Numery cz³onków SS od 263 000 do 263 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

263 022

Friedrich CRONE

17.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

263 024

Wilhelm BRINKMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

263 038

Johann RADLMAIER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

263 039

Johannes BRINKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

263 040

Paul BRAUNSDORF

 

 

SS-Sturmmann

263 041

Erich WOLF

 

 

SS-Rottenführer

263 079

Eduard GRIMM

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
01.07.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt listopad 1940 r.

263 080

Ludwig MAYER

08.12.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

263 081

August KNORR

18.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

263 083

Fritz SEETHALER

 

 

SS-Rottenführer

263 085

Martin LINDNER

27.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

263 088

Johann RADLMAIER

 

 

SS-Rottenführer

263 091

Nikolaus RÜMMER

13.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

263 095

Josef ROTTACH

26.01.1903

4 458 951

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

263 106

Alfred SPITZIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

263 107

Hans RINNER

30.05.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

263 108

Georg SCHULTHEIS

 

 

SS-Rottenführer
28.01.1942 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

263 113

Friedrich HOFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

263 131

Ferdinand WINHEIM

12.06.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

263 137

Robert BINER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

263 138

Friedrich SCHILLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS w styczniu 1939 r.

263 142

Franz FISCHER

24.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 08.01.1942 r.

263 153

Franz LIEBLER

 

 

SS-Sturmmann

263 154

Josef KRAMER

 

 

SS-Mann

263 158

Heinz ZITSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

263 166

Hans BRAUN

 

 

SS-Mann

263 170

Alfons GRAF

14.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

263 174

Wilhelm BÜSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

263 181

Paul NAFZ

02.01.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

263 184

Karl RUST

16.12.1908

4 920 322

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 189

Helmut HAUTH

15.03.1905

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

263 192

Fritz BREITENBERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

263 206

Lothar HARTJENSTEIN

24.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

263 217

Otto FICKERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

263 238

Friedrich BARTH

18.06.1892

2 388 029

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

263 246

Alexander SCHRADER

04.02.1887

68 690

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 255

Fritz BRINKMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

263 256

Karl WOLF

 

 

SS-Rottenführer

263 260

Erwin STOLPMANN

 

 

SS-Unterscharführer
23.09.1935 r. - wykluczony z SS

263 268

Hermann CUMMEROW

10.01.1878

2 579 961

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

263 274

Hugo WLOCH

 

 

SS-Mann

263 293

Wilhelm UHLIG

09.09.1891

620 346

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

263 295

Anton SEIDEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

263 310

Siegfried JESSEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

263 335

Walter RADTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

263 336

Adolf PANNECK

19.09.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

263 340

Wilhelm HEWIG

26.10.1900

924 805

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

263 342

Alois OPPELT

18.06.1899

4 053 987

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

263 343

Gerhard JUSEWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

263 344

Herbert HERBST

27.11.1901

2 291 722

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1941 r.

263 347

Herbert HETBERG

 

 

SS-Sturmmann

263 349

Hermann SKODOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

263 355

Guido THOMASZEWSKI

 

 

SS-Mann
01.03.1939 r. - wykluczony z SS

263 380

Hans KOHNERT

 

 

SS-Scharführer

263 386

Otto HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

263 396

Lothar RÖSNER

29.08.1896

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

263 406

August von MEYSZNER

03.08.1886

6 119 650

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 01.01.1942 r.
24.01.1947 r. - stracony

263 420

Willy KRÜGER

18.03.1893

794 741

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

263 427

Otto RIETZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

263 433

Franz FRÖSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 440

Alfred ZIKOLL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

263 445

Otto LASCHAT

06.04.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

263 467

Paul STOCK

 

 

SS-Unterscharführer

263 470

Emil STAHLBERG

01.05.1886

663077

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

263 477

Rolf OHLRICH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

263 482

Heinz HÄSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

263 508

Erich SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

263 511

Max WOLLENBURG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

263 514

Wilhelm KUNO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

263 549

Willi EHRENTRAUT

 

 

SS-Mann

263 562

Walter OLTERSDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 589

Karl EICHWALD

 

 

SS-Mann

263 602

Walter KUHNERT

 

 

SS-Sturmmann

263 618

Kurt ECKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

263 624

Hans GNIESER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

263 626

Herbert KRATZIK

19.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

263 629

Albrecht BRAUN

 

 

SS-Unterscharführer

263 642

Hans MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

263 644

Carl BLUMBERG

30.10.1889

952 019

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.11.1939 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

263 645

Max LINBRUNNER

11.10.1894

1 417 926

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.03.1944 r.

263 649

Heinz BELBE

20.04.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

263 655

Heinz UELZE

07.11.1912

326 681

SS-Sturmbannführer, oraz

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

263 666

Fritz BRUENNINGHAUS

15.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

263 667

Arnold BERNS

15.06.1905

5 911 525

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

263 673

Egbert SCHWARZ

22.06.1890

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

263 675

Eugen KRAUSE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

263 677

Friedrich DEGEN

18.09.1896

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS w grudniu 1935 r.

263 678

Heinz DITTMANN

23.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

263 702

Egon BUCH

13.12.1890

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

263 710

Hans BÜST

22.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

262 711

Karl SACHSE

 

 

SS-Scharführer

263 712

Bruno BEGER

27.04.1911

4 037 145

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

263 713

Helmut REINKE

23.03.1897

1 242

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

263 714

Richard HINTMANN

30.12.1895

1 864 101

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

263 716

Franz BURGHAUSER

 

 

SS-Unterscharführer

263 719

Fritz RAULIEN

29.03.1901

1 838 671

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

263 721

Fritz THEMLITZ

 

 

SS-Oberscharführer

262 722

Heinrich VAHL

 

 

SS-Oberscharführer

263 725

Ludwig LICHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 726

Arnold METZ

11.02.1901

433 364

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

263 732

Günther SCHWARTZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

263 769

Willi GAST

20.12.1911

964 888

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

263 772

Arthur REINELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 781

Alfred ARNOLD

02.01.1915

1 483 630

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

263 787

Franz von BODMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

263 798

Walter WESTPHAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

263 799

Aois FRANK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

263 807

Richard GRAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

263 815

Walter KERN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

263 822

Walter SCHLOTTERBECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

263 828

Otto NIED

22.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

263 832

Friedrich BURGHARD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

263 853

Wilhelm KUNZMANN

09.07.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

263 857

Josef ZIPFEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

263 869

Paul KAMMERER

 

 

SS-Mann

263 870

Wilhelm WANDRES

 

 

SS-Mann

263 893

Friedrich VÄTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

263 900

Heinz ZITSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

263 910

Hans LAUDENKLOS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

263 912

Wilhelm ENGEL

05.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

263 920

Karl RIEDMEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

263 933

Günther KIRCHGESSNER

 

 

SS-Unterscharführer

263 940

Alfons KLAAS

08.11.1898

1 271 038

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

263 954

Karl WOLF

10.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

263 966

Eugen GAWRYCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

263 985

Ernst WEIMANN

05.08.1906

3 094 572

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

263 986

Herbert BECKMANN

 

 

SS-Rottenführer

263 994

Hasso LEDEGANCK

28.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion