Numery cz³onków SS od 249 000 do 249 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

249 008

Karl TANNERT

 

 

SS-Mann

249 022

Walter URBANCZYK

 

 

SS-Rottenführer

249 045

Hans SCHWEINITZ

 

 

SS-Rottenführer

249 052

Karl ZIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1941 r.

249 056

Georg EPPELSHEIMER

30.01.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.10.1944 r.

249 057

Josef HAUPTMANN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

249 062

Heinz WÜSTINGER

24.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

249 066

Josef LORENZ

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

249 067

Otto PETERS

 

 

SS-Rottenführer

249 075

Georg GERG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

249 077

Lothar NEUHÄUSER

03.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 078

Otto SACK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

249 087

Albert NEUDEL

27.01.1867

3 725 366

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

249 094

Heinz PFALLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

249 098

Ludwig LINDNER

 

 

SS-Mann
03.07.1941 r. - wykluczony z SS

249 114

Richard POLT

26.12.1908

2 947 337

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

249 117

Adolf GEIPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 120

Angelius HAUER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

249 121

Hans HEINS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

249 122

Heinrich WEIGERT

 

 

SS-Scharführer

249 129

Robert SCHANK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

249 153

Anton ZÖLLER

 

 

SS-Mann

249 164

Walter FREY

28.07.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

249 172

Willy BAUER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

249 180

Wilhelm EGLOFF

27.01.1885

3 232 124

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

249 186

Max GOECKLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

249 207

Heinrich WINTER

23.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 214

Hans HUBER

07.06.1907

1 816 630

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 218

Hans SCHNARRENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

249 219

Wilhelm KARLE

 

 

SS-Oberscharführer

249 220

Hans HANNECKE

27.10.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

249 232

Rudolf KUSTERER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

249 234

Ernst GRÖZINGER

 

 

SS-Rottenführer

249 248

Kurt LEDERLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

249 261

Hans SANDNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

249 263

Richard ENGLBRECHT

24.04.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

249 275

Fritz SPRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

249 290

Max WALLISER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

249 291

Dr Eugen HÄNSSLER

25.08.1888

3 407 377

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

249 306

Otto SCHNITZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 307

Hans HERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

249 309

Anton STRANG

18.08.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

249 334

Franz SEIFRIED

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

249 346

Georg RAPP

07.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

249 352

Arthur HOFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

249 354

Philipp LINK

 

 

SS-Rottenführer

249 362

Willy DINTER

21.01.1903

143 132

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

249 364

Fritz BEILE

23.01.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.06.1940 r.

249 372

Hermann WOEHRLE

 

 

SS-Rottenführer

249 381

Richard AURICH

 

 

SS-Sturmmann

249 401

Maximilian LIEBERMANN

15.03.1908

2 555 675

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

249 403

Erich STUIBLE

24.01.1909

2 318 982

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

249 405

Otto BUCK

 

 

SS-Sturmmann

249 422

Josef SCHOEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

249 433

Ernst GANTERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

249 437

Ludwig HEIDEN

 

 

SS-Unterscharführer

249 443

Adolf MAERKT

 

 

SS-Mann

249 460

Wilhelm KUEBLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

249 470

Willi GEHRIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

249 478

Helmut BACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

249 484

Ernst SCHWARTZ

 

 

SS-Mann

249 493

Martin FISCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

249 496

Hermann HAUCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

249 508

Ludwig KUMPF

 

 

SS-Mann

249 522

Hermann JUNG

08.02.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 534

Hermann ERCKMANN

 

 

SS-Mann

249 537

Heinrich HETTERICH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

249 543

Walter HENSELER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 544

Alfred PFAU

 

 

SS-Unterscharführer

249 548

Eugen EBERLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

249 563

Karl KRÄH

06.10.1914

 

SS-Mann

249 571

Werner BIEBL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 579

Curt SCHÖBSS

25.10.1901

550 341

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

249 595

Alfred SCHETTERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

249 597

Heinz SCHMITZ

28.11.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

249 609

Heinrich APPEL

22.07.1904

3 958 884

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

249 610

Reinhold KELLER

 

 

SS-Sturmmann

249 617

Karl HAMMA

 

 

SS-Mann

249 622

Karl HECHENLEITNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 624

Sebastian BOLLMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

249 635

Ludwig HEINLEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

249 638

Helmut MÜLLER-WESTING

06.08.1914

3 958 905

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

249 640

Robert SPENGLER

 

 

SS-Mann

249 652

Hans LUKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

249 656

Hans BRAUN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

249 658

Hans GÜNTHER

10.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

249 679

Werner STOCK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

249 693

Heinz THORNER

07.04.1912

562 124

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
17.01.1938 r. - opu¶ci³ SS

249 711

Adolf BERND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

249 718

Wilhelm SCHUNK

 

 

SS-Unterscharführer

249 724

Karl KAMPER

14.12.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

249 730

Karl KOEHLER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

249 754

Karl STUTZ

 

 

SS-Sturmmann

249 765

Heinz LENNEMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

249 766

Heinrich TÄGER

23.02.1897

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

249 787

Peter ZINGRAF

19.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 15.01.1945 r.

249 795

Günther BOIGS

16.10.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

249 798

Hans SPERTH

 

 

SS-Rottenführer

249 801

Bernhard KENTRUP

 

 

SS-Mann

249 802

Ludwig BOEHME

21.08.1898

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 18.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1943 r.

249 805

Heinrich BECKER

 

 

SS-Mann

249 812

Dr Alphons KÜCHEMANN

01.09.1893

2 168 712

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

249 815

Michael GERULLIS

16.10.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

249 823

Johann SCHMITZ

30.04.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

249 840

Georg PRETZSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

249 843

Heinrich KOEPPE

 

 

SS-Mann

249 862

Walter NAUJOCKS

 

 

SS-Unterscharführer

249 864

Karl WUNN

14.06.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

249 867

Johann KULCZYNSKI

09.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

249 893

Heinrich BOSCHMANN

 

 

SS-Mann

249 908

Fritz GRUBE

 

 

SS-Scharführer

249 909

Heinrich HAAS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

249 923

Arthur WEIDE

 

 

SS-Rottenführer

249 924

Otto ZIMMERMANN

03.04.1906

815 742

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

249 933

Josef METZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

249 940

Karl FETT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

249 955

Heinrich HOLTMANN

 

 

SS-Mann

249 974

Julius BAENSCH

12.04.1900

662 379

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

249 982

Fritz PILLE

21.01.1901

4 680 281

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 30.09.1944 r.

249 991

Wilhelm ECKOLD

25.08.1902

526 536

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

249 992

Ignaz WITTMANN

23.01.1895

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

249 993

Ludwig WURMANNSTÄTTER

30.07.1895

2 090 942

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

249 994

Josef JOERG

16.05.1896

873 864

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 995

Johann KUEFFNER

19.04.1896

4 053 980

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 996

Ludwig BERGMÜLLER

08.07.1900

3 289 993

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 997

Johann BERGMÜLLER

10.05.1894

4 053 966

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

249 998

Peter HÖGL

19.08.1897

3 289 992

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1940 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

249 999

Franz LUTZ

15.08.1893

3 288 293

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion