Numery cz³onków SS od 24 000 do 24 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

24 007

Hans HEINRICH

10.05.1912

248 192

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

24 009

Hermann BARANOWSKI

11.06.1884

345 321

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
zmar³ 05.02.1940 r.

24 013

Martin SCHNEIDER

29.01.1908

149 546

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

24 020

Hans-Adolf GÄRTNER

06.09.1906

402 153

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

24 021

Johannes ASMUS

29.08.1906

225 252

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

24 022

Paul WARTENBERG

05.01.1907

791 438

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

24 024

Carlo OTTE

20.05.1908

402 102

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

24 026

Willi BRAASCH

28.07.1912

624 845

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.05.1938 r.

24 028

Karl BRUHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

24 037

Ferdinand TREFFKORN

10.05.1913

575 327

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

24 039

Friedrich ALMSTADT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

24 048

Hans ZIEBELL

01.06.1914

1 153 809

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

24 049

Hans KEMPE

16.08.1908

791 476

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

24 058

Paul FOCK

 

 

SS-Sturmmann

24 062

Hans MAACK

 

 

SS-Mann

24 068

Otto KÖNIG

28.11.1873

949 424

SS-Sturmbannführer

24 075

Karl BENDER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - zgin±³ 22.05.1943 r.

24 093

Heinrich HECKERT

10.02.1896

583 304

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

24 095

Peter HELLER

10.09.1900

57 950

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

24 103

Richard WALTHER

14.10.1903

761 477

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

24 106

Heinrich TROESTER

19.08.1905

925 835

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

24 107

Herman PAUTHNER

 

 

SS-Unterscharführer

24 110

Heinrich WALTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

24 112

Friedrich HIMMIGHOFEN

 

 

SS-Oberscharführer

24 116

Karl GÖTZ

07.04.1896

733 666

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

24 140

Matthias SCHLAUDERER

02.11.1901

695 808

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

24 144

Alfred DREIBHOLZ

 

 

SS-Rottenführer

24 145

Emil WIRTHS

 

 

SS-Unterscharführer

24 153

Leo MEVISSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

24 155

Hans BONNE

30.08.1909

190 476

SS-Obersturmführer

24 156

Johann WELLERSHAUS

05.07.1911

607 679

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

24 168

Otto BILINSKI

 

 

SS-Scharführer

24 172

Johann KIEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

24 175

Michael WICHTERICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

24 178

Dr Arend LANG

15.09.1909

607 741

SS-Obersturmführer

24 179

Emil WEISSNER

23.07.1894

16 235

SS-Obersturmführer

24 198

Martin ROHLFS

 

 

SS-Unterscharführer

24 203

Wilhelm MANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

24 213

Arnold SCHMITZ

05.02.1910

1 015 191

SS-Obersturmführer

24 218

Anton RICKEN

 

 

SS-Oberscharführer

24 223

Emil SCHULZ

28.12.1904

322 862

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

24 226

Georg WEITZ

20.07.1907

408 561

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

24 229

Benno GÜNIKER

13.03.1910

387 359

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

24 236

Peter HERMKES

 

 

SS-Rottenführer

24 243

Emil MÜLLER

25.07.1896

811 816

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

24 244

Hermann HARDT

08.01.1900

740 463

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

24 247

Fritz JAHN

 

 

SS-Rottenführer

24 271

Karl KRAUSE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

24 279

Albert DALLWITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

24 288

Adolf DONDER

 

 

SS-Sturmmann

24 303

Fritz GIESLER

 

 

SS-Scharführer

24 313

Wilhelm SCHOBERT

 

 

SS-Oberscharführer

24 322

Kurt HEYNER

 

 

SS-Scharführer

24 329

Hans SCHALLES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

24 330

Alfred JUNG

24.05.1898

538 791

SS-Obersturmführer

24 333

Wilhelm SCHMECK

24.04.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

24 339

Otto WACHTER

04.04.1895

720 275

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

24 342

Fritz GÖBEL

 

720 275

SS-Unterscharführer

24 343

Karl DIETZEL

24.03.1902

946 832

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

24 346

Wilhelm DIETZEL

 

 

SS-Sturmmann

24 352

Heinrich LANGENDORF

 

 

SS-Sturmmann

24 363

Herbert HANSEN

 

 

SS-Unterscharführer
26.10.1936 r. - wykluczony z SS

24 381

Josef JAHN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

24 383

Fritz MORR

13.12.1896

844 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

24 384

Fritz BROSSZEIT

 

 

SS-Oberscharführer

24 386

Gerhard BUTTGEREIT

 

948 737

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1934 r.

24 401

Alfred MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

24 407

Reinhold HOPP

 

 

SS-Unterscharführer

24 409

Gustav DREWS

27.03.1883

841 688

SS-Sturmbannführer

24 423

Eduard NEFF

25.08.1900

814 838

SS-Hauptstumführer, oraz
SS-Hauptstumführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

24 431

Ernst STEINLE

12.01.1911

504 972

SS-Hauptstumführer, oraz
SS-Hauptstumführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

24 435

Hans SCHWARZENBACH

 

 

SS-Sturmmann

24 437

Hermann DOMMER

 

 

SS-Sturmmann

24 451

Erwin OHNMACHT

28.06.1909

1 075 287

SS-Obersturmführer

24 452

Ernst LEOPOLD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

24 453

Karl HALLER

08.01.1891

884 467

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

24 454

Jakob RAPP

18.02.1891

884 490

SS-Obersturmführer

24 457

Gottlieb VETTER

31.05.1894

717 416

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

24 461

Erwin KUHN

 

 

SS-Oberscharführer

24 470

Wilhelm GRAUE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

24 480

Eugen GNAD

22.09.1906

884 667

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

24 490

Friedrich FINK

19.04.1902

859 568

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

24 492

Werner TRAEGER

15.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

24 495

Otto SCHWARZ

09.12.1900

859 365

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

24 499

Alfred WERNER

16.09.1896

847 772

SS-Untersturmführer - awans w dniu 05.05.1934 r.

24 500

Rudolf KAISER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

24 502

Harry MEDER

 

 

SS-Unterscharführer

24 504

Bruno KEGEL

18.11.1907

606 705

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

24 506

Wilfried HESS

22.01.1911

665 202

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

24 508

Heinrich PHILLIPPS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

24 511

Walter RÄTSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

24 520

Otto GERICKE

01.03.1890

374 595

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

24 526

Gustav BÖSE

 

 

SS-Sturmmann

24 541

Willi LANGHEINRICH

 

 

SS-Rottenführer

24 547

Raimund STOCK

 

 

SS-Scharführer

24 560

Karl-Heinz LEUNERT

08.05.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

24 562

Willi HABERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

24 564

Reinhold GROSSE

16.01.1896

108 902

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

24 567

Kurt BÖRNGEN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

24 574

Waldemar SCHÖNEFELD

 

 

SS-Unterscharführer

24 577

Arno DORST

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

24 581

Max LANGBEIN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

24 583

Emil MATTHAEI

 

 

SS-Rottenführer

24 585

Kurt SCHNEIDMULLER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

24 601

Kurt HOFFMANN

28.06.1906

404 395

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

24 602

Friedrich WERNER

 

 

SS-Oberscharführer

24 613

Waldemar FLEMMING

 

 

SS-Rottenführer

24 614

Max WITTICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

24 618

Alfred FICHTNER

 

 

SS-Unterscharführer

24 623

Kurt SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

24 629

Erich SCHÄDLICH

19.02.1909

825 536

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

24 641

Rudi FRANKE

19.06.1908

486 680

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

24 644

Johann WOLF

 

 

SS-Mann

24 656

Rudolf KLUGE

18.03.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

24 661

Walter SCHIMMEL

04.02.1906

739 375

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

24 666

Helmut LEHMANN

 

 

SS-Unterscharführer

24 670

Hubert KLEIN

 

 

SS-Unterscharführer

24 671

Rudi EBERT

 

 

SS-Oberscharführer

24 681

Harald OLES

 

 

SS-Rottenführer

24 685

Georg DOMSCHKE

 

933 221

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

24 689

Otto SCHIKORE

26.09.1897

338 979

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

24 695

Georg RINTISCH

 

 

SS-Mann

24 696

Hermann BEYER

 

 

SS-Scharführer

24 703

Walter SCHMIETENDORF

 

 

SS-Rottenführer

24 705

Franz SCHWANKE

03.04.1884

168 028

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

24 706

Robert TÖPPNER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

24 710

Otto SCHULZ

18.07.1895

430 286

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

24 717

Oskar LAMBRECHT

09.07.1902

430 323

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

24 724

Gerhard BUCHARDT

07.09.1908

834 600

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

24 726

Konrad STRUNCK

04.03.1911

863 519

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

24 756

Hermann BEHRENDT

16.09.1892

1 513 284

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

24 766

Wilhelm BURGDORF

25.05.1897

213 258

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

24 769

Christian GIESEN

01.09.1904

908 908

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1932 r.

24 776

Horst WERTH

 

 

SS-Rottenführer

24 778

Konrad UELSCHEN

25.01.1897

1 175 033

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

24 788

Friedrich SPANGENBERG

25.04.1904

770 313

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

24 796

Franz WURM

01.10.1901

556 011

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

24 804

Kurt BESUCH

31.03.1908

109 751

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

24 813

Christian REINHARDT

10.07.1913

789 271

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

24 822

Kurt WALTER

 

 

SS-Unterscharführer

24 835

Otto STRÜBER

 

 

SS-Unterscharführer

24 837

Ernst BOSSE

28.04.1907

791 897

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

24 847

Paul MEYER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

24 864

Fritz Frhr. von SCHIMMELMANN

 

433 371

SS-Untersturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

24 865

Fritz BOETTGER

 

 

SS-Rottenführer

24 883

Kurt KUMMER

11.11.1900

908 536

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

24 884

Kurt SIEVER

07.04.1901

908 538

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

24 907

Kurt BESTIAN

 

 

SS-Rottenführer

24 920

Albert SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

24 931

Harry STRAUBE

27.09.1908

870 158

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 11.02.1945 r.

24 932

Erich SIEVERT

 

 

SS-Unterscharführer

24 938

Werner STRAUBE

20.06.1910

542 219

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

24 945

Wolf von BUELOW

 

 

SS-Untersturmführer

24 953

Friedrich HELBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

24 955

Heinrich BORCHERS

28.05.1906

793 205

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

24 961

Walter DROSTE

 

 

SS-Rottenführer

24 969

Ehler DUNEKACK

 

 

SS-Sturmmann

24 970

Fritz BACKHAUS

 

 

SS-Sturmmann

24 972

Max BASIN

01.02.1889

708 025

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

24 978

Georg TRATZL

24.03.1903

936 196

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

24 988

Hans GREINER

27.03.1896

747 501

SS-Obersturmführer

24 989

Matthias EHLE

10.06.1899

916 031

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

24 990

Michael KNEISSL

30.11.1891

64 395

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

24 991

Max von GRASENSTEIN

02.11.1903

736 454

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

24 995

Dr Hermann WALTZ

19.04.1908

162 007

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion