Numery cz³onków SS od 275 000 do 275 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

275 003

Walter KURZNIERSKI

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS

275 023

Hans BERNAU

30.03.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

275 029

Erich KIEHLMANN

 

 

SS-Sturmmann

275 036

Willi KIESSLING

01.08.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 046

Walter GOTTSCHALK

 

 

SS-Mann

275 076

Erich GAÜRNACK

26.11.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 085

Hellmut BRÜCKNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

275 105

Walter HÖLZEL

06.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

275 118

Gottfried GRAF

 

 

SS-Mann

275 128

Karl BÖNING

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

275 130

Georg SCHREP

15.03.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

275 131

Hermann REUSS

05.01.1913

4137210

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1941 r.

275 136

Kurt WALD

11.04.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

275 138

Alwin HATJE

09.06.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 142

Erwin LEHRE

28.05.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 143

Harld TURNER

05.04.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 147

Günther LIERSCH

26.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 148

Richard VORWERK

26.01.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 151

Philipp HOFMANN

02.10.1902

5036

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

275 152

Hans STREHLOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

275 153

Arthur KUNZ

22.04.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

275 154

Ernst HOHLWEG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

275 158

Willy DÖPPNER

04.04.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 190

Erich WÖHNER

 

 

SS-Sturmmann

275 191

Otto RUNGE

24.08.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1941 r.

275 229

Siegfried NEUMANN

29.11.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 257

Heinrich RESPONDEK

13.04.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

275 271

Achim PLÖTZ

05.03.1911

2581848

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.12.1940 r.
zgin±³ 03.08.1944 r.

275 325

Wolfram SIEVERS

10.07.1905

144983

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
02.06.1948 r. - stracony

275 333

Arthur CORNELS

22.01.1898

4177948

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 335

Albert STETTNER

30.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 337

Karl HARNISCH

20.12.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.04.1945 r.

275 347

Emil TIMPE

24.09.1875

161682

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

275 355

Hermann DEUTSCHENBAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

275 362

Adolf MEDER

10.10.1903

5212860

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

275 379

Heinz TEICHERT

 

 

SS-Mann

275 396

Theodor WETH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

275 401

Engelbert AUGENSTEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

275 413

Johann BÄRTL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

275 425

Hans HOPFMÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 436

Ernst SCHULTE

09.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 439

Wilhelm CANENBLEY

21.12.1901

701848

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

275 441

Karl SCHAAD

22.12.1901

943437

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

275 444

Ehrenfried CLAUDIUS

15.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

275 449

Wilhelm HOPPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

275 450

Siegfried LEONHARDT

23.12.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 16.06.1945 r.

275 451

Hans WOLKERSDÖRFER

19.06.1893

19090

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

275 452

Armin BEILHACK

22.12.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ 23.08.1943 r.

275 453

Willi BARTOLS

11.06.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1942 r.

275 456

Hanns BLANCK

16.05.1912

2982153

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

275 470

Max GRUBER

 

 

SS-Mann

275 471

Adolf HERZ

17.07.1899

783351

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

275 473

Hermann HUYER

 

 

SS-Unterscharführer

275 483

Adolf LEIBEZEDER

04.07.1914

3958900

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

275 491

Wolfgang NEISSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

275 494

Matthias RACHOINIG

 

 

SS-Mann

275 495

Carl PECHAN

27.12.1895

361293

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

275 501

Franz REINBACHER

 

 

SS-Unterscharführer

275 503

Leopold SPANN

20.12.1908

899638

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 504

Fritz SCHAUB

09.11.1898

903034

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

275 505

Hans SCHERIAU

27.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

275 507

Ferdinand STABINGER

11.09.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

275 516

Josef WEISSNER

 

 

SS-Sturmmann

275 518

Markus ZIMMERMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

275 519

Hans HIMMLER

19.05.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

275 520

Rudolf SIMBECK

15.04.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

275 521

Ernst BRENNER

13.08.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 523

Anton SCHIEFELE

01.11.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 524

Hans SCHWARZ

09.09.1882

1726096

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

275 525

Friedrich SCHASSBERGER

21.08.1915

4201085

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.09.1942 r.

275 527

Ludwig SCHÄFFLER

09.02.1902

888386

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

275 528

Gerhard HINZE

06.10.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

275 530

Robert HEINISCH

24.07.1894

2657193

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

275 531

Bernhard BONSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 532

Carl ZIMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 542

Ernst HARTMANN

27.05.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

275 535

Helmut MEIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 544

Erwin KRÜGER

18.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer - awans 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 547

Heinz THESSEL

18.07.1907

826017

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

275 558

Hans PIETZNER

04.05.1910

563974

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

275 559

Kurt BARTSCH

06.08.1884

1091491

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

275 563

Joseph HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

275 564

Otto POHLMEIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 570

Wilhelm KOENIG

01.04.1899

42618

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
09.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

275 572

Eugen MAILAENDER

06.03.1911

 

SS-Obersturmführer
opu¶ci³ SS 30.09.1938 r.

275 574

Ernst PIESKE

22.01.1885

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

275 576

Wendelin WEIGAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 580

Franz LINTI

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

275 588

Karl HELLWIG

07.05.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 592

Kurt JÖRGENS

27.12.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

275 593

Otto GUSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

275 600

Erich GRÜNBERG

12.11.1888

1277499

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
08.01.1938 r. - wykluczony z SS

275 606

Friedrich KÖRNER

 

 

SS-Mann

275 692

Hermann SEMEL

22.07.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 693

Werner KLEINEBRECHT

22.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 694

Johann RÜBENSAAL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

275 704

Eduard HILLEBRAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

275 714

Karl MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

275 717

Gustav JANSSEN

21.07.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 718

Martin MÜNSTERMANN

10.12.1908

184572

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 719

Kurt ELLERSIEK

05.04.1901

218341

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

275 724

Ewald AICHHOLZER

 

 

SS-Mann
30.04.1936 r. - wykluczony z SS

275 729

Josef PRILLINGER

14.01.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

275 736

Ernst DABERKOW

04.07.1916

3601369

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
01.11.1940 r. - zgin±³ w wypadku

275 740

Hans ZACH

03.03.1896

1388048

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

275 741

Rudolf MILDNER

10.07.1902

614080

SS-Standartenführer - awans w dniu 07.09.1943 r.

275 742

Franz RUDISCHER

31.05.1904

1088865

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

275 744

Friedrich PICHL

 

 

SS-Mann

275 746

Arthur HOHENAÜR

03.09.1893

1213723

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

275 747

Herbert GASSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 748

Max ENGELBRECHT

21.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

275 750

Humbert ACHAMER-PIFRADER

21.11.1900

614104

SS-Oberführer - awans w dniu 01.01.1943 r.
zgin±³ 25.04.1945 r.

275 763

Fritz BAUER

21.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 768

Hans STAPENHORST

30.07.1903

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 776

Wilhelm BECKERS

19.01.1899

1055552

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

275 779

Karl ENGELHARDT

08.06.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

275 786

Johann RITTSTEIGER

30.01.1910

2403971

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

275 780

Eckhard HILDEBRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

275 788

Helmut GRIESER

21.06.1915

3289894

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.09.1941 r.

275 789

Helmuth SCHMIDT

20.04.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

275 805

Reinhold REGITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 810

Hermann THULL

07.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 819

Helmut METZINGER

18.10.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.04.1945 r.

275 827

Heinz BUB

03.05.1901

3675735

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

275 845

Karl HOFMANN

 

 

SS-Rottenführer

275 857

Karl HÄNSCHEN

21.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

275 859

Kurt NEUMANN

05.03.1914

3707947

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

275 866

Alexander SPICKERMANN

13.05.1904

1137272

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

275 867

Alfred KUPKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

275 870

Georg RUDLOFF

22.20.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 875

Georg KERSCHBAUM

15.08.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1945 r.

275 877

Nikolaus HÜBNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

275 880

Hans KELLERMANN

16.03.1902

48618

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1936 r.

275 888

Gustav HEILMANNSEDER

15.12.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1941 r.

275 894

Georg GAUL

29.12.1888

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

275 914

Christoph RUOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 919

Erich NEUSSER

16.09.1890

903663

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

275 920

Nikolaus TOLLE

17.12.1899

1082535

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

275 923

Josef GEIGER

18.03.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

275 924

Karl DÖRSAM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

275 932

Josef STEINER

14.01.1905

613486

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

275 935

Anton SCHIENDL

 

 

SS-Mann
19.09.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

275 938

Karl SÄNGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

275 940

Franz WEHOFSICH

13.03.1901

1517846

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

275 941

Siegfried WENDT

 

 

SS-Mann

275 944

Anton WREDE

20.07.1908

1371659

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

275 949

Arthur von PURSCHKA

10.07.1908

440549

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

275 950

Karl ZAISER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ w sieprniu 1943 r.

275 956

Franz RIEGLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

275 959

Georg NOWY

15.09.1908

1086738

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

275 960

Friedrich HOLZER

13.05.1912

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

275 966

Josef BARTA

29.11.1901

510702

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

275 967

Michael BAUER

 

 

SS-Mann
16.03.1936 r. - wykluczony z SS

275 969

Franz DÜNST

 

 

SS-Rottenführer - wykluczony z SS w 1938 r.

275 970

Alexander STAHLSCHMIDT

10.10.1882

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

275 973

Karl HEMETSBERGER

28.11.1904

1085296

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

275 975

Ferdinand SCHREITHOFER

05.10.1901

899669

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

275 978

Hermann HERBACEK

 

 

SS-Rottenführer

275 979

Fritz ENGLER-FÜSSLIN

15.09.1891

473494

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

275 981

Eugen SIEGROTH

07.04.1883

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

275 982

Heinrich HILDEBRANDT

05.10.1898

3756813

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

275 990

Wilhelm KINKELIN

25.08.1896

509411

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

275 991

Gottlob BERGER

16.07.1896

426875

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

275 994

Hans STRECK

13.10.1889

3448649

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

275 995

Franz FLESCH

12.05.1903

4213963

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

275 998

Frederick von la TROBE

11.10.1889

602111

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

275 999

Willi SCHADE

20.05.1898

1671315

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion