Numery cz³onków SS od 259 000 do 259 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

259 000

Emil NEUBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

259 005

Günther FRÜNDT  (1)

21.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

259 006

Hans SCHÖNLEIN

 

 

SS-Mann

259 022

Paul GLINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

259 025

Robert WICHMANN

 

 

SS-Mann

259 027

Bruno ANGRICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 028

Josef GRUNERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 041

Georg NEHRKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

259 047

Alois HÄNDIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 059

Bernhard TROJAHN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 22.05.1939 r.

259 066

Richard KRÖCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

259 071

Erich HEUSINGER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

259 078

Herbert KISSEL

 

 

SS-Mann

259 082

Egon WAGENER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

259 088

Hugo SALEWSKI

 

 

SS-Sturmmann

259 135

Wilhelm RUTTKOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

259 144

Kurt SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

259 152

Leo BOROWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

259 153

Karl GRINDEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

259 174

Gustav RUDHART

 

 

SS-Mann

259 188

Hans WALTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 192

Georg BASTKOWSKI

 

 

SS-Mann

259 212

Walter SARENKA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 228

Erich NEUBACHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

259 232

Bruno LIEDTKE

 

 

SS-Sturmmann

259 244

Ernst PASSAUER

05.05.1899

3 717 173

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

259 249

Hans ARENDT

27.05.1902

3 767 166

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

259 288

Alfred HEINRICH

25.01.1896

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

259 319

Willy LEY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

259 325

Erich BRENDEL

 

 

SS-Sturmmann

259 328

Karl GRISCHKE

 

 

SS-Mann

259 340

Albrecht SCHOLZ

 

 

SS-Mann

259 352

Bruno JÄNSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

259 357

Walfried MARX

25.08.1884

872 155

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

259 358

Paul KRAMBS

15.03.1910

4 015 809

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

259 359

Walter WARSANY

 

 

SS-Sturmmann

259 366

Heinz BÖTERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

259 367

Werner KAMOLZ

20.01.1910

1 422 318

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

259 371

Karl TEMPEL

01.11.1904

174 652

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
12.02.1940 r. - zmar³

259 378

Egon THALER

 

 

SS-Mann
12.01.1939 r. - wykluczony z SS

259 388

Paul STANELLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

259 394

Heinz ZADEMACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

259 400

Herbert TREFF

27.04.1898

39 217

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

259 401

Werner SIBETH

21.07.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

259 407

Fritz WERNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

259 409

Otto RADTKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 414

Karl SEGLER

17.12.1907

525 286

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS

259 429

Alfred SCHITTENHELM

16.10.1874

2 732 711

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

259 442

Friedrich TIEMANN

30.11.1899

2 730 384

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

259 451

Andreas REUTER

21.10.1903

2 733 554

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

259 459

Martin MAUL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

259 468

Ernst FRANCKE

15.03.1906

4 687 885

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

259 481

Franz KREMER

 

 

SS-Unterscharführer

259 484

Paul PROBST

04.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

259 492

Franz TAURER

 

 

SS-Untersturmführer

259 499

Hans BERNDT

 

 

SS-Mann
11.01.1936 r. - wykluczony z SS

259 543

Fritz SCHMÖLLING

 

 

SS-Mann

259 547

Theodor GOEBEL

 

 

SS-Mann

259 551

Heinrich VOGT

 

 

SS-Rottenführer

259 554

Gustav DIESTERWEG

02.06.1875

3 958 887

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1944 r.

259 562

Otto RINK

15.06.1888

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

259 584

Willi WIRTHWEIN

 

 

SS-Unterscharführer

259 596

Walter HELLER

 

 

SS-Sturmmann

259 602

Werner BRUENING

21.06.1903

235 846

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

259 604

Helmut PHLEPS

29.10.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

259 608

Otto FINGER

03.03.1900

1 015 770

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

259 609

Heinrich DICKESCHEID

14.11.1897

102 807

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

259 610

Werner BITSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

259 615

Wilhelm CARL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

259 618

Imanuel SCHÄFFER

13.05.1902

1 026 386

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

259 623

Otto KRAMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

259 626

Dr Werner KINZELBACH

12.06.1903

75 973

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

259 631

Walter DONGUS

23.11.1900

3 578 791

SS-Obersturmbannführer

259 633

Rolf RINGERT

30.09.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

259 634

Walter LANGKABEL

 

 

SS-Rottenführer

259 635

Hans GOEBEL

13.01.1891

1 269 049

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

259 637

Kurt SCHMIDT-KLEVENOW

19.08.1906

3 026 478

SS-Obersturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

259 638

Carl MEINHOF

23.05.1896

1 863 881

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

259 640

Erwin LORENZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

259 641

Hans KLEEMANN

01.04.1903

797 144

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

259 657

Paul SCHROEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

259 658

Philipp WEITZEL

20.12.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1944 r.

259 659

Herbert KRAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

259 663

Anton DEGER

 

 

SS-Sturmmann

259 665

Friedrich WEIDMANN

 

 

SS-Mann

259 668

Emil BECKER

 

 

SS-Mann

259 688

Hugo BANER

 

 

SS-Rottenführer

259 690

Max VANONI

12.01.1891

1 726 726

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

259 705

Hermann von WEDEL

 

1 400 000

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.02.1935 r.
03.10.1935 r. - opu¶ci³ SS

259 707

Georg HÖCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

259 708

August MUTSCHLER

19.06.1885

3 448 022

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

259 709

Viktor ILG

 

 

SS-Rottenführer

259 710

Wilhelm FRIEDRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

259 714

Hans SCHÄFFNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

259 753

Hermann JOECKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

259 757

Dr Karl RIPPS

18.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 04.01.1942 r.

259 775

August KLEE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 787

Richard PETER

30.07.1878

3 272 750

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

259 788

Richard BRÄNDLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

259 795

Arnold TOFAHRN

29.08.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

259 808

Helmut FREYLING

17.02.1911

5 074 780

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

259 821

Joachim STEIN

10.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

259 823

Herbert HEMIE-OLTMANNS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

259 831

Fritz BUNTROCK

08.03.1909

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
28.01.1948 r. - stracony

259 835

Klaus HOECKER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

259 845

Friedrich HALLMANN

17.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

259 847

Heinrich GROLLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 889

Wilhelm KÖHNE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

259 918

Willy CORDES

23.09.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

259 924

Hans BADER

07.10.1904

181 758

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

259 931

Dr Erich BUTT

19.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

259 939

Johann HEIDEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

259 958

Heinrich VOGEL

26.03.1901

5 787 047

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

259 975

Arthur BERNS

 

 

SS-Rottenführer

259 984

Kurt KRAMER

04.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

259 985

Paul BEWERSDORFF

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

259 986

Walter PANTEN

 

 

SS-Mann

259 987

Friedrich EICHLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

259 997

Robert VORBERG

25.09.1914

5 623 496

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 259 005 dla:
    SS-Untersturmführer oraz SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - Günther FRÜNDT
    SS-Mann - Horst ZIBULSKI


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion