Numery cz³onków SS od 256 000 do 256 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

256 027

Heinrich SATTLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

256 046

Willi ROLAND

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

256 050

Curt von EINEM

31.12.1880

4 607 746

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
25.10.1939 r. - zmar³

256 071

Karl HELLMICH

 

 

SS-Mann

256 072

Johann MÖRSCHEL

29.10.1880

1 273 740

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 20.04.1942 r.

256 089

Otto KIELICH

28.06.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

256 093

Hermann EUCHLER

 

 

SS-Mann

256 094

Otto KOENIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

256 095

Hans SCHEIDER

01.05.1889

4 137 228

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

256 098

Hans KAHLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

256 102

Willi THEURING

 

 

SS-Mann

256 109

Wolfram WITTSACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

256 123

Reinhold ZIERSCH

06.02.1900

1 255 585

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

256 124

Dr Hans WEIBGEN

23.08.1904

527 299

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

256 132

Heinz SCHWAIBOLD

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

256 158

Walter VOGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

256 179

Josef ROTHWEILER

 

 

SS-Mann

256 192

Georg PERLESREUTHER

 

 

SS-Sturmmann

256 203

Hans WEIGL

26.04.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

256 235

Erich SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

256 239

Otto HOCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 242

Richard BLESSING

06.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 25.10.1944 r.

256 249

Karl HERTLE

01.04.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

256 255

Walter HANSCHKE

15.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

256 258

Hans JUCHEM

04.06.1917

3 938 935

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.08.1943 r.

256 260

Helmut FAULHABER

27.04.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

256 266

Heinz SPIESS

25.11.1915

4 137 241

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.11.1942 r.

256 269

Friedrich HALL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

256 270

Hermann SCHUPP

 

 

SS-Mann

256 271

Heinz Paul SIELING

02.05.1914

4 137 222

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.09.1944 r.

256 277

Karl KAISER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

256 279

Eugen WURTH

20.04.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

256 280

Otto ESSWEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 281

Georg KASPAR

21.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

256 282

Rudolf FEISST

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

256 287

Hugo JÖRG

14.08.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

256 289

Walter BEYRLE

 

 

SS-Sturmmann

256 292

Willi KOLBENSCHLAG

 

 

SS-Scharführer

256 303

Paul RÖSSLER

22.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

256 304

Otto SCHMID

08.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

256 307

Otto WIELAND

11.04.1914

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

256 323

Ernst SEITZ

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
08.04.1941 r. - wykluczony z SS

256 326

Otto BREITBEIL

 

 

SS-Rottenführer

256 332

Hans SACKSOFSKY

24.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

256 335

Kuno KAYSER

01.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.10.1941 r.

256 341

Otto WALLI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

256 352

Walter BREUNING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

256 355

Dr Fritz KIESS

20.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

256 358

Hermann GREINER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 376

August APIARIUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

256 388

Gustav REBER

 

 

SS-Sturmmann
10.11.1936 r. - wykluczony z SS

256 400

Walter STRAUCH

28.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

256 404

Richard HECKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 416

Wilhelm AMEND

02.06.1893

3 141 305

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

256 417

Julius BIHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

256 432

Fritz KÄPPELER

 

 

SS-Mann

256 438

Viktor HILS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 445

Karl UNGERER

 

 

SS-Mann

256 446

Alfons KNOBLAUCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

256 447

Wilhelm HEIM

25.05.1900

3 456 205

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
20.07.1938 r. - opu¶ci³ SS

256 449

Hermann PONGRATZ

27.03.1896

5 016 379

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

256 451

Paul KELLNER

 

 

SS-Oberscharführer

256 452

Franz BALBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

256 455

Erich WENGERT

 

 

SS-Mann

256 456

Wolfgang ZIEGLER

 

 

SS-Sturmmann

256 471

Paul KELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

256 473

Valentin JEGLER

12.02.1896

185 614

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

256 479

Emil VOLKERT-RÜHLE

08.07.1891

918 230

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

256 481

Wilhelm PRESTENBACH

 

 

SS-Rottenführer

256 491

Gottlob RÜHLE

 

 

SS-Unterscharführer

256 506

Kurt SEEBACH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

256 512

Willi DIEHLMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

256 514

Hans WILLIKENS

17.03.1880

90 762

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

256 517

Erich JUNDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 518

Hans VOELKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

256 527

Kurt BERGER von LENGERCKE

26.05.1909

74 942

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
04.10.1938 r. - wykluczony z SS

256 530

Karl WAHLE

12.07.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.05.1942 r.

256 540

Erwin HUGENSCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 541

Max DÖRFLINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

256 542

Max SPOHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

256 543

Karl BOEHLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

256 545

Max WIELAND

 

3 601 430

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

256 551

Franz KIEFER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

256 554

Josef ELLENSOHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

256 557

Josef WICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

256 558

Gustav RAUER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

256 575

Hermann GREMMELSPACHER

 

 

SS-Rottenführer

256 580

Rudolf KOCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

256 584

Rudolf FISCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

256 587

Josef HASLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

256 590

Robert FÖRSTER

 

 

SS-Mann

256 591

Karl BAUER

10.08.1895

5 454 705

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

256 601

Hermann GROTZ

21.10.1897

191 884

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

256 604

Rudolf DITZENBACH

09.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 10.10.1944 r.

256 616

Hermann KÜGLER

 

2 732 545

SS-Untersturmführer
06.02.1936 r. - wykluczony z SS

256 621

Erwin BENZ

21.09.1913

4 028 719

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

256 634

Georg RÖDEL

26.01.1890

4 029 062

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

256 635

Hans MAIER

 

 

SS-Mann

256 646

Otto KESBERGER

 

 

SS-Mann

256 658

Julius ROTTLER

 

 

SS-Mann

256 674

Josef MEURER

 

 

SS-Mann

256 692

Willy KAUFMANN

 

 

SS-Rottenführer

256 693

Werner KLOOS

23.11.1909

3 205 754

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

256 710

Karl-Hans HELLWIG

16.06.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 13.08.1944 r.
zgin±³ 22.08.1944 r.

256 727

Walter ZEPPENFELD

31.12.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

256 732

Karl BÖHMICHEN

31.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

256 738

Fritz WIBBELING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 739

August DECKWITZ

 

 

SS-Sturmmann

256 749

Hans FREUDENSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 31.03.1937 r.

256 753

Heinrich GERLING

09.08.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

256 764

Franz WEBER

01.08.1902

3 681 307

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

256 772

Walter ZEPPENFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

256 787

Ewald OLYSCHLAEGER

07.05.1901

1 142 567

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

256 794

Karl GERICKE

19.08.1906

 

SS-Sturmscharführer der Waffen-SS

256 804

Bernhard FRECKEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

256 810

Josef NOCKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

256 811

Adalbert WEGLAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

256 813

Josef STUEBER

19.08.1906

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

256 815

Walter STUER

16.01.1905

2 493 217

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

256 817

Erich STRUCK

 

 

SS-Mann

256 821

Peter WEBER

 

 

SS-Mann

256 838

Eberhard THOMS

 

 

SS-Sturmmann

256 843

Otto LEUKEFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

256 844

Fritz HOCHMUTH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

256 846

Albert WELLING

 

 

SS-Mann

256 857

Ernst THEOPOLD

03.08.1895

2 494 350

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

256 864

Alwin SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

256 868

Walter WINTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

256 877

Hans MÜNCH

14.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

256 882

Hugo BLASCHKE

14.11.1881

452 082

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 01.10.1944 r.

256 895

Karl HENSIEK

10.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

256 925

Fritz LANGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

256 933

Adolf WUNDER

12.11.1895

184 564

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

256 934

Franz RIEPING

 

 

SS-Mann

256 938

Erich KNAPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

256 942

Ewald BOEFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

256 949

Rudolf ZOPF

11.08.1890

3 146 394

SS-Sturmbannführer - awans 30.01.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awna s w dniu 30.01.1944 r.

256 952

Gerhard ROHDE

18.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

256 970

Hermann WILLE

21.03.1881

359 782

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.03.1941 r.

256 972

Paul SIEBERS

 

 

SS-Mann

256 988

Heinrich WINDHORST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

256 992

Bruno WAGNER

07.03.1910

 

SS-Mann der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion