Numery cz³onków SS od 251 000 do 251 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

251 004

Kurt HERRMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

251 006

Albert HAHL

 

 

SS-Mann

251 016

Karl RESCHKE

23.12.1886

2 649 907

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

251 022

Walter LIPPOLD

29.07.1895

1 597 576

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

251 025

Carlo RÖTHIG

17.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

251 027

Viktor BIRK

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

251 029

Otto KISSLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

251 030

Max KISSLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

251 034

Erich FOCK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

251 037

Werner MANTHEY

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

251 038

Carl FISCHER  (1)

10.01.1912

455 293

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

251 039

Wilhelm WEHLKE

11.04.1907

289 479

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

251 040

Constantin HANSEN

23.08.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.06.1944 r.

251 046

Hermann KRAUSS

20.03.1899

4 365 470

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

251 052

Werner GRIEM

14.05.1909

90 860

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

251 072

Ewald KAROW

12.01.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

251 075

Hans ENGELL

15.11.1897

457 918

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

251 076

Josef KITZINGER

09.03.1875

1 200 485

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
30.12.1937 r. - opu¶ci³ SS

251 084

Willi MARSCH

 

 

SS-Unterscharführer

251 091

Walter RUMMERT

02.09.1894

2 597 408

SS-Sturmbannführer
wykluczony z SS w 1943 r.

251 099

Helmut PICKARDT

19.03.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

251 103

Hermann FELDMANN

23.04.1898

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

251 118

Herbert RICHTER

 

 

SS-Unterscharführer

251 124

Johannes SIEDKE

02.09.1898

1 268 176

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

251 128

Hans NAHME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

251 129

Hubert SPERLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

251 130

Georg BRAUN

28.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.07.1941 r.

251 132

Julius GEISTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

251 140

Karl ELSTERMANN von ELSTER

27.09.1897

319 393

SS-Sturmbannführer - awans 13.06.1938 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.04.1943 r.

251 152

Paul WURTZEL

 

 

SS-Sturmmann

251 168

Helmut BELICK

 

 

SS-Mann

251 169

Florian LORZ

14.01.1900

925 469

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

251 170

Wilhelm HASELHOFF

19.05.1907

4 625 871

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

251 172

Arthur HERRMANN

17.02.1903

17 148

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

251 173

Rolf HELM

25.10.1905

1 327 538

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

251 175

Heinrich ULICH

29.05.1899

855 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

251 181

Erwin BRANDL

25.09.1888

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

251 235

Wolfgang KEHREN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

251 236

Gerhard MÜHLHÄUSSER

07.09.1900

3 627 831

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

251 258

Vinzenz BRANDNER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

251 265

Theodor POETTINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

251 278

Josef GÖTH

 

 

SS-Rottenführer

251 279

Otto HANSMANN

23.12.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

251 290

Franz BECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

251 301

Udo von WANGENHEIM

28.01.1900

284 782

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

251 315

Eugen LANGENBACHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

251 316

Hermann KRESS

28.03.1915

4 137 156

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.01.1942 r.

251 318

Rudolf KAYSER

28.01.1912

4 137 143

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.12.1941 r.

251 326

Hermann ZIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

251 331

Ludwig HENRICH

07.11.1914

4 137 113

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1943 r.

251 339

Karl KLAUS

27.10.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

251 342

Hermann GLÄSER

07.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

251 344

Wilhelm JÄGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

251 346

Franz BUCHER

13.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

251 355

Karl LECHLER

13.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

251 357

Karl RAUPP

24.09.1910

 

SS-Untersturmführer , oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

251 358

Hans THOMA

23.07.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.08.1944 r.

251 364

Rudolf BEYER

04.07.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

251 367

Karl ROEHRIG

 

 

SS-Mann
18.03.1935 r. - wykluczony z SS

251 370

Theodor WERNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

251 372

Franz ROHRMOSER

 

 

SS-Mann
22.05.1939 r. - wykluczony z SS

251 373

Helmut KORN

27.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer
zgin±³ 11.05.1945 r.

251 375

Karl NEIDLEIN

03.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

251 377

Rupert PFISTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

251 380

Kurt STUMPNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

251 382

Edgar WOLF-STURM

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

251 383

Anton SEIDT

 

 

SS-Mann

251 387

Guido DÜRR

 

 

SS-Rottenführer

251 388

Fritz RAITBAUR

 

 

SS-Oberscharführer

251 390

Fritz RAITBAUR

 

 

SS-Oberscharführer

251 391

Robert KNAPP

 

 

SS-Unterscharführer

251 396

Gerhard FREIHÖFER

17.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 24.11.1943 r.

251 409

Ernst STADELHOFER

 

 

SS-Mann

251 417

Matthias HUBER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

251 426

Waldemar KEUNE

 

 

SS-Obersturmführer

251 430

Willy SCHRENK

24.01.1917

4 137 235

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

251 438

Richard PAWLETTA

28.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

251 452

Hermann HOFMANN

03.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ w 1945 r.

251 455

Karl KLEIN

03.02.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

251 473

Ludwig KARCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

251 479

Philipp WILLNAUER

 

 

SS-Rottenführer

251 487

Karl MITSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

251 493

Georg STEPHAN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

251 507

Otto ULM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

251 509

Karl FRIEDEBACH

16.08.1886

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

251 554

Günther BORNHAUSEN

 

 

SS-Obersturmführer

251 559

Kurt GREBE

 

 

SS-Mann

251 572

Albrecht BÜHLER

 

 

SS-Rottenführer

251 594

Ludwig KRESS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

251 606

Herbert HUGENDUBEL

08.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

251 614

Josef EGER

03.10.1898

3 232 613

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

251 629

Alfred SCHLOTTERBECK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

251 632

Richard MOSCHINSKY

26.01.1909

4 271 417

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

251 633

Karl SCHLIENZ

 

 

SS-Mann

251 644

Adolf MAYER

03.01.1893

352 950

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

251 645

Helmut BRAUN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

251 649

Dr Kurt GROESCHEL

20.06.1881

3 220 564

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

251 651

Erwin TRENKLE

20.04.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

251 655

Willi MERK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

251 660

Otto FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

251 673

Karl WILKELL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

251 677

Albert GRUBER

 

 

SS-Sturmmann

251 678

Dr Eric WINDISCH

14.05.1906

74 008

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

251 708

Hermann LÖFFELHARDT

19.11.1901

1 347 027

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

251 710

Otto BÖHRINGER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

251 745

Alfred SCHICK

16.07.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

251 747

Paul WAGNER

 

 

SS-Unterscharführer

251 749

Roland PFEIFFER

12.05.1900

552 265

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

251 754

Franz BLATTNER

22.10.1894

837 734

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

251 769

Hubert WALDMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

251 772

Werner HAUSER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

251 778

Ernst FRITZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

251 792

Hans SCHWEITZER

25.07.1901

27 148

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

251 797

Robert KRAFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

251 803

Hans NAEGELE

16.08.1908

186 111

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

251 823

Theodor KOLLMAR

30.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

251 841

Günther KAUFMANN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

251 851

Adolf SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

251 862

Willi KUNZMANN

08.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

251 882

Kurt KIRCHGÄSSNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

251 883

Hermann SIEGELE

09.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

251 885

Hermann NEUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

251 947

Fritz SPECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

251 959

Hans von und zu MASSENBACH

02.12.1900

2 587 480

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

251 976

Eugen FISCHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

251 977

Wilhelm FICHTER

28.08.1900

166 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 251 038 dla:
    SS-Untersturmführer - Carl FISCHER
    SS-Untersturmführer - Martin DOPPELHAMMER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion