Numery cz³onków SS od 243 000 do 243 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

243 001

Otto KÖRTGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

243 011

Emil DETER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

243 037

Rudi GILLE

25.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

243 039

Ewald SCHÖNEFELD

 

 

SS-Unterscharführer

243 064

Wilhelm CONRAD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 092

Fritz FROEMERT

 

 

SS-Sturmmann

243 096

Paul GEIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

243 097

Werner BUJAKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

243 107

Friedrich RICHTER

 

 

SS-Mann

243 110

Karl GRIES

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

243 111

Siegfried von WOYRSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

243 123

Hans WADEL

19.05.1914

4 583 266

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

243 166

Georg SCHWARZ

23.02.1891

2 537 035

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

243 167

Paul KASTNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 171

Franz LINTHALER

 

 

SS-Mann

243 187

Paul ZIMMERMANN

 

 

SS-Sturmmann

243 190

Hermann BRENNECKE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

243 200

Heinrich GANTE

01.10.1903

1 946 583

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

243 205

Dieter JUCHO

 

 

SS-Mann

243 291

Walter THOMAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

243 314

Karl NEUMANN

28.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

243 321

Fritz CRAEMER

23.01.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

243 339

Fritz HEIDEMANN

09.02.1913

 

SS-Obersturmführer , oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

243 358

Franz SCHÜRHOLZ

 

 

SS-Mann

243 377

Fritz HOMUTH

 

 

SS-Sturmmann

243 396

Wolfram REUTHER

01.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

243 399

Gottfried WINDOLPH

10.10.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

243 400

Lambert ROLSHOVEN

 

 

SS-Rottenführer

243 423

Ernst TENAMBERGEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

243 426

Bruno BEHLAU

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

243 435

Hans SCHOTTE

 

 

SS-Mann

243 438

Erich HALLE

 

 

SS-Sturmmann

243 439

Otto CAMMANN

 

 

SS-Rottenführer

243 444

Kurt PULLER

15.03.1900

25 210

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

243 448

Willy BROCKMEIER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

243 464

Clemens BEERMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 494

Siegfried FLEMMING

 

 

SS-Sturmmann

243 495

Occo HABBEN

10.03.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

243 500

Otfried KINTZEL

 

1 047 504

SS-Obersturmführer
opu¶ci³ SS 17.05.1935 r. w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

243 516

Josef GRUTTMANN

 

 

SS-Mann
09.10.1936 r. - wykluczony z SS

243 531

Hermann KLEINEMEIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 536

Kurt RISCHKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

243 543

Paul HUPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

243 546

Heinrich MESTER

04.04.1907

3 568 639

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

243 560

Max HÄFNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

243 562

Werner DEHNE

 

 

SS-Mann

243 564

Friedrich SEEHAUSEN

11.12.1901

2 489 324

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

243 582

Erich DUX

 

 

SS-Mann

243 600

Fritz MÖLLER

 

 

SS-Scharführer

243 621

Ludwig SIEG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

243 623

Ernst ROSEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 625

Karl WESTPHAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

243 626

Edmund LUYKEN

06.10.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

243 638

Georg STRUBBE

 

 

SS-Mann

243 666

Heinz BERENDT

20.07.1904

5 274 206

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

243 668

Günther THAERIGEN

12.07.1913

4 691 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

243 669

Hermann OBERASCHER

27.11.1904

945 317

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

243 673

Fritz BASEL

 

 

SS-Unterscharführer

243 675

Günther WREDE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

243 692

Heinrich MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

243 697

Helmut STIEMERT

 

 

SS-Oberscharführer

243 703

Herbert FEHRMANN

 

 

SS-Mann

243 706

Eberhard GRASTORF

 

 

SS-Mann

243 710

Karl HUEBNER

 

 

SS-Mann

243 719

Friedrich GERTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

243 727

Karl METTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

243 732

Edgar WOLLENWEBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

243 742

August WASSHAUSEN

 

 

SS-Mann

243 756

Christian MEINBERG

 

 

SS-Mann

243 767

Paul DIETRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

243 771

Heinz ASCHEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

243 779

Otto PAESELER

28.07.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

243 787

Ernst BORCHERS

 

 

SS-Mann

243 788

Friedrich BERGMANN

 

 

SS-Sturmmann

243 794

Arthur KESSLER

12.08.1912

706 645

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 13.02.1945 r.

243 815

Karl DENECKE

 

 

SS-Mann

243 828

Karl TRENKNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

243 830

Gerhard PFEIFFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 837

Ernst RITTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

243 841

Willi GEBHARDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

243 872

Anton BECKMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

243 874

Heinz HEISE

03.06.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

243 883

Philipp MARKGRAF

23.11.1895

4 444 818

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

243 890

Gerhard OEVERMANN

28.05.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

243 892

Rudolf DANKENBRING

 

 

SS-Mann

243 912

Karl WESTPHAL

 

 

SS-Sturmmann

243 920

Heinrich HELMKE

 

 

SS-Mann

243 926

Hans SPIERING

30.06.1912

4 137 240

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
wykluczony z SS w 1938 r.
zgin±³ 21.02.1943 r.

243 933

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Mann

243 967

Gustav MEYER

12.02.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

243 998

Ernst JENDRSCZOK

 

 

SS-Mann

243 992

Willi TRAPPHAGEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

243 993

Johann SCHARKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

243 999

Wilhelm HIDESSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion