Numery cz³onków SS od 258 000 do 258 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

258 002

Herbert Edler von DANIELS

31.03.1895

6 034 799

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 17.09.1942 r.

258 005

Alexander SCHMIDT

03.07.1901

388 126

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

258 019

Hanns von CHARPENTIER

16.07.1902

1 375 222

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.10.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.10.1944 r.
zgin±³ 12.02.1945 r.

258 024

Herbert STRITTER

22.03.1910

638 131

SS-Obersturmführer - awans w dniu 02.07.1935 r.

258 025

Kurt BAECKER

09.11.1903

5 378 745

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

258 026

Werner HÄNEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 031

Eitel HOEST

 

 

SS-Mann

258 033

Walter MUNDHENKE

26.04.1901

5 054

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

258 034

Max HASS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

258 038

Adolf WITTZACK

 

 

SS-Unterscharführer

258 052

Willi KAROW

07.09.1893

4 158 805

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

258 069

Kurt FROHLOFF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 074

Erwin MITTELSTÄDT

12.02.1898

4 199 321

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

258 087

Walter BELLACK

19.03.190

 

SS-Mann - awans w dniu 03.12.1934 r.

258 089

Karl SCHWARZ

 

 

SS-Mann

258 091

Günther LIEBE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

258 100

Alois KRUTZENBICHLER

05.04.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

258 113

Ludwig BAUER

30.12.1902

1 924 194

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

258 125

Gerhard BUCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

258 144

Gustav ORTMANN

31.01.1904

3 460 439

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

258 147

Reginald VOLMER

17.12.1899

2 908 073

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

258 150

Fritz JANCKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

258 151

Heinrich OBERSTEINER

01.02.1905

612 079

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

258 152

Wilhelm RADUSCH

23.02.1880

2 771 126

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

258 154

Paul LEITSMANN

10.07.1903

2 813 268

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

258 155

Kurt RÖPER

 

 

SS-Mann

258 165

Eylert RULEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

258 167

Werner ISSLE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

258 175

Willi BERBRICH

 

 

SS-Rottenführer

258 179

Wilhelm BORK

 

 

SS-Sturmmann

258 184

Karl STRASSER

 

 

SS-Mann

258 192

Otto SCHWARZ

06.10.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

258 202

Walter RADUENZ

 

 

SS-Unterscharführer
08.02.1936 r. - wykluczony z SS

258 215

Horst WEIDLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

258 221

Hans FRIEDRICH

 

 

SS-Rottenführer

258 231

Kurt WEHN

 

2 300 540

SS-Untersturmführer
28.10.1935 r. - opu¶ci³ w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

258 236

Heinz MARBACH

 

 

SS-Mann

258 242

Rolf CHARISIUS

 

 

SS-Unterscharführer

258 279

Werner PICOT

07.06.1903

475 135

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

258 283

Wilhelm UPPENBORN

15.10.1904

1 838 796

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

258 294

Otto KRUMATIES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

258 303

Heinz NYMPHIUS

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

258 306

Ernst SCHRÖDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

258 307

Heinrich BECKER

30.06.1899

2 321 843

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

258 310

Dr Kurt HÜBNER

22.03.1904

2 270 622

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

258 325

Willy GORONTZI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

258 328

Kurt WALZER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 336

Gerhard BRELAND

 

 

SS-Mann

258 337

Erich MÖWE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

258 341

Kurt HAASLER

17.06.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

258 350

Fritz PINK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 352

Emil HARTWICH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

258 354

Werner KEPP

 

 

SS-Sturmmann

258 374

Walter RIECHERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

258 376

Fritz GOEBEL  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

258 379

Gerhard SEDDIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 409

Gerhard SCHINK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

258 413

Otto KIRSCHKE

 

 

SS-Sturmmann

258 423

Heinz GOIKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

258 427

Anton SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

258 434

Franz OCHS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

258 470

Heinz ASCHMONEIT

 

 

SS-Rottenführer

258 476

August DRÖSE

 

 

SS-Unterscharführer

258 492

Bruno WARNECKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

258 508

Josef JASCHINSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

258 510

Franz HOHMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

258 513

Hans ECKLOFF

 

 

SS-Sturmmann

258 524

Siegfried CONRAD

04.06.1915

4 756 837

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

258 525

Paul KOENIG

 

 

SS-Mann

258 526

Ernst BINDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 531

Hubert SCHEER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

258 534

Erich WOLFF

 

 

SS-Sturmmann

258 543

Walter DANIEL

 

 

SS-Sturmmann

258 557

Ernst MIGGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1941 r.

258 569

Günther BÖTTCHER

 

 

SS-Sturmmann

258 573

Fritz BEHRENDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 574

Oskar HENNIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

258 576

Walter SIMNICK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

258 583

Helmut LEMKE

 

 

SS-Unterscharführer

258 605

Hermann OLSCHEWSKI

30.01.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

258 613

Erich ZIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

258 621

Fritz PECHTELIES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 626

Fritz JENSEN

 

 

SS-Sturmmann

258 631

Waldemar KUNKEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

258 635

Friedrich BLASE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

258 652

Fritz SCHUTTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

258 657

Benno BROD

14.01.1890

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

258 658

Helmut MEIER

04.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

258 670

Adolf HERGENRÖDER

02.08.1896

90 069

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

258 672

Friedrich PRAGER

07.07.1896

15 765

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

258 674

Hans WEBERSTEDT

17.03.1875

181 520

SS-Standartenführer
15.10.1941 r. - wykluczony z SS

258 706

Bernhard BLUDAU

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 707

Ernst RAGNIT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

258 734

Alfred JÄGER

23.11.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

258 736

Otto GUSKO

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

258 737

Paul NIKLEWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

258 739

Willi NEUMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

258 743

Paul GLEMBOCK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

258 752

Otto SCHWENK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

258 767

Otto WOIDER

 

 

SS-Sturmmann

258 773

Ewald GERLACH

 

 

SS-Mann

258 776

Hermann WIRTH

06.05.1885

20 157

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

258 784

Helmuth MARTSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

258 794

Franz DOMBROWSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

258 802

Andreas SIEGMUND

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

258 804

Paul KOMATZKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

258 806

Josef BOROWSKI

 

 

SS-Mann

258 807

Leo SIEDLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

258 809

Heinrich LANGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

258 811

Hans RESTETZKI

14.12.1913

3 602 073

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1942 r.

258 815

Hermann ZIBULL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

258 818

Walther ROBRA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

258 819

Rolf PILCHOWSKI

25.01.1893

2 334 576

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1935 r.
05.10.1937 r. - opu¶ci³ SS

258 833

Erich KUBATZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

258 844

Georg BRUNS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

258 848

Kurt BEHLING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

258 851

Hans HEINRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

258 863

Willy HAHN

 

 

SS-Sturmmann

258 875

Gustav SCHULZKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

258 896

Siegfried HENSEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

258 937

Horst CONRAD

 

 

SS-Sturmmann

258 944

Bruno KORTHALS  (2)

 

 

SS-Sturmmann

258 953

Hans BRÜNEMANN

 

 

SS-Rottenführer

258 966

Richard MERTEN

 

 

SS-Mann

258 971

Gustav KRAUSE

 

 

SS-Mann

258 986

Walter REGEHR

04.01.1895

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

258 999

Wilhelm NEUMANN

 

 

SS-Mann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 258 376 dla:
    SS-Untersturmrführer - Fritz GOEBEL
    SS-Untersturmrführer der Waffen-SS - Emil LEIMEISTER, urodz. 21.03.1917 r.

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 258 944 dla:
    SS-Sturmmann - Bruno KORTHALS
    SS-Mann - Ferdinand NEUMANN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion