Numery cz³onków SS od 239 000 do 239 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

239 004

Hugo BUERLE

 

 

SS-Rottenführer

239 005

Rudolf MELZER

15.08.1899

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

239 006

Wilhelm HELDMAIER

26.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

239 021

Kuno KAISER

 

 

SS-Mann

239 026

Gebhard BERGER

 

 

SS-Rottenführer

239 033

Erwin VOLZ

 

 

SS-Mann

239 042

Eugen MÜLLER

 

 

SS-Mann

239 061

Alfred GMELIN

 

 

SS-Sturmmann

239 062

Hermann HAAG

 

 

SS-Mann

239 085

Ernst LUCKERT

10.02.1894

3 431 797

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

239 090

Alfred HARTMANN

29.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

239 093

Michael AMANN

 

 

SS-Unterscharführer

239 094

Friedrich BECK

07.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

239 095

Fritz KIEHN

15.10.1885

233 075

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

239 100

Alfred REIM

09.08.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

239 106

Eugen BÖHRINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

239 108

Alfons KLUMPP

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

239 122

Dr Kurt HÖRGER

05.05.1907

5 462 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

239 128

Wilhelm BÜHLER

 

 

SS-Unterscharführer

239 132

Wilhelm HIRNEISE

 

 

SS-Rottenführer

239 152

Siegfried BREUNLE

 

 

SS-Rottenführer

239 183

Ernst GOETZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

239 187

Georg WACKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

239 194

Emil KENNER

18.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

239 200

Adolf FELLER

06.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

239 204

Wolfgang WEISS

28.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

239 212

Ernst MEIHOFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

239 218

Erich BLANK

 

 

SS-Sturmmann

239 224

Peter WOLZ

06.07.1900

4 463 768

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

239 247

Walter DREXLER

25.09.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 23.02.1945 r.

239 256

Kurt KLEINER

 

 

SS-Mann
14.01.1936 r. - wykluczony z SS

239 263

Otto WOLTER

 

 

SS-Rottenführer

239 266

Hermann LEYH

31.01.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

239 285

Werner HEINZELMANN

 

 

SS-Mann

239 303

Alfons KREPELA

19.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

239 311

Gustav DALFERTH

 

 

SS-Mann

239 325

Fritz WIESSNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

239 344

Richard SIKLER

22.11.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

239 347

Max OTT

 

 

SS-Mann

239 369

Willi BEMMERER

19.12.1911

3 578 074

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

239 379

Helmuth ROTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

239 383

Helmut BESSLER

 

 

SS-Mann

239 390

Leonhard SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

239 410

Franz HEINZELMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

239 414

Erwin RÖCK

29.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

239 422

Willi SCHÄFER

24.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

239 434

Alfred FREI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

239 437

Paul KOEHLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

239 449

Erwin HERRMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

239 456

Gustav HORNUNG

 

 

SS-Mann

239 461

Emil HAFFNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

239 470

Edmund BREY

27.04.1890

308 877

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

239 474

Karl WEISS

 

 

SS-Scharführer

239 487

Arthur KERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

239 491

Franz QUAST

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

239 493

Hans SCHRÖTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

239 507

Paul UNRUH

20.04.1890

644 499

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

239 541

Georg MOSER

 

 

SS-Scharführer

239 554

Wilhelm KRANICH

02.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

239 556

Josef OCHS

 

 

SS-Mann

239 559

Diether LOENHOLDT

13.06.1911

1 414 838

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

239 568

Karl GROSSMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

239 571

August KEMPTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

239 603

Walter BAEHR

 

 

SS-Rottenführer

239 613

Kurt EHMANN

 

 

SS-Sturmmann

239 614

Erich KEMPF

 

 

SS-Sturmmann

239 624

Hans MILTZ

20.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

239 628

Ernst SCHLAGETER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

239 634

Fritz ZIMMERMANN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

239 647

Arthur HAGIOS

 

 

SS-Rottenführer

239 653

Albin NUTZ

 

 

SS-Mann

239 671

Robert GOHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

239 685

Otto SIBOLD

05.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

239 687

Franz GOERIG

 

 

SS-Mann

239 699

Hans LAUPPE

04.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

239 707

Eugen BAUMANN

 

 

SS-Mann

239 711

Friedrich SCHNEIDER

05.05.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

239 713

Hans APPELSHÄUSER

 

 

SS-Mann

239 722

Karl WELLENREUTHER

 

 

SS-Rottenführer

239 737

Robert FLECK

 

 

SS-Sturmmann

239 739

Edwin ROHR

 

 

SS-Sturmmann

239 755

Otto HUEBNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

239 757

Johann SEEL

24.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

239 760

Wilhelm BEYEN

02.04.1906

2 663 011

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

239 763

Gustav TOMASKE

30.12.1911

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1940 r.

239 771

Johann MÜHLEGGER

 

 

SS-Unterscharführer

239 773

Johann FELLNER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

239 775

Valentin KAVER

15.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

239 776

Markus WEDENIG

28.12.1913

4 251 202

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 10.02.1942 r.

239 782

Otto EULENBERG

 

 

SS-Mann

239 787

Arno DOTZAUER

01.08.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

239 794

Karl VETTER

15.04.1895

177 063

SS-Standartenführer - awans w dniu 14.05.1936 r.

239 795

Paul HAUSSER

07.10.1880

4 158 779

SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS
- awans w dniu 01.08.1944 r.

239 796

Gregor HEIL

07.11.1898

417 872

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

239 797

Heinrich KROHNE

26.02.1893

655 249

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

239 798

Emil WERNER

11.08.1897

4 253 168

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

239 808

Franz RAMPE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

239 809

Eitel-Fritz STEINBACH

17.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

239 811

Helmut ACHNELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

239 814

Erhard RIEGEL

24.04.1903

67 982

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

239 820

Walter BÄRSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

239 824

Fritz PFUNDNER

13.03.1908

194 064

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

239 828

Rudolf ZILLICH

 

 

SS-Mann

239 832

Otto SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
02.08.1935 r. - wykluczony z SS

239 846

Hans GOTTSCHALK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1943 r.

239 852

Otto SACHSE

03.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

239 874

Kurt MITTELSTRAUSS

21.05.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 03.02.1945 r.

239 875

Karl OELKE

28.01.1892

1 851 989

SS-Untersturmführer - awans w dniu 17.10.1938 r.

239 882

Otto BUCHNER

 

 

SS-Oberscharführer

239 896

Hans LIPPE

 

 

SS-Unterscharführer

239 902

Walter JAHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

239 920

Günther BRAUNE

 

 

SS-Sturmmann

239 940

Friedrich HOLBEIN

07.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

239 976

Walter KÜRSTEN

22.12.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

239 977

Hans WISCHMANN

12.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion