Numery cz³onków SS od 237 000 do 237 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

237 003

Hans CHOWANECZ

 

 

SS-Rottenführer

237 006

Walter HÄUSSERMANN

12.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

237 013

Otto Rudolf LAISTNER

12.06.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.08.1943 r.

237 025

Alfred KUEHNER

 

 

SS-Sturmmann

237 033

Paul HEEREN

 

 

SS-Mann

237 056

Otto BAUM

15.11.1911

4 197 040

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 17.09.1944 r.

237 060

Hans JÄHRLING

 

 

SS-Rottenführer

237 081

Karl RUFF

 

 

SS-Unterscharführer

237 092

Otto DOSTER

11.09.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.11.1944 r.

237 093

Erich WEINSTOCK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

237 097

Emil SATTELMEIER

 

 

SS-Rottenführer

237 102

Karl BEITINGER

 

 

SS-Unterscharführer

237 116

Hermann HANNEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

237 117

Karl HANSELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

237 134

Richard MOSER

 

 

SS-Mann

237 155

Karl von OLNHAUSEN

21.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

237 175

Valentin WALCZUCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

237 176

Paul WALCZUCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

237 199

Karl PFLUG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

237 206

Erich KIMMELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

237 211

Walter FURTHMÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

237 220

Georg GRUBER

 

 

SS-Mann

237 221

Otto VOEGELE

 

 

SS-Rottenführer

237 223

Walter LOH

01.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

237 224

Wolfram BÜNTE

24.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

237 226

Ernst JÄGER

 

 

SS-Sturmmann

237 229

Karl SEIDEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

237 235

Anton MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

237 252

Arthur IGELMAYER

24.06.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

237 296

Otto KIENITZ

 

 

SS-Oberscharführer

237 303

Rudolf ENSELING

30.08.1914

3 462 418

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

237 317

Erich SCHANZ

 

 

SS-Mann

237 327

Karl GNAM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

237 341

Heinz UEBELHÖR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

237 346

Paul THEISS

12.10.1901

4 029 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

237 359

Wilhelm ZACHMANN

 

 

SS-Mann

237 413

Rudolf STÄRK

 

 

SS-Sturmmann

237 415

Engelbert SCHMITT

 

 

SS-Rottenführer

237 421

Hannes EISELE

13.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

237 452

Oskar AXTER

 

 

SS-Rottenführer

237 469

Fridolin STAUB

 

 

SS-Rottenführer

237 470

Otto FUNK

30.10.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

237 478

Karl ROTHFUSS

 

 

SS-Sturmmann

237 488

Hermann MAIER

 

 

SS-Sturmmann

237 517

Wilhelm MEURER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

237 519

Friedrich SPÄTH

21.10.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 13.08.1944r.

237 524

Walter BRUDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

237 537

Wolfgang LANDMANN

 

 

SS-Oberscharführer

237 546

Heinz STEINEL

 

 

SS-Sturmmann

237 558

Franz EVERHARDT  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

237 562

Dr Heinz DREISSIG

10.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

237 577

Walter REYER

 

 

SS-Rottenführer

237 600

Ernst NIKLAUS

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

237 602

Otto BLUM

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

237 608

Otto KLEINHANS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

237 621

Walter BENDER

 

 

SS-Mann

237 622

Fritz ZIMMERMANN

02.09.1891

4 463 795

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

237 644

Hans WELZ

06.09.1892

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

237 647

Adolf ECKERLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

237 653

Alois HORNUNG

04.03.1911

4 719 031

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

237 655

Josef BUEHLER

 

 

SS-Mann

237 657

Karl HELD

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

237 662

Kurt RÖSINGER

01.09.1906

887 103

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

237 668

Willi LULAY

 

 

SS-Mann

237 670

Eugen WIEST

 

 

SS-Rottenführer

237 676

August SCHILLI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

237 703

Franz LOHNER

 

 

SS-Sturmmann

237 706

Eugen TRÖHLER

 

 

SS-Unterscharführer

237 710

Max SCHNEIDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

237 714

Erich SEIPP

 

 

SS-Scharführer

237 717

Hermann ROSENBAUM

 

 

SS-Mann

237 722

Robert BURKHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

237 751

Ernst CANTER

15.12.1888

1 434 988

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

237 752

Hanz RETTIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

237 765

Theodor EITEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

237 772

Hermann RITTER

12.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

237 776

Otto GRENZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 06.06.1939 r.

237 778

Paul ZIMMER

23.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

237 790

Gottfried KARDUCK

27.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

237 803

Dr Karl WILHELMS

20.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

237 808

Erwin GROSS

 

 

SS-Oberscharführer

237 817

Heinrich PÜTZ

01.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

237 818

Werner KRAHE

 

 

SS-Mann

237 839

Emil WEIGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

237 858

Bernhard DIERKESMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

237 878

Anton SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmmann

237 891

Friedhelm KAISER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

237 894

Bernhard BORCHARD

 

 

SS-Mann

237 895

Hermann COUVET

03.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

237 909

Heinz NELLEN

27.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS
zdegradowany w 1943 r. do stopnia SS-Schütze
zgin±³ 27.11.1943 r.

237 912

Fritz HARTMANN

28.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS

237 924

Hans REUEL

 

 

SS-Mann

237 937

Adalbert DANNSTÄDTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

237 955

Hermann LAAKS

 

 

SS-Mann

237 962

Paul DOERING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 237 558 dla:
    SS-Untersturmführer - Franz EVERHARDT
    SS-Sturmmann - Karl MAYER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion