Numery cz³onków SS od 25 000 do 25 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

25 000

Martin THALER

08.10.1896

916 760

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

25 001

Johann REITER

 

 

SS-Oberscharführer

25 003

Georg KOLLER

29.09.1900

1 936

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

25 005

Wilhelm WEIGERT

 

 

SS-Rottenführer

25 011

Andreas HERZ

26.06.1888

697 540

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

25 013

Leonhard RHEINISCH

14.05.1903

888 132

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 033

August HIEMEYER

30.06.1913

1 000 933

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

25 036

Heino von GOLDACKER

06.07.1906

685 074

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

25 044

Georg STRAUSS

 

 

SS-Mann

25 048

Emil POPP

26.04.1897

414 073

SS-Brigadeführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

25 053

Alfred SCHATZ

 

 

SS-Mann
13.09.1938 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

25 064

Hermann KOCH

05.10.1901

519 639

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

25 067

Ernst LÖW

 

 

SS-Rottenführer

25 071

Hermann ZUBILLER

12.06.1892

464 861

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

25 078

Hermann HEIL

 

 

SS-Sturmmann

25 080

Hermann DOERNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

25 082

Julius FESS

 

 

SS-Scharführer

25 087

Peter KLEIS

 

 

SS-Unterscharführer

25 103

Jakob HERDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

25 113

Karl FRIES

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

25 115

August WILLENBÜCHER

07.06.1906

1 120 214

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

25 116

Wilhelm AICHERT

 

 

SS-Unterscharführer

25 119

Kurt SCHÄTZLER

 

 

SS-Unterscharführer

25 123

Fritz WILLERSINN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

25 140

August GULDE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

25 147

Max REIMERS

21.01.1903

401 004

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

25 149

Fritz KELLER

 

 

SS-Sturmmann

25 151

Otto KUPPER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

25 153

Richard KOENIG

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

25 158

Leonhard RÖTH

28.01.1908

868 434

SS-Untersturmführer - awans w dniu 16.02.1936 r.

25 161

Ludwig DEMLING

02.11.1897

836 093

SS-Obersturmführer

25 168

Herbert MACHER

 

 

SS-Scharführer

25 171

Adolf MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

25 174

Fritz BAUER

09.01.1904

1 032 702

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

25 175

Richard REICH

22.02.1912

1 026 618

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

25 181

Josef BANNING

09.04.1903

398 826

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

25 184

Erwin RAPP

22.09.1912

774 181

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

25 190

Franz HUG

 

 

SS-Unterscharführer

25 195

Josef ORTNER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

25 198

Karl KECK

20.01.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 11.07.1944 r.

25 202

Karl FLAMMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

25 203

Karl RETTER

 

 

SS-Mann

25 205

Heinrich HERRMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

25 210

Willi SCHÄFER

11.04.1913

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.

25 215

Karl MAIER

16.09.1897

890 881

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

25 216

Eugen MEGENTHALER

 

 

SS-Untersturmführer

25 225

Herbert TREUNER

04.08.1902

84 460

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

25 229

Rudolf SCHÜRER

02.10.1912

939 159

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

25 232

Rudolf DÖBRICH

 

 

SS-Oberscharführer

25 236

Eberhard SCHULZ

04.04.1913

1 183 580

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

25 243

Karl USBECK

22.06.1892

61 981

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

25 245

Adolf KÖNIG

20.08.1897

1 515

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

25 250

Sylvester FILLEBÖCK

16.06.1896

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

25 252

Peter HEISERER

 

 

SS-Unterscharführer

25 254

Otto WÜST

 

 

SS-Rottenführer

25 270

Reinhard PURUCKER

1913

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
stracony 26.11.1948 r

25 273

Hans KRÜGER

10.01.1894

538 164

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

25 286

Max GEISSINGER

 

 

SS-Rottenführer

25 297

Vinzenz BIBER

15.11.1873

104 773

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

25 298

Christian ZETTEL

25.03.1898

149 948

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

25 299

Heinrich SCHUSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

25 319

Werner ALBRECHT

25.06.1909

580 201

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
w sowieckiej niewoli do 09.1953 r.

25 320

Hermann FISCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

25 324

Franz ENGELHARDT

18.08.1881

967 464

SS-Obersturmführer

25 326

Max HEBÄCKER

 

 

SS-Unterscharführer

25 333

Willy SCHELKES

20.12.1904

743 535

SS-Obersturmführer

25 334

Georg DERNBACH

 

 

SS-Unterscharführer

25 340

Gerrit OLDEBOERSHUIS

21.03.1895

95 948

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

25 345

Kurt WECKESSER

 

 

SS-Hauptscharführer

25 346

Leopold SCHNEKENBÜHL

 

 

SS-Unterscharführer

25 348

Rudolf SCHWARZWÄLDER

 

 

SS-Scharführer

25 360

Ludwig PENNINGER

04.10.1913

865 336

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

25 361

Ludwig Frhr. von REITZENSTEIN

14.12.1880

292 837

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

25 391

Erich EIBL

 

 

SS-Hauptscharführer

25 414

Helmut BLUM

 

 

SS-Rottenführer

25 416

Dr Hans SCHULZE-GOCHT

 

382 367

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

25 426

Herbert ROSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

25 438

Friedrich FLECK

 

 

SS-Unterscharführer

25 439

Arthur LISKER

 

 

SS-Rottenführer

25 449

Emil RISCH

 

 

SS-Unterscharführer

25 450

Wilhelm HAMEL

16.02.1902

334 746

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

25 451

Erich BORNS

19.09.1904

627 158

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

25 453

Erhard MAENICKE

23.08.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

25 459

Albert STEINER

25.08.1897

17 517

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

25 475

Fritz DETTE

04.12.1905

633 919

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

25 482

Helmut LORENZ

08.10.1889

280 937

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.06.1932 r.

25 483

Willi GEHRMANN

 

 

SS-Unterscharführer

25 488

Hans SCHMELZER

 

 

SS-Scharführer

25 496

Max CZICHOCKI

12.11.1902

843 343

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

25 508

Walter SELLAHN

 

 

SS-Rottenführer

25 517

Ernst HILDEBRANDT

31.05.1895

1 664.468

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

25 526

Gustav MERTENS

12.05.1882

415 613

SS-Obersturmführer

25 528

Fritz RAMME

06.09.1891

439 749

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

25 544

Walter DRESCHER

04.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

25 551

Karl PILOT

17.07.1896

920 686

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

25 553

Fritz BUHTZ

14.01.1900

921 721

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 563

Fritz THOM

20.07.1902

833 791

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

25 564

Otto STOPPEL

13.09.1902

1 050 628

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

25 566

Heinrich SCHÖNEMANN

14.07.1903

21 169

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

25 569

Clemens LORIG

24.03.1906

572 563

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

25 581

Fritz STOCK

09.12.1896

665 717

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

25 584

Fritz RIEMANN

10.10.1903

69 235

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

25 586

Wilhelm KUPFER

24.09.1883

1 100 423

SS-Obersturmführer

25 587

Hermann HASELOFF

05.10.1883

698 509

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

25 588

Albert KLUTH

 

 

SS-Scharführer

25 595

Albert PUNDT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

25 596

Fritz ROTHE

15.07.1893

698 664

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 598

Fritz BRAUN

22.05.1903

507 272

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 599

Emil HOCHWALD

 

 

SS-Oberscharführer

25 603

Erich THOMAS

 

 

SS-Untersturmführer

25 606

Hans STUERTZ

07.02.1909

862 858

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

25 610

Martin SOBCZYK

26.10.1889

242 601

SS-Sturmbannführer - awans w niu 20.04.1939 r.

25 615

Eduard BLIETSCHAU

 

 

SS-Scharführer

25 617

Heinz GAUL

 

 

SS-Oberscharführer

25 626

Karl BERGMANN

 

 

SS-Unterscharführer

25 630

Max WALTHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

25 638

Otto SOMANN

24.10.1899

58 502

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

25 655

Paul KRÖGER

29.01.1901

1 093 138

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

25 659

Friedrich HENKE

 

 

SS-Unterscharführer

25 669

Alfred GROTH

12.01.1890

112 361

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 672

Karl SCHULZ

18.03.1908

20 876

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 689

Friedrich LEMKE

 

 

SS-Hauptscharführer

25 693

Georg FREYE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

25 696

Paul BUDER

19.02.1906

582 154

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 709

Hermann KAPELL

12.08.1903

69 503

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 711

Herbert KÄHLIG

10.05.1908

114 370

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

25 713

Karl HEIER

 

 

SS-Oberscharführer

25 717

Willy LUCKNER

20.12.1896

225 403

SS-Oberführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

25 719

Alfred WUNDERWELT

10.06.1886

710 672

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

25 720

Siegfried POLACK

 

75 148

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 31.05.1932 r.

25 721

Heinrich TEGTMEYER

22.05.1908

765 193

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

25 724

Ernst WALLASCH

 

694 978

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

25 726

Paul BREUNING

15.01.1894

550 958

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 727

Otto RUNGE

 

 

SS-Oberscharführer

25 728

Erich BUDACH

21.09.1901

933 502

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

25 731

Paul BÄHR

19.07.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

25 734

Wilhelm PAETZ

05.09.1906

870 638

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

25 735

Fritz BEHRENS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

25 738

Christian SCHNUG

28.01.1891

765 687

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

25 748

Franz DRESCHER

 

 

SS-Unterscharführer

25 757

Otto MÜLLER

26.11.1892

187 568

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

25 768

Berthold GLABISCH

30.12.1898

482 578

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

25 771

Otto GIERLIKOWSKI

22.02.1905

448 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 773

Hartmut WITTCHEN

10.08.1892

209 476

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

25 774

Kurt TAUBER

05.08.1898

207 352

SS-Obersturmführer

25 789

Walter RITTER

24.07.1901

448 045

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

25 794

Georg GNIFFKE

12.02.1902

156 069

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1933 r.
15.09.1938 r. odchodzi z SS

25 798

Günther LEHMPUHL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

25 800

Gerhard LIEBISCH

 

730 851

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.08.1934 r.

25 802

Karl HERCHEN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

25 805

Fritz MIERSCH

 

 

SS-Untersturmführer

25 811

Dr Joachim MRUGOWSKY

15.08.1905

210 049

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

25 821

Jesco VOLTOLINI

 

711 220

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

25 824

Erich BRAÜR

 

 

SS-Scharführer

25 832

Max DUMMER

11.06.1887

943 693

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

25 833

Willi KRÜGER

 

 

SS-Unterscharführer

25 835

Paul RAMTHUN

 

 

SS-Unterscharführer

25 836

Hermann SCHRÖDER

 

 

SS-Scharführer

25 839

Friedrich WILKENS

09.10.1907

261 345

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

25 842

Wilhelm BEHRENS

 

 

SS-Rottenführer

25 845

Alfred LAFRENZ

23.02.9111

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

25 847

Theodor PETERS

28.04.1898

801 527

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

25 865

Franz GÖTZE

 

 

SS-Unterscharführer

25 866

Hans STERNBERG

 

 

SS-Rottenführer

25 867

Wilhelm BOLLER

 

 

SS-Unterscharführer

25 868

Hans TIMM

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

25 870

Otto AHRENS

04.12.1910

559 139

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

25 884

Arnold JÜRGENSEN

17.05.1910

585 285

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

25 885

Horst STRATHMANN

17.05.1899

261 557

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

25 886

Georg KRUSE

20.04.1902

413 363

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

25 891

Ernst IBEN

07.03.1900

125 377

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

25 892

Johannes SÖRENSEN

02.05.1898

119 447

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

25 894

Heinrich EGGERS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

25 899

Erich RATHJE

22.10.1910

960 092

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

25 903

Willy GONDESEN

29.04.1898

799 743

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.11.1933 r.

25 908

Hans-Hermann JENSEN

24.10.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.02.1943 r.

25 910

Hans-Adolf JENSEN

30.01.1910

957 651

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

25 927

Otto GEBHARDT

18.04.1907

42 704

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

25 930

Hans JON

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

25 931

Walter NAGEL

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

25 936

Arthur KLINGEMEIER

24.02.1913

316 827

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

25 951

Walther KOCH

29.12.1892

858 915

SS-Obersturmführer

25 952

Emil CHRISTIANSEN

16.08.1908

427 620

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1941 r.

25 953

Wilhelm EHLER

25.03.1892

709 805

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

25 954

Heinrich GROUTARS

 

 

SS-Oberscharführer

25 955

Wilhelm KOPPE

15.06.1896

305 584

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 30.01.1942 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

25 961

Hans MOJEN

16.06.1901

706 720

SS-Hauptsturmführer

25 968

Wilhelm SCHAEL

08.07.1905

24 170

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

25 969

Bruno DREGER

21.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

25 970

Wilhelm BRANDES

30.04.1905

407 180

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 971

Heinrich SIELAFF

19.04.1905

123 087

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

25 973

Hans FREUDENTAHL

28.02.1906

305 553

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

25 977

Hans ALBRECHT

14.04.1907

155 476

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

25 978

Fritz CASPER

25.05.1907

144 203

SS-Obersturmführer

25 979

Gustav BACHMANN

10.08.1908

706 603

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

25 983

Wilhelm BECHER

06.03.1910

592 776

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

25 984

Walter MOJEN

 

 

SS-Hauptscharführer

25 986

Dr Leopold DINSE

10.08.1911

217 201

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

25 992

Karl REHR

14.09.1899

835 356

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

25 998

Fritz LUDWIG

29.04.1909

638 336

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion