Numery cz³onków SS od 257 000 do 257 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

257 000

Hans SCHRADER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

257 005

Herbert MÜLLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

257 009

Christian BENDEROTH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

257 014

Erich LUDEWIG

 

 

SS-Rottenführer

257 022

Josef MIKLOWEIT

 

 

SS-Mann

257 031

Kurt ECKENBRECHER

05.02.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 036

Wilhelm MEYER

 

 

SS-Mann
08.01.1936 r. - wykluczony z SS

257 055

Jakob POLLMANN

 

 

SS-Sturmmann
28.11.1938 r. - wykluczony z SS

257 056

Bernhard THOMSSEN

 

 

SS-Mann

257 070

Bernhard VOSS

29.06.1892

2 626 083

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1942 r.
04.02.1947 r. - stracony

257 082

Hans FLEISCHFRESSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

257 088

Alfred DARTSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

257 091

Heinrich STAHMER

03.05.1892

867 525

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
25.01.1938 r. - opu¶ci³ SS

257 095

Walter KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

257 100

Erich PITTELKOW

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

257 111

Siegfried REXILIUS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

257 123

Franz AGOR

 

 

SS-Rottenführer

257 134

Stefan RIEDMILLER

 

 

SS-Mann

257 146

Werner OSTENDORFF

15.08.1903

4 691 488

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 01.12.1944 r.
zmar³ w wyniku odniesionych ran 01.05.1945 r.

257 153

Karl SCHÜTZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 160

Paul WENDT

 

 

SS-Sturmmann

257 162

Rudolf BERGMANN

 

 

SS-Mann

257 184

Hubert KRÄHENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

257 189

Wilhelm KREUSSEL

 

 

SS-Rottenführer

257 215

Paul KIESEL

13.10.1905

4 035 978

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 216

Hans ANIKA

29.08.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 221

Willi DAHMS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

257 225

Gerd HEINRICHSOHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

257 234

Dr Hans PFLÜGER

30.07.1884

3 736 526

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

257 237

Herbert ERNST

31.07.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 250

Johann PIEHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

257 256

Heinrich SCHNEIDER

15.12.1887

620 416

SS-Obersturmbannführer oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 266

Peter EGGE

11.01.1900

144 171

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

257 274

Gerhard SALCHOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

257 276

Ludwig BAUMGARTNER

08.11.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

257 281

Karl RAVENS

 

 

SS-Hauptsturmführer

257 287

Walter BREHM

03.06.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

257 290

Erich MÖLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

257 294

Hans SIEM

 

 

SS-Rottenführer

257 297

Friedrich BREME

04.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 298

Erich WETZEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 26.03.1935 r.
19.03.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

257 310

Erich SCHULDT

 

 

SS-Mann

257 311

Otto VOLLMAR

08.02.1903

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

257 314

Viktor FINK

 

 

SS-Sturmmann

257 323

Max SEELA

15.07.1911

147 126

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

257 328

Dr Walter SONNTAG

13.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

257 339

Heinrich BREUER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

257 352

Hans HEIMHARD

27.08.1910

415 376

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

257 353

Hans KIESSLING

09.11.1908

1 096 626

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

257 355

Walter GROSSE-LEEGE

29.01.1897

1 059 986

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

257 356

Alfred ADAM

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.03.1935 r.
24.07.1935 r. - opu¶ci³ SS

257 368

Hans SCHMITZ

05.12.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.11.1943 r.

257 373

Hans GRAMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 374

Werner JOHOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 376

Wilhelm HECKMANN

23.01.1904

4 261 317

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

257 377

Hans ROEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

257 378

Herbert PAPE

 

 

SS-Rottenführer

257 381

Paul MAURER

16.11.1906

846 364

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

257 384

Klaus von der LANCKEN

07.02.1902

5 638 537

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

257 388

August SCHUCKENBERG

 

 

SS-Sturmmann

257 393

Ernst KIENKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 394

Günther FLUME

24.12.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 396

Walter BERGEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 397

Jürgen STOCK

14.06.1904

5 373 928

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

257 404

Helmut RAUER

01.08.1905

481 242

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 406

Arthur BESSERT

04.02.1899

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ w litewskim obozie jenieckim 05.01.1946 r.

257 408

Walter BERGMANN

12.10.1906

1 269 734

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 409

Karl BOCKHORN

02.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 413

Alfred THIEMANN

16.11.1894

1 347 641

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

257 418

Ludwig LANG

15.12.1901

3 669 951

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

257 419

Karl KINDL

15.06.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 421

Georg VOIT

11.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 11.03.1945 r.

257 425

Johann MÜLLER

03.08.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 430

Josef BRÖNNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 436

Franz MAIER

21.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 438

Franz GRADL

11.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

257 445

Michael SCHNEPF

31.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 10.07.1944 r.

257 452

Hans ECKERT

01.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

257 456

Adalbert GLASSEN

 

 

SS-Oberscharführer

257 457

Franz STUBENBÖCK

29.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 08.02.1945 r.

257 462

Hans REINTHALER

04.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

257 466

Julius von MEDEAZZA-MEERGANZ

05.12.1906

895 789

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

257 472

Josef MAYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 476

Bruno WALTER

19.11.1906

1 298 310

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

257 477

Johann WIDMANN

05.06.1900

1 211 987

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

257 478

Josef BENITZKI

14.02.1909

360 528

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

257 479

Dr Kurt WANECK

25.12.1911

1 305 116

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 483

Heinrich SIMBRUNNER

 

 

SS-Sturmmann

257 499

Gustav KRAUSE

22.09.1880

3 601 751

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 500

August DIETERICHS

29.06.1903

3 601 388

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 501

Philipp MEHLING

28.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

257 509

Johannes BENDIXEN

22.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 512

Fritz SCHNEBEL

03.08.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 513

Albert HEESCH

22.09.1914

1 326 000

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 11.09.1941 r.

257 514

Rolf MEYER

20.08.1915

3 601 933

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
03.01.1939 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

257 516

Hans PAFELINSKY

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

257 517

Johannes EINFELDT

03.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 522

Kurt WILLAMOWSKI

10.08.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 23.04.1945 r.

257 534

Werner HEINZE

12.07.1910

3 601 209

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1936 r.
opu¶ci³ SS we wrze¶niu 1939 r. w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

257 545

Hans ENDRES

22.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 23.09.1944 r.

257 547

Erich OLBOETER

26.06.1917

3 601 994

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 01.09.1944 r.

257 551

Günther KUNZE

27.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 552

Gerhard SCHÜTZE

24.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

257 553

Rudolf KLAEBE

15.12.1915

3 601 690

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ 27.05.1940 r.

257 559

Albert BOCKELMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 564

Reiner BENINGA

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

257 565

Karl-Heinz RAUERT

10.08.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.11.1943 r.

257 579

Heinz KRANZ

23.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 580

Gustav ASTHALTER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

257 581

Wilhelm DOORMANN

29.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 586

Franz MERTENS

02.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 22.07.1944 r.

257 587

Kurt PLÖTNER

 

 

SS-Scharführer

257 590

Heinrich DOOSE

01.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 591

Karl BÖTTCHER

09.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

257 592

Walter STAPELFELD

04.10.1914

 

SS-Obersturmführer , oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

257 593

Friedrich TEIWES

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 594

Hermann WULFF

02.02.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 595

Theodor CLAUSEN

25.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 601

Wilhelm WOHLGEHAGEN

19.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 603

August VOCK

27.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 604

Alwin VOGTLÄNDER

26.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 606

Alfred SCHMIDT

06.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 608

Walter LANGHOFF

14.12.1883

348 072

SS-Standartenführer - awans w dniu 04.12.1943 r.
07.03.1944 r. - zmar³

257 620

Hermann KÖNIG

 

1 294 741

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.01.1935 r.
15.08.1935 r. - opu¶ci³ SS

257 625

Erich DECKER

 

 

SS-Mann

257 627

Arthur AHRENS

29.08.1897

800 635

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

257 628

Hans-Peter des COUDRES

27.09.1905

365 078

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w niu 21.06.1944 r.

257 636

Wilhelm FENSKE

03.11.1915

3 601 449

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.05.1943 r.

257 641

Mathieu KLEIN

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 645

Friedrich SCHUMACHER

07.02.1904

26 864

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

257 647

Josef DÖRING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.
25.11.1935 r. - opu¶ci³ SS

257 652

Willi KLEIN

13.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

257 660

Gerhard PIRSIG

10.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

257 663

Heinrich EICKE

27.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 664

Wilhelm HIRZ

18.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 669

Hans WINDT

15.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 671

Henry ASMUSSEN

20.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 675

Alfred LEMCKE

17.12.1907

3 601 853

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942r.

257 676

Willi SCHWEITZER

13.12.1911

1 265 507

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 684

Helmut ALBERT

27.07.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 688

Paul KRELLMANN

12.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 689

Oskar KLANN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

257 690

Hermann STAHR

04.12.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

257 696

Hermann BINNEWIES

14.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 697

Gottfried BIERLE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

257 700

Eduard RITTNER

06.02.1913

3 602 088

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 14.08.1944 r.

257 703

Rudolf aus den RUTHEN

09.05.1913

546 622

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

257 710

Franz LUCHT

29.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 712

Hans BAHNSEN

18.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 25.08.1944 r.

257 716

Walter JENS

25.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

257 717

Hans BAHR

27.01.1916

3 601 265

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ w wypadku 18.12.1939 r.

257 727

Heinz STEINBORN

10.09.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 728

Alfred HAMMERICH

 

 

SS-Unterscharführer

257 731

Josef AMBROSAS

18.11.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

257 734

Walter SIECK

27.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 30.12.1944 r.

257 738

Gerhard JUST

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

257 741

Willi KAYSER

15.09.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

257 742

Gerhard RÜHMKORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

257 748

Bruno PASTOWSKI

29.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 749

Rudolf PUTZE

09.11.1912

2 527 986

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
zgin±³ 01.09.1939 r.

257 751

Erwin GEISSLER

02.03.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

257 753

Wilhelm SONTOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

257 755

Karl EHLERT

07.10.1909

125 6813

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 24.11.1944 r.

257 757

Arno GROEBEL

16.03.1911

1 399 803

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

257 758

Georg KLIMKOWSKI

 

 

SS-Scharführer

257 760

Ernst KARGE

28.03.1902

971 266

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

257 761

Helmut GROSS

17.10.1906

743 213

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

257 762

Erich HOFFMANN

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

257 763

Hans LEUBE

11.07.1912

998 308

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 765

Gerhard GRUNENBERG

31.03.1915

3 601 522

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
zgin±³ 28.09.1939 r.

257 769

Werner FLÖTER

07.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 770

Walter ESCHER

18.10.1915

3 601 439

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

257 771

Walter ENGELS

20.03.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 773

Otto GÜNSCHE

24.09.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

257 774

Heinrich ANGENENDT

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

257 775

Fritz ZIMMERMANN

21.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

257 776

Erich Meinert CLAASEN

06.01.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 778

Gerhard KINZER

29.10.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1944 r.

257 779

Hermann FREDERKING

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

257 781

Helmut FALK

 

 

SS-Unterscharführer

257 782

Hugo ULLERICH

21.02.1908

2 021 697

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

257 783

Günther MAUERSBERG

01.10.1908

41 898

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1938 r.

257 784

Erwin SCHMIEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

257 785

Carl MARKS

17.09.1903

3 601 899

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 788

Reinhold BRUNNERT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

257 789

Erwin ALBRECHT

10.08.1913

3 601 240

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 803

Adolf LENDER

10.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 809

Ernst BAHLS

29.07.1915

3 601 262

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ 09.09.1939 r.

257 811

Albert Gustav RUDDECK

03.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.09.1943 r.

257 814

Karl RECKE

26.08.1916

3 602 062

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 817

Hans NAGEL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

257 818

Heinz SCHLOSSER

17.12.1916

3 602 152

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.01.1942 r.

257 821

Walter HAAK

29.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.05.1944 r.

257 822

Hans GLÄSER

12.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

257 825

Horst CORSEI

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 827

Walter WIEDEMANN

13.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

257 831

Werner WEBER

30.09.1914

3 480 277

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 11.07.1940 r.

257 832

Karl-Heinz SCHNAPPAUF

11.02.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

257 837

Bernhard MEIER

15.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 846

Gerhard KIRSTEN

04.08.1915

3 601 687

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS -awans w dniu 21.06.1942 r.

257 847

Heinrich VOSS

15.02.1915

398 539

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.09.1941 r.

257 854

Wilhelm KRAUSE

25.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

257 855

Wilhelm SCHULZE

28.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 856

Karl GODAU

17.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 857

Hans BENECKE

30.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

257 859

Fritz MARX

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 860

Peter REESE

24.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 05.08.1944 r.

257 862

Karl NIESCHLAG

27.06.1914

1 407 674

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 863

Heinrich POHL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 864

Helmut RODEMANN

11.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

257 868

Josef HERWAGEN

 

 

SS-Unterscharführer

257 871

Willi JÜRGENSEN

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

257 873

Wilhelm SCHERMENG

18.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

257 879

Hermann BORCHERS

05.12.1910

3 601 330

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 882

Heinz GORONCY

26.10.1914

3 601 505

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.04.1942 r.

257 890

Klaus TÖNSFELDT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

257 892

Konrad VOELKEL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

257 896

Wilhelm EGGERS

19.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 909

Otto KLEIN

10.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

257 911

Josef KÖCHLING

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

257 913

Fritz JESZIOROWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

257 917

Helmut HAMMERICH

26.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

257 923

Heinz KOCH

09.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 924

Karl CARSTENSEN

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

257 927

Wilhelm KLIPP

23.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

257 937

Karl LANGE

01.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

257 938

Hugo THOMS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 941

Georg STEJSKAL

24.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

257 943

Helmuth KLOOS

30.04.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

257 946

Richard WOLFF

20.11.1882

2 595 040

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
18.06.1938 r. - zmar³

257 948

Hans GLOECKNER

10.04.1901

4 577 733

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

257 949

Hans SIXTUS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

257 957

Elmar KECK

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

257 960

Gottfried MATTHES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

257 964

Dr Ernst SCHRÖDER

09.08.1909

4 951 631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.12.1942 r.

257 968

Werner GIESEL

 

 

SS-Hauptsturmführer

257 973

Günther FECHNER

05.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

257 982

Helmut HERZIG

27.06.1912

656 128

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 987

Heinz QUAST

15.05.1907

226 720

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

257 990

Luer TIETJEN  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

257 991

Walter LIPPOLD

 

 

SS-Scharführer

257 992

Rudolf NIEMANN

17.08.1894

1 104 744

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 02.07.1935 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 257 990 dla:
    SS-Untersturmführer - Luer TIETJEN
    SS-Unterscharführer - Ernst BECKER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion