Numery cz³onków SS od 246 000 do 246 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

246 025

Otto ECHTERNACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

246 028

Dr Karl-Theodor von LOCQUENGHIEN

14.12.1901

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

246 069

Josef FLECK

 

 

SS-Mann

246 085

Wilhelm STOTZ

07.11.1898

2 293 313

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

246 086

Karl REUSCHEL

03.10.1878

2 037 840

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

246 091

Alfons WOLLSTADT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

246 094

Karl MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

246 115

Wilhelm HOLZHÄUSER

 

 

SS-Rottenführer

246 118

Willi SCHEU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

246 129

Willy STEYER

 

 

SS-Sturmmann

246 132

Fritz MATTES

 

 

SS-Mann

246 176

Franz MEYER

 

 

SS-Mann

246 183

Wilhelm HINKEL

03.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

246 186

Fritz ROUSSELOT

18.03.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

246 189

Dr Carl EISEN

23.07.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

246 191

Karl STINGL

 

 

SS-Obersturmbannführer
13.06.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

246 201

Alfred KOSLEK

 

 

SS-Rottenführer

246 204

Karl DEVIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

246 206

Ludwig KERN

 

 

SS-Unterscharführer

246 208

Thomas OHL

 

 

SS-Mann

246 215

Hermann SAGEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

246 224

Franz-Josef WEBER

29.11.1912

1 472 627

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

246 243

Felix SCHIMMELS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

246 245

Johann SCHMITT

 

 

SS-Unterscharführer

246 252

Nikolaus PAULUS

 

 

SS-Rottenführer

246 263

Josef BLINDAUER

12.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

246 273

Heinrich NEUERBURG

 

 

SS-Mann

246 292

Heinrich GORES

13.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

246 294

Peter SERVATY

 

 

SS-Mann

246 325

Josef LORENZ

03.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

246 334

Walter HOEPNER

06.06.1897

1 513 780

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

246 368

Herbert HEUTELBECK

11.12.1898

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

246 383

Dr Albert MEISSE

22.04.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

246 392

Hans WEBER

07.10.1904

890 082

SS-Sturmmann - awans w dniu 13.10.1934 r.

246 402

Erwin DRODT

25.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

246 426

Robert WEIGELT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

246 443

August DURSCH

09.07.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945r.

246 449

Willi MAES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

246 457

Robert HOHMANN

 

 

SS-Sturmmann

246 500

Rudolf SCHMITZ

 

 

SS-Sturmmann der Waffen SS
wykluczony z SS w 1938 r.

246 510

Kurt KNIGGE

26.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

246 514

Hermann HEUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

246 515

Dr Hermann MÜSCH

13.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

246 525

Erich ENGELHARDT

04.05.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

246 543

Ferdinand BLUM

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

246 552

Leonhard SCHREINEMÄCKERS/TD>

01.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

246 554

Kurt SCHROERS

 

 

SS-Rottenführer

246 569

Dr Fritz KÜHL

12.12.1907

2 346 509

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.05.1940 r.

246 589

Hans KLUTH

14.09.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

246 608

Werner von ELLERTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

246 610

Horst EHLERS

 

 

SS-Mann

246 618

Heinrich WILLEMS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

246 639

Heinrich SCHÄFFER

29.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

246 652

Werner POMARIUS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

246 686

Paul ELVERFELD

23.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

246 708

Hans LOMBERG

 

 

SS-Mann

246 711

Heinz HUNSDORF

 

 

SS-Mann

246 726

Karl BEDNAREK

14.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

246 740

Kurt GRASMUCK

20.01.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

246 741

Walter EIMERS

 

 

SS-Unterscharführer

246 751

Friedrich WICHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

246 755

Karl HECKMANN

06.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

246 756

Bruno KITT

09.08.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
08.10.1946 r. - stracony

246 758

Hermann LORENSCHEIT

01.07.1898

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

246 769

Wenzel FISCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

246 770

Oskar GABEL

11.02.1901

1 584 383

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

246 772

Kurt GLITTENBERG

30.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

246 773

Hubert HÜPPE

23.04.1912

4 583 153

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

246 836

Helmuth JUNG

 

1 197 587

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.06.1935 r.
28.02.1936 r. - wykluczony z SS

246 838

Walter NEUSSEL

09.01.1900

4 259 554

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

246 843

Heinrich GERBE

10.02.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

246 864

Hans RAMPE

02.10.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

246 875

Wilhelm MACK

1908

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

246 882

Hermann TIEMANN

 

 

SS-Sturmmann

246 885

Bodo SEMMLER

 

 

SS-Mann

246 888

Theodor LAUE

01.03.1893

383 662

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

246 909

Karl RUBBERT

14.08.1885

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

246 911

Paul SCHNABEL

 

 

SS-Rottenführer

246 936

Wilfried SCHERFF

 

 

SS-Sturmmann
23.08.1937 r. - wykluczony z SS

246 941

Helmut FÜHRER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

246 976

Hans CIBROWIUS

 

 

SS-Mann

246 977

Otto PHILIPZIG

06.06.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

246 981

Walter MAETZING

02.03.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

246 997

Emil KREUTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion