Numery cz³onków SS od 233 000 do 233 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

233 019

Hans KIENINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

233 051

Claus FREUND

20.04.1900

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

233 052

Franz DIETRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

233 053

Georg BOLLET

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

233 066

Max SCHWEIZER

 

 

SS-Mann

233 088

Hermann WINAI

 

 

SS-Sturmmann

233 111

Arthur RIETH

14.04.1890

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

233 138

Hans REICHLE

24.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

233 140

Hans DANIEL

 

 

SS-Mann

233 156

Fritz SCHNEBLE

 

 

SS-Mann

233 169

Oskar MÜLLER

 

 

SS-Mann

233 179

Wilhelm BURKARDT

19.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

233 183

Walter FASSING

30.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

233 194

Karl SCHAIBLE

 

 

SS-Sturmmann

233 198

Emil KARST

04.07.1914

3 601 676

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 23.12.1944 r.

233 199

Georg ELLING

15.05.1899

3 461 625

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

233 203

Herbert DRIESCHNER

 

 

SS-Unterscharführer

233 210

Waldemar BEISCH

03.05.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

233 215

Erich KUSTERER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

233 251

Walter SCHRUMPF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

233 272

Josef SCHLOTTER

27.10.1910

3 126 432

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

233 293

Karl IMGRABEN

 

 

SS-Unterscharführer

233 339

Walter BECK

 

 

SS-Mann

233 357

Rudolf SOMMER

 

 

SS-Sturmmann

233 370

Heinz WOLANSKY

05.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

233 379

Erich ILTGEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

233 388

Robert FRANK

24.02.1914

4 166 966

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1941 r.

233 392

Elimar PRECHT

25.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

233 394

Johann GUGGENBERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

233 396

Heinz KEHL

02.05.1910

4 037 170

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

233 423

Stefan SCHLUDE

25.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

233 432

Karl KOLL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

233 441

Felix SEITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

233 447

Ernst RITTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

233 469

Ernst LORITZ

18.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

233 470

Hermann HOEGI

 

 

SS-Unterscharführer

233 484

Kurt SCHÄFER

08.06.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

233 502

Rudolf ZITTEL

 

 

SS-Mann

233 505

Dr Rudolf PFAFF

16.03.1907

4 028 992

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 04.01.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 04.01.1942 r.

233 521

Josef PFAFF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

233 525

Johann ARMBRUSTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

233 528

Alois SCHMITT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

233 535

Fritz LOEBE

 

 

SS-Mann

233 554

Matthias RIEHLE

 

 

SS-Rottenführer

233 555

Georg RUELKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

233 556

Karl LEHMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

233 578

Hans KERN

17.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

233 595

Friedrich RUCKH

17.04.1897

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

233 605

Heinrich KRAEMER

 

 

SS-Mann

233 613

Herbert KOLBE

 

 

SS-Unterscharführer

233 615

Oskar OEHLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

233 633

Dr Leopold BORHO

14.06.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06 1943 r.

233 647

Friedrich SCHRECKHAAS

 

 

SS-Rottenführer

233 648

Hubert REICHERT

 

 

SS-Sturmmann

233 654

Gottfried HERTE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

233 658

Wilhelm DROLLINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

233 663

Jakob BORN

 

 

SS-Rottenführer

233 665

Franz WEBER

 

 

SS-Rottenführer

233 680

Albert EHRHARDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

233 684

Friedrich KECK

 

 

SS-Rottenführer

233 694

Horst BRÜCKNER

 

 

SS-Mann

233 695

Arthur BERWART

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

233 737

Josef ECHLE

 

 

SS-Rottenführer

233 768

Heinrich BRENNER

20.06.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

233 783

Albert BAUMBEITER

 

 

SS-Mann

233 799

Julius FISCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

233 803

Jakob KOPP

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

233 808

Dr Karl BRAUN

16.08.1909

2 834 098

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

233 812

Adolf HEGGELIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

233 813

Fritz NOVARINA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

233 823

Kurt SPECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

233 843

Rudolf DESSART

 

 

SS-Unterscharführer

233 868

Karl HEUMANN

 

 

SS-Rottenführer

233 871

Dr Reinhold MORS

29.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 10.04.1944 r.

233 872

Günther JUNG

 

 

SS-Unterscharführer

233 905

Georg WEHMEIER

 

 

SS-Unterscharführer

233 916

Karl RAIBLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

233 920

Martin HIRT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

233 950

Leo VOEGTLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

233 966

Josef TRAUTH

 

 

SS-Rottenführer

233 972

Hans WOLFSTURM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

233 988

Hans KEIL

06.04.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

233 995

Julius KRAUSCH

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion