Numery cz³onków SS od 245 000 do 245 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

245 005

Gustav WILL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

245 024

Karl BONNERMANN

12.08.1902

5 074 604

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

245 032

Arthur RICHTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

245 047

Gottfried THIELSEN

 

 

SS-Rottenführer

245 059

Siegfried SPOHR

17.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

245 072

Karl BOSSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

245 081

Otto WODE

 

 

SS-Unterscharführer

245 111

Gustav KALLWEIT

 

 

SS-Scharführer

245 113

Kurt KASTELL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

245 116

Albert RÄHSE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

245 122

Arthur KNORR

 

 

SS-Mann
05.12.1935 r. - wykluczony z SS

245 131

Dr Adolph KLINGER

09.08.1902

436 776

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

245 139

Harry KUCKLA

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

245 160

Dr Günther ZIEBELL

15.02.1902

4 240 816

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

245 161

Fritz BAUR

02.11.1900

85 594

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

245 166

Helmuth STEPPKE

10.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

245 175

Gustav SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

245 184

Otto LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

245 197

Erich PREIBISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

245 199

Friedrich WAHL

29.11.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

245 202

Arthur SCHLICHT

 

 

SS-Rottenführer

245 214

Erich DREBERT

 

 

SS-Untersturmführer

245 216

Felix GRUNE

08.12.1902

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

245 224

Erich ENGMANN

 

 

SS-Sturmmann

245 238

Paul SCHÖNECK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

245 250

Karl ZIMMERMANN

19.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

245 263

Dimitro PIOTROWSKI

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1943 r.

245 268

Paul ROEVER

 

 

SS-Oberscharführer

245 271

Paul SCHULZE

09.10.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

245 281

Erich GOGOLL

 

 

SS-Unterscharführer

245 284

Oskar SOMMERFELD

 

 

SS-Rottenführer

245 316

Fritz KOLREP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

245 327

Hans BÖRNIECK

27.01.1893

1 109 309

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

245 329

Coelestin DAWCZYNSKI

07.01.1894

91 087

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

245 341

Herbert PAUL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

245 353

Otto HOLZHÜTER

13.11.1893

410 721

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

245 356

Erwin RICHTER

 

 

SS-Mann

245 363

Herbert LUEDERS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

245 370

Adolf KAMLAH

11.01.1899

8 259

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

245 373

Fritz SIERING

 

 

SS-Mann

245 403

Lothar SEYFERT

07.04.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

245 404

Hans MASCHNER

18.03.1895

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

245 410

Gerhard MEINEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

245 416

Dr Emil GLÜCK

01.12.1896

2 379 842

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

245 418

Wigand HEINE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

245 421

Werner QUEISSER

23.07.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

245 422

Reinhold SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann

245 439

Horst PÖRSCHMANN

04.09.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

245 440

Gerhard REHBEIN

06.07.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

245 442

Kurt MEINEL

14.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

245 443

Rudolf KRECH

16.08.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

245 446

Gerhard WAGLER

17.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

245 447

Gerhard HEYNE

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

245 458

Joachim REICHENBACH

14.08.1907

85 5435

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

245 463

Oswald DIETZE

15.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

245 484

Max von ALT-STUTTERHEIM

 

 

SS-Unterscharführer

245 485

Werner SCHATZ

 

 

SS-Sturmmann

245 494

Paul STIEHLER

 

 

SS-Mann
20.08.1942 r. - wykluczony z SS

245 501

Gustav MARKGRAF

 

 

SS-Mann

245 507

Hans ZEHLER

23.10.1907

4 395 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

245 522

Willy KRAUSE

 

 

SS-Mann

245 533

Otto WINKLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

245 535

August BENZ

 

 

SS-Sturmmann

245 538

Willy SIEVERS

 

 

SS-Sturmmann

245 540

Werner KIRCHERT

04.10.1906

5 020 760

SS-Obersturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

245 547

Franz WOWERIES

22.06.1908

68 090

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

245 554

Bernd von KANNE

14.03.1884

349 849

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

245 562

Hans HERTRICH

04.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

245 568

Dr Klaus HERTLING

06.05.1908

4 174 623

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

245 573

Herbert LANGE

19.03.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 22.07.1944 r.

245 577

Hans BOEHM

 

 

SS-Rottenführer

245 586

Karl WEITZ

 

 

SS-Sturmmann

245 611

Fritz SILLIS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

245 623

Hermann SCHMAUSER

15.08.1893

589 060

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.02.1936 r.

245 624

Eugen GLASER

18.03.1904

128 724

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

245 626

Gerhard PANNENBORG

01.02.1903

290 584

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

245 628

Walter DIETERLE

18.05.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany w marcu 1944 r. do stopnia SS-Oberscharführera
d.R. Waffen-SS

245 631

Fritz LAUX

03.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

245 634

Wilhelm EISENMANN

06.12.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 02.10.1943 r.

245 641

Karl LIEBERKNECHT

 

 

SS-Rottenführer

245 644

Erwin SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

245 646

Martin WEGERLE

11.07.1910

1 695 578

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 13.02.1945 r.

245 652

Hermann GERSTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

245 670

Erich LUTZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

245 683

Rudolf MAYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

245 685

Alfred GÖTZE

 

 

SS-Sturmbannführer - awans 09.11.1934 r.
02.08.1935 r. - wykluczony z SS

245 689

Franz HOLTZE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

245 700

Fritz KLEINBUB

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

245 701

Herbert HUBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

245 706

Erich WILDERER

15.04.1907

3 228 701

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

245 710

Wilhelm GÄRTNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

245 735

Otto ALBIEZ

09.02.1894

2 317 929

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

245 748

Hans SCHULER

 

 

SS-Unterscharführer

245 760

Rudolf TRICKEL

 

 

SS-Sturmmann

245 765

Hans RINGLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

245 766

Franz BERNHARD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

245 782

Emil BORCHERT

23.05.1897

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

245 788

Richard WAGNER

03.02.1916

3 958 924

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

245 838

Josef HASELBERGER

 

 

SS-Rottenführer

245 840

Otto WEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

245 841

Dr Helmut MÜLLMERSTALT

28.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

245 867

Hans SCHUBERT

11.12.1915

3 392 735

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

245 903

Luitpold SOCOLI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

245 912

Hans GÄRTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

245 916

Karl MÜNKEL

 

 

SS-Mann

245 919

Hans STUTZ

15.06.1910

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

245 921

Hermann ADRIAN

22.07.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

245 923

Georg SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

245 925

Hans EBLE

 

 

SS-Sturmmann

245 926

Willi EILERS

 

 

SS-Mann

245 936

Peter SEEHAUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

245 937

Hermann SCHREIBER

 

 

SS-Sturmmann

245 969

Alois TRIPOLT

04.04.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
01.01.1939 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

245 970

Johann AUER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

245 973

Rudolf SEMBOL

13.06.1910

1 213 155

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 26.08.1944 r.

245 987

Hans RAUSCHER

09.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

245 988

Rudolf SCHMITZ

28.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion