Numery cz³onków SS od 260 000 do 260 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

260 005

Robert KAMRATH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

260 010

Ludwig LECHNER

27.08.1889

1 332 538

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
07.07.1938 r. - wykluczony z SS

260 012

Bernhard SOMMERLAD  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

260 017

Walter MEIMERSDORF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

260 019

Helmut MÜLLER

19.02.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

260 021

Johann PHILIPSEN

 

 

SS-Mann

260 035

Werner HORN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

260 040

Kurt GERLACH

 

 

SS-Sturmmann

260 042

Wilhelm KÜPER

29.04.1902

524 179

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1944 r.

260 046

Bruno FÄRBER

 

 

SS-Scharführer

260 049

Erwin RIEMKE

 

 

SS-Sturmmann

260 051

Gotthilf MEKELBURG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

260 058

Hans FELTES

 

 

SS-Unterscharführer

260 059

Alois THIEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

260 064

Walther WOHLER

28.01.1893

1 204 502

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

260 069

Werner LEWERENDT

 

 

SS-Scharführer

260 071

Otto ROTHE

29.07.1898

5 360 873

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

260 078

Theodor HOFFMANN

05.12.1898

423 702

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

260 084

Rolf LORBEER

05.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 28.08.1944 r.

260 085

Eduard ALBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

260 088

Walter HERRMANN

29.05.1895

802 789

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

260 089

Hans FARR

15.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R, Waffen-SS
zgin±³ 01.12.1942 r.

260 090

Lorenz SCHINNER

22.06.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
26.02.1938 r. - opu¶ci³ SS

260 101

Walter DITTMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

260 106

Gerhard LAU

02.02.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

260 148

Hans SCHIKORR

 

 

SS-Rottenführer

260 150

Christian HENK

09.04.1894

769 335

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

260 169

Heinz SVENSSON

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

260 171

Hans BAMBERG

09.11.1873

4 394 298

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

260 190

Helmut SEVECKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

260 200

Adolf SPOHR

 

 

SS-Mann

260 204

Otto ROBEL

16.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

260 205

Walter KLAGGE

 

 

SS-Sturmmann

260 206

Hans JAHNLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

260 213

Franz von REICHENBACH

12.09.1887

113 843

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

260 215

Georg IHMS

14.11.1880

3 678 638

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

260 234

Max HAINK

07.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

260 243

Emil THIEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

260 246

Walter BORN

 

 

SS-Mann

260 255

Leo BERNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

260 288

Ulrich DANKWARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

260 294

Walter SCHRADER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

260 316

Heinrich WALTHER

 

 

SS-Mann

260 333

Anton BLASER

 

 

SS-Sturmmann

260 341

Otto WILLER

 

 

SS-Scharführer

260 342

Paul KRUMME

20.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

260 353

Karl BRANDT

08.01.1904

1 009 617

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1944 r.
stracony 20.08.1947 r.

260 372

Erich FROEB

 

 

SS-Mann

260 380

Georg DORSCH

10.07.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

260 404

Heinz NICOLAI

18.02.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

260 428

Kurt VOLKENBORN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

260 435

Hugo SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

260 437

Josef ALTMANN

 

 

SS-Mann

260 448

Theodor KRAUS

14.12.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

260 459

Paul HÜTTEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

260 465

Willi LECKEBUSCH

06.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

260 512

Josef GILGENBERG

21.02.1886

328 159

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

260 535

Heinz LANGEN

21.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

260 567

Paul REISS

12.10.1888

4 863 345

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

260 568

Robert HOELZER

 

 

SS-Sturmmann

260 571

Hubert OMMER

 

 

SS-Mann

260 574

Johann WUNDER

01.04.1881

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
wykluczony z SS w maju 1940 r.

260 580

Richard SCHRÖDER

 

 

SS-Rottenführer

260 582

Anton BLASER

11.01.1899

4 356 767

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

260 584

Franz HAMBÜRGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

260 609

Heinrich STRACK

 

 

SS-Mann

260 644

Werner Frhr. von SCHELE

26.01.1887

574 736

SS-Oberführer - awans w dniu 15.02.1940 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 15.02.1940 r.
30.11.1941 r. zakoñczy³ s³u¿bê w Waffen-SS

260 651

Oskar MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

260 660

Alexander SUKKAU

20.04.1904

4 691 502

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1940 r.

260 674

Wilhelm REIFENHÄUSER

28.02.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.03.1943 r.

260 695

Karl POESSEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

260 704

Hubert PAULI

20.05.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

260 706

Hans RUPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

260 711

Günther GILS

04.10.1913

1 065 468

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

260 718

Otto von GROTE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

260 723

Anton VOGLER

05.09.1882

3 202 292

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1943 r.

260 727

Hugo SCHWARZ

23.01.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

260 728

Walter KUNTH

20.01.1886

1 443 634

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1938 r.
16.03.1940 r. - zmar³

260 732

Franz FRITSCH

25.10.1899

444 556

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
01.10.1938 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

260 737

Rolf SACHS

 

385 328

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS 20.08.1936 r.

260 749

Hanns DEETJEN

28.08.1903

4 158 120

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

260 750

Fritz SCHUBERTH

28.07.1897

5 526

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

260 752

Wilhelm SAURE

25.09.1899

2 597 472

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

260 753

Bernd FALKENBERG

 

 

SS-Sturmmann

260 755

Oskar KRAUSE

23.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

260 756

Franz POLLMANN

11.01.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

260 758

Dr Erich KOPP

29.05.1907

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

260 764

Matthias KRICHEL

 

 

SS-Rottenführer

260 765

Emil BUEHL

 

 

SS-Rottenführer

260 772

Manfred JAKOBS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

260 786

Wolfgang OEHLECKER

23.06.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

260 818

Josef HANSSEN

23.05.1912

4 583 143

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

260 844

Gerhard FELDHOF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

260 869

Hans DREHMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

260 879

Lorenz GEERKENS

 

 

SS-Rottenführer

260 903

Fritz STORK

17.07.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

260 908

Richard FUHRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

260 930

Josef KAPTUR

21.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 01.10.1943 r.

260 936

Heinrich GOTTOWIK

 

 

SS-Sturmmann

260 938

Adolf EICKHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

260 947

Karl SUDMÖLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

260 953

Hans SCHAFER

02.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

260 968

Dr Otto SOMMERKAMP

04.02.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

260 969

Georg KIESSEL

31.10.1907

2 584 531

SS-Obersturmbannführer
30.12.1950 r. - stracony

260 971

Walther ALBATH

07.12.1904

1 719 177

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

260 978

Korbinian SCHMID

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.11.1934 r.
01.09.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachycie

260 988

Josef BUDDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

260 999

Alexander MERKERT

28.01.1881

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 260 012 dla:
    SS-Untersturmführer - Bernhard SOMMERLAD
    SS-Mann - Fritz SCHUBERT


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion