Numery cz³onków SS od 274 000 do 274 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

274 001

Franz STÜMPFL

21.04.1913

414161

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

274 002

Ernst HASTREITER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

274 016

Dietrich VOSS

05.05.1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

274 025

Karl THON

01.06.1902

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

274 034

Richard WANDEL

 

 

SS-Unterscharführer

274 039

Adolf IGNATZI

 

 

SS-Sturmmann

274 040

Walter ALBRECHT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

274 052

Herbert BOGS

17.09.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

274 056

Hans PRANGE

24.02.1902

394192

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

274 061

Bruno BRIEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

274 068

Johann KUCH

 

 

SS-Mann

274 071

Otto MANDEY

 

 

SS-Mann
20.03.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

274 074

Bruno ORTMANN

 

 

SS-Mann

274 088

Walter SCHULZ

 

 

SS-Mann

274 090

Erich FALK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

274 098

Otto NÜSSLE

27.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

274 099

Fritz KOPPENHOEFER

06.06.1890

3233144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

274 103

Karl MARDER

06.11.1902

 

SS-Hauptsturmführer

274 106

Hans von ZASTROW

12.04.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.12.1942 r.

274 107

Wilhelm REINHARD

18.03.1869

63074

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

274 111

Albert BRUMMENBAUM

31.08.1892

232194

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

274 114

Gerhard BOHNE

01.07.1902

289268

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

274 121

Günther FRANZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

274 129

Erich KRIEG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

274 130

Paul WOLSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

274 151

Karl RIECHAU

 

 

SS-Rottenführer
20.12.1938 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

274 153

Martin WESSEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

274 161

Willi KOPITSCH

 

 

SS-Mann

274 166

Helmut ALSHUTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

274 167

Rudolf RÖPER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

274 168

Erich RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

274 173

Ernst SCHMIDT

10.09.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

274 177

Franz KRÜGER

09.01.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

274 179

Otto WESTPHAL

 

 

SS-Sturmmann

274 209

Willi SEWZIK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

274 269

Otto CZYMOCH

07.04.1908

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

274 274

Paul MARKS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

274 290

Otto SCHEMIONEK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

274 310

Gustav BANDILLA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

274 316

Helmut KASTEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

274 332

Erwin BROCZINSKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

274 335

Gustav CZYBULINSKI

 

 

SS-Mann

274 366

Otto MAMMAY

 

 

SS-Rottenführer

274 379

Otto BOGUSAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

274 400

Fritz ROGOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

274 445

Gustav WOYNOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

274 462

Richard SZIELASKO

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

274 478

Karl MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

274 576

Johannes JOHST

08.07.1890

1352376

SS-Gruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

274 606

Richard JAGSZENTINS

 

 

SS-Mann

274 639

Karl ROTHE

14.08.1891

5124067

SS-Untersturmführer - awans 11.09.1938 r.

274 652

Erich WEINREIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

274 669

Willy NITSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

274 672

Hans MORR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

274 680

Helmuth OEHLER

26.10.1890

5729347

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

274 682

Heinz RUDAT

23.10.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
w czasie wojny przeszed³ do Wehrmachtu
zgin±³ 27.06.1944 r.

274 684

Kurt TEUFFEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

274 694

Paul NEUMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

274 726

Willy STEINBECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

274 733

Erhard MÄNNEL

09.09.1905

406193

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

274 737

Fritz DAVID

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

274 738

Franz SZYMENDERA

 

 

SS-Sturmmann

274 746

Alexander BERG

18.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

274 756

Hans WEIGELE

23.04.1887

85119

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
zmar³ 03.12.1937 r.

274 757

Eugen von QUADT zu WYKRADT und ISNY

06.01.1887

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

274 758

Karl ENGERT

23.10.1877

57331

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

274 759

Karl WEIGEL

03.06.1892

587696

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

274 760

Ernst HAHN

05.03.1906

2850

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

274 762

Anton WILLEMS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

274 763

Johann EISGRUBER

11.08.1911

589913

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

274 765

Otto ELLINGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

274 767

Karl DÖRR

29.03.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

274 770

Walter HENKEL

02.05.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

274 772

Walter HÄGELE

07.05.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

274 797

Werner KLEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

274 810

Fritz SABEL

11.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 31.07.1944 r.

274 814

Friedrich ZWILLING

08.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

274 821

Heinrich HAUSMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

274 844

Oskar KLINGELHÖFER

15.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

274 849

Karl DIETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

274 854

Richard SCHÖNDORF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

274 876

Heinrich KÖHLER

30.08.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1943 r.

274 882

Hans WEISER

09.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1945 r.

274 904

Helmut MAY

 

 

SS-Mann

274 925

Heinz PLATE

13.10.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

274 933

Hans KISSHAUER

11.01.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

274 937

Karl KÄDING

01.07.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

274 938

Karl MEGGL

15.11.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

274 949

Willy KRÜGER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

274 979

Otto HEIDER

26.05.1896

18615

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 30.01.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion