Numery cz³onków SS od 242 000 do 242 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

242 005

Horst WEISE

 

 

SS-Unterscharführer

242 014

Hans LOH

15.03.1902

1 277 859

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

242 017

Gerhard BALZER

05.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

242 022

Werner RATTKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

242 025

Erhard HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

242 034

Ottomar KELM

 

 

SS-Mann

242 046

Karl MÄCHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

242 055

Otto SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer

242 085

Helmut BUNTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

242 094

Paul STELZNER

 

 

SS-Sturmmann

242 098

Carl MERKT

16.09.1906

2 658 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

242 131

Paul REIMANN

 

 

SS-Unterscharführer

242 132

Wilhelm LÜCKHOFF

 

 

SS-Mann

242 139

Werner HAAN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

242 143

Horst von WINTERFELD

 

 

SS-Sturmmann

242 175

Richard HENTSCHKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

242 192

Werner GULBEN

 

 

SS-Mann

242 228

Eugen SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

242 247

Helmut KOEHNLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

242 248

Helmut MÜLLER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

242 269

Otto SCHREIB

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

242 280

Karl MOTZ

16.10.1906

122 014

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

242 286

Walter KARNSTEDT

 

 

SS-Rottenführer

242 295

Oswald BOERNICKE

18.04.1903

2 279 595

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

242 308

Hermann BECKER

 

 

SS-Rottenführer

242 311

Kurt KERSTEN

 

 

SS-Rottenführer

242 315

Albert SCHELHASE

 

1 228 844

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
29.01.1936 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

242 401

Paul WEYRAUCH

 

 

SS-Untersturmführer

242 405

Alexander FÜHRER

 

 

SS-Rottenführer

242 414

Hugo JORDAN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

242 415

Erich FLEISCHER

 

 

SS-Sturmmann

242 432

Heinrich BUSCHING

12.12.1889

2 172 653

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.09.1943 r.

242 433

Herbert SIEGERT

 

 

SS-Mann

242 436

Walter KAISER

 

 

SS-Mann

242 438

Heinz SIEWERS

 

 

SS-Mann

242 443

Eckard FRAMM

 

 

SS-Sturmmann
19.12.1935 r. - wykluczony z SS

242 445

Robert BAUMANN

 

 

SS-Mann

242 459

Kurt KRAPPATSCH

02.04.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

242 493

Martin WITTWER

20.09.1896

5 007 108

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

242 531

Walther MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

242 632

Paul ZAPKE

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

242 634

Eberhard GÜNTZEL

24.02.1912

4 577 749

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
06.03.1939 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

242 639

Ferdinand BRUGER

19.07.1889

14 922

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1941 r.

242 642

Heinrich TRACHTE

24.06.1893

1 179 506

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

242 645

Bernhard JUNGHANNS

 

 

SS-Rottenführer

242 648

Herbert ZIMMERMANN

31.05.1916

4 137 292

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 08.04.1945 r.

242 649

Fritz FREUND

03.11.1914

4 330 299

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

242 652

Walter STAUDINGER

24.01.1898

3 201 960

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1944 r.

242 662

Kurt BRENNEIS

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

242 677

Hinrich SCHULDT

14.06.1901

975 664

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans po¶miertny 16.03.1944 r. z wa¿no¶ci± od 14.03.1944 r.
zgin±³ 15.03.1944 r.

242 678

Heinz SCHOLZE

04.11.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

242 688

Erich RANTZSCH

 

 

SS-Unterscharführer

242 689

Rudolf KÖHN

27.05.1913

4 330 344

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1942 r.

242 690

Friedrich KNORR

30.08.1914

2 440 276

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

242 691

Paul ZIESCHE

20.07.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.01.1942 r.

242 695

Erich ROSE

27.11.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1941 r.

242 699

Hans ZWERGER

20.04.1903

1 934 243

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.03.1943 r.

242 700

Richard SCHAAF

 

 

SS-Sturmmann

242 703

Hilmar LERCHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

242 708

Willi KREY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

242 753

Horst BOEKELMANN

27.07.1909

3 541 261

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

242 761

Waldemar SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmmann

242 776

Kurt HOEPPNER

 

 

SS-Unterscharführer

242 787

Hans THOMAS

 

 

SS-Mann

242 796

Martin FOERSTER

07.03.1894

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

242 799

Karl STURM

18.02.1898

2 975 974

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

242 805

Heinz NEUMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

242 829

Heinz GROPP

19.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

242 831

Albert RIEDEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

242 838

Klaus FUNK

 

 

SS-Mann

242 859

Waldemar ZIEGLER

06.09.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

242 878

Helmut KNIESA

 

 

SS-Mann

242 879

Karl NAUMANN

07.08.1905

97 210

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

242 881

Ludwig FORSTER

15.08.1891

1 723 149

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

242 884

Karl KIESSLING

27.10.1914

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.02.1942 r.
zgin±³ 05.02.1942 r.

242 890

Alfred BERNDT

22.04.1905

1 101 961

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 28.03.1945 r.

242 897

Friedrich PETER

02.11.1891

163 503

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

242 945

Fritz MEIER

 

 

SS-Sturmmann

242 960

Julius FRANZ

31.05.1891

4 348 697

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

242 975

Arno THEUERKAUFF

 

 

SS-Sturmmann

242 977

Alfred SCHILL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion