Numery cz³onków SS od 244 000 do 244 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

244 000

Friedrich HERMS

10.06.1909

3 122 243

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

244 009

Kurt VOELSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 018

Fritz BLUT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

244 039

Rudi HILLBRECHT

13.09.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

244 040

Heinrich PEHLE

04.05.1899

882 179

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

244 041

Max KAPHAHN

31.10.1894

2 022 899

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

244 042

Karl-Otto ALTVATER

04.09.1885

3 075 910

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

244 044

Ernst LINDL

 

 

SS-Sturmmann

244 046

Hans von WALDOW

04.03.1878

nie nale¿a³

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
zmar³ 22.08.1938 r.

244 053

Franz SEIBERT

 

 

SS-Rottenführer

244 056

Karl KLASS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

244 088

Karl BETZWIESER

03.07.1912

1 717 769

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

244 094

Alfred WOLF

 

 

SS-Mann

244 101

Adam SEELINGER

 

 

SS-Rottenführer

244 109

Heinz SCHULER

29.07.1903

1 699 121

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

244 112

Josef LOTT

04.10.1885

4 271 377

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

244 119

Heinrich METZINGER

27.08.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

244 128

Max SPIETH

 

 

SS-Rottenführer

244 134

Richard WOERNER

 

 

SS-Rottenführer

244 161

Hermann MURTHUM

28.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 18.08.1943 r.

244 173

Richard SPÖRLE

20.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 18.04.1945r.

244 222

Richard BLATTER

22.04.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

244 228

Josef MANGOLD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

244 230

Karl MATTES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 238

Julius STAUDACHER

 

 

SS-Mann

244 253

Hans SCHÄFTLMEIER

18.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

244 265

Eugen BLESSING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 276

Georg KOPPENHÖFER

 

 

SS-Mann

244 278

Kurt MAY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

244 282

Fritz BAER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 301

Helmut ZIEGE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

244 309

Ignaz MAYER

 

 

SS-Sturmmann

244 320

Reinhold FRIEDRICH

 

 

SS-Scharführer

244 337

Robert DEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

244 355

Albert SCHRAMM

20.10.1898

3 000 025

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

244 352

Manfred KAISER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

244 355

Albert SCHRAMM

 

 

SS-Untersturmführer

244 356

Emil RAPP

 

 

SS-Rottenführer

244 360

Anton SCHLOSSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

244 370

Willi EIMER

18.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

244 374

August STOLTZ

26.11.1889

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

244 383

Walter RAPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

244 397

Fritz DITTES

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

244 400

Willi HUBER

01.01.1906

2 632 375

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

244 403

Eugen RIHM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 431

Max LANGENBACH

13.01.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

244 432

Emil BRÄUTIGAM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

244 437

Rudolf TODT

09.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

244 442

Hans LEPPER

25.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

244 447

Albert VIETHEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

244 456

Gustav BORELL

15.04.1898

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

244 457

Alfred GUTJAHR

 

 

SS-Mann

244 472

Karl HOEFERLIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

244 518

Adolf MEURER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 523

Max RUH

 

 

SS-Mann

244 535

Kurt EISINGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

244 547

Paul WETTACH

26.01.1902

4 463 723

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

244 553

Wilhelm REIS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

244 558

Theodor ZEITLER

 

 

SS-Rottenführer

244 579

Kurt HARDEGEN

 

 

SS-Mann

244 590

Leopold KUEPFERLE

09.01.1877

3 126 038

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

244 594

Waldemar HOVEN

10.02.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
02.06.1948 r. - stracony

244 628

Wilhelm HENKEL

14.06.1909

5 629 125

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
28.05.1947 r. - stracony

244 631

Robert REEB

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

244 633

Friedrich KOHLWEYER

 

 

SS-Sturmmann

244 638

Karl HENKL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

244 639

Ludwig NEUBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

244 644

Hans HAERTIG

 

 

SS-Mann

244 645

Kurt RUHL

22.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.05.1943 r.

244 647

Wilhelm SCHWARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

244 669

Otto FREYLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

244 670

Ludwig FUCHS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

244 714

Hugo LENZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

244 740

Adolf METZNER

25.04.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

244 751

Hermann LANGE

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS w 1935 r.

244 772

Hermann LAVALL

06.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w 1945 r.

244 781

Willi KREBS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 785

Fritz BOHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

244 794

Herbert KRAUSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 809

Herwig SPANDAU

 

 

SS-Mann

244 824

Otto HUEBNER

10.05.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

244 851

Walter SCHOTT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

244 856

Christian VOLK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

244 857

Eugen JERAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

244 869

Rudolf LOEFFLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 870

Eugen WEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

244 872

Rudolf GENTES

29.11.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1941 r.

244 885

Rudolf KOEHRES

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

244 909

Kurt FORSLUND

11.05.1896

5 021 378

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

244 926

Willy FRANK

 

 

SS-Untersturmführer

244 928

Emil STILL

16.11.1894

2 329 329

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

244 934

Erich MANNS

22.09.1899

1 060 573

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

244 935

Alois WURMDOBLER

23.04.1903

4 201 112

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

244 937

Balthasar FRICK

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

244 939

Jakob GÖRTLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.
08.10.1935 r. - opu¶ci³ SS

244 948

Viktor HEUBES

16.03.1898

2 526 771

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

244 962

Viktor HEUBES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

244 984

Theo WEGMANN

29.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

244 987

Heinrich VOEGLER

 

 

SS-Scharführer

244 991

Karl RUPPEL

27.03.1900

2 254 164

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

244 994

Carl MEISER

17.05.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

244 997

Willy MAIBERG

 

 

SS-Mann
20.10.1938 r. - wykluczony z SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion