Numery cz³onków SS od 273 000 do 273 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystke pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

273 005

Alwin FORMELLA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

273 006

Paul FOPKE

 

 

SS-Sturmmann

273 049

Harry FREUDENBERG

 

 

SS-Mann

273 051

Walter BREY

 

 

SS-Mann

273 057

Helmut MÜLLER

18.12.1906

3 711 897

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

273 060

Heinrich JAGD

27.03.1896

2 842 419

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

273 070

Ernst HARDER

 

 

SS-Mann

273 079

Herbert TRACKSDORF

13.08.1906

2 273 059

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

273 083

Wilhelm PFANNENSTIEL

12.02.1890

2 828 629

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

273 087

Ernst MENZNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

273 099

Alfred STEINMETZ

 

 

SS-Mann

273 102

Helmut BREINIG

06.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

273 109

Wilhelm SIERCKE

09.01.1911

346 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

273 110

Willi PAASCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

273 115

Kurt WEISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 133

Karl SONNTAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 147

Josef KUNZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

273 151

Johann GOSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

273 155

Alfred PÄTZOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 164

Alex SCHULER

 

 

SS-Unterscharführer

273 169

Willibald HERBER

02.06.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

273 180

Josef EBERHARDT

29.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

273 188

Hugo GERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

273 202

Franz BREHMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

273 203

Kurt EGGERS

10.11.1905

3 953 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

273 204

Herbert WUTTKE

 

 

SS-Mann

273 213

Herbert DROSSEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

273 222

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

273 240

Ernst WERLE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

273 274

August BIENDEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

273 303

Harry ENGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 305

Valentin KOPP

16.03.1878

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

273 309

Ludwig SEYFFARDT

 

 

SS-Mann
03.11.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

273 323

Karl KRANE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 354

Karl BISCHOFF

17.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

273 396

Georg HARTMANN

19.10.1907

650 772

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1943 r.

273 397

Walter KOLB

29.01.1896

1 479 321

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

273 400

Ulrich SCHÖNBERG

09.10.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.04.1944 r.

273 413

Hermann SPERLING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

273 416

Wilhelm REINECKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

273 442

Hermann PUSCH

19.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

273 466

Hanns ORTNER

13.10.1895

780 210

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

273 470

Hubert DÖRES

 

 

SS-Mann

273 496

Karl KRAMES

 

 

SS-Mann

273 500

Ernst CONRAD

 

 

SS-Mann

273 511

Alfons MAYER

 

 

SS-Mann

273 512

Alois QUINTEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

273 516

Willi BOCK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

273 522

Hans BLECH

01.08.1907

1 339 795

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

273 553

Erich FRIESE

13.05.1894

1 429 960

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

273 554

Jakob BÜCHNER

18.06.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

273 573

Karl SCHMITT

 

 

SS-Unterscharführer

273 589

Karl PLOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

273 598

Karl SONNTHAL

19.01.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

273 620

Siegfried SEEBENS

 

 

SS-Mann

273 621

Reinhold SEIB

22.09.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

273 640

Walter PETRI

26.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

273 651

Joachim ABICH

24.08.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

273 655

Willi DEHN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

273 669

Heinz KUSCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

273 670

Ernst WEINMANN

09.03.1908

38 675

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

273 671

Friedrich WIEDEMEIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

273 678

Otto WALLA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

273 679

Adolf EGGERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

273 682

Vinzenz DONHOFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

273 688

Karl ZEITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

273 691

August KÄPPELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

273 701

Rudolf SCHULZE

25.02.1897

371 528

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 714

Friedrich KALWELL

 

 

SS-Rottenführer

273 717

Wolfgang WALTHER

07.05.1908

4 870 140

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

273 733

Walter KUNTE

11.10.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944r ., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
17.03.1947 r. - zmar³ w obozie jenieckim

273 737

Herbert GÜNTHER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

273 739

Wilhelm KÖHLER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

273 740

Bernhard GUTSCHE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

273 742

Hermann von FESTENBERG-PACKISCH

08.01.1880

410 354

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

273 744

Max KIEFER

15.09.1889

4 157 069

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

273 787

Günther FRITSCH

25.04.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.01.1942 r.

273 799

Georg KEPPLER

07.05.1894

338 211

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

273 802

Karl WURM

 

 

SS-Rottenführer

273 804

Arved THEÜRMANN

04.08.1892

273 509

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.03.1943 r.

273 824

Heinrich GÖRTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 16.10.1939 r.

273 844

Johann KREUTLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

273 852

Fritz EWERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

273 866

Heinz BRODERSEN

25.07.1906

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

273 867

Robert NEUMANN

27.12.1887

159 646

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

273 868

Erwin LEKEBUSCH

14.06.1900

351 507

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS
pope³ni³ samobójstwo w kwietniu 1942 r.

273 872

Hermann SCHMIEDER

12.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

273 895

August MORAST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

273 916

Wilhelm KIEFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

273 925

Ewald WOLF

 

 

SS-Sturmmann

273 937

Herbert LWOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

273 966

Franz KLAUSMANN

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion