Numery cz³onków SS od 267 000 do 267 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

267 005

Emil TRÖNDLE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

267 026

Helmut FEICK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

267 034

Hermann SEINSCH

28.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 047

Willibald CRONAÜR

 

 

SS-Mann

267 048

Ludwig VIERHEILIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

267 050

Horst SCHIER

 

 

SS-Mann

267 062

Wilhelm MICHAELSEN

07.07.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 071

Leopold KIRBERGER

18.04.1892

5 372 042

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

267 080

Erich GIEBELER

17.09.1884

3 517 761

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

267 084

Richard SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

267 097

Franz KAUKA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

267 120

Friedrich SPERLICH

 

 

SS-Mann

267 121

Willi SCHUBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 146

Franz HÖBENREICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

267 147

August EBNER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

267 153

Josef JEGLITSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 154

Karl SCHÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

267 155

Hubert INFELD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

267 161

Arthur KOSSAR

06.06.1912

1 531 791

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

267 167

Leo LOSERT

31.10.1902

1 600 048

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

267 170

Max MESSNER

18.04.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w lipcu 1944 r.

267 177

Josef GRUBER

07.04.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

267 178

Hermann GUMILAR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

267 191

Karl BERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

267 194

Hans BOHLANDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

267 201

Heinrich MAACK

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 202

Walter OEHME

30.05.1912

745 618

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 204

Heinrich FRIEDRICH

16.07.1903

46 846

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

267 205

Onko BUSS

02.11.1908

266 857

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

267 208

Alfred ROSSBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

267 209

Paul DITTEL

14.01.1907

2 992 983

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

267 210

Willi PENZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

267 211

Rudolf KLARE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 214

Wilhelm PANHUIS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 215

Erhard KNORR

12.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

267 220

Erich ZWADE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 221

Wilhelm BAUSTÄDT

26.07.1903

4 863 327

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.05.1940 r.

267 222

Erich BAUER

08.10.1909

4 583 087

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 224

Walter BLUME

23.07.1906

3 282 505

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

267 225

Otto SCHRÖDER

06.01.1902

3 473 017

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

267 227

Alfred KRETSCHMANN

19.12.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.09.1936 r.

267 229

Albert HOLFELDER

21.05.1903

2 459 510

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

267 227

Kurt DELLMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 231

Heinz SEETZEN

22.06.1906

2 732 725

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
28.09.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

267 232

Bernd HEIMER

16.02.1903

410 901

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

267 234

Heinrich WERTH

14.03.1913

109 4067

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 235

Moritz von SCHIRMEISTER

12.08.1901

672 910

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 238

Herbert FISCHER

30.12.1904

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

267 243

Werner KAEMPF

06.06.1909

386 232

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

267 244

Ingo BORHAUER

06.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w 1943 r.

267 245

Helmut LOOS

05.06.1914

4 166 977

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1942 r.

267 250

Siegfried VOGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 253

Helmut KÖHN

04.05.1907

75 726

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 254

Ulrich BRÜMMER

12.04.1910

130 830

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 255

Fritz HINRICHS

05.12.1908

1 052 051

SS-Hauptsturmführer

267 258

Otto PRAST

26.07.1913

414 048

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 260

Emil SCHULZ

28.02.1885

1 165 184

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 261

Kurt HANSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 262

Richard ENGEL

05.07.1907

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

267 263

Hans LUCKE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 264

Franz SPRINZ

09.02.1904

1 286 151

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 265

Willy WEGENER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 267

Ernst SCHOTT

04.07.1904

4 863 349

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 268

Robert SCHEFE

23.08.1909

1 027 861

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

267 275

Alf BERG

09.02.1912

825 857

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

267 277

Helmut SCHAPMEIER

14.08.1901

604 755

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

267 278

Heinrich KÖNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 280

Waldemar WÖRNER

05.06.1896

1 274 232

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 282

Erwin CONRAD

27.02.1911

400 378

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938r.

267 283

Günther HERRMANN

15.09.1908

2 475 252

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

267 284

Walther KLEMT

09.04.1898

4 583 163

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

267 285

Ludwig BECKERS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 286

Kurt QUOOS

28.07.1904

549 9961

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 290

Horst ISSEL

10.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

267 292

Karl GROSS

27.10.1886

62 338

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

267 293

Wilhelm KÖPPEN

22.11.1901

4 583 170

SS-Hauptsturmführer

267 297

Hermann SCHEGG

18.07.1908

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1941 r.

267 299

Alfred BLOCH

04.01.1903

27 238

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 300

Gerhard FLESCH

08.10.1909

3 018 617

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

267 303

Rudolf SEIFFERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 305

Max SCHOLZ

04.04.1887

1 974 651

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

267 306

Helmut ROTTLER-KÜHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1939 r.

267 307

Arthur BRAUNSCHWEIG

08.04.1888

1 722 591

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

267 309

Erich BERGER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

267 311

Karl WEINTZ

11.09.1908

137 672

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

267 312

Franz THIEDEKE

26.06.1893

1 106 326

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 313

Erich ISSELHORST

05.02.1906

1 269 847

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
23.02.1948 r. - stracony

267 315

Otto WAGNER

14.04.1898

1 890 294

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.07.1935 r.

267 316

Oswald POCHE

28.01.1908

378 342

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 317

Hans WIENECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 322

Rudolf KUBOSCH

12.02.1906

410 784

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

267 323

Arnold KREKLOW

08.04.1879

1 478 782

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

267 324

Hans PIEPER

28.09.1902

5 499 959

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

267 325

Karl HINKMANN

16.03.1908

1 222 064

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

267 326

Günther KOBURG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

267 328

Werner TROSCHKE

13.12.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

267 329

Friedrich VOLLHEIM

20.02.1907

4 583 264

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 330

Franz AMBROSIUS

28.01.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 331

Hermann HOFFMEISTER

21.09.1900

410 720

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

267 332

Hans ENDEMANN

17.09.1911

963 044

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

267 334

Hans KRULL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 336

Christian ZWICK

13.12.1892

580 369

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

267 342

Otto WEISSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

267 344

Karl GREWENIG

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1942 r.

267 345

Paul DAIBER

17.06.1909

577 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

267 348

Hermann NOSBUESCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

267 350

Heinrich BERNHARD

13.03.1897

5 518 745

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 354

Rafael NEUGEBAUER

04.09.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

267 356

Hans HEINRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 357

Kurt KÜRBITZ

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

267 361

Hugo HERTTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 364

Johannes ARNOLD

 

 

SS-Hauptscharführer

267 365

Kurt ASCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 367

August KUNZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 369

Helmut GOHL

16.07.1905

595 303

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

267 371

Robert SCHRÖDER

 

 

SS-Hauptscharführer

267 372

Eugen WITTMANN

18.06.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

267 374

Karl DEMMIEN

15.12.1908

477 636

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

267 381

Rudolf HOCHSTRASSER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 382

Georg STALLING

26.03.1902

495 802

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

267 383

Walter BEHRENS

28.05.1909

1 754 112

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

267 384

Reinhold BÖCKER

23.05.1908

1 143 021

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 385

Georg KINDLEIN

03.09.1910

135 435

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 386

Fritz MEISSNER

29.04.1900

416 361

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

267 387

Adolf NASSENSTEIN

28.12.1911

202 843

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

267 388

Walter von LOM

11.09.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 05.10.1942 r.

267 389

Adolf WUNDERLICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 392

Karl BEHRENS

26.06.1905

925 300

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

267 393

Rudolf OEBSGER-RÖDER

09.03.1912

475 061

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

267 394

Georg RETTIG

10.05.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

267 396

Herbert PFEIFFER

11.04.1908

439 829

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

267 398

Richard WUTTKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 399

Karl DUHNKE

22.01.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

267 406

Othmar SCHNITZLER

12.04.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

267 411

Erwin WOLF

08.08.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

267 412

Paul WEINER

 

 

SS-Sturmmann

267 414

Alfred TOYNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

267 415

Anton STEINSDÖRFER

 

 

SS-Unterscharführer

267 416

August SPIELER

 

 

SS-Mann

267 427

Konrad OBERMAYER

 

 

SS-Rottenführer
11.03.1939 r. - wykluczony z SS

267 430

Johann MRAK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

267 458

Heinrich BRODOWSKI

19.01.1902

352 029

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

267 462

August SZOSTAK

 

 

SS-Rottenführer

267 465

Willy HUNKE

22.09.1898

1 898 781

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

267 466

Wilhelm KLIMMEK

 

 

SS-Unterscharführer

267 467

Erwin BOHLMANN

09.12.1891

1 830 442

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

267 492

Karl KOWALZIK

 

 

SS-Scharführer

267 542

Walter SALECK

27.07.1896

2 875 379

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

267 558

Fritz FISCHER

30.01.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 571

Friedrich KATTINGER

14.07.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

267 572

Egon FENDL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

267 573

Josef KOLLMER

26.02.1901

4 263 096

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
28.01.1948 r. - stracony

267 576

Wilhelm BAUMGART

06.02.1892

2 294 789

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

267 595

Hans SCHWARZE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

267 606

Rudolf LAULE

 

 

SS-Unterscharführer

267 607

Erich KNORR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

267 634

Willi RAUTER

 

 

SS-Mann

267 637

Karl BRÖKER

01.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 640

Karl FREYE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

267 646

Eduard HILL

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

267 648

Heinz KÖWENER

13.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 651

Ulrich LÜTHGENS

03.11.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

267 657

Friedrich REUSS

25.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 659

Helmuth SANDER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

267 660

Josef WEILER

15.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 12.08.1944 r.

267 662

Wilhelm SCHÖNHERR

21.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 665

Johannes STEUER

15.04.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 667

Walter USSLEPP

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

267 668

Walter WEGEHAUPT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1942 r.

267 670

Otto MOLL

04.03.1915

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS
28.05.1946 r. - stracony

267 674

Karl DUMBÖCK

19.04.1906

50 038

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

267 675

Kurt KAYSER

23.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 677

Kurt KRETSCHMANN

 

 

SS-Rottenführer

267 678

Bernhard ANDERS

14.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 680

Willy MARX

 

 

SS-Unterscharführer

267 691

Alois SCHMAUS

 

 

SS-Mann

267 694

Jakob OBEREIT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

267 697

Gerhard WIDMAIER

04.01.1914

4 110 058

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ 06.10.1941 r.

267 698

Gerhard LUKOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

267 702

Hanns GEHRING

05.06.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
w czasie wojny opu¶ci³ SS i przeszed³ do Wehrmachtu
zgin±³ 08.07.1944 r.

267 703

Paul MAURER

26.12.1912

5 051 904

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

267 706

Georg ENGELHARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

267 707

Anton SCHULER

10.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 708

Wilhelm HALLER

11.01.1901

457 765

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

267 709

Robert FRANK

19.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

267 714

Jakob HARTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

267 721

Rudolf MÜLLER

13.03.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

267 726

Albert MEYER

21.06.1889

2 799 900

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 727

Martin HANSMANN

13.10.1893

1 058 401

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 728

Ernst FRICKE

19.09.1890

2 802 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 729

Willi LAGES

05.10.1901

3 552 661

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

267 748

Ernst GERLOF

28.11.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 768

Gerhard HERRGESELL

10.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 777

Hermann MOHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 783

Fridolin GUTH

28.10.1908

1 525 498

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

267 786

Wilhelm HARTMANN

 

 

SS-Mann

267 787

Franz von BODMANN

23.03.1908

1 098 482

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
25.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

267 804

Hans WELLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 812

Walter HARTMANN

10.03.1910

4 900 064

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

267 814

Wilhelm EHMIG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

267 816

Kurt VOGEL

08.05.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

267 824

Erwin KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

267 830

Walter HELLMUT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

267 832

Ferdinand HÜTTEROTH

06.08.1902

3 215 503

SS-Obersturmführer

267 836

Erich GÖTTING

07.05.1907

2 286 224

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

267 853

Friedrich FELLER

 

 

SS-Sturmmann

267 854

Fritz HEUSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

267 857

Karl PFETZING

21.08.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 878

Kurt MARSCHELKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

267 908

Paul KÖNEN

03.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

267 910

Alfred LAAS

23.06.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

267 913

Hans PAUL

25.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 914

Rudolf PÖLITZ

05.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

267 918

Heinz SAHLMANN

23.09.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 919

Richard KRÜGER

04.11.1881

1 105 751

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

267 922

Albert THOMSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

267 923

Arthur WEYHERMÜLLER

20.01.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.06.1944 r.

267 929

Adolf von BOTHMER

 

 

SS-Sturmmann
10.05.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

267 931

Harald von SAUCKEN

23.04.1915

2 403 998

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 933

Hans WUESTHOFF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

267 937

Helmut SAUR

07.11.1914

3 602 122

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

267 940

Ludwig HASE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

267 942

Paul ARETZ

16.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

267 946

Georg ROGLER

31.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

267 948

August SAWITZKY

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

267 949

Hermann WETJEN

02.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 15.01.1943 r.

267 953

Erich BÜTTNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

267 957

Ewald HEESEN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

267 962

Hermann SCHOTT

 

 

SS-Mann
03.09.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

267 965

Philipp TRINKHAUS

23.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

267 968

Josef KRIEGER

29.08.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.05.1940 r.

267 971

Karl LEHNART

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

267 976

Bernhard HESS

11.10.1915

3 601 584

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.11.1941 r.

267 977

Josef REMBERGER

09.06.1903

1 929 332

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

267 982

Walter REHAGEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

267 987

Herbert SCHNELLE

27.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

267 988

Richard SCHOOF

 

 

SS-Scharführer

267 997

Gustav BOVELAND

28.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

267 999

Johann BURGNER

22.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion