Numery cz³onków SS od 266 000 do 266 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

266 003

Gustav LUNG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 004

Georg GRÜNEWALD

24.03.1896

447 909

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

266 010

Franz HÖFER

14.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

266 016

Karl WOLTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

266 021

Hans GRUNDNER

 

 

SS-Mann

266 027

Karl OFFICIA

 

 

SS-Mann

266 030

Egon SKALKA

29.10.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

266 032

Ludwig HELLWANGER

23.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

266 038

Karl VOGL

 

 

SS-Sturmmann

266 042

August BRANDSTÄTTER

 

 

SS-Unterscharführer

266 047

Rudolf NEUGEBAUER

21.12.1912

1 086 615

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

266 049

Eberhard SIBITZ

23.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

266 051

Josef ECHTINGER

 

 

SS-Unterscharführer
09.08.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

266 058

Ferdinand WACHTLER

 

 

SS-Sturmmann

266 062

Hans ALTON

 

 

SS-Untersturmführer
22.04.1939 r. - wykluczony z SS

266 066

Stefan STANIC

27.01.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

266 073

Ernst MÜLLER

06.03.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

266 078

Leopold MEISELEDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

266 079

Friedrich HAGER

15.04.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.04.1935 r.
01.03.1937 r. - opu¶ci³ SS w celu s³uzby Wehrmachtcie

266 081

Ferdinand EDER

 

 

SS-Oberscharführer
20.05.1939 r. - wykluczony z SS

266 092

Rudolf HEIDE

06.01.1909

781 772

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

266 106

Herbert RANNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 109

Otto HUBER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

266 111

Karl FUSS

 

 

SS-Rottenführer

266 112

Felix KITTEL

 

 

SS-Mann

266 123

Hans OSTERMAYER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

266 124

Heinrich MUNKER

25.01.1883

4 502 252

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

266 155

Edmund SCHÜSTER

 

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

266 167

Friedrich MÜHLING

 

 

SS-Rottenführer

266 180

Heinrich DÜMLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 183

Hans SEIDEL

16.06.1894

95 564

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

266 184

Walter KRÜGER

27.02.1890

3 995 130

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.
22.05.1945 r. - samobójstwo

266 193

Wilhelm HAAG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

266 210

Walter KÜPPER

08.11.1895

1 749 743

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

266 258

Hans BANDHAUER

07.04.1879

3 486 239

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

266 261

Adolf KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

266 262

Heinrich SCHLENKHOFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

266 271

Paul JESKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 272

Paul KLEIN

 

 

SS-Sturmmann

266 278

Hans SCHERMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

266 284

Helmut KALLWITZ

24.01.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.11.1943 r.

266 292

Gottfried GÖTZ

04.06.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

266 294

Joseph SCHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

266 295

Alfred NOWOCZIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 310

Johann JEPP

 

 

SS-Mann

266 314

Walter WOLLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 319

Fritz SCHUMSKI

15.07.1902

2 269 713

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

266 321

Friedrich WITTWER

 

 

SS-Rottenführer

266 329

Walter PÄLKE

 

 

SS-Mann

266 331

Friedrich PEHLKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 332

Helmut TROTNOW

 

 

SS-Mann

266 339

Paul SCHRÖDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

266 353

Richard BILDAU

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

266 355

Hans MAURER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

266 377

Walter KÖCK

 

 

SS-Mann

266 382

August STRAUS

 

 

SS-Unterscharführer
24.05.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

266 384

Wilhelm WORTMANN

 

 

SS-Sturmmann

266 405

Fritz WABULAT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

266 415

Werner FRÖSE

 

 

SS-Scharführer

266 424

Eduard KÖNIGSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 431

Johann FORSTER

 

 

SS-Mann
15.10.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

266 435

Karl SCHLAMELCHER

21.09.1912

4 198 121

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zmar³ 28.06.1948 r.

266 436

Hans LEINS

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

266 436

Hans LEINS

10.11.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

266 444

Fritz MÜHLECK

18.04.1913

3 246 215

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

266 445

Rudolf NICKEL

11.07.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

266 446

Franz ROLOFF

22.01.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

266 448

Ottomar UNRUH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

266 450

August SCHMIDHUBER

08.05.1901

 

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
19.02.1947 r. - stracony

266 452

Paul RIEMER

07.10.1890

892 528

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

266 455

Friedrich TSCHARMANN

30.11.1871

 

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 01.05.1943 r.
zgin±³ 03.05.1945 r.

266 456

Wilhelm ZABZECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 457

Bruno HENRAD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.2944 r.

266 460

Ernst HAMMEL

06.10.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

266 464

Hubert MEYER

05.12.1913

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen SS - awans 09.11.1944 r.

266 472

Gustav SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

266 483

Alois SCHERER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

266 487

Emil GRILL

17.06.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

266 489

Robert ENGLERT

 

 

SS-Sturmmann

266 498

Robert KÖNIGSTEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

266 504

Hugo WEBER

 

 

SS-Sturmmann

266 506

Ernst KÖHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

266 522

Karl JAHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

266 557

Fritz HUBER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

266 579

Arthur BÖSOLDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 580

Harry KLEINT

10.11.1906

4 923 796

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

266 616

Kurt ADLER

25.02.1903

499 5476

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

266 620

Fritz ESCHE

15.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

266 628

Horst KURREIK

04.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

266 636

Arthur GRONAU

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

266 647

Otto VOSS

29.05.1903

1 264 366

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

266 653

Kurt KNOBLAUCH

10.12.1885

2 750 158

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

266 660

Fritz GLAW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

266 677

Leo KARLE

04.12.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

266 681

Johann KUNZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 695

Otto SPERLING

 

 

SS-Rottenführer

266 700

Friedrich von HENNING auf SCHÖNAUF

30.08.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

266 701

Paul ARMENEIT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

266 720

Horst TOLKMITT

24.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

266 728

Hans GUTZEIT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

266 766

Helmuth PAUL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 777

Wilhelm REINBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

266 785

Herbert GABRIEL

 

 

SS-Mann

266 795

Paul LINDNER

19.02.1899

383 653

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

266 797

Josef ZITZMANN

13.10.1907

1 988 584

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

266 809

Johann ARNDT

 

 

SS-Sturmmann

266 811

Herbert KROLL

18.03.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

266 813

Otto WÖLKERLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

266 817

Willi OSSOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1941 r.

266 818

Gerhard KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

266 821

Viktor OSTWALD

17.10.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

266 824

Gerhard SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 828

Fritz KOLMSEE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

266 841

Hans LÖHR

02.03.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

266 847

Karl HERROLD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

266 849

Josef KLINGER

 

 

SS-Mann
29.08.1938 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

266 874

Fritz WOLF

22.10.1897

4 158 568

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

266 878

Heinz ZEITLER

 

 

SS-Mann

266 883

Jakob WERLIN

10.05.1886

320 8977

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

266 888

Bruno SULZ

 

 

SS-Sturmmann

266 896

Eduard SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

266 897

Fritz BAUER

26.07.1899

1 924 315

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

266 911

Erwin STÖCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 916

Anton GENAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

266 919

Walter SAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

266 924

Walter WAGNER

19.08.1902

291 665

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

266 925

Erich THEUNE

02.05.1884

1 974 065

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

266 928

Michael HESCH

 

 

SS-Rottenführer

266 955

Ludwig WAGNER

 

 

SS-Mann

266 968

Alfons MAYER

 

 

SS-Sturmmann
28.01.1942 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

266 979

Otto GEHRET

 

 

SS-Mann

266 982

Willy RUDOLF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

266 994

Heinrich SCHNEIDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion