Numery cz³onków SS od 236 000 do 236 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

236 007

Bernhard GROSSE

08.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

236 030

Hugo KUBIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

236 049

Ferdinand SCHMIDT

 

 

SS-Mann

236 055

Franz MUCK

 

 

SS-Rottenführer

236 062

Herbert REKOW

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

236 064

Alfred HELBIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

236 073

Werner KLEIN

 

 

SS-Mann
26.04.1935 r. - wykluczony z SS

236 075

Paul HERMANN

13.06.1901

1 782 189

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

236 088

Franz LORENZ

02.04.1903

4 363 258

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

236 123

Otto SCHULZ-KAMPFHENKEL

27.08.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

236 124

Max RÖSNER

10.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

236 135

Max BLESSIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

236 147

Bruno STOBBE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

236 154

Ernst MÖLLER

05.03.1891

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

236 156

Hans BRÖNNIMANN

 

 

SS-Sturmmann

236 169

Walter TODT

19.12.1908

1 764 885

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

236 174

Dr Wilhelm SCHULTE

27.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

236 178

Walter FALKENHAYN

18.03.1879

4 244 777

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

236 193

Adolf SPIELHOFF

 

 

SS-Mann

236 217

Martin PUSCH

23.12.1888

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

236 236

Oskar KUNTZE

20.09.1915

4 137 160

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.08.1941 r.

236 239

Karl CONRAD

21.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

236 263

Horst ROEHRICHT

02.09.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

236 271

Martin WÜNSCHE

12.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

236 279

Willy MAUKSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

236 287

Heinz BÜNGELER

29.03.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.03.1943 r.

236 288

Walter POHLE

06.01.1910

486 601

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

236 290

Arnold STRIPPEL

02.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

236 294

Martin WIMMER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

236 295

Alex WERRMANN

19.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

236 298

Herbert GASCH

19.07.1912

1 377 868

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

236 307

Helmut BADE

23.09.1914

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1939 r.

236 309

Max NUERNBERGER

29.12.1896

1 251 794

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

236 310

Ludwig LOHSE

 

 

SS-Unterscharführer

236 312

Walter SCHUMANN

12.11.1895

752 250

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

236 319

Dr Theodor WISSMÜLLER

30.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

236 323

Johannes GEORGI

17.08.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

236 324

Helmut WEIGELT

29.06.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

236 329

Fritz JANDER

 

 

SS-Sturmmann

236 342

Helmut HOFMANN

03.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

236 346

Ernst WEIDENTHAL

 

 

SS-Mann

236 348

Fritz STOLZE

08.05.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

236 354

Franz FAISTAUER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

236 361

Georg LEIST

15.06.1891

1 147 539

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

236 385

Anton WIEK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

236 388

Alexander KITTSTEIN

17.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

236 397

Otto GERLACH

20.08.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.03.1945 r.

236 401

Willi HOLDMANN

 

 

SS-Untersturmführer

236 410

Erich SCHWAHN

28.06.1877

4 831 190

SS-Standartenführer - awans w dniu 27.11.1934 r.

236 432

Hermann SEIDENTHAL

 

 

SS-Unterscharführer

236 435

Erich WIENECKE

28.10.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

236 436

Franz KRAUS

03.02.1904

3 510 154

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

236 453

Thomas MIELE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

236 479

Robert HOFFMANN

26.08.1887

1 905 867

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

236 496

Willi DEUTSCHENDORF

 

 

SS-Sturmmann

236 498

Fritz DORSCH

 

 

SS-Rottenführer

236 510

Willy PETERS

 

 

SS-Unterscharführer

236 517

Waldemar WARRAS

21.01.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

236 518

Franz DIETRICH

 

 

SS-Oberscharführer

236 520

Josef HERRNDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

236 521

Herbert ERDMANN

 

 

SS-Oberscharführer

236 522

Emil KIENAST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

236 523

Bernhard MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

236 526

Walter KUHN

 

 

SS-Sturmmann
01.03.1939 r. - wykluczony z SS

236 548

Hermann KUHN

15.02.1895

1 012 660

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

236 561

Erich HIEPLER

 

 

SS-Rottenführer

236 564

Heinz HOFFMANN

 

 

SS-Rottenführer

236 571

Walter ROGALSKI

 

 

SS-Mann

236 572

Ernst FRANK

 

 

SS-Sturmmann

236 579

Erich WEIN

 

 

SS-Mann

236 580

Walter WIENS

 

 

SS-Mann

236 589

Otto REICHWALD

 

 

SS-Mann

236 598

Erwin KRAUSE

 

 

SS-Mann

236 601

Arthur LATOMSKI

 

 

SS-Rottenführer

236 602

Herbert DOLIESEN

 

 

SS-Mann

236 605

Paul WISCHNEWSKI

 

 

SS-Sturmmann

236 606

Erich Friedrich DAHM

30.12.1912

5 080 998

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.03.1943 r.

236 613

Bruno KRELL

 

 

SS-Unterscharführer

236 618

Curt BUERGER

28.12.1896

4 756 840

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

236 622

Erich BRANDT

13.05.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

236 635

Herbert KAISER

 

 

SS-Mann

236 641

Lothar PRIESKORN

 

 

SS-Mann

236 643

Kurt MARQUARDT

 

 

SS-Mann

236 648

Paul SCHRÖTER

 

 

SS-Rottenführer

236 654

Otto BANK

 

 

SS-Mann

236 657

Emil SADLOWSKI

 

 

SS-Mann

236 661

Albert BERG

 

 

SS-Rottenführer

236 676

Karl BAHR

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

236 683

Karl GEHRMANN

 

 

SS-Sturmmann

236 704

Wilhelm JARUSCHKEWITZ

 

 

SS-Rottenführer

236 711

Walter LABATZKI

 

 

SS-Mann

236 734

Arthur BOMKE

 

 

SS-Sturmmann

236 749

Georg PANNHAUSEN

09.12.1903

2 075 111

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

236 751

Erich BUCHHOLZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

236 772

Harald VOLKMANN

25.09.1905

4 924 052

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

236 780

Ewald SPRINGER

 

 

SS-Mann

236 811

Ernst MULACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

236 826

Fritz WILL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

236 828

Walter RIEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

236 835

Wolfgang FOLLER

 

 

SS-Sturmmann

236 839

Otto KNORR

 

 

SS-Mann

236 852

Herbert DEGENHARDT

01.02.1909

190 165

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

236 855

Franz BUSCHTA

30.03.1905

300 715

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

236 858

Karl KRAUSE

05.03.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

236 859

Egon PETER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

236 860

Heinrich SCHWARZ

 

 

SS-Rottenführer

236 861

Wilhelm WANECK

25.11.1909

510 559

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

236 873

Alfred HECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

236 883

Johannes GEIGER

13.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

236 885

Heinz STAUDENMAYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

236 888

Adolf HUBER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

236 904

Alfons LAUBER

 

 

SS-Mann

236 912

Willi VOLZ

 

 

SS-Mann

236 918

Hermann HOGG

 

 

SS-Unterscharführer

236 919

Otto BOEHMLER

 

 

SS-Rottenführer

236 925

Helmut BUERCK

 

 

SS-Rottenführer

236 942

Arthur STECK

 

 

SS-Mann

236 956

Helmut STEINBACHER

 

 

SS-Sturmmann

236 957

Otto SORG

 

 

SS-Mann

236 971

Walter SCHÜSSLER

29.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

236 973

Alfred GANZHORN

 

 

SS-Unterscharführer

236 978

Berthold HESSELBARTH

01.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 13.08.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion