Numery cz³onków SS od 279 000 do 279 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

279 000

Georg JERLITSCHKA

09.03.1892

514 265

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

279 002

Johann LICHTENEGGER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

279 005

Bruno SCHUSTER

05.09.1898

82 930

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

279 012

Richard GRUNDT

13.07.1911

5 274 292

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
agin±³ 15.09.1941 r.

279 013

Rudolf KRAUSS

18.08.1882

225 389

SS-Obersturmführer

279 014

Henning von LEPEL

12.03.1910

358 655

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

279 015

Wilhelm PETERSEN

10.08.1900

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

279 016

Hubert BERKENKAMP

17.01.1903

746 474

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

279 021

Hugo PÖHLS

11.06.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.12.1941 r.

279 022

Hans DEICKE

18.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 031

Max TREMEL

19.04.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 032

Siegfried HOCKER

02.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

279 039

Ernst RÖSSLER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

279 048

Fritz LOTTER

16.01.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 049

Günther SCHMIDT

16.02.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.08.1941 r.

279 064

August MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

279 076

Hans PEILSTÖCKER

19.11.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.06.1941 r.

279 078

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

279 087

Hermann BUSCH

15.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

279 090

Werner SIEBOLD

 

 

SS-Mann

279 112

Kurt BAUMGARTEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944r.

279 116

Otto ZIMMER

18.09.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 123

Gustav STAUCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

279 124

Josef KELLER-KÜHNE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

279 132

Arno MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

279 134

Johannes TAUBERT

19.01.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 141

Ernst KLEINAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

279 183

Ludwig GRAF

 

 

SS-Mann

279 186

Helmut HEINZE

09.07.1904

5 893 588

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.02.1944 r.

279 192

Wilfried RICHTER

09.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 220

Robert WELLER

28.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

279 235

Josef WALZINGER

17.04.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 241

Claus WILDER

18.11.1911

608 837

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

279 244

Karl MEISTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

279 245

Karl LANG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

279 246

Georg SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

279 247

Johann FREITAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

279 252

Albert SEBALD

20.09.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

279 253

Johann ORTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 256

Georg VOLLNHALS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 259

Heinz BUSCH

28.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 268

Herbert GRUPE

09.02.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 294

Willi SPRICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

279 302

Kurt BUSCHMANN

21.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

279 308

Hermann BAHLAU

09.12.1907

261 358

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

279 309

Harke HARKSEN

12.07.1912

778 205

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

279 310

Karl WINKLER

23.01.1908

237 725

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

279 311

Heinrich SELLMER

07.01.1907

497 651

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

279 312

Erich EFTGER

16.08.1900

1 260 275

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 15.05.1941 r.

279 313

Wilhelm MEYER

30.03.1909

96 747

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

279 314

Christian OPDENHOFF

02.10.1902

19 633

SS-Oberführer - awans w dniu 30.05.1941 r.

279 315

Dietrich THURNER

28.08.1905

398 845

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.03.1937 r.

279 316

Alfred TODT

13.06.1905

558 911

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

279 317

Martin MEYER

04.07.1903

3 958 948

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

279 318

Georg ORLOWSKY

 

 

SS-Mann

279 343

Hans FOHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

279 346

Kurt WILL

08.12.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

279 350

Karl KÜHNLENZ

 

 

SS-Mann

279 370

Karl SCHARIZER

30.07.1901

81 656

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

279 378

Walter STARK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

279 382

Heinz DRESSEL

18.07.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

279 392

Helmut WOLFSTELLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

279 393

Hans BEHAM

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

279 421

Josef GEIS

 

 

SS-Mann

279 428

Lothar RETHEL

03.03.1895

466 325

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

279 429

Fritz ALLIHN

08.05.1888

334 002

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1939 r.

279 430

Martin RÜCKER

24.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

279 432

Martin STEPHAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

279 437

Ferdinand ESCHENBECHER

16.10.1893

14 851

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1937 r.

279 438

Werner GERLACH

04.09.1891

1 780 666

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

279 440

Friedrich KAMMERER

15.01.1903

411 473

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

279 441

Ludwig GAIM

01.04.1892

763 780

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 442

Hans SEIFERT

20.03.1910

1 435 346

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

279 443

Hans WOLF

31.01.1895

3 208 758

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

279 444

Hans FIEDLER

08.02.1905

4 037 135

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

279 453

Adolf LEWANDROWSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

279 454

Heinrich BOYSEN

18.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 455

Hermann GEHRKE

12.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 456

Heinz BLUHM

10.01.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ 23.03.1942 r.

279 457

Martin TAPPE

10.01.1910

2 731 434

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

279 458

Johannes BAIER

04.11.1893

2 572 143

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 461

Hermann MÜLLER

09.06.1875

3 934 043

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
zmar³ 28.06.1945 r.

279 462

Max KNECHT

06.04.1874

4 715 549

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

279 463

Eugen BRUNNER

11.12.1888

2 617 914

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

279 464

Richard BARTHEL

05.12.1883

2 597 840

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

279 465

Adolf WARDER-GUNNING

19.09.1886

3 056 346

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

279 466

Emil SCHULZ

27.05.1870

2 336 038

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

279 468

Walter BIERMANN

08.07.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 477

Werner WENDLER

18.10.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

279 494

Rudolf TONNDORFF

14.11.1913

4 365 864

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 495

Johannes KIESEWETTER

26.05.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

279 496

Wolfgang GÖLLNITZ

13.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 499

Gustav BELZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

279 500

Wilhelm DRAGER

03.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

279 504

Heinrich MEIER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

279 506

Kurt KARSCH

28.12.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 509

Erich KERSEBAUM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

279 510

Alois MAYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

279 511

Albert ILCH

 

 

SS-Scharführer

279 512

Fritz GERDIN

 

 

SS-Mann

279 513

Max PEPERKORN

14.11.1893

94 341

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

279 514

Otto WEBER

26.06.1894

55 4987

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

279 515

Werner ZWINGELBERG

02.08.1903

176 853

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

279 519

Gottlieb BLECHA

05.10.1898

902 606

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

279 520

Franz EBENSTEIN

17.11.1889

6 143 293

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

279 521

Karl EBERSTALLER

 

 

SS-Mann

279 525

Erich FAULAND

27.02.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 529

Ernst von GEORGSDORF

 

 

SS-Mann

279 530

Josef GRASL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

279 535

Halmar HANSY

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 552

Alois PLATZER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

279 555

Franz SIEBURG

 

 

SS-Mann
23.02.1939 r. - wykluczony z SS

279 558

Wilhelm SPEIL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

279 561

Otto SCHNOPFHAGEN

17.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

279 568

Walter STRAUSS

04.12.1914

4 129 667

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

279 571

Oskar VOGL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

279 572

Erich WAGNER

15.09.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

279 575

Friedrich WITTMANN

27.01.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 576

Josef WURZINGER

 

 

SS-Mann

279 577

Alfred NEDDERHOF

15.12.1912

4 605 681

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 21.03.1945 r.

279 578

Horst PEIPER

02.04.1912

5 020 840

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.06.1941 r.

279 582

Erich FLIR

05.03.1905

6 106 823

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

279 583

August NAGEL

04.01.1901

4 377 736

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

279 584

Leonhard SCHÄDER

27.04.1881

3 838

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

279 585

Otto SPRINGENSGUTH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

279 590

Alfred VOLLMER

15.05.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 591

Otto LAUTERBACH

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

279 592

Herbert BÖRNER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

279 596

Hans LANGER

01.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 597

Siegfried MUSACK

23.11.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 604

Horst RUSSLAND

05.10.1908

4 348 631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 624

Gerhard BEIERLEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

279 632

Henry THIELE

29.03.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 633

Gustav GENTH

28.07.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 635

Robert LANGER

11.11.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

279 669

Josef MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

279 677

Herbert LAMM

12.02.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 687

Friedrich STEIN

23.02.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 690

Georg BECKER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

279 691

Hermann HERMS

21.12.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 699

Siegfried JAKOBS

02.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 702

Heinz HOHLFELD

22.10.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 705

Adolf STENSCHKE

05.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 713

Karl WALLNER

 

 

SS-Hauptscharführer

279 718

Gerd SCHÄTTIGER

28.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 11.07.1944 r.

279 722

Max REINHARD

01.07.1896

89 072

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

279 744

Helmut NEUBERT

 

 

SS-Mann

279 748

Horst SCHAUPETER

13.12.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

279 751

Erwin KUSKE

09.02.1909

3 900 006

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

279 754

Walter STARK

06.02.1900

193 068

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

279 762

Joachim von PFLUGK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

279 821

Rudolf HANAGARTH

17.11.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 09.06.1945 r.

279 876

Alfred DEISZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

279 881

Gerhard SCHMIDT

04.10.1903

97 208

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

279 882

Franz MÜLLER

27.03.1901

1 323 141

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

279 883

Arthur SCHUCHARDT

29.03.1896

306 031

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

279 884

Adolf SEIDL

30.10.1908

222 980

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

279 885

Ernst KLEMENT

20.03.1888

439 838

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

279 899

Kurt PÖHLMANN

13.04.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

279 942

Willi HINTZ

19.09.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 950

Helmut SCHRÖDER

19.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

279 962

Hans SCHWARZ

11.06.1905

1 398

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

279 965

Joachim KRÖGER

22.09.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

279 971

Friedrich KOCH

15.01.1879

4 616 213

SS-Gruppenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

279 972

Otto SCHALL

07.02.1890

2 307 948

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

279 973

Lothar FRITSCH

19.06.1871

4 060 819

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

279 974

Hermann WALTHER-WEISBECK

21.06.1882

2 803 022

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
zmar³ 11.06.1939 r.

279 975

Alfred von BECKH

15.02.1870

5 354 436

SS-Gruppenführer - awans w dniu 01.12.1942 r.

279 976

Albrecht von PECHMANN

11.07.1879

5 354 456

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

279 977

Albert FETT

01.11.1872

4 707 139

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

279 978

Kurt HEYMANN

02.05.1906

44 951

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
15.02.1938 r. - wykluczony z SS

279 979

Alfred MÜLLER

26.02.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
03.08.1938 r. - wykluczony z SS

279 980

Eduard BORNHAUSEN

24.11.1876

5 945 100

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

279 987

Willi HASSENHÖLLER

05.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

279 989

Egon NAPIERALA

23.02.1905

95 549

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

279 991

Richard KOENIG

29.06.1892

3 934 029

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

279 992

Gerhard HEBERER

20.03.1901

3 972 811

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

279 993

Alfred DOHNA-SCHLOBITTEN

20.08.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion