Numery cz³onków SS od 240 000 do 240 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

240 001

Rudolf LOHSE

10.02.1911

506 539

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

240 003

Erich SCHAFFERNICHT

 

 

SS-Sturmmann

240 013

Hans GERMANUS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

240 018

Emanuel NÜRNBERG

 

 

SS-Rottenführer

240 022

Willy OSTHUES

11.06.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

240 071

Reinhold ARNOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

240 075

Gustav BACHERER

 

 

SS-Mann

240 080

Lothar FREY

22.01.1884

787 783

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

240 123

Gerhard STEINHÄUSER

 

 

SS-Mann

240 129

Peter MENTHE

25.01.1888

541 511

SS-Oberführer - awans w dniu 25.01.1938 r.
zmar³ 23.07.1945 r.

240 130

Albert PFEIFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

240 138

Siegward WITTIG

 

 

SS-Mann

240 145

Dr Hans DEGE

15.01.1907

5 294 190

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

240 146

Dr Gerhard SCHMERWITZ

15.04.1904

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.09.1944 r.

240 154

Helmuth KRAUSE

24.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

240 155

Wolfgang GROSCH

15.09.1906

868 731

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

240 191

Arno KLUG

07.12.1896

5 486 900

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

240 225

Kurt SCHACK

15.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

240 231

Erich ROMMEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

240 253

Karl DEICHMÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

240 266

Hans RAHN

 

 

SS-Mann

240 283

Hans KÜTTNER

09.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

240 291

Otto URLAUB

 

 

SS-Mann
17.09.1936 r. - wykluczony z SS

240 306

Hugo BRANDT

 

 

SS-Mann

240 332

Werner KABZA

 

 

SS-Sturmmann der Waffen SS

240 348

Kurt TOEPFER

 

 

SS-Mann

240 367

August KELLNER

 

 

SS-Mann
03.05.1937 r. - wykluczony z SS

240 377

Walter HILL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

240 402

Josef HOHMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

240 410

Hans SCHMIDT

09.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

240 419

Kurt WEISSER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

240 468

Adolf BRUCHLOS

 

 

SS-Sturmmann

240 499

Hermann FAULBAUM

 

 

SS-Rottenführer der Waffen SS

240 501

Günther QUECKENSTEDT

03.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

240 513

Heinz MESSING

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

240 527

Gerhard WALTER

21.12.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

240 542

Albert KLINZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

240 545

Arnold HEROLD

08.01.1914

3 259 886

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 06.07.1941 r.

240 562

Werner BAUMBACH

30.09.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

240 567

Günther VOGELER

 

 

SS-Sturmmann

240 588

Hermann BÄRENKLAU

 

 

SS-Sturmmann der Waffen SS

240 593

Arno AUGUST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

240 598

Dr Paul KÜRSCHNER

20.11.1910

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

240 600

Adolf SPOHR

14.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

240 609

Walter RIMBACH

 

 

SS-Mann

240 620

Theo BRUG

 

 

SS-Mann

240 633

Hugo RAU

 

 

SS-Oberscharführer

240 645

Walter WAGNER

 

 

SS-Mann
16.03.1937 r. - wykluczony z SS

240 646

Herbert WARNKE

02.10.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

240 653

Hans LANGBEIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

240 662

Hans KOEHLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

240 674

Hermann ROTHEMANN

13.07.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

240 677

Rudolf LOTZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

240 681

Günther STEINHAUS

 

 

SS-Mann

240 701

Paul UTECHT  (1)

08.07.1889

856 970

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

240 718

Franz DOELL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

240 731

Hans ALT

 

 

SS-Mann

240 734

Carl KUTZ

17.01.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

240 747

Zachaeus DEPTA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

240 755

Friedrich UNTERMANN

10.10.1893

168 171

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

240 769

Bernhard WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

240 771

Paul GEGINAT

19.04.1896

1 844 165

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

240 781

Erich TEUBLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

240 786

Willy LOSEREIT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

240 818

Rudolf GUDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

240 859

Gerhard HOTOP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

240 860

Adolf BAST

30.12.1875

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
30.09.1938 r. - wykluczony z SS

240 869

Arthur WILLNAT

 

 

SS-Mann

240 903

Fritz KOLLWITZ

 

 

SS-Scharführer

240 916

Konrad HEIMANN

05.11.1902

2 057 624

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

240 928

Erich NERKORN

22.02.1895

4 995 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

240 932

Hans SCHMIDT

09.05.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

240 948

Albert WEIDUSCHAT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

240 994

Kurt SCHARTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 240 701 dla:
    SS-Hauptsturmführer - Paul UTECHT
    SS-Mann - Karl ZELLER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion