Numery cz³onków SS od 250 000 do 250 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

250 000

Friedrich SCHMIDT

22.09.1897

3 288 294

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1940 r.

250 001

Konrad SCHMIDBAUER

25.03.1895

1 926 241

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1940 r.

250 009

Hermann GUMM

 

 

SS-Mann
27.05.1935 r. - wykluczony z SS

250 037

Hans BARTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

250 044

Paul KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

250 047

Paul LAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 053

Karl NAGEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

250 059

Walter BRÜDGAM

08.09.1889

1 370 430

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

250 061

Theodor GRAFENBERGER

14.03.1896

2 613 837

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

250 062

Paul OHLER

23.09.1887

2 618 869

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 063

Hermann MILDEBRATH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

250 064

Wilhelm RODDE-HANAU

22.03.1893

923 608

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
06.04.1949 r. - zmar³ w sowieckim obozie jenieckim

250 065

Ottomar OTTO

26.02.1892

2 614 120

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

250 066

Christoph GEHRIG

27.10.1890

308 759

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

250 071

Engelhard von NATHUSIUS

18.07.1892

31 944

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

250 073

Meinhard FRIEDRICH

19.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

250 074

Walter DÜCK

09.01.1900

933 214

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

250 080

Paul KREITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

250 081

Heinz SPANGENBERG

 

 

SS-Mann

250 083

Fritz RUOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

250 085

Erich KLÖTZER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

250 086

Friedrich ZIMMERMANN

14.08.1898

7 791 832

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

250 087

Gerhard KRIEGER

03.05.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

250 089

Erich SCHUMM

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

250 107

Franz MAIERHOFER

21.12.1897

59 524

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

250 108

Franz OHRTMANN

02.02.1894

3 576 768

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.11.1943 r.

250 131

Edgar EYNIUS  (1)

11.10.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1943 r.

250 133

Hermann LANGOSCH

 

 

SS-Rottenführer

250 148

Rudolf BÜCHNER

18.09.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

250 154

Helmuth KRAUSSE

24.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

250 158

Franz KOWALEWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

250 162

Jakob SCHENK

 

 

SS-Hauptsturmführer
31.03.1936 r. - wykluczony z SS

250 163

Paul DOBRINDT

02.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

250 167

Wolfgang WOLFF-METTERNICH

05.10.1894

616 035

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

250 170

Karl RENHACK

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

250 171

Otto MAESKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

250 175

Erimar HELING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

250 182

Herbert GIEDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 187

Dr Erich SCHULTZ

28.05.1886

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
11.07.1943 r. - zmar³

250 198

Theobald THIER

12.04.1897

1 744 848

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.
12.07.1949 r. - stracony

250 204

Willi MAHNKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

250 207

Gerhard LATOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

250 211

Wilhelm TEGETHOFF

08.12.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

250 213

Otto RÄSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

250 218

Willi LANDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

250 221

Ulrich WESTPHAL

09.04.1916

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

250 222

Willi ZUHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

250 236

Arthur BARTHEL

25.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

250 250

Walter SPÖHRING

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

250 267

Kuno WELK

07.02.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

250 268

Bruno POLLEY

 

 

SS-Mann

250 276

Walter MAROTZ

 

 

SS-Mann

250 295

Reinhard DAMERAU

 

 

SS-Mann

250 316

Willi QUADE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

250 327

Otto MADER

 

 

SS-Mann

250 337

Gerhard WENDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 339

Rudolf BERGMANN

 

 

SS-Mann

250 351

Alfred RUCKWEID

03.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

250 353

Wilhelm SCHWARZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

250 360

Franz KOTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

250 361

Paul KLARWASSER

22.03.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

250 383

Dr Friedrich-Franz LEHMANN

10.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

250 386

Karl ABT

 

 

SS-Unterscharführer

250 400

Siegfried BOCK

19.04.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

250 432

Richard FRANKENBERG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

250 435

Hermann BRING

 

 

SS-Mann

250 452

Hellmuth KNIPS

03.02.1901

163 556

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

250 454

Max GREWE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

250 517

Christian RIIS

03.11.1892

5 443 490

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

250 523

Arno PAULAT

22.04.1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

250 538

Oskar STEINWENDER

 

 

SS-Hauptscharführer

250 557

Johann TAUTE

 

 

SS-Oberscharführer

250 560

Willi SCHWABE

 

 

SS-Rottenführer

250 561

Erwin BOLLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

250 569

Georg SAWITZKI

 

 

SS-Unterscharführer

250 570

Gustav SCHWALM

 

 

SS-Mann

250 581

Erich WODTKE

 

 

SS-Mann

250 593

Herbert DIEBIG

 

 

SS-Mann

250 600

Kurt TESCHENDORF

 

 

SS-Mann

250 601

Willy WOHLFEIL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

250 606

Richard PFLUG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

250 609

Alex BAHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

250 615

Hellmut ZILIAN

 

 

SS-Oberscharführer

250 646

Erich HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

250 659

Helmut RODDE

 

 

SS-Sturmmann

250 663

Kurt FELSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

250 692

Walter GUDJONS

 

 

SS-Mann

250 699

Wilhelm PTACK

 

 

SS-Sturmmann

250 706

Kurt LEONHARDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

250 723

Otto HÖLTJE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

250 724

Kurt HOHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 817

Erwin PACKROFF

 

 

SS-Sturmmann

250 818

Hans SAAGER

 

 

SS-Mann
24.05.1937 r. - wykluczony z SS

250 825

Willy LOEST

 

 

SS-Mann

250 839

Willy ROHDMANN

 

 

SS-Rottenführer

250 840

Heinz GESPER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

250 841

Paul MILCHEREIT

 

 

SS-Oberscharführer

250 849

Erich KÜSSNER

 

 

SS-Rottenführer

250 850

Erich BAUMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

250 855

Ernst HAEBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 856

Hans WIEMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

250 857

Ernst GULLATZ

 

 

SS-Scharführer

250 863

Martin WILLIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

250 911

Arnold ZEMKE

 

 

SS-Rottenführer

250 933

Arthur DAVID

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

250 954

Robert LEHMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

250 961

Bruno BERGGREN

23.12.1892

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

250 962

Karl CLAUS

05.08.1902

3 013 411

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

250 963

Hans STAMMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

250 964

Paul WALTHER

19.10.1891

2 505 020

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

250 966

Albert RICHTER

20.03.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

250 967

Siegfried PLAGEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

250 968

Hermann KRÄMER

24.01.1911

3 262 891

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.09.1941 r.

250 969

Karl KUMMERT

15.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

250 975

Hans ASMIS

25.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

250 977

Dr Hans BONGARDT

18.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

250 998

Herbert KOBOW

 

 

SS-Unterscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 250 131 dla:
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Edgar EYNIUS
    SS-Mann - Paul FORMELLA, wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion