Numery cz³onków SS od 262 000 do 262 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

262 034

Hans EICKEMEYER

23.06.1908

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

262 049

Gerd ZÖRNER

10.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

262 058

Hellmuth SIEDENTOPF

 

 

SS-Mann

262 065

Konrad BAHRENDT

03.04.1916

2 561 758

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

262 068

Theodor POPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

262 073

Georg JAKOB

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

262 088

Sebastian SCHMIDBAUER

 

 

SS-Mann

262 090

Josef GÖTTLINGER

 

 

SS-Mann

262 108

Otto SCHANZ

 

 

SS-Unterscharführer

262 121

Karl PFISTER

 

 

SS-Sturmmann

262 130

Matthias SCHÖNER

 

 

SS-Mann

262 163

Walter AUBELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

262 164

Erich STADTMÜLLER

24.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

262 168

Walter REITER

27.05.1896

20 975

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

262 176

Rudolf KUFNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

262 184

Anton MICA

 

 

SS-Rottenführer

262 188

Udo WELZL

11.10.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
01.10.1938 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachcie
zmar³ w obozie jenieckim 24.06.1944r.

262 189

Karl SCHWARZGRUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

262 198

Walter LEHR

08.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

262 199

Matthias MOSSLACHER

25.07.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

262 200

Sigmund NEUMÜLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen SS
wykluczony z SS w 1936 r.

262 209

Hermann BERGMEISTER

18.05.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

262 211

Alfred JESCHOUNIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

262 216

Ernst SCHNEIDER

 

 

SS-Unterscharführer

262 218

Gerhard WALTNITZKI

14.07.1905

537 469

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

262 220

Michael SCHOTTES

06.03.1903

2 881 338

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

262 223

Erwin NÖLTNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

262 226

Ernst LEICHT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

262 228

Karl LACHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

262 235

Adolf KALTREUTHER

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

262 254

Friedrich HERR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

262 257

Anton MÜLLER

 

 

SS-Mann
03.11.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

262 259

August SIMMEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

262 278

Gustav FEGERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

262 286

Eugen SCHNITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

262 292

Oskar de PAYREBRUNE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

262 303

Hermann KALTENBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

262 316

Helmut VOLZ

24.10.1917

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

262 326

Fritz RAPP

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

262 331

Karl IHLE

 

 

SS-Mann

262 337

Paul REICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

262 339

Otto GEISEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

262 357

Emil GRANGET

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

262 366

Julius PANITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

262 367

Gotthilf SEITTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

262 375

Arthur KORZ

 

 

SS-Mann

262 387

Willi LEDERLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

262 389

Walter VÖGTLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

262 393

Wilhelm SCHAAF

 

 

SS-Unterscharführer

262 409

Ottmar SÖCHTING

 

 

SS-Mann
18.03.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

262 410

Robert KEPPLER

29.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

262 412

Wilhelm SCHMIDT

29.12.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

262 421

Walter DITTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

262 433

Gustav BRILL

 

 

SS-Mann

262 447

Karl MANZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

262 457

Herbert HERP

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

262 460

Robert ROBE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

262 461

Karl ERHARD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

262 478

Alois VOGT

 

 

SS-Mann

262 494

Eduard HUBER

03.04.1904

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

262 517

Erich HOCKENJOS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

262 531

Max SCHNEIDER

05.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

262 544

Albert STRITT

 

 

SS-Mann

262 547

Friedrich MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

262 561

Julius FORMANNS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

262 578

Gustav BERLIS

29.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

262 585

Helmut KÖHLER

10.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

262 592

Martin GIEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

262 596

Oskar BERLIS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

262 606

Karl PUCHER

02.03.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

262 634

Walter KLING

14.04.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

262 643

Eugen DIETRICH

15.09.1889

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

262 649

Emil MÜLLER

09.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

262 652

Oswald KAISER

 

 

SS-Unterscharführer

262 686

Friedrich WINKELMANN

 

 

SS-Sturmmann
14.02.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

262 688

Hermann GEBELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

262 690

Ernst KEMPER

14.01.1902

772 137

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

262 703

Johann KREMER

26.12.1883

1 265 405

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

262 725

Fritz PETRAT

11.11.1906

39 131

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

262 729

Johannes TAPROGGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

262 744

Walter DÜSTERWALD

24.06.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.03.1943 r.

262 747

Heinz VOGT

05.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

262 765

Rudolf LÖFFEL

06.07.1887

270 535

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

262 775

Adolf KLINGENBERG

 

 

SS-Mann

262 776

Rudolf KUFNER

09.04.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

262 787

Hermann BRENIG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

262 790

Herbert VOSS

 

 

SS-Mann
17.03.1937 r. - wykluczony z SS

262 803

Franz WAGENHÄUSER

24.03.1892

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zmar³ 09.08.1938 r.

262 808

Hermann GÜNZEL

11.08.1901

3 933 990

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

262 855

Walter GRUBE

25.06.1903

4 583 134

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

262 856

Wolfgang ZIMMERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

262 860

Peter RÖHL

 

 

SS-Mann

262 880

Heinz HOMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

262 891

Hubert ERHART

03.01.1899

6 324 920

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

262 908

Erwin SCHLÜTER

 

 

SS-Rottenführer
09.04.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

262 915

Berndt von STEUBEN

27.10.1893

2 803 302

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

262 920

Heinz KLOCKE

27.08.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1941 r.

262 931

Erich WERNER

 

 

SS-Mann

262 939

Fritz KAPELLE

 

 

SS-Sturmmann

262 944

Bernhard EVERKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

262 958

Hanns RAUTER

04.02.1895

 

SS-Obergruppenführer und General der Polizei - awans 21.06.1943r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1944 r.
25.03.1949 r. - stracony

262 960

Konstantin KAMMERHOFER

23.01.1899

6 165 228

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 01.07.1943 r.

262 963

Hermann HORN

04.05.1895

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
02.12.1936 r. - opu¶ci³ SS

262 965

Theodor OFFELE

 

 

SS-Sturmmann

262 974

Wilhelm BERGE

19.04.1902

3 601 292

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 30.05.1945 r.

262 981

Fritz LOOCK

 

 

SS-Rottenführer

262 995

Edmund GÖDDE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion