Numery cz³onków SS od 278 000 do 278 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

278 020

Willi AMRHEIN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

278 032

Heinz FACHINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 038

Kurt MÜLLER

10.03.1894

3 592 299

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

278 049

Fritz STEFFENS

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

278 053

Horst WITTING

 

 

SS-Rottenführer

278 064

Walter RICHTERSMEIER

20.07.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 078

Hubert METH

15.07.1897

259 691

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

278 079

Franz HASSLAÜR

09.04.1894

1 274 907

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

278 080

Ernst LEHMANN

02.04.1895

149 178

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.193 8r.

278 081

Fritz MAUTZ

24.02.1901

1 232 871

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.12.1936 r.

278 082

Walther KUNZE

05.02.1890

1 480 914

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.12.1936 r.

278 090

Herbert RIEDEL

15.09.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 094

Erich KARL

15.11.1908

4 960 973

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

278 095

Wilhelm OETTING

31.08.1913

655 252

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 096

Hans KÄHNE

10.09.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.11.1941 r.

278 106

Johann SANDLER

22.04.1908

196 518

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

278 107

Helmut STERN

1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 115

Walter PAÜR

24.06.1902

1 087 673

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

278 133

Willi HOLLER

06.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

278 139

Franz VOGT

19.01.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 144

Hermann BAIERLEIN

02.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1944 r.

278 156

Adolf GRUBER

16.06.1888

725 016

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

278 159

Rudolf HOFMANN

07.10.1904

295 957

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.12.1936 r.

278 160

Hans WEINREICH

05.09.1896

5 920

SS-Gruppeführer - awans w dniu 01.03.1933 r.
Generalleutnant der Polizei - awans w dniu 01.06.1942 r.

278 170

Karl Frhr. von GREGORY

30.12.1899

732 107

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

278 180

Albert WARNINGHOFF

25.04.1915

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

278 192

Karl GEMMECKER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

278 198

Jakob WEIN

27.03.1902

2 556 327

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
09.09.1938 r. - wykluczony z SS

278 209

Rudolf KOLBECK

 

 

SS-Mann

278 219

Hermann NIEDEN

19.04.1885

2 117 610

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 225

Albert HOFFMANN

24.10.1907

41 165

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

278 226

Ludwig WEMMER

08.03.1909

578 011

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

278 227

Walther SOMMER

09.07.1893

101 505

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

278 228

Heinrich HEIM

15.06.1900

386 127

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

278 229

Helmuth FRIEDRICHS

22.09.1899

124 214

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 31.12.1945 r.

278 230

Johannes MÜLLER

27.08.1901

2 890 114

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

278 231

Heinz SCHRÖTER

13.02.1909

719 570

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

278 232

Ludwig GLASER

08.02.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

278 234

Magnus FLOR

07.12.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

278 237

Jürgen SCHULZE

29.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 242

Fritz BARTH

17.05.1900

545 111

SS-Standartenführer - awans w dniu 24.12.1936 r.

278 243

Friedrich LEO

11.04.1908

5 520 967

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

278 246

Heinz HAYLER

29.12.1906

394 927

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

278 247

Heinz KEHRL

06.08.1892

498 187

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 01.01.1942 r.

278 248

Wilhelm JORDAN

11.01.1903

313 903

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

278 250

Emil FINKERNAGEL

29.10.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 252

Rudolf von WATZDORF

21.08.1879

4 533 075

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

278 256

Leopold LEEB

24.04.1888

116 663

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
30.06.1938 r. - wykluczony z SS

278 257

Curt LAHR

02.12.1898

295 566

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

278 259

Leo HEIBERGER

16.06.1900

143 079

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

278 260

Paul STÜWE

28.05.1891

557 172

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.01.1937 r.

278 261

Hannes SCHMALFUSS

03.02.1893

1 932 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

278 262

Alfred MORITZ

15.02.1905

3 672 030

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

278 265

Paul SENGHAS

31.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

278 267

Martin BORMANN

17.06.1900

60 508

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

278 270

Emanuel SCHUPIK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

278 271

Hans SCULTETUS

20.03.1904

1 418 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

278 272

Otto PLASSMANN

12.06.1895

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

278 273

Johannes GÜNTHER

07.05.1891

436 321

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

278 274

Hans KEHR

01.03.1910

233 971

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

278 275

Hans HINRICHS

15.03.1910

3 995 121

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

278 276

Heinz HARMEL

29.06.1906

 

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 07.09.1944 r.

278 278

Fritz BAADER

09.04.1909

3 687 942

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

278 279

Fritz KEIM

22.08.1904

1 139 878

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

278 281

Karl JAUCH

28.12.1893

747 004

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

278 283

Erich HEIDTMANN

18.10.1880

128 250

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 284

John von der FECHT

15.03.1905

225 277

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

278 285

Paul MEFFERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

278 286

Fritz PUSTKUCHEN

 

1 813 418

SS-Hauptsturmführer
wykluczony z SS w 1937 r.

278 289

Ernst KOPF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

278 291

Karl KERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

278 292

Georg RITTWEGER

02.09.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 296

Egon GUTOWSKI

20.01.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 300

Hermann HERBERS

22.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

278 302

Walter HIRSCHFELD

21.07.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 307

Josef LÖFFEN

20.08.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 310

Siegfried KNAPPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

278 321

Richard HERRMANN

20.12.1895

292 788

SS-Brigadeführer - awans w dniu 15.01.1934 r.
Generalmajor der Waffen-SS - awans 21.06.1940 r.
zgin±³ 27.12.1941 r.

278 324

August WILLE

31.08.1891

111 005

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

278 325

Otto METTE

18.04.1903

98 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

278 326

Bruno OETTLER

24.06.1893

60 529

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 327

Hubert SCHOTT

 

 

SS-Obersturmführer

278 339

Alois REBOLD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

278 340

Hermann SCHERER

 

 

SS-Mann

278 353

Walter KÄHLER

12.02.1898

59 346

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 376

Eduard HERMANN

08.05.1886

1 457 625

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.02.1937 r.
30.06.1938 r. - wykluczony z SS

278 382

Karl HAUPT

21.09.1890

771 927

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

278 390

Gerhard KUNZE

25.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

278 402

Helmut von AIGNER

18.12.1905

 

SS-Hauptsturmführer
30.06.1938 r. - wykluczony z SS

278 403

Otto SICKERT

01.08.1887

2 112 401

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

278 412

Kurt SÖFFING

16.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

278 416

Robert SCHNETZER

31.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

278 429

Karl HACKSHORST

 

 

SS-Mann

278 430

Heinz BAUMKÖTHER

07.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 438

Adolf SCHNEIDER

01.06.1913

3 497 774

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

278 443

Josef SCHMITZ

08.01.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.05.1945 r.

278 449

Gerhard BORCHERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

278 465

Karl BÜHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

278 469

Rudolf SCHÄFER

06.02.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

278 500

Herbert SCHLEIF

12.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

278 507

Kurt RÖSCH

29.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 517

Horst GÖTTIG

19.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 543

Otto BLEYMEHL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

278 557

Georg STEFAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 574

Walter BUHLMANN

 

 

SS-Mann

278 588

Johann MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

278 589

Johannes ACKERMANN

23.09.1894

4 377 628

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

278 590

Hans HERLING

24.10.1909

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

278 591

Hugo de MARCES van SWINDEREN

14.03.1894

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

278 595

Wilhelm RAPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

278 611

Ernst BACHTLER

 

 

SS-Mann

278 618

Wilhelm THIERER

 

 

SS-Sturmmann

278 633

Harry VOLKERT-RÜHLE

11.09.1919

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 644

Erich BERNLÖHR

 

 

SS-Rottenführer

278 666

Werner HÜHNERFAUTH

24.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.10.1942 r.

278 742

Dietrich MERREM

07.06.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 781

Ernst SACHS

24.12.1880

4 167 008

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

278 782

Walter RUPPIN

22.06.1885

89 662

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

278 790

Johannes KLINGENBERG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

278 809

Walter ARENDSEE

02.04.1891

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
21.04.1939 r, - wykluczony z SS

278 820

Leo SCHAAD

05.12.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 827

Willi LOHRENGEL

10.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1945 r.

278 830

Herbert MALSCHRZOK

24.12.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 855

Heinrich VELTE

20.02.1905

118 964

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

278 856

Richard RAMM

22.04.1886

29 296

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

278 857

Paul AUWÄRTER

14.09.1908

75 246

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 860

Wolfgang LÖSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 875

Wilhelm ZÖPF

11.03.1908

2 949 264

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

278 886

Gustav ERTL

21.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w czerwcu 1944 r.

278 890

Roman GAMOTHA

10.04.1917

 

SS-Haauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 906

Hans KONVICNY

16.12.1899

6 227 804

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

278 909

Gustav RIEMENSCHNEIDER

02.08.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 919

Hans NIEDERBERGER

27.03.1908

1 082 889

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 930

Hans PROKSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

278 932

Anton RIEDLER

13.10.1906

442 424

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

278 934

Josef ROTTER

 

 

SS-Scharführer

278 938

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

278 941

Viktor STIASTNY

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

278 950

Franz ZANZERL

 

 

SS-Sturmmann
23.02.1939 r. - wykluczony z SS

278 951

Walther WÜST

07.05.1901

3 208 696

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

278 952

Reinhold SCHNEIER

18.11.1895

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 953

Lothar DEBES

21.06.1890

240 110

SS-Gruppenführer und Generalleutnent der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

278 957

Hermann BECHMANN

16.02.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

278 963

Erich BOBERACH

01.03.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1940 r.

278 966

Martin JUNGHANS

27.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

278 967

Wilhelm KLEINMANN

14.09.1909

490 368

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1942 r.

278 970

Karl HANSEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS

278 972

Günther WAHLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

278 977

Heinrich WANGELIN

28.11.1915

3 603 389

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
zgin±³ 19.09.1939 r.

278 978

Kurt PETSCH

16.05.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.06.1944 r.

278 983

Otto HAUPRICH

19.12.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

278 987

Alois KEPPLINGER

13.10.1914

4 137 142

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.07.1944 r.

278 995

Ernst ZUCK

27.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

278 996

Peter EGGER

 

 

SS-Mann

278 999

Anton HORAK

24.09.1909

440 124

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion