Numery cz³onków SS od 254 000 do 254 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

254 003

Josef EICHSCHMID

 

 

SS-Sturmmann

254 020

Hans ZIEGLER

31.08.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

254 024

Heinrich DOERFLER

26.04.1898

174 352

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

254 027

Josef BLAIMER

28.10.1898

145 205

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

254 028

Erich HETZLER

15.01.1910

997 960

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

254 029

Hans von BOTHMER

19.07.1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

254 031

Hieronymus BURCKHARDT

21.08.1902

1 790 252

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 032

Paul HOPPE

27.07.1892

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 09.06.1944 r.

254 038

Alfons BULLER

18.12.1902

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

254 039

Josef MAUQUOI

 

 

SS-Mann

254 041

Ulrich von WANGENHEIM

05.11.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

254 042

Jürgen KOCH

 

 

SS-Rottenführer

254 045

Hans SCHMIDT-HORIX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

254 046

Hans von und zu LÖWENSTEIN

 

 

SS-Sturmmann

254 047

Heinrich von ZIEGLER-WITZLEBEN

27.09.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

254 048

Theodor BREIDENBACH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

254 054

Alois SIERING

 

 

SS-Mann

254 055

Fritz RUMPF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 056

Kurt MÜSCHEN

22.07.1902

5 465 380

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

254 060

Helmut RADKE

 

 

SS-Rottenführer

254 077

Max BURKHARDT

25.07.1901

1 268 558

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

254 097

Dr Werner HAASE

02.08.1900

3 081 672

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
30.11.1950 r. - zmar³ w wiêzieniu

254 105

Gerhard REDEMANN

10.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 21.09.1941 r.

254 125

Willy KÜSSNER

 

 

SS-Rottenführer

254 130

Siegfried SCHROER

 

 

SS-Mann

254 144

Rolf PÜSCHEL

25.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 158

Arthur AUGSBURG

23.12.1901

1 299 737

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

254 168

Alexander HEIN

30.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 04.04.1945 r.

254 173

Adolf BRINKMANN

 

 

SS-Mann
03.02.1942 r. - wykluczony z SS

254 176

Fritz SÖHRING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

254 178

Dr Otto BOESE

11.06.1910

431 045

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

254 186

Eugen MAIER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

254 197

Hermann METZKER

30.09.1907

4 157 650

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

254 208

Arno BERGER

29.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

254 210

Dr Theodor BÖTTIGER

30.06.1903

2 672 847

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

254 223

Walter BOOSFELD

24.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

254 224

Werner TEUFERT

22.01.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

254 229

Adolf BRACKER

24.08.1900

2 733 784

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 241

Theo LEHNING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

254 245

Gerhard FISCHER

 

 

SS-Mann

254 252

Gerhard von GLINSKI

07.01.1911

3 963 381

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

254 261

Alfred KRETSCHMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

254 273

Martin SCHULTZ-FRENTZEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

254 281

Helmuth SCHULTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

254 285

Fritz KÖHLER

25.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

254 288

Arthur BAUER

14.11.1895

1 133 011

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

254 291

Günther KOWAL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

254 297

Guido WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

254 306

Gustav LÖTHER

 

 

SS-Mann

254 318

Wilhelm WILLIAM

 

 

SS-Unterscharführer

254 336

Hans POLENSKY

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

254 342

Hans KASTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

254 350

Harry HOEVEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

254 359

Friedrich HONIG

21.02.1896

2 628

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

254 366

Waldemar MAGNUSSON

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

254 375

Ernst ACHTEL

09.12.1900

737 879

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 376

Rudolf PFAFFENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 381

Werner ARNST

21.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

254 384

Eberhard RADICKE

 

 

SS-Mann

254 385

Johann MOHR

23.03.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1938 r.

254 391

Wilhelm von WEDEL

18.11.1891

971 340

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.40.1938 r.
19.10.1939 r. - zmar³

254 394

Gerhard NOLTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 399

Willy BRENNEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

254 407

Kurt GILGE

 

 

SS-Oberscharführer

254 418

Heinrich DÜRBYE

18.06.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

254 422

Ekkehard WESSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 423

Richard ERDLE

03.02.1897

4 053 968

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

254 426

Richard MILLER

03.07.1889

1 117 778

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

254 427

Karl FINDEKLEE

05.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

254 430

Karl ADAMEK

16.06.1908

1 431 471

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

254 431

Herbert KÖBKE

06.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

254 435

Josef HOESL

03.12.1899

4 053 976

SS-Hauptsturmführer

254 443

Paul REHMER

 

 

SS-Sturmmann

254 450

Emil BURGER

18.01.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

254 452

Fritz ALBRECHT

 

 

SS-Sturmmann

254 454

Fritz ZERNIKOW

19.09.1896

359 813

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

254 457

Gerhard KLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

254 460

Walter FAUSTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

254 461

Georg SCHULZ

 

 

SS-Scharführer

254 469

Heinz KLIPPER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

254 478

Hermann ALBIN

25.02.1908

1 011 136

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

254 484

Joseph PORTNER

14.12.1895

4 053 988

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

254 489

Walter MÜLLER

 

 

SS-Mann

254 491

Heinz EBELT

06.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

254 492

Peter HEIDGER

12.12.1906

5 371 243

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

254 494

Eugen WAREMBOURG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

254 498

Hans MERTIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

254 505

Hans SCHWARZE

24.03.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

254 510

Harald CLASSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

254 514

Klaus BRÜNING

21.08.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.10.1941 r.

254 519

Hans GERMANN

12.11.1906

195 306

SS-Hauptsturmführer

254 521

Otto LOEST

 

 

SS-Scharführer

254 522

Gert MIGGE

25.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

254 523

Heinrich RIEMER

 

 

SS-Scharführer

254 526

Herbert SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

254 528

Hans OTTENBERG

 

 

SS-Mann

254 534

Benno FUCHS

 

 

SS-Sturmmann

254 538

Rudolf ANGER

 

 

SS-Oberscharführer

254 542

Erich STRUBOLL

11.06.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

254 546

Erwin REHDORF

 

 

SS-Unterscharführer

254 550

Richard KIEPER

07.05.1888

75 106

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 556

Kurt BRODACK

26.10.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

254 566

Otto SCHÜTZ

16.08.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

254 571

Horst PLENZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

254 580

Kurt RUDOLPH

17.03.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

254 581

Hans TRUMMLER

24.10.1900

73 599

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.
22.10.1948 r. - stracony

254 588

Karl BELLER

09.09.1895

3 610 014

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

254 594

Johann DEININGER

09.04.1896

135 961

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 620

Heinz FRANZ

14.06.1910

308 360

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.04.1941 r.

254 627

Gerhard BABICK

22.10.1917

5 506 829

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 628

Walter MEIXNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

254 629

Walter EIPEL

03.09.1893

629 629

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
17.07.1948 r. - stracony

254 636

Willi PARCHMANN

18.06.1890

262 778

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1941 r.
13.05.1943 r. - zmar³

254 649

Kurt GUTZEIT

02.06.1893

4 245 341

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 661

Erich SCHÖNEMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

254 662

Johannes FRANKE

 

 

SS-Oberscharführer

254 694

Otto JAWORSKI

 

 

SS-Mann

254 700

Johannes THIEME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 726

Hans IHLOW

 

 

SS-Sturmmann

254 728

Wilhelm KISKER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

254 769

Siegfried LEHMANN

 

 

SS-Mann

254 784

Friedrich TITSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

254 791

Wilhelm FLOHR

25.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

254 792

Hans LIETZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

254 796

Paul KEMSKE

 

 

SS-Unterscharführer

254 797

Walter KAISER

 

 

SS-Untersturmführer

254 806

Rudolf SCHUBERTH

08.03.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.02.1941 r.

254 809

Robert GIES

17.04.1902

2 082 203

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

254 817

Erich HAUFE

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

254 819

Herbert BOCATIUS

 

 

SS-Sturmmann

254 820

Horst HAMMER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.

254 860

Günther RYBARSCH

 

 

SS-Mann

254 871

Herbert RUDOW

 

 

SS-Mann

254 890

Fritz SAUCKEL

27.10.1894

1 395

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
16.10.1946 r. - stracony

254 893

Erwin GRITZKO

 

 

SS-Sturmmann

254 915

Ernst RÄDEKE

03.07.1911

3 536 635

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 28.10.1944 r.

254 917

Karl HECHT

09.07.1910

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

254 928

Jakob LOHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

254 929

Josef WUNDSAM

17.05.1904

14 648

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1941 r.

254 930

Michael LAUSERSWEILER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

254 932

Emil ISANOWSKY

24.04.1896

1 838 455

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

254 953

Werner BONK

08.08.1909

4 923 641

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

254 982

Willi WAGNER

 

 

SS-Rottenführer

254 988

Erich MAURITZ

03.02.1896

4 923 866

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

254 997

Walter KONSTANTIN

19.01.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.05.1940 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion