Numery cz³onków SS od 264 000 do 264 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

264 004

Heinrich REINECKE

13.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

264 012

Albert BURGDORF

 

 

SS-Mann

264 014

Heinz MARCHAND

11.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

264 024

Ernst WEITKAMP

01.05.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

264 029

Ernst MEYER

 

 

SS-Mann

264 033

Heinz KÜHLER

25.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

264 048

Alexander FICK

30.03.1901

653 022

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

264 050

Horst BALAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

264 051

Fritz ALBIEN

02.07.1892

1 845 660

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

264 054

Hans von HASSELBACH

02.11.1903

2 794 377

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

264 056

Hans PREUSS

10.02.1905

4 363 808

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

264 058

Rudi GOTTSCHALK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

264 059

Richard SCHULZE

02.10.1914

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

264 060

Julius TAUBE

 

 

SS-Rottenführer

264 064

Ernst MEYER

10.07.1903

3 601 232

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

264 070

Max KUGEL

21.04.1903

2 640 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

264 080

Wilhelm STÜBLER

 

 

SS-Sturmmann

264 100

Heinz HÜBNER

23.12.1912

2 317 054

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

264 110

Walter HEINRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

264 120

Karl MAGIERA

09.01.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

264 123

Gustav PILZ

17.06.1893

477 196

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

264 124

Hans SCHLEIF

23.02.1902

5 380 876

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1945 r.

264 175

Hans MACK

 

 

SS-Rottenführer

264 177

Hans von USLAR

01.02.1891

976 171

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

264 178

Wulfo SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

264 199

Wilhelm MÜHLING

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

264 215

Willy MEVIS

11.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

264 225

Hans NOCKEMANN

16.11.1903

1 107 551

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ 19.12.1941 r.

264 232

Theo HENZE

04.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

264 234

Wilhelm KURTH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

264 235

Arnold GRIGO

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

264 240

Oskar BERNHARD

 

 

SS-Mann

264 253

Heinrich PETERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

264 268

Walter REINEMANN

 

 

SS-Mann

264 277

Rudolf SÖCHTIG

20.09.1895

163 498

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

264 280

Adolf SCHUBERT

21.08.1877

5 285 190

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

264 281

Otto FELL

25.05.1887

856 096

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

264 285

Karl FELDMEIER

20.04.1904

4 037 134

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

264 287

Werner RUNGE

22.12.1906

425 304

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

264 288

Erich STRUTZ

15.10.1904

4 490 795

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 18.12.1938 r.

264 296

Emil RISTAU

 

 

SS-Rottenführer

264 297

Kurt MÜLLER

 

 

SS-Mann

264 300

Otto GNIEWOTTA

 

 

SS-Rottenführer

264 301

Konrad TESCHKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

264 319

Eduard KLEIN

 

 

SS-Scharführer

264 329

Kurt SCHOPP

 

 

SS-Rottenführer

264 331

Josef LANGANKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

264 336

Hans HEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

264 337

Josef KATERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

264 347

Gustav GREGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

264 354

Hugo KOPPETSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

264 357

Richard WESSEL

 

 

SS-Rottenführer

264 364

Albert POSCHMANN

 

 

SS-Mann

264 373

Wilhelm SDRENA

 

 

SS-Unterscharführer

264 374

Sebastian WIMMER

05.01.1902

5 020 993

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

264 375

Andreas ZUCHOTZKI

 

 

SS-Rottenführer

264 384

Walter SOBE

20.04.1904

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

264 388

Hans EGGEN

05.06.1912

2 371 813

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944r ., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

264 389

Rudolf JUNG

29.12.1891

2 166 154

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1944 r.

264 390

Alois LIEBHARD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1439 r.

264 391

Roderich BERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1439 r.

264 405

Josef SAUMER

11.06.1893

3 464 264

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

264 413

Josef BAUER

25.01.1881

34

SS-Brigadeführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

264 414

Willi BAIER

06.03.1917

5 498 885

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

264 416

Karl HAUBER

19.09.1914

320 5287

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1942 r.

264 433

Wilhelm PAARMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

264 437

Hans MEZGER

22.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 10.10.1944 r.

264 442

Karl HESS

 

 

SS-Unterscharführer
02.06.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

264 445

Friedrich HOFMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

264 455

Rene FÄHNDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

264 460

Heinrich SOKOLL

 

 

SS-Mann
10.01.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

264 462

August WÖRSTER

17.03.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

264 466

Josef BENDER

 

 

SS-Mann

264 490

Georg PRIEN

07.07.1900

1 466 714

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

264 492

Hans KLEIN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

264 497

Hans JÜTTNER

02.03.1894

541 163

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

264 498

Georg WIEGAND

 

 

SS-Unterscharführer

264 500

Ludwig SEILER

11.01.1891

1 584 858

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

264 521

Herbert KNÖPFEL

09.03.1912

941 676

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

264 527

Horst HOHENSEE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

264 529

Hans ROHDEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

264 530

Hanns PAUL

17.04.1902

118 960

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

264 532

Heinrich DROSTE

24.07.1896

109 846

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

264 547

Nicolai NICOLAISEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

264 562

Ernst HINZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

264 570

Arthur STEINERT

 

 

SS-Rottenführer

264 578

Bruno JORKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

264 587

Johannes GÜNTHER

 

 

SS-Mann

264 595

Kurt SCHIRAKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

264 599

Helmut SCHEIBE

08.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

264 611

Waldemar SOKOLOWSKI

 

 

SS-Mann

264 613

Paul TADRA

 

 

SS-Mann

264 650

German FINGERHUTH

 

 

SS-Rottenführer

264 672

Georg WALTHER

 

 

SS-Unterscharführer

264 686

Walter SCHMITT

12.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

264 689

Friedrich KNORZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1439 r.

264 713

Rolf KESSEL

03.06.1915

4 264 258

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

264 720

Gerhard HABERLAND

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

264 727

Friedrich STRAUCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

264 754

Anton WITTLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

264 768

Heinz HORN

04.06.1899

3 392 114

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

264 776

Heinz SCHULZ

 

 

SS-Mann

264 784

Hermann ZANDER

 

 

SS-Mann

264 789

Ernst LEHMANN

 

 

SS-Unterscharführer

264 808

Ernst STAMPFER

27.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

264 809

Walter SCHMID

11.10.1911

611 201

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

264 810

Hans SEIBT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

264 818

Herbert KÖNIG

08.02.1913

301 975

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

264 820

Friedrich GOLSER

 

 

SS-Rottenführer

264 821

Alfred WEISS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

264 822

Fritz STEINER

 

 

SS-Unterscharführer

264 825

Gustav OBERWINKLER

09.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

264 826

Alois WALCH

21.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

264 830

Hugo LANGE

05.07.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

264 837

Leopold PHILIPP

 

 

SS-Sturmmann

264 842

Thomas STEINER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

264 847

Ludwig STURSA

06.03.1904

6 143 404

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

264 852

Hermann MEISTERL

07.10.1902

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

264 861

Ernst PLÖTZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

264 864

Ludwig KOPRIWA

 

 

SS-Unterscharführer

264 866

Matthias LANDAUER

 

 

SS-Scharführer

264 867

Robert LAMPEL

19.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

264 869

Alois LIEBHARD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

264 871

Ludwig MAK

 

 

SS-Unterscharführer

264 872

Raimund MARKUSCH

 

 

SS-Mann
11.12.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

264 882

Norbert DEMMEL

05.05.1903

104 482

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

264 888

Johann BREITENEDER

 

 

SS-Sturmmann

264 896

Peter WÖHRY

 

 

SS-Mann

264 898

Rudolf BARTH

13.09.1905

1 071 868

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

264 902

Max REBERNIG

05.09.1906

895 585

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

264 904

Hans REAUTSCHING

 

 

SS-Sturmmann

264 906

Peter SPRINGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

264 909

Hellmuth SCHWARZ

21.10.1913

5 229 793

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

264 913

Anton TIRAY

05.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 08.07.1944 r.

264 914

Franz VERHASS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

264 916

Matthaeus BAIER

 

 

SS-Mann
11.03.1936 r. - wykluczony z SS

264 917

Max WIEGANDT

31.08.1880

3 251 753

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

264 924

Emil RIEDLINGER

 

 

SS-Sturmmann

264 957

Josef SCHÄFER

 

 

SS-Mann

264 964

Winand SCHEUREN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

264 975

Fritz RÖSNER

 

 

SS-Mann

264 976

Otto SCHMIDT

 

 

SS-Mann

264 983

Paul BAITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

264 987

Paul BEYER

17.12.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion