Numery cz³onków SS od 241 000 do 241 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

241 027

Erwin SCHILKE

 

 

SS-Mann

241 029

Walter STRAUSS

 

 

SS-Mann

241 035

Kurt SAWITZKI

 

 

SS-Sturmmann

241 037

Willy HALDAU

 

 

SS-Rottenführer

241 041

Paul AX

 

 

SS-Mann

241 043

Werner ORTMANN

 

 

SS-Mann

241 049

Friedrich NOCH

 

 

SS-Mann

241 051

Paul SCHLUDECK

 

 

SS-Mann

241 052

Walter JANZ

 

 

SS-Unterscharführer

241 054

Karl RUDSCHEWSKI

 

 

SS-Mann

241 072

Kurt BOLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

241 085

Max TESCHKE

 

 

SS-Rottenführer

241 095

Richard WOLTSCHLÄGER

21.07.1895

4 757 004

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

241 115

Dr Conrad EICHENAUER

13.07.1890

4 358 557

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

241 139

Alfred HOFFMANN

 

 

SS-Oberscharführer

241 145

Erwin SCHATZ

01.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

241 149

Max KERN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

241 158

Helmut BARTSCH

01.11.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

241 161

Heinrich KOLBOW

25.07.1904

2 321 572

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

241 163

Erich LETTAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

241 164

Willy NEWIGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

241 178

Ared LANG

 

607 741

SS-Obersturmführer

241 180

Otto BONEREWITZ

 

 

SS-Sturmmann

241 182

Horst WITT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

241 188

Erich REINKE

01.09.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
02.12.1943 r. - samobójstwo

241 208

Paul MERTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

241 214

Fritz BAST

 

 

SS-Mann

241 222

Josef VÖTTERL

01.06.1910

149 853

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

241 224

Ulrich METT

10.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 03.05.1944 r.

241 227

Hans STEINBACH

21.05.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

241 230

Erich SCHIMMELPFENNIG

21.05.1883

4 923 950

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

241 234

Karl BRUNNE

11.04.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

241 244

Georg GRADLOWSKI

28.02.1913

3 958 890

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

241 248

Anton KAINDL

14.07.1902

4 390 500

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zmar³ w sowieckim obozie jenieckim w 1951 r.

241 263

Karl BALTRUSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

241 264

Hans BARTHOLOMICZIK

20.06.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

241 270

Kurt GRONAU

15.11.1900

229 905

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

241 281

Heinz LOOSE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

241 283

Walter SCHEFFLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

241 297

Otto BROST

 

 

SS-Sturmmann

241 298

Alfred BITTIHN

14.09.1902

4 923 624

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

241 316

Reinhold GLANG

04.08.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

241 325

Richard SCHUSTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

241 338

Ernst SCHAEFER

09.02.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

241 340

Konrad JACOB

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

241 347

Erwin SKORZINSKI

 

 

SS-Mann

241 366

Fritz ALLISAT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

241 379

Bruno SEMLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans 20.04.1943 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

241 388

Walter HOYER

03.11.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

241 391

Horst BARTIKOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

241 403

Wilhelm GREIFENBERG

 

 

SS-Mann

241 405

Kurt FRÖHLICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

241 429

Willy HERRMANN

 

 

SS-Mann
20.12.1938 r. - wykluczony z SS

241 430

Walter DANEHL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

241 436

Horst BRETTSCHNEIDER

15.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

241 501

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

241 525

Kurt NEUMANN

 

 

SS-Mann
24.05.1937 r. - wykluczony z SS

241 532

Gerhard REIBER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

241 537

Ernst WISPEREIT

 

 

SS-Scharführer

241 546

Paul ROGALL

 

 

SS-Mann
24.05.1937 r. - wykluczony z SS

241 549

Alexander GREBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

241 555

Helmut THIES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

241 563

Bruno KLEEFELD

 

 

SS-Sturmmann

241 567

Josef KLINK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

241 573

Walter JAKUBZIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

241 583

Wilhelm SPECOWIUS

 

 

SS-Unterscharführer

241 601

Kurt HENSEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

241 607

Alfred ERHBERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

241 634

Rudolph WIEBE

11.08.1894

342 881

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

241 639

Werner BUCHHOLZ

 

 

SS-Rottenführer

241 647

Heinz STRIEWSKI

 

 

SS-Mann

241 663

August SEIDA

 

 

SS-Rottenführer

241 665

Walter KARLISCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

241 669

Emil KUHN

 

 

SS-Mann

241 671

Max SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

241 674

Bruno DOBRODT

 

 

SS-Mann

241 677

Erich GRINGEL

 

 

SS-Mann

241 678

Ferdinand LIEDTKE

 

 

SS-Mann

241 681

Hans QUEISLER

 

 

SS-Sturmmann

241 684

Willi BEHRENDT

 

 

SS-Mann

241 693

Fritz KOLAKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann
21.05.1937 r. - wykluczony z SS

241 696

Hans DORSCHINSKI

 

 

SS-Sturmmann

241 699

Bernhard ESAU

 

 

SS-Mann

241 701

Siegmund AUSTER

 

 

SS-Mann

241 704

Reinhard KAUFMANN

 

 

SS-Sturmmann

241 708

Walter ERDMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

241 715

Max WINTER

 

 

SS-Mann

241 718

Kurt CZIOSSEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

241 722

Fritz KATZIG

 

 

SS-Mann

241 725

Edmund KELM

 

 

SS-Sturmmann

241 738

Willi GONSKA

 

 

SS-Mann

241 747

Herbert HANSCHKE

 

 

SS-Mann

241 749

August FREIGER

 

 

SS-Rottenführer

241 758

Heinz KUHNERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

241 761

Hans BUCHNA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

241 764

Rudolf JOHANNSEN

19.06.1904/TD>

2 844 482

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

241 777

Friedrich WOHLFAHRT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

241 783

Hermann ERATH

13.01.1886

3 714 140

SS-Hauptsturmführer

241 785

Paul FLOTHOW

18.06.1887

3 076 994

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

241 793

Arthur MÖLLER

24.12.1890

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

241 796

Herbert KRAUSE

20.02.1904

1 435 163

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 25.08.1939 r.

241 797

Axel HOLDER

13.08.1903

2 588 380

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1941 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1941 r.

241 798

Rüdiger von BODUNGEN

28.06.1910

315 539

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zdegradowany do stopnia SS-Mann w 1940 r.
zgin±³ 27.05.1940 r.

241 805

Otto von KEUDELL

28.02.1887

1 772 957

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

241 823

Kurt RICHERS

19.11.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

241 840

Eduard SEIDLER

 

 

SS-Mann

241 848

Georg OHLWEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

241 860

Hans KALKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

241 875

Richard PHILIPP

17.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

241 880

Hans SIEBERT

12.10.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

241 881

Alfred KLEIN

 

 

SS-Rottenführer

241 885

Gerhard PLEINES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

241 888

Hermann BIELSTEIN

08.05.1909

2 644 266

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ w 1945 r.

241 892

Peter KEUTHMANN

 

 

SS-Scharführer

241 895

Alfred LANGE

 

 

SS-Scharführer

241 901

Eugen HARTENSTEIN

03.03.1901

2 327 456

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

241 902

Otto HAHNER

30.07.1899

5 062 532

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

241 905

Heinz HARTRICH

 

 

SS-Mann

241 914

Gerhard SCHMIDT

13.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

241 917

Carl ZANGEMEISTER

 

 

SS-Mann
24.05.1937 r. - wykluczony z SS

241 922

Friedrich MULLER

20.11.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1944 r.

241 925

Herbert WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

241 926

Rudolf FIBICH

14.03.1900

952 152

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

241 942

Otto PIWKO

 

 

SS-Mann

241 955

Hans MEISSNER

04.06.1909

3 762 629

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

241 995

Horst HAAKE

19.03.1912

832 698

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion