Numery cz³onków SS od 235 000 do 235 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

235 000

Hugo KLIP

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

235 011

Karl BORGSMÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

235 014

Ernst POHLMEIER

 

 

SS-Sturmmann

235 016

Eugen PLATTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 017

Hugo SPORK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

235 019

Josef MINTERT

 

 

SS-Mann

235 030

Wilhelm LIPPMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 056

Wolfgang DIESE

29.04.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.09.1943 r.

235 065

Fritz EVEN

 

 

SS-Unterscharführer

235 066

Max MADLENER

13.11.1898

2 305 239

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

235 069

Ludwig LEUCHTEN

 

 

SS-Sturmmann

235 072

Kurt WIGAND

 

 

SS-Unterscharführer

235 101

Wilhelm FINKENBURG

 

 

SS-Sturmmann

235 138

Albert SCHENCKING

09.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

235 149

Albert TILLMANNS

02.02.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

235 162

Johann WULFEKAMMER

 

 

SS-Mann

235 165

Walter WILLIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

235 168

Fritz ALTEVOGT

 

 

SS-Mann

235 171

Heinrich KNAPP

 

 

SS-Sturmmann

235 173

Ernst LÜTTKEMEIER

 

 

SS-Mann

235 174

Julius LINTNER

 

 

SS-Mann

235 178

Wolfgang SCHROEDER

 

 

SS-Mann

235 195

Hubert SIELHORST

 

 

SS-Mann

235 197

Josef STALL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

235 201

Anton HILLEMEIER

 

 

SS-Mann

235 212

Arnold WERNER

 

 

SS-Mann
12.01.1939 r. - wykluczony z SS

235 213

Dr Otto DROEGENKAMP

04.08.1899

818 768

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.04.1941 r.

235 215

Fritz EHLERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

235 241

Johann ASSENMACHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

235 259

Wilhelm FELDER

29.06.1901

531 649

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

235 263

Fritz BRÄHMIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 336

Herbert FISCHBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 341

Bernhard FIETSCH

18.08.1891

5 750 993

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

235 342

Kurt ANDERS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

235 349

Herbert BAUMERT

11.06.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

235 355

Aurel RITTBERG

 

 

SS-Mann

235 356

Georg HELLER  (1)

 

 

SS-Mann

235 368

Otto Gustav Frhr. von WÄCHTER

08.07.1901

301 093

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 16.05.1944 r.

235 369

Max FÜHRER

20.03.1900

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 18.02.1935 r.

235 380

Gottfried SCHUSTER

 

 

SS-Sturmmann

235 383

Hans BLATTNER

30.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

235 399

Carl HERBRECHTER

07.06.1886

417 204

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

235 401

Hans KUHN

23.03.1892

2 457 097

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

235 413

Fritz BÜTTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

235 416

Paul SCHULZ

21.08.1890

2 356 334

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

235 422

Erich SCHENKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

235 423

Richard JÜNIGK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

235 431

Max MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

235 436

Bernhard GERHARD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

235 448

Günther SCHULTZE

24.08.1896

3 077 691

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

235 453

Friedrich SCHADOW

09.03.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.02.1944 r.

235 454

Ralf ROGGE

20.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

235 455

Günther PRIEBE

29.03.1911

1 411 123

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

235 458

Hans MEYER-BOTHLING

06.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zmar³ w 1944 r.

235 462

Oskar VORBRICH

29.06.1901

92 712

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

235 469

Werner LIPS

17.11.1905

181 379

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

235 473

Adolf ZIBELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

235 482

Hatto WEISS

28.05.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

235 487

Fritz FRÖHLICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

235 489

Eberhard KUEHL

08.10.1911

226 600

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

235 491

Kurt SCHRAMM

13.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

235 496

Erich RUNGE

29.11.1907

2 637 976

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

235 520

Fritz GOETZKE

 

 

SS-Rottenführer

235 550

Arthur ERDMANN

18.10.1897

1 768 485

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1945 r.0
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

235 558

Heinrich KASSA

 

 

SS-Unterscharführer

235 570

Wilhelm LISTBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 w dniu r.

235 573

Martin NOWACZYK

06.04.1902

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

235 581

Arno SCHULZ

01.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

235 604

Günther FRITZE

04.01.1913

5 062 159

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

235 612

Gerhard HENNING

 

 

SS-Sturmmann

235 616

Max HENSCHEL

28.02.1903

2 894 044

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

235 617

Wolfgang HERZOG-MEYHÖFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

235 621

Günther QUOOS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

235 626

Alfred BOETTCHER

08.02.1909

4 156 902

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

235 631

Kurt KANNO

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

235 637

Arthur ZÜBLIN

14.01.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

235 641

Kurt ROSE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

235 646

Herbert FRANK

 

 

SS-Rottenführer

235 659

Dr Hermann SARNOW

12.06.1901

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

235 662

Gerhard SCHLAMEUSS

 

 

SS-Sturmmann

235 667

Hans HILDEBRANDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

235 682

Adolf BUDDE

12.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

235 688

Stephan LUTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

235 693

Lothar KREUZ

09.09.1888

2 590 659

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

235 699

Erich MISSIGBRODT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

235 706

Friedrich WICKE

08.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

235 712

Georg LAU

16.11.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

235 716

Fritz MASUHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 718

Martin FISCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

235 719

Rolf HILGERT

 

410 744

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.
18.05.1936 r. - wykluczony z SS

235 722

Walter OPITZ

 

 

SS-Mann

235 726

Erich SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

235 732

Ernst BUSCH

 

 

SS-Sturmmann

235 776

Richard WENZEL

 

 

SS-Mann

235 786

Karl HUEBNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

235 801

Otto SCHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 823

Arthur KLEINERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

235 829

Kurt GOLDMANN

 

 

SS-Unterscharführer

235 834

Siegfried FRIEBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 842

Helmut BRAUN

 

 

SS-Unterscharführer

235 888

Emil GRABOW

11.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

235 899

Heinz HORN

 

 

SS-Sturmmann

235 901

Wilhelm HOLDEFLEISS

24.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

235 914

Karl BUSS

25.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

235 940

Gerhard PELLIN

13.04.1914

3 601 803

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

235 960

Georg HALFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

235 969

Waldemar KENDLER

 

 

SS-Rottenführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 235 356 dla:
    SS-Mann - Georg HELLER
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Walter TREUERSCH, urodz. 19.02.1912 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion