Numery cz³onków SS od 252 000 do 252 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

252 000

Wilhelm EITEL

 

 

SS-Mann

252 015

Otto GÖTZMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

252 021

Tobias EIGENMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

252 031

Walther STARK

 

 

SS-Scharführer

252 042

Wilhelm ALLERS

31.05.1886

4 463 316

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

252 049

Kurt REIBER

 

 

SS-Mann

252 051

Karl SCHÄFER

 

 

SS-Mann

252 054

Hermann MARTINSTETTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

252 058

Karl DIETZ

 

 

SS-Mann
07.10.1935 r. - wykluczony z SS

252 072

Werner ZELLER

 

 

SS-Oberscharführer

252 086

Max WIEGERT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

252 097

Paul ARMBRUSTER

 

 

SS-Rottenführer

252 115

Fritz BAUER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

252 116

Heinz JACOB

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

252 118

Karl LEONHARD

 

 

SS-Sturmmann

252 124

Fritz LEHMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

252 139

Paul HEINY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

252 156

Narzissus QUINT

15.03.1894

2 684 437

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

252 157

Erwin HAIST

 

1 055 812

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
21.12.1935 r. - wykluczony z SS

252 165

Adolf FISCHER

 

 

SS-Rottenführer

252 170

Rudolf GROSSHANS

29.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 03.10.1944 r.

252 172

Walter LINCKS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

252 189

Alfred JOST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

252 206

Helmut GELZLEICHTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

252 211

Werner FRANK

08.02.1914

4 137 084

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 08.07.1941 r.

252 226

Werner SCHADE

09.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 05.01.1944 r.

252 232

Werner FRECH

28.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS

252 253

Otto RAUCH

27.05.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

252 259

Wilhelm KELLER

18.10.1912

743 042

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

252 262

Karl NUSSER

 

 

SS-Rottenführer

252 263

Erich WERNER

 

 

SS-Unterscharführer

252 264

Wilhelm GERTEIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

252 265

Fritz DAHLMANN

16.12.1896

4 929 031

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

252 274

Herbert SESSIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

252 278

Georg DENGER

 

 

SS-Mann

252 307

Helmut MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

252 312

Leo NICKLAS

 

 

SS-Mann

252 316

Friedrich LEHR

18.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

252 319

Jakob KERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

252 344

Georg WACKER

 

 

SS-Rottenführer

252 355

Karl HEINZE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

252 380

Theodor BAYER

31.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

252 387

August WOLFERSEDER

11.01.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

252 390

Otto MEIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

252 392

Karl-Maria DEMELHUBER

27.05.1896

4 439

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
- awans w dniu 21.06.1944 r.

252 404

Hermann ANTHES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

252 421

Emil BAUMBUSCH

 

 

SS-Mann

252 448

Hermann SCHUWER

 

 

SS-Unterscharführer

252 458

Emil WEIS

 

 

SS-Unterscharführer

252 469

Paul HÄUSSLER

 

 

SS-Mann

252 473

Fritz ENGSTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

252 479

Georg KRAUSE

22.10.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

252 480

Kurt PANKOW

23.05.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

252 483

Heinrich RUMPF

11.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

252 484

Fritz KOCHENBURGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

252 490

Dr Herbert LOUIS

13.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awanns w dniu 04.01.1942 r.

252 507

Dr Karl EGER

07.12.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

252 524

Erwin MEYER

 

 

SS-Rottenführer

252 527

Ernst SCHAAF

12.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

252 528

Karl MACK

 

 

SS-Mann

252 532

Jakob ZÖLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

252 541

Werner HEINEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
27.09.1935 r. - wykluczony z SS

252 563

Friedrich SCHOLZ

22.12.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

252 565

Werner GRISARD

11.10.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

252 625

Paul WÖLLENBECK

 

 

SS-Sturmmann

252 626

Hans MÜLLER

 

 

SS-Mann

252 645

Heinz PASCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

252 656

Otto KÖRNER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

252 660

Ferry von BERGHES

15.11.1910

4 503 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

252 687

Georg KÖTTING

28.06.1903

4 972 227

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

252 699

Karl GROTHAUSMANN

 

 

SS-Rottenführer

252 705

Walter STEINKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

252 716

Alfred HERNSCHER

09.01.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1942 r.

252 722

Ernst LIPECK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

252 726

Eriwn DICKERTMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

252 733

Heinz BIEBEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

252 743

Wilhelm JERZEMBECK

 

 

SS-Sturmmann

252 744

Helmuth LANDSTORFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

252 760

Paul RASCHE

22.05.1891

1 171 495

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

252 782

Gustav GATTERER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

252 796

Fritz BUSCHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

252 809

Friedrich SEIDEL

 

 

SS-Mann

252 811

Wilhelm MIECKE

12.03.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

252 814

Heinz BEWARDER

17.02.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

252 816

Richard PETERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

252 818

Hans PETERSEN

 

 

SS-Mann

252 820

Carl HUMCKE

30.05.1898

2 604 142

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

252 822

Rudolf FRIEDRICHS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

252 823

Fritz KOCH

 

 

SS-Sturmmann

252 827

Erwin SOLTWEDEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

252 836

Gustav DITTMERS

 

 

SS-Unterscharführer
24.05.1939 r. - wykluczony z SS

252 844

Berthold BARTHEL

 

 

SS-Mann

252 847

Hermann KOETHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

252 856

Ludwig JUST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

252 862

Dr Heinz HÖNER

23.10.1908

4 116 965

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

252 887

Franz BARTELS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

252 892

Heinrich HUNDERTMARK

 

 

SS-Mann

252 909

Friedrich HEUER

 

 

SS-Mann

252 912

Bernhard STRÜBIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

252 919

Hermann DEPENAU

 

 

SS-Sturmmann

252 937

Ernst ULRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

252 966

Hermann RIESEBERG

 

 

SS-Mann

252 972

Reinhold DIEKMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

252 974

Wilhelm SOHNS

 

 

SS-Mann

252 988

Max EICHHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

252 995

Werner ALY

18.01.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion