Numery cz³onków SS od 272 000 do 272 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

272 028

Kurt DIETZ

25.05.1908

1 028 802

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.11.1944r.

272 049

Werner SPAMANN

13.05.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.06.1944 r.

272 051

Erich MARX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 054

Jakob MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

272 079

Emil MARTIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

272 080

Kurt SCHMITT

24.06.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 093

Alfred KUHNE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 118

Hans HARTMANN

25.09.1916

4 137 107

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
23.11.1941 r. - pope³ni³ samobójstwo

272 121

Wilhelm SCHIRWART

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

272 136

Karl HÖFLE

01.11.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 137

Friedrich CHRISTOPH

28.04.1912

1 083 254

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 142

Otto POMMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

272 143

Viktor ZEISCHKA

28.02.1908

689 924

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 144

Fritz POLZER

27.11.1909

1 621 574

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

272 145

Anton KOPPENWALLNER

11.06.1912

5 020 772

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.01.1942 r.

272 148

Franz REPPER

23.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 29.01.1945 r.

272 151

Werner REISE

15.10.1906

2 752 315

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 164

Walter SUBKLEWE

02.03.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 174

Hermann DUNKEL

11.10.1892

55 529

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

272 176

Herbert BRAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 178

Oskar HORN

24.01.1903

963 945

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

272 179

Walter KOLAN

17.07.1901

671 624

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

272 180

Walter GADE

22.04.1904

164 940

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

272 182

Walther FRIZ

06.09.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

272 188

Oskar BEK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 194

Theobald SÜTTERLIN

23.03.1893

2 064 330

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 201

Wilhelm DILGER

10.07.1889

242 513

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

272 202

Herbert KOBER

08.10.1902

1 329 959

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 204

Heinrich PAUST

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 205

Erwin KROGGEL

30.04.1912

5 518 753

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

272 206

Rolf HUTTENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 211

Hermann SAMUEL

04.08.1907

4 583 226

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 217

Heinz LÄMMEL

01.11.1911

580 580

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 220

Kurt WINTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 221

Bernd OTTE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

272 224

Erwin HILDEBRANDT

31.05.1912

5 518 750

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.09.1936 r.

272 227

Gerhard KLOPFER

18.02.1905

1 706 842

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 229

Paul PFEILER

26.08.1908

925 547

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 230

Joachim WEICHARD

11.03.1907

541 764

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

272 231

Herbert SCHWINGE

25.06.1908

872 231

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

272 233

Christoph GONTARD

17.01.1908

713 377

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 235

Walter VOIGTLAENDER

03.04.1904

2 453 010

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

272 240

Albert HENNIG

14.09.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

272 242

Walter SCHOLZ

11.04.1910

1 198 038

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 243

Walter JACOBI

02.07.1909

145 032

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 245

Wilhelm ALTENLOH

25.06.1908

3 196 549

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 246

Rudolf BERGMANN

02.06.1909

4 583 091

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

272 249

Oskar PREIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 251

Helmut GRÜNDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 253

Eduard REINHEIMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 255

Heinrich FEHLIS

01.11.1906

2 862 366

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
11.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

272 256

Rudolf RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 257

Rudolf LEVIN

01.07.1909

4 583 184

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 260

Heinrich STAAB

20.05.1896

4 583 249

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

272 264

Otto MEIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

272 265

Erich FIEDLER

18.06.1892

302 358

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 269

Otto SCHAAF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

272 270

Karl HARDER

24.06.1911

185 493

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 271

Ernst MÜLLER

23.02.1898

284 371

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

272 272

Karl STEINBACHER

28.08.1901

1 029 043

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 273

Ewald BIEGELMEYER

21.07.1911

482 311

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 274

Gustav JAKOB

15.01.1903

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 275

Hans FRIDRICH

24.10.1884

1 413 841

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 281

Wilhelm ALBRECHT

 

 

SS-Obersturmführer

272 284

Klaus BARBIE

25.10.1913

4 583 085

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 286

Alfred HASSELBERG

30.08.1908

2 837 238

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

272 287

Fritz NÜNNKE

29.09.1893

629 990

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 288

Rudolf SCHRÖDER

07.11.1903

825 801

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 289

Otto HELLWIG

24.02.1898

2 155 331

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei und Waffen-SS
awans w dniu 01.12.1944 r.

272 290

Paul BABKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 292

Hans HARTMANN

21.10.1913

1 237 413

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1941 r.

272 294

Hermann BRINKHOF

31.10.1892

3 283 526

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 297

Franz KLEIDORFER

17.01.1891

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

272 299

Willi SOWALSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 300

Walter SCHLETTE

11.01.1904

771 745

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 301

August KERBER

07.06.1912

288 106

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

272 308

Rolf HENNEBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 309

Helmut RASER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 310

Otto HELLER

 

358 335

SS-Untersturmführer
08.08.1936 r. - opu¶ci³ SS

272 311

Friedrich STREICH

14.07.1907

273 007

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

272 312

Karl STARKENBERG

01.01.1907

44 672

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

272 313

Günther SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 316

Wilhelm GÜTSCHOW

10.04.1914

3 030 725

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 317

Hugo GOPPELT

01.08.1899

4 678 693

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 318

Erich MROZIK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

272 321

Alfons HOSCH

23.07.1910

65 258

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 324

Friedrich KALLBACH

19.07.1911

280 184

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 325

Karl BRÜGGEMANN

03.06.1892

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 326

Walter BRANDS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 329

Friedrich MURAWSKI

17.03.1898

3 215 779

SS-Hauptsturmführer

272 330

Georg GROHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 331

Hermann KLUCKHOHN

01.01.1911

597 493

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

272 332

Franz URMONEIT

24.03.1896

502 243

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 333

Waldemar STERK

12.06.1899

4 583 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 334

Fritz LAUTENBACHER

08.09.1888

286 880

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 336

Jean BLUM

16.04.1900

2 289 810

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

272 338

Anton MEIER

27.10.1893

4 583 194

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

272 344

Julius DUBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 345

Friedrich HÜBNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 346

Albert MATTHIAS

17.05.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 347

Wilhelm BONATZ

26.07.1883

2 593 789

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 348

Fritz FRÖHLICH

23.05.1903

1 552 400

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 349

Hermann LUMM

02.03.1912

4 183 394

SS-Sturmbannführer

272 350

Kurt LINDOW

16.02.1903

4 609 289

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

272 351

Ernst RIECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 352

Oskar SCHWENNINGER

27.08.1902

656 470

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 353

Franz ABROMEIT

08.08.1907

329 305

SS-Hauptsturmführer

272 355

Sigmund ANGERER

12.03.1907

916 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 357

Josef KALTENBERGER

24.01.1909

626 447

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 358

Erich WEIDELING

15.09.1901

824 126

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

272 360

Wilhelm BERKAU

27.08.1900

374 293

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

272 363

Wilhelm von RESTORFF

27.01.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

272 364

Max HOFFMANN

02.08.1909

829 977

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 367

Karl GROSCHE

19.09.1893

1 495 405

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 368

Friedrich WEIK

 

 

SS-Hauptscharführer

272 369

Rudolf HEUCKENKAMP

16.11.1900

3 974

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

272 370

Heinz HINZE

10.09.1906

62 135

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

272 371

Alwin WIPPER

15.02.1902

1 668 647

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

272 372

Karl WESTPHAL

08.05.1913

4 583 278

SS-Sturmbannführer

272 374

Hans WIRTIG

 

 

SS-Oberscharführer

272 375

Willy SEIBERT

17.06.1908

1 886 112

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 377

Erhard SIEBERT-MEYER zu HAGE

24.07.1909

581 266

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

272 378

Adolf HOFFMANN

15.07.1904

4 863 375

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

272 379

Hermann RABIEN

06.12.1911

335 933

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 381

Rudolf COHRS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

272 385

Werner HEYDENREUTER

01.02.1910

348 754

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

272 386

Herbert SASSENBERG

08.08.1907

381 626

SS-Obersturmführer - awasn w dniu 20.04.1939 r.

272 392

Erich HAUBOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 393

Karl WENKHAUSEN

09.07.1903

662 286

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 394

Otto KÖRNER

27.12.1899

4 583 171

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

272 397

Ludwig PRESTEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 399

Heinz HUMMITZSCH

16.02.1910

4 583 154

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

272 401

Erich BRÄTZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

272 403

Helmut BISCHOFF

01.03.1908

203 122

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

272 405

Hermann SCHLEMMER

23.03.1902

5 015 765

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

272 408

Werner STORZ

03.03.1904

975 311

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

272 409

Willi THORN

22.03.1903

925 836

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 411

Lothar SCHMIDT

20.06.1906

107 512

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 416

Georg MAYR

26.07.1909

407 576

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 417

Gerhard WAGNER

01.11.1906

466 358

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 419

Christian SCHWÄCKE

09.05.1885

1 366 248

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 421

Nikolaus SCHLEMMER

07.08.1896

1 500 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 422

Lothar FUCHS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 426

Carl SOMMER

18.02.1900

220 064

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 427

Erich DÖRING

03.10.1884

1 773 862

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 432

Fritz TIEPELMANN

26.10.1894

4 583 257

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 438

Udo ANSCHEIT

07.09.1905

530 831

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 444

Heinz RILLER

06.12.1891

3 213 025

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 447

Erwin KALWA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 449

Erich SCHMITSDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 451

Fritz SCHEU

16.08.1905

3 225 524

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 452

Otto GEIGENMÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 453

Hans SCHEITINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 454

Wilhelm TARA

31.05.1898

538 387

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

272 455

Arthur BRECHER

11.10.1901

476 810

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
zmar³ 29.01.1942 r.

272 458

Rudolf BATZ

10.11.1903

2 955 905

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

272 459

Alfred RHINOW

16.04.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

272 463

Günther SPANNAUS

14.04.1893

4 583 229

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 466

Rudolf KUMMER

28.04.1896

707 993

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

272 470

Josef MERTENS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 473

Werner FURMANS

21.03.1898

251 334

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

272 474

Willy PRAUTZSCH

11.02.1890

824 641

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 475

Anton EMLINGER

25.08.1912

2 551 594

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 476

Richard MÜLLER

16.07.1904

281 784

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 478

Werner REICK

04.08.1909

468 180

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

272 479

Joachim BÖES

17.05.1899

 

SS-Obersturmbannführer
zmar³ w 1941 r.

272 480

Fritz VOIGT

19.09.1907

41 168

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 482

Richard HEROLD

26.07.1886

289 310

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

272 485

Ernst BERGER

25.01.1904

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

272 488

Oswald SCHÄFER

14.06.1908

1 772 081

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

272 489

Harry WENTRITT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 495

Martin SANDBERGER

17.08.1911

774 980

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

272 496

Fritz HEIN

04.06.1914

1 362 431

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

272 497

Bernhard LUKAT

23.08.1913

855 207

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 499

Heinrich MALZ

16.11.1910

5 817 695

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 500

Joachim BERTHOLDT

10.05.1910

307 142

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

272 502

Heinz JÜRGENS

21.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

272 507

Franz SCHRADER

20.06.1913

3 289 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

272 508

Helmut DANNEL

30.05.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

272 509

Hans KUHN

06.09.1902

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

272 510

Johannes RENTSCH

24.02.1908

712 504

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 511

Wilhelm SCHNEIDER

11.12.1887

1 543 353

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

272 512

Martin SCHERMER

27.08.1894

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 513

Wilhelm KARG

17.03.1888

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 514

Alfred SCHUHMANN

04.12.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 515

Emil EGGERS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 516

Harro LAAS

18.09.1901

278 402

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 517

Adolf FINKENZELLER

06.01.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 518

Paul REISSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 520

Lorenz BERGLER

05.02.1902

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

272 521

Fritz ANDERS

05.11.1900

5 499 947

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 523

Friedrich CLASS

02.05.1899

2 843 091

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

272 524

Max ONUSZEIT

04.06.1899

1 293 700

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

272 531

Anton REIWER

09.06.1896

720 070

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 538

Kurt HUFSCHMIDT

29.07.1898

4 583 295

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 539

Paul MYLIUS

23.02.1904

639 426

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

272 541

Konrad RADUNSKI

01.06.1907

1 113 971

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

272 544

Heinrich MÖLLER

16.07.1907

3 493 933

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 547

Gerhard WARCZECHA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 552

Erich KAHLE

01.09.1909

536 010

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

272 554

Ernst FISCHER

11.10.1896

1 290 134

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 556

Georg PLAPP

20.04.1903

1 286 114

SS-Obersturmführer
20.10.1938 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

272 559

Willy HERRMANN

01.04.1898

1 332 497

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

272 561

Wilhelm RÜSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 563

Hans DUFFNER

30.08.1908

351 089

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 564

Fritz BRAUNE

18.07.1910

498 084

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 565

Willy GEIER

25.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

272 566

Gerhard SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

272 568

Helmut HOPPE

 

 

SS-Hauptsturmführer
awans 30.01.1943r.

272 571

Gustav GOTTWALD

17.02.1894

4 991 526

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

272 572

Alfred WOLTERSDORF

26.03.1897

2 312 489

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

272 573

Walter HÄNSCH

03.03.1904

537 265

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

272 575

Eugen STEIMLE

08.12.1909

1 075 555

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

272 577

Wilhelm MEYN

18.04.1893

539 180

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 578

Franz SOMMER

30.11.1897

2 266 842

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

272 579

Cuno SCHMIDT

21.05.1897

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 580

Arthur KNUTH

03.08.1900

5 499 955

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 581

Kurt PONDORF

13.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

272 582

Hans TESMER

29.05.1901

1 330 926

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 585

Wilhelm NAUMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 587

Robert HEINKE

27.07.1886

2 598 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 588

Paul ECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 589

Kurt POLLACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 591

Andreas PAMPUCH

20.11.1903

4 863 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 593

Siegfried ENGEL

03.01.1909

1 305 576

SS-Obersturmbannführer

272 594

Hermann GRIMM

 

624 099

SS-Obersturmführer
27.06.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

272 595

Herbert GERIGK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 599

Helmut HEYCK

10.09.1905

216 286

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 601

Ernst PETER

12.06.1906

4 922 871

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 602

Erich HAHNENBRUCH

05.11.1902

4 764 795

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

272 603

Lothar FENDLER

13.08.1913

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

272 608

Walter TEMPELHAGEN

13.03.1899

1 735 078

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 609

Hermann MINNIEUR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 610

Friedrich JANNE

06.01.1892/TD>

5 499 953

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 611

Otto SCHÜNKE

03.07.1887

4 583 246

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 613

Walter HERCHT

12.10.1890

1 494 451

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 617

Arthur ALBRECHT

15.12.1903

2 196 252

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
21.03.1952 r. - stracony

272 618

Bernhard JÄGER

03.04.1898

2 178 831

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 620

August STEUDING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

272 623

Richard HEIDAN

13.09.1893

2 456 446

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

272 624

Alfred ZIMMERMANN

02.08.1892

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

272 625

Fritz BADELT

19.06.1906

4 953 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 630

Fritz BLUDAU

 

 

SS-Obersturmführer

272 635

Max SCHULTZ

02.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.09.1943 r.

272 637

Heinz PIETSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 638

Heinrich FESEL

08.01.1890

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 643

Georg DARDAILLON

06.03.1892

4 583 106

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 644

Rudolf SCHLENKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 645

Josef SCHINDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

272 648

Anton ROTHMUND

04.05.1908

371 801

SS-Hauptsturmführer

272 649

Paul SCHMID

15.10.1900

3 233 678

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 650

Hanns SEVERIT

14.03.1900

293 606

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

272 658

Kurt DRABER

29.12.1895

3 474 435

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 662

Robert GRÄSSER

15.12.1904

276 459

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

272 667

Werner EICHLER

09.05.1907

1 001 361

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

272 668

Theodor HELMERKING

16.12.1902

2 171 414

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

272 669

Fritz KUBACH

21.05.1912

3 143 166

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 671

Arthur FUSS

02.06.1905

340 892

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 673

Werner JOST

21.03.1907

155 359

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 674

Werner ERLER

25.12.1902

381 744

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

272 675

Erich KRACHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

272 677

Rudolf HOFERICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 682

Hasso DIEK

06.04.1913

1 470 955

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

272 683

Richard FOLTIS

22.11.1913

 

SS-Sturmbannführer

272 685

Martin RETZLAFF

20.12.1912

189 884

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 690

Hans BULIK

15.12.1900

129 388

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

272 691

Erich PEUKERT

 

 

SS-Unterscharführer

272 692

Ernst BIBERSTEIN

15.02.1899

40 718

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

272 694

Paul KRAUSE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

272 695

Erich HOFFMANN

29.06.1902

5 733 944

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 700

Fritz HOFFMANN

27.02.1901

75 096

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1936 r.
zmar³ 29.04.1937 r.

272 703

Wilhelm SALGE

14.04.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 704

Karl KLINGELHÖFER

13.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

272 707

Fritz BANGERT

11.05.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 711

Fritz MÜLLER

04.01.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 713

Walter JÖCKEL

11.12.1914

5 274 335

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

272 717

Kurt TRIPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

272 719

Robert SCHADEWALD

26.05.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 720

Karl GUTMANN

09.10.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

272 723

Kurt RYBKA

17.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

272 725

Franz SCHÄCHNER

31.10.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 28.07.1944 r.

272 727

Karl TANZ

13.11.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 728

Walter PAUCK

24.09.1910

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.02.1944 r.

272 735

Alfred HESSELMANN

18.02.1915

4 137 116

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

272 736

Erich HUTH

29.08.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1943 r.

272 745

Claus DINGELDEY

19.07.1907

317 359

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1941 r.

272 747

Erich EBERHARDT

19.10.1913

4 178 022

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

272 748

Philipp LOOS

23.01.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 22.01.1942 r.

272 756

Dieter STREIBL

23.02.1915

3 708 401

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.02.1943 r.

272 757

Heinrich WIEGAND

17.04.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 765

Emmerich APPENROTH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

272 766

Franz BIEBER

 

 

SS-Hauptscharführer

272 771

Egon VORAUER

07.12.1906

2 702 104

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 773

Johann KUHL

24.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

272 784

Hans HAGEMANN

18.05.1899

260 406

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

272 791

Otto KETZ

 

 

SS-Mann

272 792

Friedrich KRÜGER

 

 

SS-Mann

272 793

Karl KRUPP

 

 

SS-Mann

272 796

Herbert SCHULZ

 

 

SS-Mann

271 804

Hermann KLEE

 

 

SS-Mann

272 816

Ernst KREMER

 

 

SS-Sturmmann

272 820

Wolfgang JÖRCHEL

19.08.1907

4 263 094

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 12.05.1945 r.

272 825

Hermann STROBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

272 828

Helmut KÄHLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

272 836

Hermann LUNAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

272 843

Georg SPUHRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

272 851

Paul FEHR

 

 

SS-Oberscharführer

272 858

Rudolf BOROWSKY

 

 

SS-Mann

272 860

Ernst STUMPF

 

 

SS-Rottenführer

272 890

Albert KURTH

09.05.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w 1943 r.

272 893

Herbert SOMMERFELD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

272 900

Helmut NITSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

272 903

Helmut BEHRENDT

19.12.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

272 904

Ernst PODLECH

07.07.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

272 910

Willi AUGUSTIN

 

 

SS-Unterscharführer

272 938

Karl GRUNENBERG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

272 945

August SIEDLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

272 948

Walter KRÜGER

08.01.1898

1 464 214

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

272 955

Erich WAGNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

272 960

Siegfried KRAUSE

 

 

SS-Mann

272 961

Erwin LAMMEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

272 972

Ernst TUROWSKI

07.10.1906

5 586 583

SS-Sturmbannführer - awans 30.01.1941 r.

272 978

Karl SCHWENK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

272 994

Kurt HOFFMANN

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion