Numery cz³onków SS od 276 000 do 276 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

276 027

Fritz HORTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 029

Johann WEBER

20.02.1901

4 053 996

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

276 032

Ernst ECKERT

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 033

Ernst NIEMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 040

Walter SCHAMP

12.04.1898

972 828

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

276 041

Martin SKOWRONSKI

14.11.1895

2 211 102

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

276 050

Walter GLÄSER

19.11.1901

1 505 563

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

276 055

Dr Hermann KORTE

30.07.1904

1 365 810

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

276 056

Hans-Heinrich EISENBLÄTTER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 057

Prof. dr Max EBERL

26.12.1892

680 352

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

276 062

Friedrich GAUS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

276 063

Max von BEHR

10.01.1879

5 849 115

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 30.01.1944 r.

276 064

Walther MERCKEL

05.07.1888

376 654

SS-Obersturmbannführer

276 065

Hans LOHFF

23.12.1896

316 695

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 066

Bruno GÖDICKE

19.9.1879

2 585 288

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1941 r., oraz
Generalmajor der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

276 073

Johann KAIBLINGER

 

 

SS-Hauptsturmführer

276 077

Franz SCHMUCKERSCHLAG

 

 

SS-Obersturmführer

276 079

Ferdinand MATZNETTER

 

 

SS-Untersturmführer

276 081

Dr Hans STOCKER

16.11.1897

1 458 354

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 082

Sepp UNTERKOFLER

06.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 21.01.1945 r.

276 085

Johann PÖLLHUBER

05.08.1903

689 938

SS-Hauptsturmführer

276 086

Hans PFENNICKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 087

Florian PREISSEGGER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 091

Fritz LANGHEINRICH

 

 

SS-Untersturmführer

276 092

Georg HÜMMERICH

11.11.1901

565 374

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

276 095

Franz MICHALKE

22.08.1902

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

276 096

Herbert LASSER

01.01.1910

1 214 181

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 098

Heinrich LINDNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

276 105

Max FRANZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

276 114

Hugo VOGEL

 

 

SS-Mann

276 125

Anton STREITWIESER

03.07.1916

nie nale¿a³

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

276 126

Karl VOIGT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

276 128

Herbert STAFFELDT

29.07.1905

368 660

SS-Hauptsturmführer

276 129

Johann SCHMID

29.11.1897

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.

276 136

Horst FICHTEL

24.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 137

Hans ZEYSING

15.02.1901

822 722

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

276 139

Johannes SCHNORRBUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 141

Walther von PETERSENN

30.04.1882

133 592

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

276 142

Hans RÜGER

09.08.1906

4 583 296

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 145

Franz STRÖHMER

14.05.1899

1 158 926

SS-Hauptsturmführer

276 146

Franz BERTLING

25.12.1902

4 887 121

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

276 147

Ernst SCHÖN

19.09.1910

366 464

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

276 149

Dr Karl SCHULZE

25.03.1905

3 470 787

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 150

Dr Erich LEXER

22.05.1867

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.02.1936 r.

276 151

Dr Erich MÜLLER

09.10.1897

888 403

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

276 155

Josef KIERMAIER

21.12.1897

2 946 203

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

276 156

Sebastian HAMMERL

20.01.1894

3 205 271

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

276 159

Wilhelm HÄUSSLER

 

 

SS-Mann

276 160

Otto LEHMANN

21.03.1892

388 437

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

276 162

Dr. Viktor BÖTTCHER

20.11.1880

3 396 391

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 165

Erich WOYWOTH

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

276 166

Walter HOFBAUER

05.06.1885

513 402

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

276 167

Franz KAMBA

23.08.1898

610 332

SS-Obersturmführer

276 169

Dr Franz MÜLLER

15.06.1905

2 033 431

SS-Obersturmführer

276 171

Max de CRINIS

29.05.1889

688 247

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 172

Otto KLASEN

06.06.1901

283 767

SS-Obersturmführer

276 173

Ludwig RÖSINGER

28.05.1895

1 119 867

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

276 175

Albert von GAYL

16.04.1904

1 088 351

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

276 177

Heinrich MANDLEZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 178

Klaus MAHNERT

27.03.1913

512 506

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

276 179

Otto WEISS

 

 

SS-Scharführer

276 181

Karl NIEMANN

30.04.1893

415 176

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

276 183

Gerd RINTELN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 190

Robert SCHWÖGLER

13.07.1901

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

276 193

Dr Gerhard DILL

07.07.1914

1 234 223

SS-Obersturmführer

276 200

Günther RESCHKE

 

 

SS-Sturmmann

276 204

Josef BUCHER

20.11.1917

nie nale¿a³

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 10.05.1945 r.

276 207

Otto JAESCHKE

17.11.1890

543 905

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 208

Otto RAHN

18.02.1904

 

SS-Obersturmführer

276 209

Erwin KÜTHER

20.06.1905

3 668 960

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

276 211

Otto SCHWERDT

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

276 213

Peter MARTIN

26.05.1888

23 046

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

276 214

Dr Wilhelm FUHRLÄNDER

07.03.1901

260 970

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

276 217

Dr Edmunt TANZER

18.06.1909

 

SS-Obersturmführer

276 225

Werner SCHIFFER

15.06.1899

2 029 772

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.03.1936 r.

276 226

Arno ALTVATER-MACKENSEN

08.06.1883

4 601 022

SS-Oberführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ 13.03.1945 r.

276 229

Dr Edwin NORDMANN

03.10.1904

2 032 588

SS-Hauptsturmführer

276 234

Johann GRIESSLER

08.12.1900

51 252

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

276 240

Walther ZWICKER

30.12.1904

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 246

Leopold FUCHS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

276 248

Florian HÖRTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.10.1939 r.

276 249

Max HURNAUS

15.05.1910

 

SS-Obersturmführer

276 246

Fritz WAGNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

276 252

Balthasar KOIDL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

276 269

Hanns SANDER

18.01.1888

379 945

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

276 278

Bernhard SPÖRECKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

276 281

Michael GERSTMAYR

27.08.1901

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

276 282

Gunnar BERGQUIST

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 287

Karl-Otto von SALISCH

28.11.1902

4 303 047

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 289

Dr. Martin MÖBIUS

22.01.1888

1 064 456

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 290

Gustav SCHULTE-SCHOMBURG

30.05.1902

952 826

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

276 291

Dr Walter PAUSCH

03.08.1905

1 332 769

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

276 292

Kurt WERMKE

09.05.1905

305 113

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

276 293

Hans BONNET

28.03.1902

330 107

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

276 294

Hans HALTERMANN

20.04.1898

44 393

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 30.01.1943 r.

276 295

Dr Paul MÜLLER

08.04.1892

95 701

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

276 296

Ludwig von TSCHIRSCHNITZ

24.08.1878

2 953 834

SS-Obersturmführer

276 297

Hartwig BLOCK

09.02.1894

165 132

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

276 298

Dr. Gustav NUTZHORN

08.08.1886

191 111

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.04.1941 r.

276 304

Adolf WEISS

26.02.1903

4 159 057

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 306

Erwin von BARY

14.08.1884

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

276 307

Werner BEHRENS

29.10.1908

1 278 792

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1936 r.

276 308

Hans JASKULSKY

14.09.1912

2 636 039

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

276 309

Heinrich ZELLER

03.02.1910

918 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

276 310

Friedrich SPIELMANN

08.01.1889

213 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

276 311

Georg SCHÖNBECK

13.04.1896

944 661

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

276 312

Herbert HAUSMANN

11.06.1899

140 630

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.03.1936 r.

276 313

Karl LANGE

10.10.1875

397 938

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

276 314

Eckard BRÜHL

11.08.1913

737 974

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

276 315

Carl PÖTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

276 319

Max HOFFMANN

04.11.1892

429 936

SS-Obersturmführer

276 321

Heinrich ABEL

14.05.1884

122 398

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 322

Otto BETHGE

28.10.1892

205 094

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 323

Richard TIMMERMANN

03.04.1899

1 325 995

SS-Hauptsturmführer

276 325

Gustav SPRICK

 

 

SS-Hauptsturmführer

276 326

Karl SCHNÄBELE

20.01.1896

48 114

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

276 327

Karl BÜRKEL

 

 

SS-Hauptsturmführer

276 328

Dr Kurt SCHARSICH

13.07.1895

2 455 087

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

276 329

Dr Hans MERKEL

03.11.1902

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 330

Walther von WIESE und KAISERSWALDAU

12.02.1879

2 504 018

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

276 331

Dietrich HOBBIE

01.02.1897

77 719

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.05.1936 r.

276 333

Wilhelm KOTTENRODT

11.11.1904

5 384 225

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 335

Kurt TEICKNER

24.09.1895

654 940

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 336

Hermann SCHLERF

07.04.1900

346 284

SS-Obersturmführer

276 337

Georg RICHTER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

276 338

Karl HÖFER

29.12.1862

 

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
zmar³ 12.05.1939 r.

276 342

Andreas WELERMANN

19.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 344

Theodor KRÄTZER

30.10.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

276 351

Paul SONKE

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

276 368

Otto JÄGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

276 375

August HELLMANN

06.06.1896

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

276 376

August DECKER

 

 

SS-Mann

276 377

Karl KERNEIN

24.04.1893

345 960

SS-Obersturmführer

276 383

Erich BEZOLD

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

276 386

Dr Heinz KROHN

30.07.1902

2 992 183

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

276 399

Hans FREINBICHLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

276 401

Wilhelm TRÖSTL

17.05.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

276 402

Rudolf THALLER

23.12.1909

1 300 884

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 405

Franz JENOWEIN

06.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 410

Fritz LÖSCHNIGG

15.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 414

Eduard WEBER

16.07.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

276 421

Richard WAGNER

 

 

SS-Mann

276 464

Fritz BLUME

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

276 486

Ewald TREIB

 

 

SS-Rottenführer

276 523

Dr. med. Carl BLUMENREUTER

16.11.1881

5 916 887

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 524

Dr Werner STARKE

04.05.1910

189 537

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

276 527

Ernst SCHUMACHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 528

Wilhelm RÜMANN

09.11.1881

1 331 914

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

276 529

Siegmund JUNG

14.09.1902

48 012

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

276 531

Max SCHMID

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

276 532

Hermann GROSS

06.09.1891

322 923

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

276 539

Herbert MÖLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

276 540

Hans PAUL

24.09.1901

351 537

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

276 541

Paul BURKERT

 

 

SS-Untersturmführer

276 542

Bodo von GERDTELL

 

 

SS-Obersturmbannführer

276 574

Wilhelm STÜWE

16.06.1901

391 311

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

276 576

Herbert LEMMEL

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

276 578

Helmuth von HOF

24.10.1897

3 948 774

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 579

Martin WOLFF

30.01.1895

88 771

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

276 580

Martin WENDT

18.11.1886

91 324

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

276 581

Walther SEIDLER

24.02.1897

11 869

SS-Oberführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 582

Karl SEEMANN

06.04.1886

750 115

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

276 583

Heinrich REICHENEDER

15.07.1902

87 353

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 584

Georg REICHART

13.02.1906

103 074

SS-Obersturmführer - awans w dniu 14.05.1936 r.

276 585

Karl PATRY

11.10.1898

237 771

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 586

Dr Johann von LEERS

25.01.1902

143 709

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 587

Jakob HETZEL

07.03.1892

387 920

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 588

Ernst HENNING

10.02.1907

88 178

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

276 589

Wilhem HABBES

13.03.1896

754 644

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

276 590

Heinrich GÖCKENJAN

30.09.1900

423 905

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 14.05.1936 r.

276 592

Kuno Frhr. von ELTZ-RÜBENACH

20.11.1904

92 775

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 593

Hans ELKAR

24.09.1890

14 172

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 594

Otto DREYER

15.10.1903

456 718

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 596

Herbert DASSLER

25.01.1902

312 956

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
opu¶ci³ SS w 1943 r.

276 597

Hermann SCHNEIDER

29.01.1872

162 440

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 600

Friedrich SCHMIDT

13.08.1902

4 864

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

276 601

Otto HENNINGER

21.08.1884

3 091 770

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

276 602

Hermann SCHMIDT

15.02.1910

359 081

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

276 603

Heinz HÄMEL

25.10.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 604

Erich KULLMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 627

Adolf GERHARDS

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 643

Udo MÜHLENBECK

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

276 647

Hans BÜCHNER

07.10.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

276 649

Erwin JUEN

17.08.1896

1 205 129

SS-Hauptsturmführer
30.06.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

276 650

Otto CALLIEBE

15.05.1893

2 652 486

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 651

Dr Karl EGGERT

09.01.1887

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 655

Friedrich LÜBBERT

05.07.1906

5 937 532

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 656

Dr. Werner HEYDE

25.04.1902

3 068 165

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

276 657

Werner ZSCHINTSCH

26.01.1888

3 495 469

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

276 658

Otto ULLMANN

21.09.1899

357 322

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 15.05.1943 r.

276 660

Peter STAFFEN

12.06.1900

531 415

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

276 662

Hanns GUCKENBERGER

03.05.1879

4 053 972

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1940 r.

276 663

Karl DANNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

276 664

Max GILLHUBER

06.11.1894

4 053 971

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

276 666

Kurt KRICK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 667

Karl MANTHEY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

276 675

Joachim REETZ

09.08.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 685

Wolfgang SCHÖNBERG

12.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 687

Walter TÖPFER

01.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 689

Emil SCHREYER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

276 690

Prof. Rudolf JUNG

16.04.1882

85

SS-Gruppenführer - awans w dniu 16.04.1942 r.

276 691

Franz Prinz von
HOHENZOLLERN-EMDEN

30.08.1891

3 756 580

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

276 692

Max BITTNER

04.08.1887

1 196 674

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 08.06.1936 r.

276 693

Willy LOHMANN

28.06.1882

1 670 107

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.04.1940 r.

276 694

Otto NAUMANN

04.04.1895

29 684

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

276 695

Willy SCHMIDT

09.12.1891

722 372

SS-Standartenführer

276 696

August SCHMIDT

15.12.1888

380 224

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 08.06.1936 r.

276 697

Edmund HEGENBERG

17.04.1899

96 266

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 08.06.1936 r.

276 698

Hermann GAMER

09.01.1899

928 369

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 08.06.1936 r.

276 699

Paul WALTER

20.10.1899

48 433

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

276 700

Ludwig RABITSCH

09.01.1908

1 725 604

SS-Hauptsturmführer

276 705

Bernhard RUHRIG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

276 706

Rudolf POLACEK

28.01.1900

1 526 984

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 710

Dr Ernst TRIENDL

05.12.1908

900 681

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

276 711

Karl WENDL

05.10.1902

902 895

SS-Obersturmführer

276 713

Reinhard RÖHLE

19.08.1876

296 053

SS-Obersturmführer

276 729

Fritz CASTAGNE

22.09.1909

160 009

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 737

Fritz SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

276 738

Dr Walter GREITE

13.06.1907

908 457

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

276 740

Hans von KALCKSTEIN

25.08.1905

466 654

SS-Hauptsturmführer

276 742

Wilhelm KLEIN

05.08.1893

 

SS-Hauptsturmführer

276 743

Emil SCHMITT

22.02.1891

1 100 971

SS-Obersturmbannführer

276 744

Kurt PRIETZEL

29.04.1897

4 158 931

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zagin±³ w kwietniu 1945 r.

276 745

Hans REISENEGGER

01.04.1889

2 244 238

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 746

Hans MOSER

20.11.1907

3 958 949

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1943 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

276 747

Heinrich EHRLICH

18.12.1892

10 127

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

276 748

Rudolf PFANNENSTIEL

31.07.1880

4 691 491

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

276 749

Karl DRECHSEL

12.11.1870

545 050

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

276 750

Dr Hanns DYCKERHOFF

06.01.1904

1 012 195

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 751

Prof. Dr. Theodor VAHLEN

20.06.1869

3 961

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 752

Dr Albrecht WEINSCHENK

02.01.1896

3 019 530

SS-Sturmbannführer

276 754

Dr. med. Bruno ROTHARDT

21.08.1891

430 880

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

276 755

Hanns KREITMAIR

22.02.1904

5 384 309

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 756

Kurt SCHWILICK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

276 757

August HUBER

07.08.1893

1 816 629

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

276 763

Ludwig EBENSBERGER

07.01.1892

297 932

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1936 r.

276 764

Fredinand SCHIESSL

22.04.1909

320 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1936 r.

276 766

Paul SEIFERT

 

 

SS-Mann

276 772

Dr Fritz JATZLAUCK

26.12.1907

748 356

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

276 775

Walter MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 777

Dr Rudolf SIMEL

22.01.1902

1 603 072

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

276 779

Dr Emil SPRENGER

24.06.1893

511 297

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

276 787

Franz Frhr. von BODMANN

23.03.1909

1 098 482

SS-Obersturmführer

276 795

Willy SCHMIDT

 

 

SS-Sturmbannführer

276 796

Dr Arno MILKAU

21.03.1907

5 254 772

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

276 797

Dr. med. Adolf MURTHUM

02.01.1905

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

276 798

Prof. Bernhard PEIN

20.10.1891

1 271 855

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

276 800

Dr Philipp SÜSSMANN

26.03.1890

2 715 569

SS-Obersturmführer

276 801

Dr Erwin KREUTER

01.11.1876

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 802

Dr Georg BIRNBAUM

21.05.1890

3 576 560

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 803

Walter FIRLICH

22.04.1889

300 139

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 804

Gerhard SCHMIDT

28.04.1887

2 592 545

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1942 r., oraz
SS-Standartenführer der Waffen-SS

276 805

Wilhelm von OSWALD

14.07.1890

844 521

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

276 807

Hans RIHL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 812

Otto LOESER

25.04.1877

1 996 122

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

276 813

Dr Georg LIEBETANZ

22.12.1895

2 889 320

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

276 818

Dr Rudolf KRIEGER

31.07.1883

1 506 919

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

276 819

Erich RÖPE

25.09.1898

925 808

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

276 820

Hans SCHNEIDER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

276 821

Dr Wilhel MOOS

18.04.1900

3 692 467

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 822

Dr. Oskar HOCK

31.01.1898

97 862

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 01.09.1943 r.

276 824

Dr Ernst BECKER

08.08.1893

817 105

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1936 r.

276 825

Oskar SCHWERK

16.07.1869

5 420 196

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 16.07.1944 r.

276 826

Wolfgang DIEWERGE

12.01.1906

278 234

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 829

Dr Wilhelm FEHRENSEN

12.12.1898

2 703 286

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

276 830

Alfred FRANKE-GRICKSCH

30.11.1906

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

276 831

Walter SCHULTZE

01.01.1894

99 822

SS-Gruppenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

276 832

Dr Friedrich BERNER

12.11.1904

2 804 744

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 835

Dr Karl BAUSE

06.05.1909

728 784>

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

276 837

Dr Adolf WENDENBURG

05.10.1899

347 620

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

276 838

Arno ORTMANN

04.05.1885

893 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

276 839

Wilhelm BREDOW

15.03.1900

77 214

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

276 841

Dr Hermann von RAUMER

31.07.1893

289 351

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

276 842

Ernst GÜNTHER

01.12.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 843

Bernhard HUNN

15.09.1909

1 121 816

SS-Hauptsturmführer

276 844

Hans ZYWINA

30.03.1898

1 931 925

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 845

Dr Günther SCHMIDT

04.08.1908

336 824

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

276 846

Eberhard von THADDEN

17.11.1909

3 184 501

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

276 847

Horst WAGNER

17.05.1906

5 387 042

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1944 r.

276 848

Wolfgang MORELL

01.08.1910

1 280 813

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

276 849

Josef TIEFENBACHER

13.08.1901

4 691 023

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

276 854

Dr. Otto SIEWERS

12.04.1910

158 011

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 855

Prof. Dr. Hanns LÖHR

10.09.1891

478 474

SS-Brigadeführer - awans w dniu 10.09.1941 r.
zmar³ 04.10.1941 r.

276 856

Paul ZIMMERMANN

02.07.1895

940 783

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 01.08.1940 r.

276 859

Emil BAUMANN

27.06.1876

1 274 776

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1936 r.
zmar³ 16.08.1938 r.

276 860

Rudolf LIPPERT

06.02.1909

1 927 926

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

276 872

Wilhelm SCHÖNEMEYER

02.05.1893

3 756 910

SS-Obersturmführer

276 873

Dr Horst HORSTMANN

17.10.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 23.02.1938 r.

276 874

Lothar MILDEBRATH

21.11.1905

142 078

SS-Hauptsturmführer

276 875

Karl BINGEL

13.06.1894

62 829

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 876

Heinrich ILBERTZ

12.09.1891

242 780

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

276 877

Eduard WEITER

18.07.1889

3 958 951

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

276 879

Paul MORTSIEPEN

22.06.1897

 

SS-Hauptsturmführer
zgin±³ 21.08.1944 r. w wypadku lotniczym

276 880

Johann RIEDL

24.06.1900

5 027 683

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 881

Adolf DOLDI

14.05.1891

1 722 844

SS-Standartenführer
zgin±³ 21.08.1944 r. w wypadku lotniczym
jeden z pilotów Hitlera

276 882

Wilhelm MÜHLENDYK

30.12.1900

458 714

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 883

Heinrich LUDER-LÜHR

 

 

SS-Rottenführer

276 896

Water LAUKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

276 897

Johann REISER

23.03.1882

936 140

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

276 899

Hans KEHRL

08.09.1900

1 878 921

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

276 902

Hans SCHLENCK

14.03.1901

 

SS-Obersturmführer

276 903

Ewald HECKER

14.10.1879

2 955 650

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 904

Kurt Frhr. von SCHRÖDER

24.11.1889

1 475 919

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 905

Dr Karl KÜHN

09.10.1909

140 354

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

276 906

Alexander STEINHOFF

17.09.1884

1 145 720

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

276 907

Dr. Heinrich von MAUR

19.07.1863

5 890 310

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 19.07.1944 r.

276 908

Hugo PRECHTER

05.06.1897

887 093

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

276 909

Dr Karl HETTLAGE

 

 

SS-Hauptsturmführer

276 910

Frank BETHGE

24.05.1891

1 146 405

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 24.05.1941 r.

276 911

Otto-Hermann MANTEY

27.07.1900

62 574

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

276 912

Max KLAUSER

14.06.1898

5 585 326

SS-Obersturmführer

276 915

Ernst Wilhelm BOHLE

27.07.1903

999 185

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 916

Dr Ernst DRESEL

03.09.1885

2 146 953

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

276 917

Jakob HESS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

276 918

Gottfried ZINK

16.10.1904

29 359

SS-Obersturmführer - awans w dniu 19.09.1936 r.

276 919

Josef HUB

31.03.1902

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

276 922

Friedrihc BÖHME

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

276 925

Gerhard HEEDE

25.10.1903

25 864

SS-Obersturmführer

276 929

Dr Heinz CAPRA

10.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer

276 934

Josef HERNDLER

 

 

SS-Unterscharführer

276 935

Friedrich HINAYS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

276 942

Franz KOLIG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

276 951

Rudolf PICHLER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

276 953

Michael SAND

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

276 962

Gustav WAGNER

 

 

SS-Oberscharführer

276 963

Karl WEINGÄRTNER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

276 967

Ernst SCHASCHEK

02.08.1907

5 853 109

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 968

Dr. Hanns MÜLLER

08.28.1905

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 04.20.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

276 969

Dr. Siegfried LIEBAU

12.11.1911

4 158 861

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

276 970

Rudolf FRERCKS

31.03.1908

579 674

SS-Obersturmführer

276 971

Ernst WILLEMS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

276 972

Tillmann NITSCHE

16.01.1883

189 790

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

276 980

Ernst von RADOWITZ

04.05.1869

894 121

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

276 982

Christoph MEYER

20.01.1881

163 332

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

276 985

Wilhelm RIEKE

14.12.1907

64 295

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

276 995

Rudolf BAUER

05.05.1902

135 427

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

276 996

Dr Friedrich GARTH

11.10.1907

196 647

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.07.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

276 998

Franz Xaver ZIEREIS

13.08.1905

5 716 146

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion