Numery cz³onków SS od 268 000 do 268 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

268 000

Klaus DIEBOLD

01.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

268 006

Hans KEIL

06.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 009

Gerhard KUHLEN

19.04.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 14.06.1941 r.

268 015

Helmuth MERTIN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

268 016

Arthur MAIER

01.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

268 017

Gerhard MEYER

05.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

268 018

Kurt MEYER

24.10.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany do stopnia SS-Schütze d.R. Waffen-SS w 1945 r.
zgin±³ 24.02.1945 r.

268 023

Hans PETERSEN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

268 025

Siegfried POHNERT

19.04.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.11.1943 r.

268 035

Alois RINKE

05.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

268 038

Walter RUBIEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

268 039

Heinz SACHSE

15.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 045

Helmut SOMMER

20.10.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

268 051

Dietrich WOLFF

01.10.1916

3603564

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

268 056

Wilhelm de VRIES

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 057

Erich THOMAS

16.11.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1941 r.

268 061

Rudolf FLEMMER

26.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 062

Rudolf STANGE

17.03.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.03.1945 r.

268 069

Georg BARTEL

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

268 070

Karl BECKER

28.09.1915

3601155

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

268 073

Wilhelm RAISSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

268 078

Heinz RASKE

27.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 086

Hans GOTHKNECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

268 087

Willi GRIEME

04.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

268 091

Alois HARTUNG

10.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

268 092

Heinz HAUFFE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

268 096

Hans HINKOFER

08.08.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

268 097

Walter JANSEN

01.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 099

Adolf JUNGEKRÜGER

13.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

268 103

Karl KOHLSCHÜTTER

14.03.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.06.1941 r.

268 105

Fritz SCHMIDT

08.05.1888

1278585

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

268 106

Erich WIEBEZICK

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

268 108

Hans SANDER

05.02.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

268 111

Hans DIDION

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

268 112

Arthur OHLIGER

 

 

SS-Unterscharführer

268 113

Werner LANGEL

07.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 134

Theodor SCHOLLENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

268 153

Karl SCHOLZ

 

 

SS-Mann

268 163

Edgar SIEDENTOPF

19.01.1891

3499930

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

268 166

Paul WOITSCHACH

 

 

SS-Sturmmann

268 178

Walter THOMAS

 

 

SS-Mann

268 199

Johann SUTTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

268 218

Henry STORCH

07.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

268 244

Eckhard THEEL

10.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

268 245

Walter WANNKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

268 247

Eberhard HAAS

07.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

268 250

Waldemar SCHÖNFELD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

268 269

Richard GENTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

268 272

Heinz EILERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

268 310

Georg JACOBSEN

27.09.1904

959027

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

268 313

Eberhard von ILTEN

 

 

SS-Scharführer

268 325

Emil WÄGELE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

268 342

Arthur RAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

268 365

Wilhelm STAUDINGER

04.12.1902

108 007

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

268 370

Max DEGENDORFER

13.03.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 373

Friedrich BEITHNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

268 378

Ludwig LÜTZENBERGER

07.03.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1943 r.

268 380

Franz FÜRHOLZNER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

268 390

Albert DONHAUSER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

268 391

Otto EHRMANN

01.04.1915

4000023

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ 14.08.1941 r.

268 392

Hubert ARNOLD

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

268 398

Franz KRECKL

21.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

268 406

Josef MÜHLEGG

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

268 408

Oskar MAIER

20.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 416

Franz FÜRST

25.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 420

Egon WÖRPEL

14.10.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 06.11.1943 r.

268 423

Heinz WISMER

26.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 424

Otto RUDOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

268 434

Max KÄSER

 

 

SS-Scharführer

268 437

Heinrich von KURZ

09.09.1915

4863384

SS-Sturmbannführer der Waffen SS
zgin±³ 21.10.1943 r.

268 442

Josef MÄNNER

 

 

SS-Sturmmann

268 445

Ernst REICHINGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

268 449

Michael SCHMITT

18.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

268 450

Sebastian WIESHUBER

13.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 16.04.1945 r.

268 451

Franz ZECHMEISTER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

268 457

Heinz TROST

03.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

268 458

Friedrich KNOLL

04.12.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

268 460

Hans BADER

01.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 08.08.1944 r.

268 462

Rudi BAUEREISS

19.12.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

268 464

Franz FISCHER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

268 466

Karl HOY

08.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

268 468

Georg KLEYLEIN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

268 474

Karl STRAUSS

29.05.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

268 480

Sylvester GMEINHART

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

268 482

Hans HAUSER

31.01.1916

3347499

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 484

Rudolf HORAK

12.04.1912

301695

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

268 487

August BURGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

268 489

Friedrich DELLACHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

268 497

Karl KELLERMAYR

02.02.1898

1381142

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

268 499

Willi KNESCHAUREK

 

 

SS-Oberscharführer

268 508

Walter MILLONIG

18.08.1907

686922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

268 517

Emil RAUNICKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

268 534

Franz MÄRZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

268 549

Erwin BRÄUNER

29.09.1910

339849

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

268 550

August SCHÖNHERR

12.10.1906

2710665

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

268 552

Ludwig HOFFMANN

21.05.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

268 556

Jakob BAYER

 

 

SS-Rottenführer

268 563

Hans SCHÜTT

08.10.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
opu¶ci³ SS w 1939 r. w celu s³u¿by w Wehrmachtcie
zgin±³ 10.09.1939 r.

268 577

Erich ESSLINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

268 580

Otto CULLMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

268 583

Albert ALTHOFF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

268 587

Otto ENGEL

22.11.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

268 590

Albert GOTTSCHALL

 

 

SS-Unterscharführer

268 591

Karl GUMMERSBACH

02.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 610

Walter SCHWOHN

 

 

SS-Mann

268 614

Josef WAHLEN

 

 

SS-Scharführer

268 616

Nikolaus ZIEGLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

268 639

Werner SCHUHMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

268 662

Karl MAYER>

23.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

268 663

Helmut MEES

03.06.1913

2 710 121

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

268 665

Willi BAUER

26.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

268 672

Nikolaus FUNK

 

 

SS-Scharführer

268 694

Friedrich MESSERLE

22.04.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

268 701

Manfred SCRIBA

02.10.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

268 704

Adam PFEIFFER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

268 737

Hans BECKER

 

 

SS-Rottenführer

268 743

Wilhelm BEHRE

04.04.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 774

Helmut RAUTENKRANZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

268 777

Hans SIEKIERSKI

 

 

SS-Rottenführer

268 783

Günther STREIT

18.09.1897

1004961

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

268 785

Ludwig GERHEUSER

06.02.1901

5027003

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

268 786

Josef FELDMEIER

17.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans 20.04.1943 r.

268 787

Alois MAIER

01.03.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 08.01.1945 r.

268 796

Alfred LANG

21.06.1908

334393

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

268 821

Willi GRUNDMANN

09.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

268 839

Karl LORENZ

03.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

268 845

Werner KAMMERZELL

19.11.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 854

Erich SPIEKERMANN

13.06.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.10.1942 r.

268 867

Paul KIRCHNER

17.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 21.08.1944 r.

268 868

Konrad BREUER

26.03.1891

1114043

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS

268 869

Albert GROSS

12.11.1904

91780

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

268 874

Hans DETHOF

07.08.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.01.1943 r.

268 880

Heinrich PÜLZ

04.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

268 882

Hermann MEYER

20.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

268 883

Karl TARTSCH

14.01.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

268 887

Rudolf BARTH

16.09.1914

626408

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

268 889

Detlef HARZIG

18.05.1911

1390570

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 27.03.1942 r.

268 890

Hans VELTEN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

268 891

Willy BOLLHORST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

268 892

Albert LANGE

15.12.1914

3601181

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

268 893

Paul BLUMEL

10.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

268 968

Hermann VOGT

12.04.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

268 985

Heinrich DUEVEL

27.03.1896

1446877

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

268 990

George EBRECHT

24.07.1895

597464

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 09.11.1943 r.

268 993

Johann HARTMANN

 

 

SS-Mann

268 998

Friedrich SIEBERT

22.08.1903

434120

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion