Numery cz³onków SS od 269 000 do 269 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

269 004

Wilhelm WELCKER

 

 

SS-Mann

269 028

Wilhelm HARTENSTEIN

01.10.1888

1 864 296

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 01.01.1942 r.
zmar³ 27.01.1944 r.

269 030

Walther ROGGE

17.06.1897

112 982

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

269 031

Heinz GRUBE

10.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

269 039

Walter MOEBIUS

20.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

269 040

Theodor WESTPHAL

18.03.1910

1 257 449

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

269 043

Karl ENGELMANN

09.12.1902

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.06.1941 r.

269 045

Arthur BLÄSS

27.12.1907

 

SS-Obersturmführer oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

269 046

Erwin HADRATH

15.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

269 050

Helmuth HÖTH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

269 051

Werner ROSENKRANZ

23.01.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R.. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

269 053

Rudolf STEFFEN

17.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

269 055

Joachim HOLZ

03.12.1904

4 158 768

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 057

Gerhard HESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

269 067

Alois BRAUN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

269 068

Josef MEMMINGER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

269 084

Felix ZEIDLER

24.06.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

269 091

Adam BRAUN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

269 106

Fritz RABANUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

269 107

Hans REUS

13.09.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1942 r.

269 159

Albert DICK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

269 170

Wilhelm KLEBER

27.04.1912

2 680 195

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 23.07.1944 r.

269 177

Heinz RAUBUCH

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

269 194

Karl HUELS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

269 204

Edgar SCHEID

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 223

Johann SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

269 228

Gustav BOHRMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 231

Josef HAAG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

269 233

Otto HOLZER

 

 

SS-Mann

269 235

Josef JOST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 270

Franz WALZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 301

Hans WEBER

12.05.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

269 304

Heinz BESCHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

269 306

Hans BEITTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

269 314

Richard WEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

269 326

Max BIERBAUM

17.09.1902

2 698 621

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

269 334

Wilhelm PRESSER

05.11.1901

2 693 493

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

269 343

Herbert SCHERER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

269 348

Peter SCHNUR

 

 

SS-Rottenführer

269 355

Heinrich SCHULTE-MATTLER

24.11.1902

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 361

Arthur SEIBERT

02.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

269 367

Friedrich PAULUS

14.08.1906

1 039 974

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

269 371

Friedrich MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

269 380

Willi GÜTZLAFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

269 394

Mauritius SCHNUR

 

 

SS-Untersturmführer

269 399

Walter FISCHER

09.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

269 402

Kurt KIMMLING

 

 

SS-Sturmmann

269 417

Ferdinand MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

269 443

Josef HUWIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

269 453

Emil NASHAN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 463

Walter ENGSTLER

 

 

SS-Sturmmann

269 476

Willibald KRIEBS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

269 488

Johann REINHARDT

 

 

SS-Sturmmann

269 489

Franz RAULAND

 

 

SS-Mann
29.03.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

269 492

Alois SCHERER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

269 549

Friedrich DIEHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

269 558

Willi HAMM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

269 582

Sepp BACHTLER

26.01.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

269 593

Kurt SACHSENWEGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

269 594

Rupert TREICHL

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1939 r.

269 596

Hans ESSL

28.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 16.03.1942 r.
zgin±³ 17.03.1942 r.

269 598

Wilhelm HAAS

24.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zmar³ w obozie jenieckim 01.01.1947 r.

269 599

Albert HERBST

30.03.1910

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 603

Hans OSWALD

24.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

269 604

Josef MÖSSLER

30.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

269 607

Gustav BRENNER

25.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

269 609

Franz BEYBEL

16.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

269 611

Ernst BRAUNSCHMIDT

02.01.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

269 615

Johann HUNKLINGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

269 619

Hans KÖNINGER

30.06.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

269 621

Walter SCHÖLZKE

28.04.1905

2 574 719

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

269 623

Heinz STUEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

269 630

Otto ZILLESSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

269 631

Albert SCHÖNEICH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

269 635

Robert HEILIGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

269 636

Rudolf SCHREMBS

31.05.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

269 637

Georg BOTTLER

05.05.1915

4 201 011

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

269 639

Erich ADELMEIER

02.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

269 640

Kurt ALBERS

14.08.1913

136 937

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 05.05.1945 r.

269 641

Kurt ALBRECHT

 

 

SS-Scharführer

269 643

Franz DONNER

22.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

269 644

Ferdinand FELLHAUER

25.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

269 645

Karl HEINZ

29.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.12.1944 r.

269 646

Heinrich HOOP

29.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 648

Kurt JANISCH

11.01.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

269 650

Werner KOENIG

13.12.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945r.

269 652

Arnold LAMMERDING

02.03.1914

4 330 135

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w grudniu 1944 r.

269 654

Edgar MARX

18.08.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

269 656

Josef KUHLMANN

28.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 659

Hans MÖLLER

22.06.1905

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

269 661

Willy PEETZ

18.08.1905

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 675

Kurt EBENHOECH

 

 

SS-Unterscharführer

269 678

Helmut HENNE

08.08.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

269 686

Bruno DREWS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

269 702

Wilhelm STEHR

 

 

SS-Mann

269 705

Eberhard BARTH

17.01.1894

44 598

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

269 706

Friedrich BERGER

04.06.1901

4 137 043

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

269 716

Johann RAAB

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

269 721

Rudolf GEBELE

15.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

269 723

Heinrich BEYERLEIN

20.04.1911

882 831

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 11.07.1944 r.

269 730

Othmar GORBACH

26.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

269 741

Hans PAIER

27.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

269 742

Sigurd WAGNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

269 744

August LACKENBUCHER

 

 

SS-Rottenführer

269 746

August HERBOLD

27.05.1905

2 315 438

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

269 747

August PAUL

 

 

SS-Scharführer

269 758

Oskar GLÄSER

11.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

269 760

Paul GRONAU

27.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 762

Georg HAHN

22.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1942 r.

269 763

Günther HANNASKY

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

269 766

Bernd HARMS

30.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 767

Herbert HARTWIG

23.10.1913

2 566 973

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1945 r.

269 771

Bruno KAISER

11.07.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

269 775

Günther SCHNABEL

26.09.1916

2 574 669

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1942 r.

269 776

Ernst KUNATH

04.07.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 19.03.1945 r.

269 777

Wilhelm SCHRÖR

08.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

269 779

Franz SCHWAB

11.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 19.08.1944 r.

269 781

Werner LOELL

28.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

269 790

Wilhelm ELSBERG

15.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

269 791

Theodor von STADEN

22.10.1913

2 575 327

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1942 r.

269 793

Werner STÖCKEL

13.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

269 795

Willy STRATMANN

13.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

269 797

August TRIPP

25.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

269 802

Hans WINNEKENS

24.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

269 833

Karl LASCH

28.09.1906

230 242

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

269 847

Hermann ROEDER

 

1 633 017

SS-Hauptsturmführer
26.05.1936 r. - wykluczony z SS

269 849

Harru GIERASS

23.06.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.07.1941 r.

269 859

Heinz KLIPPER

13.02.1905

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

269 861

Gustav PERSCH

13.03.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

269 863

Paul GÄHRS

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

269 866

Ewald KOPPLIN

31.05.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.11.1941 r.

269 868

Wilhelm SONNENSCHEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

269 872

Josef HEINTSCHEL

06.02.1906

899 322

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

269 873

Johann HIRSCHIGK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

269 874

Ernst TREUSCH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

269 875

Johann EDLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

269 877

Ludwig GEIGER

 

 

SS-Sturmmann

269 878

Rudolf GÜNTHER

30.03.1911

198 108

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

269 889

Friedrich HENGSTMANN

31.10.1901

3 444 974

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 26.04.1945 r.

269 897

Timo STRAMETZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

269 906

Eugen SCHLEGEL

03.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 18.01.1945 r.

269 909

Ernst SCHMIEDER

 

 

SS-Sturmmann

269 920

Eduard WAGNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 927

Ludwig REHN

07.07.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

269 936

Hermann ALTENHOFEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

269 970

Kurt WENTE

23.01.1902

2 681 150

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

269 979

Gustav LAUER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

269 991

Friedrich BÜCH

09.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

269 995

Erich FAY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion