Numery cz³onków SS od 270 000 do 270 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

270 032

Willi KELLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

270 033

Kurt KOPP

 

 

SS-Untersturmführer

270 038

Emil MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

270 045

Ludwig SERSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

270 046

Helmut STENGER

09.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

270 064

Hermann LÖFFLER

13.02.1908

2 246 758

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

270 075

Edmund BACHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

270 097

Ernst SCHEU

20.05.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 124

Paul VOGEL

16.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.10.1941 r.

270 138

Alois SCHERER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

270 142

Gerhard SCHLEMMER

15.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 186

Alfred KELLER

03.06.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

270 192

Kurt JUNKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

270 198

Georg GLOYSTEIN

04.06.1893

111 097

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

270 199

Hans KÖRNER

 

 

SS-Mann

270 201

Heinrich MEYER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

270 203

Erich GOSSOW

13.10.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 204

Adalbert WESTERBERGER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

270 207

Otto GREMER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

270 210

Franz FLEISCHMANN

25.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

270 212

Andreas HOFMANN

20.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 29.04.1945 r.

270 232

Hans ISENSEE

 

 

SS-Mann

270 258

Bruno KROOSS

11.07.1904

98 206

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

270 259

Hans HÖSELE

29.07.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

270 260

Erhard BERGER

25.06.1903

713 703

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

270 261

Hugo ABLASSER

20.03.1910

440 223

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

270 268

Otto FRIEDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

270 271

Hellmut KANDUTH

27.11.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

270 273

Eugen KÖNIGER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

270 274

Anton KÖPPEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

270 277

Richard HEBERLEIN

20.01.1905

1 087 284

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

270 278

Karl WEIDINGER

 

 

SS-Mann

270 280

Stephan ZEPF

 

 

SS-Sturmmann

270 288

Reinhold FÜHRER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

270 303

Josef MEINDL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

270 305

Josef NIMPFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

270 308

Robert PÜRINGER

16.02.1900

782 520

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

270 313

Franz STEUDEL

28.01.1890

3 054 521

SS-Obersturmbannführer
zgin±³ 14.06.1944 r.

270 314

Wilhelm TSCHEBULL

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

270 316

Herbert WACKER

 

 

SS-Mann

270 319

Wilhelm BLANK

27.12.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany do stopnia SS-Schütze
zgin±³ 26.05.1944 r.

270 333

Franz ZLAMAL

 

 

SS-Mann

270 334

Hermann WELSER

03.10.1890

780 220

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

270 337

Karl WANKA

13.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

270 338

Hermann VOGLER

 

 

SS-Unterscharführer

270 352

Paul BENZ

29.06.1898

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 359

Fritz DECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

270 368

Rudolf LANG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

270 373

Johann GAILER

 

 

SS-Unterscharführer

270 375

Hermann LUDWIG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

270 386

Fritz VOGT

17.03.1918

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 03.04.1945 r.

270 390

Wwerner SCHRÖDER

22.08.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

270 396

Karl LEINBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

270 400

Max HÖHNA

15.12.1902

180 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 02.07.1935 r.

270 413

Heinz HÜCHTEBROCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

270 415

Willi HALBE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

270 439

Paul WIESE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

270 458

Karl PLÖTZ

25.03.1892

290 9047

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 459

Walter LEIBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1939 r.

270 463

Heinrich KLATTENHOFF

12.05.1907

3 699 301

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 465

Heinrich KRONE

02.02.1901

2 845 603

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

270 466

Georg RENKEN

08.06.1909

136 495

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.08.1943 r.

270 467

Karl SPILLA

02.08.1899

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 469

Hermann HARMS

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

270 479

Gustav SCHOMAKER

10.04.1913

575 556

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

270 483

Wilhelm WILMS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

270 485

Albert LÜTKEMEYER

17.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
26.06.1947 r. - stracony

270 492

Friedrich DIERKS

14.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

270 493

Erich DÜMMER

15.09.1909

1 065 970

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 500

Hermann GLADE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

270 505

Wilhelm BRÖMMER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

270 519

Rolf HILLMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

270 520

Ernst DRUBE

18.09.1911

4 137 075

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

270 527

Eduard JANSEN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

270 533

Heinrich BULLER

 

 

SS-Rottenführer

270 537

Willi RISSEL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

270 545

Siegfried EINFELD

 

 

SS-Mann

270 549

Georg AALTUIKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

270 555

Heinrich VISSER

 

 

SS-Unterscharführer

270 562

Rudolf SCHWITTERS

13.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

270 571

Bernhard KUIPER

30.08.1907

1 598 891

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

270 589

Albert WERKMEISTER

24.10.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 592

Heinrich UKENA

19.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

270 600

Johann NIEMANN

04.08.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 14.10.1943 r.

270 602

Wilhelm LUDEMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

270 606

Johannes BRANDT

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1941 r.

270 617

Gerhard BRUNS

09.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

270 620

Ludwig PLAGGE

13.01.1910

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS
24.01.1948 r. - stracony

270 627

Willi WINKELER

14.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

270 628

Bernhard LÖTTICH

15.12.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 644

Hinrich SPECKMANN

11.01.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 28.06.1941 r.

270 654

Heinrich FREESEMANN

18.10.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 655

Otto OHLHOFF

25.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 10.08.1944 r.

270 668

Karl EBERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

270 670

Walter ERNSTBERGER

23.08.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 678

Heinrich ROSENBOOM

 

 

SS-Unterscharführer

270 679

Fokko RAH

01.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

270 689

Wilhelm SCHEPER

23.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

270 691

Heinrich KIENKER

13.04.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 694

Hans KUNZ

08.07.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 716

Hermann GERDES

28.04.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

270 728

Herbert DILLMANN

31.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

270 730

Gerhard DIRKS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

270 739

Hermann ULRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

270 744

Hans MEYER

17.10.1901

2 458 014

SS-Obersturmführer - awans w dniu 02.07.1935 r.

270 751

Bernhard LETZEL

25.12.1893

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 752

Alfred BRÜNING

22.09.1897

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 762

Günther ROSS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

270 764

Alfred KOCIELNIK

09.12.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 765

Friedrich SCHULZ

19.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

270 772

Hans WALZ

19.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

270 775

Paul BUSSE

 

 

SS-Mann

270 783

Hermann SCHRÖDER

20.11.1895

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

270 787

Hans KRUG

26.04.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

270 791

Hans FLINDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

270 792

Albert EICHSTAEDTER

15.11.1893

93 266

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

270 794

Horst SCHMIDT-WALKHOFF

29.01.1907

997 140

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

270 802

Walter NICKEL

11.07.1907

4 627 535

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 820

Erich KRÜSSMANN

14.08.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.01.1945 r.

270 822

Peter LINZ

02.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

270 826

Karl MERCINSKY

09.08.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zdegradowany w 1943 r. do stopnia SS-Greandier

270 836

Karl REINECKE

28.06.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.02.1944 r.

270 839

Werner RÜGER

24.07.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

270 844

Hans SCHULZE

11.09.1917

2 575 162

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1941 r.

270 847

Ernst THIE

22.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

270 848

Hugo WÄTZMANN

18.12.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 854

Ernst BEISEL

02.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

270 856

Egon BOLZ

05.03.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.02.1943 r.

270 857

Wilhelm BREDOW

30.12.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

270 859

Theo BÜCKER

14.08.1914

2 562 861

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1941 r.

270 868

Fritz GRIEPHAN

10.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 869

Franz GRONAU

23.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 872

Harry MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

270 873

Hubert KERSTEN

25.05.1917

2 567 985

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

270 876

Rudolf RADAUER

12.03.1899

512 653

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

270 880

Anton REPOLUST

18.02.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.10.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

270 902

Erich GROTHE

 

 

SS-Unterscharführer

270 903

Walter KLEINKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

270 912

Siegfried von MAYDELL

10.09.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

270 922

Karl SCHMIDT

22.10.1912

4 390 715

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

270 947

Bernhard FRIEDRICH

18.07.1890

 

SS-Obersturmführer

270 978

Otto HILDENBRAND

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

270 991

Josef SCHACKMAR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

270 992

Ludwig EWIG

15.05.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion