adrien ROGIVUE

02.06.1883

1 751 934

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

232 184

Alfred KIRCHNER

28.08.1887

1 184 269

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

232 198

Philipp SCHEPP

25.11.1901

2 158 228

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

232 199

Emil SCHWERTLE

01.07.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

232 205

Heinrich BRINKMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

232 233

Otto WAHLBRINK

 

 

SS-Mann

232 245

August SCHNIEDERMANN

 

 

SS-Mann

232 247

Wilhelm WESTKAEMPER

 

 

SS-Mann

232 262

Heinrich REKER

 

 

SS-Mann

232 265

Ignaz RENNECKE

 

 

SS-Mann
07.10.1936 r. - wykluczony z SS

232 283

Wilhelm MEIER

 

 

SS-Mann

232 307

Fritz FREISE

 

 

SS-Sturmmann

232 330

Hans GRAEF

20.04.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

232 331

Karl EICHLER

18.05.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.07.1944 r.

232 332

Anton DREWES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

232 347

Josef ZIMMERMANN

27.01.1889

2 852 622

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

232 348

Franz QUADFLIEG

27.04.1913

5 310 832

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

232 392

Josef MIESE

 

 

SS-Rottenführer

232 434

Otto GROSSE-WIETFELD

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

232 436

Carl SCHRÖDER

13.04.1906

2 492 355

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

232 455

Walter TITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

232 460

Herbert SCHLATHÖLTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

232 466

Rudolf MATHES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

232 468

Dr Franz KOESTER

24.09.1904

1 640 863

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

232 469

Johann RAABE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

232 471

Hermann LAIMANN

 

 

SS-Sturmmann

232 474

Klemens HÜLTENSCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

232 493

Willi STRÄTER

 

 

SS-Sturmmann

232 509

Curt RENNER

27.11.1899

2 795 203

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

232 510

Kurt NOWACK

27.04.1904

4 583 204

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

232 529

Werner BECKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

232 565

Erich WINKELMANN

 

 

SS-Mann

232 579

Fritz DANNHÄUSER

 

 

SS-Mann

232 581

Josef WEINGARTEN

 

 

SS-Mann

232 602

Dr Paul KOLSCH

16.07.1893

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

232 614

Rudolf BUTTLER

07.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

232 629

Paul DANGO

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

232 639

Karl FABER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

232 642

Erich DUBKE

12.12.1895

3 714 221

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

232 654

Ulrich GOERTZ

28.12.1910

4 690 965

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 18.03.1942 r.

232 663

Werner STRICH

 

 

SS-Sturmmann

232 691

Siegfried PLUQUETT

 

 

SS-Scharführer

232 692

Paul SCHOMBACH

 

 

SS-Rottenführer

232 704

Willi RADZUNAT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

232 711

Bruno KOSLOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

232 723

Hellmut LUDING

 

 

SS-Unterscharführer

232 730

Rudolf HERTZER

19.12.1893

972 850

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

232 734

Paul ERDMANN

12.09.1886

2 232 860

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

232 739

Wilhelm ZIELKE

21.12.1892

469 820

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

232 743

Herbert WENZLAFF

 

 

SS-Unterscharführer

232 744

Wilhelm WENDER

12.09.1891

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

232 750

Friedrich POHL

27.07.1885

3 717 440

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

232 758

Franz MINDAK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1943 r.

232 761

Leopold BENTLIN

07.09.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

232 766

Max GNIFFKE

11.07.1894

927 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

232 768

Adolf WOLFRAM

29.07.1893

3 720 365

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

232 772

Walther BOEHLKE

07.08.1893

1 293 230

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

232 775

Ernst KRAUSE

 

 

SS-Hauptscharführer<
wykluczony z SS w 1944 r./TD>

232 776

Heribert JANKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

232 784

Herbert SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

232 787

Dr Lambert LUEB

17.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

232 789

Bruno ARNDT

 

231 933

SS-Untersturmführer
25.08.1936 r. - wykluczony z SS

232 795

Hans SCHIERITZ

11.11.1903

797 839

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

232 798

Bruno MEYHOEFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

232 799

Ludwig SACK

12.03.1890

4 991 668

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1940 r.

232 801

Max STEIN

18.07.1902

2 841 927

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

232 804

Hugo SALWEY

 

 

SS-Unterscharführer

232 825

Erich KLINGENBERG

22.07.1904

1 673 304

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

232 826

Wilhelm HAESE

 

 

SS-Rottenführer

232 839

Alfred GLÄUBITZ

 

 

SS-Rottenführer
01.03.1939 r. - wykluczony z SS

232 850

Bruno BOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

232 858

Johannes EICHEL

23.06.1883

4 756 848

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

232 861

Erwin KORN

 

 

SS-Rottenführer

232 870

Bruno WANDTKE

 

 

SS-Rottenführer

232 880

Hans GRABOWSKI

 

 

SS-Mann

232 884

Kurt KOWSKY

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

232 890

Joachim NEHRING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

232 895

Heinz BÄSELL

29.10.1891

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

232 901

Wilhelm LIEBEKNECHT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

232 912

Oskar SCHICKS

01.10.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zmar³ w obozie jenieckim w 1946 r.

232 916

Helmut HIRSCH

 

 

SS-Unterscharführer

232 917

Hans BRODAU

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

232 918

Albert GROSS

 

 

SS-Rottenführer

232 921

Georg GRIECHEN

 

 

SS-Mann

232 922

Curt LEHR

24.06.1893

1 685 186

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

232 936

Conrad CLAUSNITZER

11.04.1908

2 732 209

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

232 937

Günther JAHN

24.01.1903

3 950 658

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

232 938

Alfred ARNOLD

 

 

SS-Unterscharführer

232 939

Wilhelm ZIEMSSEN

21.02.1910

5 084 030

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.09.1943 r.

232 940

Dietrich ZIEMSSEN

26.08.1911

4 821 213

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

232 941

Wilhelm BIRKMAIER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

232 942

Erich RUCKWIED

29.12.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 14.10.1944r.

232 945

Ludwig KIESSLING

17.10.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

232 946

Josef OBERMAIER

08.01.1914

4 142 649

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.
zgin±³ 25.05.1944 r.

232 949

Karl STUTZMANN

30.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

232 951

Martkn RITT

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

232 954

Leonhard BLUM

20.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

232 955

Walter KNIEP

13.12.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 22.04.1944 r.

232 960

Josef LORENZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

232 961

Oskar SCHOENIG

26.07.1897

2 262 277

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

232 967

Siegfried OTTWASKA

10.05.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

232 969

Hermann KISTNER

 

 

SS-Unterscharführer

232 972

Willi ERB

 

 

SS-Mann

232 974

Friedrich SAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

232 976

Wilhelm BRENNECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

232 988

Helmut FUNK

27.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion