Numery cz³onków SS od 247 000 do 247 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

247 036

Helmut STURMHÖFEL

18.11.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

247 055

Wolfgang NUFER

31.10.1902

1 934 096

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

247 059

Günther ROST

 

 

SS-Untersturmführer
01.10.1935 r. - opu¶ci³ SS

247 061

Ferdinand TIETZ

19.12.1903

4 330 246

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

247 062

Heinz LAMMERDING

27.08.1905

722 395

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1944 r.

247 063

Franz BLASE

14.07.1899

268 390

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.

247 064

Alfred RIEHL

 

1 679 876

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1935 r.
24.07.1935 r. - opu¶ci³ SS

247 065

Edmund FROSCH

07.06.1896

847 328

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

247 066

Wilhelm BÖRGER

14.02.1896

150 841

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

247 067

Heinrich KREIKEMEIER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

247 121

Josef BEHLAU

 

 

SS-Mann

247 128

Kurt WERNITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

247 163

Siegfried DAMMIN

27.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

247 167

Franz BACHER

 

 

SS-Mann

247 180

Erich SLAWSKI

12.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

247 199

Georg JATZKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

247 206

Fritz CAMPLAIR

 

 

SS-Sturmmann

247 212

Josef HEINRICH

 

 

SS-Mann

247 216

Bernhard MONIEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

247 242

Erich SKODOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

247 245

Johann KNOBLOCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

247 257

Gustav SOLTMANOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

247 258

Günther WAAS

 

 

SS-Mann

247 262

Hugo LUENEBERG

11.06.1903

2 077 873

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

247 269

Erich BEYNA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

247 274

Willi DWORRAK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

247 289

Bonifatius POETSCH

01.01.1900

665 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

247 302

Paul AUDÖRSH

20.01.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

247 306

Adolf WEIGT

05.08.1911

2 070 400

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.11.1941 r.

247 309

Paul AUGUSTIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

247 313

Adolf GALDA

27.11.1898

1 922 940

SS-Scharführer - awans w dniu 11.09.1939 r.

247 315

Otto JENISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

247 320

Rudolf SCHENITZKI

 

 

SS-Mann
15.02.1937 r. - wykluczony z SS

247 350

Kurt HEIBUTZKI

27.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

247 352

Erich SERUNEIT

 

 

SS-Mann

247 357

Josef NABER

12.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

247 369

Gustav HEINRICH

03.05.1902

2 291 717

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

247 381

Paul RICHTER

 

 

SS-Mann

247 382

Karl SARETZKI

 

 

SS-Rottenführer

247 390

Erich WALTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

247 397

Willy KOTSCHEDOFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

247 415

Hans MÖLLER

27.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

247 416

Gerhard LANGE

 

 

SS-Scharführer

247 423

Kurt HINZ

 

 

SS-Sturmmann

247 427

Günther DEMBLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

247 433

Bruno STEINBORN

 

 

SS-Mann

247 441

Paul SCHRÖTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

247 484

Kurt TESSMER

29.12.1917

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

247 501

Hermann LANGE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

247 506

Paul KOEBBE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

247 512

Karl DUNKEL

 

 

SS-Sturmmann

247 519

Ernst RIENAS

 

 

SS-Mann

247 526

Lothar MIELKE

22.04.1909

260 107

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

247 527

Arnold KLEISS

 

 

SS-Sturmmann

247 536

Arthur BISCHOFF

 

 

SS-Rottenführer

247 545

Friedrich SCHINDOWSKI

 

 

SS-Mann

247 546

Paul BELKOWITZ

 

 

SS-Sturmmann

247 550

Emil HAASE

 

 

SS-Mann

247 570

Albert MEYER

 

 

SS-Mann

247 574

Helmut DIERICH

24.12.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

247 575

Erich ZERULLA

 

 

SS-Mann
12.12.1938 r. - wykluczony z SS

247 632

Hellmuth FORWICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

247 644

Wilhelm SCHILD

 

 

SS-Mann

247 651

Horst HENSEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1937 r.

247 656

Helmut PUTZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

247 657

Paul RAFALZIK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

247 660

Siegfried GLOWIENKA

 

 

SS-Mann

247 664

Rudolf KRUEER

12.12.1889

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

247 667

Rudolf WILLNATH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

247 676

Gustav STUTTKEWITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

247 692

Herbert GÖRZEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

247 695

Felix KAMINSKI

 

 

SS-Unterscharführer

247 700

Friedrich PAETSCH

 

 

SS-Sturmmann

247 707

Friedrich WOLLSCHLÄGER

 

 

SS-Rottenführer

247 711

Otto LADENTHIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

247 713

Walter MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

247 719

Fritz EICHENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

247 734

Helmut KONN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

247 737

Erwin POMPLUN

 

 

SS-Mann

247 747

Eduard KLESSNY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

247 750

Erich PANNECK

 

 

SS-Mann

247 762

Fritz LANGE

 

 

SS-Mann

247 766

Ernst ENGEL

12.08.1910

940 890

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

247 777

Alfred ZIMMERMANN

14.08.1901

3 226 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

247 805

Helmut MATHIENZ

 

 

SS-Unterscharführer

247 814

Paul KLAUS  (1)

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

247 825

Arthur GRONER

30.09.1889

1 337 954

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

247 828

Karl WEYH

 

 

SS-Sturmmann

247 833

Erich GRÄTZ

14.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

247 835

Hans FISCHER

15.12.1915

4 335 450

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 20.07.1944 r.

247 836

Siegfried GEORGE

27.09.1915

3 474 282

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 12.01.1945 r.

247 837

Heinrich EBERT

03.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

247 838

Hans BECKER

05.11.1911

1 442 512

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 20.08.1944 r.

247 839

Carl BON

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

247 840

Walter LIPKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

247 841

Hans LOIDL

23.05.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

247 843

Ernst KENDZIA

02.04.1893

465 054

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

247 846

Hermann SONNTAG

10.07.1914

3 602 241

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 23.07.1941 r.

247 847

Wilhelm TITLBACH  (2)

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

247 850

Walrab von WANGENHEIM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

247 853

Hans BRAND

08.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.
09.02.1938 r. - opu¶ci³ SS

247 879

Karl DISCHLER

 

 

SS-Rottenführer
30.05.1939 r. - wykluczony z SS

247 884

Günther JAHNKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

247 886

Adolf BABEL

09.02.1899

1 472 637

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1937 r.

247 887

Dr Hans-Joachim KOERNER

27.07.1905

844 510

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

247 889

Werner MÜHLENBECK

03.05.1906

4 404 034

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

247 902

Erhard GLÄSER

 

 

SS-Rottenführer
22.11.1941 r. - wykluczony z SS

247 905

Heinz RUTKOWSKY

18.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

247 906

Erich SCHNAUS

16.12.1901

432 273

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

247 916

Max DOMMEL

16.07.1900

271 179

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

247 934

Rudolf BUTTERWECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

247 941

Ernst HENTSCHEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

247 943

Dr Wilhelm LIESEANG

01.05.1898

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

247 944

Ernst HELFELDT

 

 

SS-Mann
12.10.1942 r. - wykluczony z SS

247 950

Willy RISCH

07.08.1899

2 021 340

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

247 958

Ulrich SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

247 961

Alfred STACHOW

 

 

SS-Unterscharführer

247 968

Georg BUCHHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

247 970

Dr Werner PFÜTZNER

18.03.1911

1 418 057

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.01.1944 r.

247 973

Gerd SCHLOTTMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

247 974

Hans-Karl WITTSTOCK

16.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

247 983

Bruno GROSSER

21.09.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.01.1945 r.

247 984

Heinz LÄNGRICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

247 994

Hans SCHUNKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 247 814 dla:
    SS-Hauptsturmführer oraz SS-Hauptsturmführer d.R. - Paul KLAUS
    SS-Obersturmführer oraz SS-Obersturmführer d.R. - Fritz PREUSSER, urodz. 15.10.1909 r., zgin±³ 19.03.1943 r.

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 247 847 dla:
    SS-Rottenführer - Wilhelm TITLBACH
    SS-Mann - Albrecht SCHMEISSER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion