Numery cz³onków SS od 248 000 do 248 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

248 005

Karl GRAMENZ

 

 

SS-Rottenführer

248 006

Dr Hans MÜLLER

07.01.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

248 015

Werner BRAEMER

13.10.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

248 016

Walter KAUFMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

248 024

Ernst SCHULZ-GERHARD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

248 035

Gerhard STABENOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

248 045

Edmund SPLITTGERBER

 

 

SS-Mann

248 051

Otto SCHRÖDER

04.07.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

248 053

Gerhard SCHÜLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

248 056

Ernst DOERWALD

12.07.1909

1 174 558

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

248 058

Wilhelm BUHEITEL

 

 

SS-Rottenführer

248 061

Johann WINDORFER

08.07.1901

4 053 997

SS-Hauptsturmführer

248 063

Paul BROCK

 

 

SS-Sturmnann
wykluczony z SS w 1938 r.

248 064

Felix WULKOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

248 088

Erich HÄUSLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

248 103

Günther LINKE

 

 

SS-Unterscharführer

248 108

Heinz VOIGT

 

 

SS-Mann

248 117

Ernst WENZEL

08.06.1891

4 833 153

SS-Brigadeführer und Generalarzt der Polizei
- awans w dniu 20.04.1942 r.
samobójstwo w 1945 r.

248 121

Rudolf RAMSCH

 

 

SS-Sturmmann

248 123

Karl-Heinz HINTZE

30.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

248 132

Reinhold HAVEMANN

 

 

SS-Mann

248 145

Werner SEIER

 

 

SS-Scharführer

248 167

Georg BARTEL

27.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

248 169

Adalbert PRZEDWOJSKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

248 196

Otto SCHILLING

06.03.1897

3 892 350

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

248 198

Gernot BIRKE

03.02.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

248 205

Wilhelm NITZSCHE

 

 

SS-Oberscharführer

248 208

Willi STARKE

 

 

SS-Unterscharführer

248 225

Rainald DIETRICH

 

 

SS-Mann

248 237

Fritz SCHAUMANN

 

 

SS-Mann

248 245

Arthur WINNE

 

 

SS-Sturmmann

248 246

Paul LEHMANN

 

 

SS-Mann

248 256

Wolfgang FINKE

26.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

248 258

Kurt NEUGEBAUER

03.09.1893

4 741 474

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

248 259

Eggert REHDER

13.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

248 261

Oskar STEINERT

28.06.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

248 265

Wolfgang STRAUSS

28.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

248 309

Ulrich VOELTER

 

 

SS-Mann

248 350

Alfred BABUCKE

 

 

SS-Scharführer

248 374

Rudolf HEPPNER

03.11.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

248 377

Alexander HOSSMANN

14.11.1902

1 197 560

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

248 383

Alfons PASCHKA

 

 

SS-Sturmmann

248 439

Kurt MELZER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

248 456

Georg FIRL

08.12.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

248 467

Kurt MAEKER

26.10.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

248 484

Werner SCHAAR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

248 502

Günther KILPERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

248 508

Werner SCHOLZ

22.04.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

248 515

Kurt STELLING

25.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.06.1942 r.

248 523

Alfred WALDHELM

15.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

248 526

Lothar FECHNER

30.09.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

248 550

Rudolf SCHROEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

248 551

Helmut PATER

11.02.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

248 556

Herbert VOGT

01.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

248 560

Alfred STEURICH

14.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

248 575

Heinz GRUND

01.07.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

248 576

Hans WUSOWSKI

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

248 579

Konrad STRAUCH

01.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

248 602

Fritz HERING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

248 608

Fritz DUNGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

248 627

Richard TONDOCK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

248 630

Günther WILLENBERGER

18.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

248 720

Walter SCHOLTZ

29.10.1899

7 615

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

248 727

Karl PAUL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

248 766

Dr Gerhard ZÜRN

15.09.1882

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

248 805

Hans BUSSE

16.10.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

248 826

Karl GRÜBEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

248 834

Walter CURDTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

248 853

Richard SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

248 856

Werner FRIEBE

17.04.1889

605 614

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

248 872

Paul KUHNERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

248 964

Gerhard DECKERT

 

 

SS-Mann

248 966

Kurt HENTSCHEL

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion