Numery cz³onków SS od 277 000 do 277 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

277 000

Max PETERMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

277 001

Josef MARTIN

21.07.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 002

Heinrich ADAM

26.03.1891

2 631 909

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

277 003

Konrad SCHOLZ

28.05.1891

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

277 004

Max LINDNER

28.07.1891

4 629 447

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

277 005

Klaus LUSERKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

277 009

Karl HASSELBACH

17.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

277 020

Erwin WEGNER

05.04.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

277 021

Günther SOTHMANN

26.10.1909

164 046

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

277 022

Ewald BURK

19.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

277 027

Pius HOHENESTER

25.12.1910

873 647

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

277 029

Kurt BARTEL

 

 

SS-Mann

277 043

Helmut KERN

23.12.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 058

Adolf BECK

24.12.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 061

Josef MORGENROTH

26.04.1905

110 365

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

277 062

Georg SOLDNER

09.12.1885

434 641

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

277 069

Valentin DÖRING

24.09.1893

819 938

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

277 070

Horst REHTMEYER

11.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.06.1944 r.

277 074

Adolf FISCHER

12.05.1913

1 925 258

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

277 075

Hubert REDDERSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

277 076

Herbert WENZEL

27.07.1898

1 228 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

277 078

Johann NOMMENSEN

30.04.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 079

Herbert HARDER

10.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

277 080

Josef VOGT

18.02.1884

3 958 922

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 18.02.1944 r.

277 082

Edwin DWINGER

23.04.1898

5 293 209

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

277 083

Hans von SALVIATI

23.08.1897

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

277 084

Richard MEYER

30.07.1905

1 102 416

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.10.1936 r.
29.05.1937 r. - wykluczony z SS

277 085

Otto SÖLDNER

04.06.1895

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1943 r.

277 086

Walter WEINHOEBEL

20.11.1893

952 898

SS-Standartenführer
awans po¶miertny w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 25.08.1944 r.

277 087

Waldemar UELTZHÖFFER

17.11.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

277 094

Kurt RECHLING

02.06.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.08.1941 r.

277 097

Gerhard ZABEL

06.06.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

277 117

Heinz MARQUARDSEN

05.07.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

277 130

Martin MATTHIESSEN

26.02.1901

92 345

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

277 152

Werner KLUG

29.05.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 156

Herbert URBANNECK

10.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

277 157

Franz MÜLLER

05.09.1894

1 679 774

SS-Standartenführer, oraz
SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 01.09.1943 r.

277 174

Helmut BODE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

277 178

Alfred MÄDER

28.01.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

277 202

Aloys POSCHMANN

19.02.1909

3 964 776

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

277 203

Johann DORNER

25.05.1901

26 567

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

277 206

Herbert SCHULZ

25.01.1900

370 742

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 14.05.1936 r.

277 222

Walter MEYER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

277 223

Frank MÜLLER

27.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

277 239

Karl LAMP

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

277 241

Hans LEGDE

22.11.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.10.1941 r.

277 245

Heinz STIELER

09.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

277 248

Emil WITTKOPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 249

Albert WIPPER

16.05.1896

548 871

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

277 251

Fedor SIBETH

03.10.1907

482 892

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

277 251

Eberhard CARL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

277 253

Herbert WEISSBACH

08.07.1904

17 718

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

277 256

Hermann BACKFISCH

30.10.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

277 266

Heinrich KLEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

277 273

Hermann BIEG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

277 274

Kuno LEIBEL

06.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

277 279

Hans PREHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

277 284

Franz MÜLLER-DARSS

29.04.1890

2 225 286

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.

277 285

Fritz EBENBOECK

08.03.1901

45 004

SS-Oberführer - awans w dniu 06.02.1943 r.

277 286

Ulrich SCHERPING

12.07.1889

2 628 412

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

277 287

August KROPP

25.12.1904

6 923 028

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

277 288

Gerhard FRANKE

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

277 292

Heinz KÜHN

15.04.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 300

Willy STILLGER

10.11.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 311

Fritz SCHMIDT

18.04.1896

4 753 731

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

277 312

Hans SEHNERT

23.10.1906

57 982

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

277 313

Norbert WOLF

01.10.1900

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 16.02.1939 r.

277 314

Hermann WEHNER

07.09.1901

2 020 562

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

277 315

Joseph HENDRICKS

28.10.1892

1 115 323

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

277 316

Max HERRMANN

18.05.1892

259 616

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

277 317

Eitel von GÖRTZ-WRISBERG

04.08.1890

146 850

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

277 318

Anton NORDHÜS

19.07.1891

5 852 113

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

277 319

Willy WÖLBING

15.01.1891

2 642 406

SS-Standartenführer - awans w dniu 04.06.1939 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

277 320

Ernst von KRETSCHMANN

12.11.1874

5 713 240

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

277 322

Edgar SPIEGEL von und zu PECKELSHEIM

09.10.1885

348 182

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

277 323

Werner ADRIAN

18.09.1903

1 091 476

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

277 324

Otto von WEISS

26.08.1878

1 061 375

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

277 325

Willi KÖHN

01.07.1900

674 734

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

277 326

Leo von JENA

08.07.1876

4 359 167

SS-Gruppenführer und Generalleutnent der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

277 328

Walter GEIPEL

15.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

277 331

Rudolf TESMANN

29.03.1910

391 609

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

277 337

Wilhelm BERGHAUS

20.04.1895

337 941

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 340

Joachim RÖMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

277 341

Gustav EGGERT

21.08.1894

4 158 670

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

277 342

Heinrich von BUENAU

23.01.1886

943 952

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

277 344

Carl ROCHNER

20.12.1906

1 864 404

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

277 347

Johannes DOHRENDORFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

277 348

Herbert SIEMSS

06.02.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1945 r.

277 350

Martin ALTENRIED

14.05.1908

31 177

SS-Untersturmrführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
16.03.1939 r. - zdegradowany do stopnia SS-Oberscharführera

277 351

Walter NEKOLA

08.10.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 353

Willy SCHULZ

21.03.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 374

Oskar ZWEIGLER

13.10.1898

664 755

SS-Untersturmführer - awans 11.09.1938 r.

277 377

Willi BRAUN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.02.1943 r.

277 380

Herbert HOCKE

17.04.1916

3 515 504

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.02.1943 r.

277 382

Albert SCHÜLE

12.02.1890

972 297

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

277 392

Werner LOKAY

29.12.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

277 394

Kurt WOBST

26.02.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 396

Richard SCHULZE

03.06.1903

5 708 614

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz

SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

277 398

Georg HEMPEL

29.10.1907

31 593

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

277 408

Josef BRANDSTETTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

277 417

Gregor HAJEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 420

Johann JÄGER

 

 

SS-Mann

277 429

Willi PLONER

06.12.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 432

Ferdinand RAUSCHL

 

 

SS-Mann

277 446

Fritz WALLENBERGER

21.07.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

277 448

Josef WEINHANDL

21.01.1910

196 772

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

277 463

Hans BEISSWENGER

08.11.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 06.03.1943 r. jako Porucznik Rezerwy Luftwaffe

277 478

Hans HÖRETH

26.03.1899

223 490

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

277 479

Rudolf STÖCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 480

Arnold BACMEISTER

13.11.1907

38 455

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
20.12.1937 r. - opu¶ci³ SS

277 481

Willi REEG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

277 482

Erich SPICKSCHEN

23.07.1897

1 360 788

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

277 483

Hans ROTT-WILHELM

17.07.1900

219 651

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

277 492

Richard GRÖHLICH

04.05.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 511

Walter SCHENK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

277 528

Stephan zu SCHAUMBURG-LIPPE

21.06.1891

309 344

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

277 529

Werner HAVERBECK

28.10.1909

142 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.05.1934 r.
23.05.1938 r. - wykluczony z SS

277 532

Rudolf STROHBACH

 

 

SS-Oberscharführer

277 534

Friedrich OTTO

14.01.1893

3 187 304

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

277 536

Otto PFLUG

14.12.1901

680 343

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

277 537

Johannes VON REIBNITZ

23.10.1882

147 043

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zmar³ 25.06.1939 r.

277 539

Willi FEIL

16.04.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 01.11.1944 r.

277 541

Leonhard SCHLIESSMANN

05.09.1877

 

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

277 542

Anton WEISSENBACHER

14.05.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

277 547

Georg KEFER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

277 548

Otto ZIMMERMANN

10.02.1892

1 917 979

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

277 556

Karl ILLERT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

277 582

Otto MÜLLER

02.09.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
11.08.1942 r. - pope³ni³ samobójstwo

277 591

Rudolf RUECKERT

19.10.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

277 601

Dietrich ADAM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

277 623

Kurt WOLF

17.01.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 663

Max VÖGTEL

15.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1944 r.

277 665

Bodo KRETZSCHMAR

10.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

277 671

Hugo MUNZERT

13.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 673

Heinrich BÖLSEN

30.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 25.09.1943 r.

277 675

Johann SCHOENBERGER

06.03.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS
zgin±³ 10.09.1944 r.

277 676

Albert SCHMIDT

18.11.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS

277 681

Theodor KÄRNER

10.01.1884

2 945 385

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

277 683

Willy OERDING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 725

Werner VOIGT

30.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

277 765

Horst GIRNUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

277 776

August PETERSEN

16.06.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1942 r.

277 782

Helmut TARNEDEN

25.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

277 790

Walter SCHEERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 792

Wilhelm WAGENER

30.08.1909

587 314

SS-Sturmbannführer - awans 01.06.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.01.1945 r.

277 795

Friedrich RAAB

07.10.1905

22 575

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 797

Ernst WILLE

08.08.1904

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans 20.04.1944 r.
07.02.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

277 798

Erich WACKENRODER

26.06.1891

103 756

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 02.12.1936 r.

277 799

Werner RÜCKERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

277 824

Hermann HOFINGA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

277 837

Willi HASSELMANN

05.01.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.04.1943 r.

277 861

Robert RUTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

277 874

Friedrich CLEVER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 876

Willi PFÖRTNER

01.09.1912

330 542

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

277 879

Hans OPIFICIUS

06.10.1908

1 461 569

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

277 881

Franz von WEYSSENHOFF

14.06.1890

349 680

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

277 884

Adolf GOTTSCHALK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

277 890

Karl NEHER

06.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

277 898

Friedrich BÜGELSACK

03.05.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.11.1943 r.

277 901

Hans JÄGER

07.08.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1943 r.

277 917

Günther WANHOEFER

18.11.1916

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

277 925

Alfred SCHILLING

07.02.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 939

Arthur HÄNSEL

12.04.1889

3 971 624

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

277 941

Christian HAYM

01.03.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.07.1941 r.

277 949

Albert HAMMER

22.02.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.194 5 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

277 981

Nikolaus BODEN

 

 

SS-Mann

277 998

Klaus SELZNER

20.02.1899

24 137

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
zmar³ 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion