Numery cz³onków SS od 234 000 do 234 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

234 007

Reinhold NILSON

 

 

SS-Sturmmann

234 010

Dr Paul ROSNER

25.07.1905

201 116

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

234 018

Wolfgang HEIM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 042

Arthur MEYER

19.04.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

234 057

Rudolf SIEGL

18.06.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

234 063

Hermann GLUECK

 

 

SS-Mann

234 081

Hans NEUKERT

26.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

234 104

Ludwig BRAUN

08.07.1893

2 289 727

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

234 110

Walther SCHMIEDING

19.01.1897

427 684

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

234 111

Josef SCHÖNWÄLDER

13.07.1897

18 691

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

234 112

Josef MEYER

05.01.1883

23 519

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.05.1934 r.

234 113

Karl WAGNER

 

 

SS-Unterscharführer

234 115

Karl WARTH

07.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

234 131

Erich GEIER

 

 

SS-Unterscharführer

234 133

Gustav WUELFERT

 

 

SS-Rottenführer

234 142

Karl OSTERSEHLT

11.09.1884

2 524 857

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

234 144

Heinrich SPRANGER

 

 

SS-Scharführer

234 145

Friedrich WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

234 159

Leonhard SIMON

22.07.1896

2 605 954

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

234 177

Kurt BERTRAM

 

34 891

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.
25.11.1936 r. - opu¶ci³ SS

234 184

August BLECHINGER

22.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

234 186

Gottfried HARTNAGEL

20.01.1911

4 583 145

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

234 187

Josef OHLSCHMIDT

05.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

234 190

Ludwig RUCKDESCHEL

15.03.1907

29 308

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

234 199

Erwin GRUBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

234 216

Hans von KILLISCH-HORN

10.01.1912

644 074

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

234 217

Alois WINKLER

 

 

SS-Unterscharführer

234 219

Hans WOLF

 

 

SS-Mann

234 253

Alfred MILKE

 

 

SS-Mann

234 258

Georg MEYER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 293

Otto KLAPROTH

 

 

SS-Mann

234 365

Franz TEUPEL

 

 

SS-Mann

234 389

Harry STUENKEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 400

Adolf MOHLFELD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

234 441

Paul HEIDEN

01.02.1889

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.03.1935 r.

234 447

Hermann WARNECKE

 

 

SS-Scharführer

234 466

Johannes RUNZE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 478

Kurt BECHER

12.09.1909

4 486 195

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1945 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1945 r.

234 482

Kurt ENGELKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

234 490

Alwin DUESKOW

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

234 521

Gerhard STAENDER

18.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

234 552

Erwin SEEWÖSTER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

234 570

Kurt WEGNER

05.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

234 583

Günther BUHSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

234 604

Walter SCHALOCK

 

 

SS-Mann
10.04.1937 r. - wykluczony z SS

234 638

Poppe JAKOBS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

234 642

Otto FROEHLKE

 

 

SS-Mann

234 643

Karl KOEHNKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 688

Alfred GERSTENKORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

234 691

Richard ZUHN

15.12.1915

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

234 701

Otto HAGEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

234 702

Paul SASS

02.04.1902

202 665

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

234 704

Alfred BEHRENDS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

234 708

Robert HÜCKSTEDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

234 712

Gustav KLEIN

07.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

234 717

Kur SCHRÖTER

18.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

234 728

Gerhard WENZEL

 

 

SS-Sturmmann

234 735

Heinrich HANNOVER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

234 736

Franz JÜRGENS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

234 738

Julius MARTIN

11.08.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

234 747

Hans GÜNTHER

31.12.1910

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

234 753

Alfred SALCHOW

 

 

SS-Rottenführer

234 759

Max DUESING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

234 770

Friedrich SCHENK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

234 772

Karl ZILLMER

28.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

234 774

Willi WEWETZER

13.10.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

234 779

Willi KERSTING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 805

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 831

Max WESTMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 853

Werner TIETZ

06.12.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
31.05.1938 r. - wykluczony z SS

234 866

Max VERWIEBE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

234 871

Wilhelm SPRENGER

19.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

234 894

Martin PANSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

234 899

Franz RÖSECKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

234 900

Fritz STEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

234 908

Walter GOLTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

234 918

Otto KURTH

28.01.1900

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

234 934

Ewald ENGEL

23.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 27.10.1943 r.

234 951

Carl BEETZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

234 952

Otto MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

234 954

Alfons SCHARF

27.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

234 955

Fritz SCHARFENBERG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

234 957

Erwin SCHUBERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

234 960

Karl PRÄFCKE

07.07.1898

2 817 216

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

234 964

Dr Kurt SCHNETZER

05.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

234 978

Heinz ROSENQUIST

18.09.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

234 981

Norbert HEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

234 983

Hugo WISNET

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion