Numery cz³onków SS od 27 000 do 27 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

27 003

Erich WITTE

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

27 011

Albert BANNWITZ

18.11.1887

877 217

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

27 012

Friedrich BEICHEL

 

 

SS-Oberscharführer

27 016

Viktor SCHÜTZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

27 020

Paul SEIDEL

28.03.1893

1 076 065

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

27 023

Robert ROGEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

27 029

Fritz FISCHER

09.02.1899

460 642

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

27 039

Konrad BÜCHS

02.07.1892

91 457

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

27 048

Paul JÜTTNER

07.09.1897

460 460

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

27 057

Paul HERZIG

31.07.1903

978 051

SS-Obersturmführer

27 071

Georg FRITSCHE

14.07.1901

911 990

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

27 073

Arthur KIRSCH

18.03.1902

773 188

SS-Hauptsturmführer

27 075

Hermann POHL

 

 

SS-Unterscharführer

27 079

Herbert HARTLAPP

22.05.1906

673 938

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

27 087

Hermann KURSAWE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

27 100

Anton GOTTSCHALK

 

 

SS-Unterscharführer

27 105

Walter KOSCHULLA

18.08.1898

912 329

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

27 111

Hermann KOTT

 

 

SS-Mann

27 131

Hugo HEIN

07.07.1898

1 866 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

27 140

Albert STRUZINA

 

 

SS-Oberscharführer

27 141

Alois JUCHELKA

19.07.1899

492 816

SS-Obersturmführer

27 160

Erich KUHNERT

05.05.1906

911 472

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

27 169

Wilhelm LANGER

17.08.1895

788 638

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 174

Josef TIETZ

09.12.1904

849 822

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

27 180

Alfred KAGELMANN

12.11.1891

354 082

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

27 182

Erwin RUSSEK

20.04.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

27 184

Albert KLEIBER

20.12.1887

874 565

SS-Obersturmführer

27 186

Hubert KOTZIAS

 

412 118

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

27 189

Karl SCHUBERT

25.03.1894

910 846

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

27 196

Anton Julius NOVAK

22.05.1907

287 060

SS-Hauptscharführer
zmar³ 07.02.1944 r. w Lublinie

27 210

Viktor WYLENSEK

 

 

SS-Scharführer

27 235

Wolfgang ABEL

13.04.1909

160 585

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

27 238

Siegfried WURM

 

 

SS-Unterscharführer

27 247

Alois HOLLMANN

 

 

SS-Scharführer

27 249

Otto KRIPPNER

11.11.1896

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

27 250

Tosso FREI

 

 

SS-Oberscharführer

27 253

Dr Hans HOFMANN

09.06.1891

888 055

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

27 271

Otto BARCHET

29.07.1904

877 461

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

27 272

Fritz GRAB

05.12.1889

785 815

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

27 276

Georg ERTLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

27 279

Hans SCHAIBLE

 

 

SS-Unterscharführer

27 293

Dr Oskar KLEIN

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

27 301

Paul HEUSSLER

 

371 798

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

27 313

Arthur GIESEL

 

 

SS-Unterscharführer

27 320

Otto SPITZNER

29.06.1896

588 580

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

27 322

Kurt REINHOLD

23.04.1909

509 082

SS-Obersturmführer

27 334

Ernst ENDTER

 

 

SS-Sturmmann

27 339

Edwin SCHALLER

17.12.1895

862 027

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

27 342

Karl HEMMING

03.11.1898

1 184 025

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

27 351

Alois LEOPOLDSEDER

 

 

SS-Unterscharführer

27 368

Franz SCHWINGHAMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

27 373

Walter SCHÜTZ

02.08.1907

395 440

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

27 374

Hugo ZINK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

27 379

Richard HASSELBECK

20.12.1905

63 875

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

27 384

August ARBOGAST

 

 

SS-Scharführer

27 389

Karl SEIFRIED

 

 

SS-Unterscharführer

27 390

Stephan KÖHLER

 

 

SS-Unterscharführer

27 394

Hermann SINGER

27.04.1911

729 675

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

27 398

Emil FEIST

07.12.1897

839 609

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 400

Hermann PREUSCH

04.03.1902

730 240

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

27 407

Karl SPAHLINGER

 

 

SS-Rottenführer

27 432

Georg HIRMER

 

 

SS-Unterscharführer

27 440

Josef ESTERL

04.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

27 444

Anton THUMANN

 

1 726 633

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

27 452

Paul SYNDERHAUF

04.01.1906

994 735

SS-Obersturmführer

27 458

Otto SCHUBERT

06.07.1893

58 765

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

27 465

Hans FRÄNKEL

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

27 470

Dr Hans KIEPKE

 

635 454

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

27 471

Dr Richard NOLTE

 

766 682

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

27 472

Dr Andreas MÜLLER

05.02.1890

635 859

SS-Hauptsturmführer

27 473

Dr Arthur MEYER

 

347 618

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

27 479

Fritz BUDWEG

14.01.1898

46 837

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 480

Ferdinand WISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

27 481

Arno ECKARD

29.09.1896

560 591

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

27 483

Prof. Ernst-Robert GRAWITZ

28.06.1899

1 102 844

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

27 484

Otto FEHRMANN

29.09.1899

410 955

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

27 486

Alfred KUSKE

03.02.1891

452 233

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

27 487

Richard PRUCHTNOW

08.04.1892

531 273

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

27 492

Hermann KÜHN

09.08.1905

207 761

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

27 494

Hans SCHOENEFELDT

18.05.1899

429 770

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

27 497

Helmuth BOUSSET

08.12.1902

550 973

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

27 500

Hans SCHLOTFELD

 

 

SS-Oberscharführer

27 501

Ludwig GARRIGÜS

 

 

SS-Untersturmführer

27 510

Paul BARNEKOW

17.04.1906

181 281

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

27 517

Hermann KURTH

22.10.1897

864 868

SS-Obersturmführer

27 524

Willy RÖSTEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

27 526

Wilhelm HOLZ

09.01.1905

91 108

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

27 536

Hermann KÜHNE

26.08.1901

920 898

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

27 544

Friedrich SCHILLER

02.10.1900

645 183

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

27 556

Albert EBEL

08.02.1908

92 478

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 558

Fritz MONTAG

14.11.1896

55 027

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

27 559

Eduard WITTHÖFT

06.09.1905

590 032

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 565

Martin SEEHAUS

29.11.1898

621 521

SS-Obersturmführer

27 587

Karl-Heinz HAGEN

03.11.1910

516 097

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

27 588

Gerhard GROTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

27 591

Emil BERG

20.05.1902

1 071 363

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 600

Paul RUTH

27.06.1895

567 850

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

27 602

Gerhard KOLODZIEJSKI

 

 

SS-Unterscharführer

27 633

Theodor HILLIGER

 

 

SS-Scharführer

27 638

Franz HACKBARTH

 

 

SS-Unterscharführer

27 645

Walter BORCHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

27 649

Egon LÖFFLER

07.02.1906

338 861

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 653

Karl GARSKE

 

 

SS-Sturmmann

27 654

Paul WILKE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

27 664

Fritz NEUBAUER

30.06.1902

779 889

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

27 667

Hermann AEBI-ANKER

 

 

SS-Hauptsturmführer

27 669

Gustav STRESE

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

27 670

Paul CHRISTOFFER

02.02.1895

881 344

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 701

Karl ROSIN

24.07.1900

45 543

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

27 703

Fritz WIECKERT

18.04.1901

314 827

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 705

Max RUHNKE

 

 

SS-Scharführer

27 708

Dr Walter HOLTZ

15.01.1897

786 718

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

27 721

Ernst UECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

27 726

Oswin REICHE

 

 

SS-Oberscharführer

27 746

Fritz HAARBRÖCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

27 756

Hans-Georg NEUMANN

16.06.1896

593 881

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

27 757

Kurt MIETHE

17.01.1896

617 274

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

27 759

Bernhard BARTELT

04.03.1901

711 242

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

27 763

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

27 766

Max KRÄMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

27 773

Albert MATZEL

23.04.1885

731 311

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

27 778

Reinhold BUCHHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

27 786

Dr. Erich GROSSMANN

30.01.1902

720 199

SS-Oberführer - awans w dniu 19.09.1939 r.

27 789

Wilhelm ZANDER

22.04.1911

552 659

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.09.1944 r.

27 797

Fritz HANSSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

27 813

Max HANSEN

31.07.1908

478 376

SS-Standartenführer - awans w dniu 17.04.1945 r.

27 815

Heinrich GASSMANN

14.04.1904

459 683

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

27 817

Ernst SIMONSEN

21.03.1903

957 577

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

27 819

August JÜRGENSEN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

27 823

Gustav VOLGER

 

 

SS-Unterscharführer

27 826

Peter BÖRM

 

 

SS-Unterscharführer

27 830

Christian NISSEN

16.09.1891

801 865

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

27 832

Hermann von EINEM

18.10.1904

275 872

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

27 837

Alfred BÜNNING

11.03.1914

431 521

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 19.08.1944r .

27 848

Herbert BURMESTER

 

 

SS-Oberscharführer

27 850

Paul HINRICHS

 

 

SS-Oberscharführer

27 862

Rudolf MICHEEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

27 869

Dr. Max STEINHÄUSER

27.04.1889

92 056

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

27 871

Wilhelm KANSCHAT

20.04.1890

541 976

SS-Obersturmführer

27 876

Edmund RABE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

27 885

Georg LÖSCHER

21.01.1912

169 286

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

27 888

Friedrich HARTMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

27 893

Heinrich HATTENDORF

29.07.1912

615 978

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

27 908

Rudolf SCHWARZ

 

722 477

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

27 910

Hans HENNING

18.10.1899

879 210

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

27 927

Klaus KEBBEL

26.11.1902

152 588

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

27 938

Kurt ROHLAND

 

 

SS-Obersturmführer

27 955

Heinrich FRONSKE

 

 

SS-Sturmmann
01.04.1940 r. - wykluczony z SS
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

27 968

Karl KOETTSCHAU

 

 

SS-Oberscharführer

27 981

Friedrich BARRENSCHEEN

11.04.1903

540 491

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

27 990

Gerhard JÄGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

27 994

Gerhard WENZEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion