Numery cz³onków SS od 26 000 do 26 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

26 004

Walter STÜVE

 

 

SS-Unterscharführer

26 035

Heinrich WENKE

 

 

SS-Unterscharführer

26 054

Karl BULLING

16.10.1896

460 905

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

26 066

Georg BRUNKEN

 

 

SS-Unterscharführer

26 075

Walter STAAB

 

 

SS-Sturmmann

26 083

Werner KÖNIG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

26 084

Georg KLÄNING

10.07.1907

323 075

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

26 088

Fritz PFLEGING

18.02.1910

323 112

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

26 089

Heinz WOWERAT

17.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

26 093

Max PARIS

16.06.1897

496 670

SS-Hauptsturmführer

26 099

Heinz BEHRENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

26 100

Friedrich WESSEL

25.10.1906

546 875

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

26 101

Heinrich LAHRBERG

04.07.1911

886 321

SS-Untersturmführer - awans w dn. 20.04.1934 r.
12.04.1935 r. - odszed³ z SS

26 104

Erich SZUSTAK

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

26 112

Karl WINTERHOFF

30.04.1909

170 159

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

26 113

Willy WÄCHTER

18.07.1909

88 914

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

26 135

Arthur KROGMANN

 

 

SS-Scharführer

26 136

Albert PUKIES

30.01.1910

230 548

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

26 140

Sander de VRIES

 

 

SS-Sturmmann

26 144

Dr Max WESSEL

11.05.1889

167 657

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.11.1934 r.

26 155

Gustav RUEDER

 

 

SS-Unterscharführer

26 164

Wilhelm REINHOLDT

07.02.1909

798 970

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

26 170

Erich SCHUBERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

26 199

Hugo LÖHMANN

06.07.1900

585 275

SS-Standartenführer
zgin±³ 26.12.1941 r.

26 205

Otto BIERND

08.04.1895

304 478

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

26 206

Alfred MEISSNER

07.02.1896

624 257

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

26 207

Johannes ANDRESEN

22.03.1896

558 775

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

26 210

Heinrich CASTELLI

 

 

SS-Oberscharführer

26 219

Kurt ACHTERBERG

16.04.1909

125 888

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

26 222

Richard SCHELER

14.03.1910

383 089

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

26 227

Arthur KEBBEL

20.04.1893

777 870

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

26 229

Hans KOESTER

 

 

SS-Mann

26 231

Friedrich KRENAU

24.02.1908

304 467

SS-Obersturmführer

26 234

Friedrich UNBEHAUN

20.07.1909

379 021

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

26 236

Wilhelm HATTENBERG

 

 

SS-Mann

26 239

Wilhelm ASTHALTER

15.12.1910

180 311

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

26 240

Alfred NAUJOCKS

20.09.1911

624 279

SS-Sturmbannführer

26 241

Werner SÖNNICHSEN

 

 

SS-Unterscharführer

26 255

Rudolf STIEPER

26.08.1902

801 815

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

26 256

Hans ZANDER

24.05.1903

649 166

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

25 258

Horst SCHIEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

26 262

Heinrich ZANDER

11.05.1908

648 368

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

26 264

Gustav WENDT

04.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

26 265

Heinrich STRUVE

 

 

SS-Unterscharführer

26 266

Max HEUSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

26 270

Herbert ZANDER

21.03.1913

648 383

SS-Obersturmführer der Waffen-SS- awans w dniu 25.08.1939 r.

26 280

Walter MEYER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

26 285

Hans HUSFELDT

 

 

SS-Unterscharführer

26 288

Claus HARDER

 

 

SS-Unterscharführer

26 290

Walter BÖCK

 

 

SS-Scharführer

26 303

Kuno FEUEREISEN

30.10.1909

800 751

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

26 312

Heinz AMTHOR

23.01.1911

1 094 109

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

26 316

Paul KÜRSTEN

 

402 476

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

26 346

Peter PAULUS

16.10.1896

324 229

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

26 359

Max ELSE

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

26 370

Walter BAST

03.02.1910

651 861

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

26 371

Oskar HIX

26.09.1910

925 758

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

26 372

Hugo WENIG

11.11.1886

318 081

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

26 378

Hermann STEHLING

16.04.1908

810 773

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

26 382

Edmund LUDWIG

25.08.1893

708 586

SS-Obersturmführer

26 387

Friedrich BÖHM

03.12.1905

811 408

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

26 393

Friedrich JÄGER

28.06.1910

887 926

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

26 396

Heinrich EHRMANN

01.03.1896

925 741

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

26 398

Kurt STOLL

01.06.1906

761 465

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

26 410

Alfred GILLES

 

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

25 415

Kurt HEIDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

26 417

Otto VETTER

 

 

SS-SS-Unterscharführer

26 419

Matthias LANG

 

 

SS-Sturmmann

26 429

Friedrich FÖRST

31.07.1893

16 221

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

26 430

Hugo STORK

18.06.1893

871 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

26 447

Wilhelm SCHMITZ

03.05.1897

646 660

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

26 454

Peter SOST

 

 

SS-Oberscharfuhrer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

26 470

Fritz KLEVERBECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

26 474

Kurt GRÜN

 

 

SS-Scharführer

26 476

Georg SANDKÜHLER

21.12.1911

322 219

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

26 483

Friedel RAU

11.05.1908

589 246

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

26 498

Bernhard RONSTADT

11.10.1907

327 586

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

26 499

Walter DANKS

14.04.1906

246 267

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

26 507

Egon SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer

26 509

Clemens HEINEN

 

 

SS-Rottenführer

26 526

Heinrich EBERHARD

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

26 528

Heinrich OSENBRÜCK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

26 539

Friedrich VOGELSANG

 

 

SS-Hauptscharführer

26 550

Ernst SCHLOTMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

26 565

Walter KEHREIN

 

 

SS-Oberscharführer

26 571

Martin EISENHUT

03.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.03.1945 r.

26 594

Karl BÖHLHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

26 598

Heinrich NEBEL

21.08.1905

668 913

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

26 603

Heinrich HERRMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

26 624

Ludwig FRITZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

26 625

Karl JUNG

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

26 628

Wilchelm IRLE

 

 

SS-Scharführer

26 655

Alfred SIEPMANN

27.06.1899

815 679

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

26 657

Theodor HOLZAPFEL

10.09.1902

746 736

SS-Obersturmführer

26 676

Walter STETEFELD

 

390 203

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

26 682

Max OESTREICHER

14.01.1904

218 216

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

26 683

Max STEINEL

 

 

SS-Untersturmführer

26 684

Bernhard GRAF

25.07.1899

934 261

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

26 685

Theodor KLOESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

26 689

Karl MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

26 695

Otto KREITZER

29.04.1886

1 075 044

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

26 696

Theodor HENSCHEL

18.02.1904

91 630

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

26 709

Karl SCHNAUBER

 

 

SS-Mann

26 714

Albert STOHR

 

 

SS-Unterscharführer

26 730

Fritz LORENZ

03.02.1895

636 520

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

26 731

Friedrich SPECKENHEUER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

26 740

Fritz OHM

09.07.1910

207 297

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

26 742

Willy HENTZSCHEL

03.05.1888

720 270

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

26 750

Jakob GUDE

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

26 778

Dr Otto MICKLEY

07.08.1892

918 380

SS-Hauptsturmführer

26 781

Adolf KUHNHENN

14.12.1900

1 118 925

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

26 782

Walter GUNST

23.01.1900

21 855

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

26 792

Wilhelm MEYER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

26 794

Fritz DÄGE

 

 

SS-Sturmmann

26 809

Willy von SCHUMANN

10.03.1898

55 943

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

26 820

Werner ENDERS

06.11.1910

428 478

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

26 825

Walter KLEMMT

 

 

SS-Scharführer

26 827

Karl ULBRICH

16.02.1898

372 367

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

26 830

Ludwig RICHTER

 

 

SS-Unterscharführer

26 832

Erich HÄNCHEN

15.11.1894

239 044

SS-Obersturmführer

26 835

Herbert HÄUSLER

 

 

SS-Unterscharführer

26 836

Arthur LANGE

20.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 30.01.1945 r.

26 838

Adolf VOGEL

21.01.1896

189 733

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

26 848

Josef KOLBE

03.05.1891

673 522

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

26 854

Hans HIMPE

18.11.1899

911 702

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.10.1934 r.
10.04.1936 - wykluczony z SS z powodu homoseksualizmu

26 870

Hans HOFFMANN

24.09.1891

402 862

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

26 881

Georg SCHMIDT

25.06.1899

641 122

SS-Obersturmführer

26 903

Robert SCHMÜCKING

23.09.1898

310 267

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

26 906

Erich HENTSCHEL

 

 

SS-Rottenführer

26 913

Karl WALTHER

24.05.1908

462 679

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

26 927

Herbert RIMPLER

31.05.1899

392 783

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

26 930

Hellmut BAUER

11.08.1907

481 510

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

26 939

Alfred ZOSCHNIK

12.01.1901

911 582

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

26 940

Bruno MARSCHALLEK

 

 

SS-Unterscharführer

26 944

Arthur TSCHACHTSCHAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

26 947

Adolf ASMUS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

26 948

Erdmann SKUDLAREK

23.06.1892

913 069

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

26 949

Max HERRMANN

 

 

SS-Scharführer

26 986

Georg BUSCH

 

 

SS-Unterscharführer

26 991

Hans BAUMGART

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion