Numery cz³onków SS od 28 000 do 28 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

28 004

Karl-Heinz WEBER

06.08.1899

979 820

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

28 010

Dr Hans GOLLBACH

03.02.1893

305 434

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

28 011

Franz SCHAMBERGER

 

1 016 439

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

28 023

Wilhelm DITTJEN

06.09.1894

29 417

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

28 024

Heinrich GRAMBROCK

 

 

SS-Rottenführer

28 031

Dr Leo LOMER

17.12.1877

22 169

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

28 039

Heinrich BLEY

28.07.1912

1 052 470

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

28 053

Dr Fritz GRAUER

17.09.1904

271 624

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

28 072

Heinrich MERTES

21.03.1899

296 562

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

28 073

Fritz BUCHHEISTER

 

769 152

SS-Obersturmführer

28 079

Karl HAGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

28 083

Clemens OHREM

 

 

SS-Oberscharführer

28 086

Edgar MOOG

02.10.1893

80 995

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

28 089

Hermann ELBERT

10.03.1895

318 372

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

28 097

Bruno BAUER

12.04.1894

294 545

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

28 105

Paul RASP

27.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 08.07.1943 r.

28 131

Ernst ERSFELD

 

 

SS-Unterscharführer

28 136

Erich HEINRICHS

 

 

SS-Rottenführer

28 169

Ernst HAUSTEIN

14.02.1902

938 090

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

28 185

Dr Hans KRINGS

 

458 939

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

28 187

Ernst RAUEN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

28 200

Karl BEVER

 

 

SS-Oberscharführer

28 212

Siegfried GEORGII

02.08.1900

865 199

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

28 216

Bernhard WAHL

 

 

SS-Rottenführer

28 235

Karl HACKLAND

06.07.1895

27 740

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

28 236

Wilhelm FIDELACK

19.02.1899

938 765

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

28 251

Otto MÜCKENHEIM

10.12.1890

16 251

SS-Hauptsturmführer

28 254

Hans RÖTTLINGSBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

28 265

Adolf SCHUPPENER

 

 

SS-Rottenführer

28 268

Dr Albert STEINMETZ

03.05.1904

415 521

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

28 303

Hermann WEIDMANN

06.06.1907

1 151 785

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

28 304

Dr Adolf SCHÜSSLER

23.10.1890

146 091

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.05.1935 r.

28 312

Franz HILLENBRAND

 

 

SS-Oberscharführer

28 321

Heinrich HOFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

28 323

Georg WEITZEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

28 325

Konrad WALD

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

28 333

Erwin THARANDT

25.12.1901

972 573

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

28 337

Felix STRAUTMANN

19.05.1907

794 974

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

28 339

Alexander TAMSEN

28.03.1910

502 164

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

28 340

Karl RIECK

21.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

28 341

Hans KARSTEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

28 344

Hans BIEDENWEG

 

972 832

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.03.1934 r.

28 345

Johannes WEDEMANN

06.12.1894

501 884

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

28 346

Waldemar WILHELM

30.01.1896

49 242

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

28 347

Hermann KLEINFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

28 349

Herbert GRUNWALD

29.03.1905

927 320

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

28 351

Erich MAURITZ

02.07.1907

618 470

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

28 356

Georg BRAUNSCHWEIG

02.08.1901

719 812

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

28 360

Karl HÄUSLER

03.09.1889

359 114

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

28 365

Franz DREISCH

08.01.1891

887 999

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

28 369

Hans KOCH

07.11.1906

122 053

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

28 370

Friedrich FICKENSCHER

23.06.1909

307 709

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

28 372

Willy BOCKLET

28.01.1910

1 002 032

SS-Obersturmführer

28 373

Paul KÜMMEL

13.04.1911

888 081

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

28 376

Hans BÜTTNER

31.03.1909

1 041 421

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

28 384

Hans SCHOB

 

 

SS-Unterscharführer

28 391

Heinrich DIMMLING

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

28 400

Theodor KÖNIG von PAUMBSHAUSEN

30.07.1911

751 580

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

28 401

Georg DÜNGFELDER

 

 

SS-Scharführer

28 405

Karl SCHUSTER

02.10.1895

2 615 027

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

28 407

Wilhelm HERTER

 

 

SS-Sturmmann

28 414

Otto VÖLLER

 

 

SS-Rottenführer

28 422

Georg EISCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

28 423

Heinrich DURIAN

 

 

SS-Oberscharführer

28 433

Dr Hans ZELLER

17.07.1907

832 274

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

28 434

Alfred PITSCHKA

26.02.1907

267 586

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

28 435

Dr Hermann DITTMAR

20.07.1908

832 435

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

28 437

Armin ROST

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

28 441

Arthur MÜNCH

12.11.1913

832 145

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

28 453

Oswald WITTIG

02.03.1903

747 424

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

28 456

Gottlieb ZEPTER

22.11.1906

118 116

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

28 460

Albert DÜKER

10.03.1903

747 575

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

28 461

Christoph DIEHM

01.03.1892

212 531

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.03.1934 r.

28 465

Hans SAYLE

09.08.1912

915 761

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

28 466

Georg MAIER

24.04.1913

915 748

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

28 474

Georg SCHELTER

09.09.1906

426 218

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

28 478

Erwin WALSER

01.08.1910

568 963

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

28 479

Eugen PLOCHER

23.09.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

28 484

Friedrich KURZ

 

 

SS-Sturmmann

28 492

Ludwig HAUGG

23.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

28 497

Ludwig BERKTOLD

 

 

SS-Sturmmann

28 499

Matthias GRÜNER

14.12.1903

917 206

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

28 501

Emil ZOLLHÖFER

20.09.1911

917 208

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

28 507

Matthaeus KABELIN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

28 510

Kurt MAYR

01.09.1911

917 225

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

28 511

Luitpold DENTLER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

28 512

Werner MAYR

30.09.1914

954 667

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

28 517

Josef ZAIGLER

 

 

SS-Unterscharführer

28 518

Willy SCHEFFLER

17.11.1881

954 463

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

28 552

Johann HARTL

 

 

SS-Oberscharführer

28 556

Johann DENZER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

28 560

Rupert MARDEIS

 

 

SS-Rottenführer
24.11.1941 r. - wykluczony z SS
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

28 564

Johann FENZL

 

 

SS-Oberscharführer
27.05.1935 r. - wykluczony z SS

28 571

Franz KIBLÖCK

 

 

SS-Unterscharführer

28 572

Hans WIENINGER

22.06.1894

260 803

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

28 581

Dr Paul PLESSNER

13.11.1901

1 108 305

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

28 582

Eugen LEUTNER

 

 

SS-Unterscharführer

28 611

Leonhard SCHLAFFER

30.10.1885

391 406

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

28 614

Hugo SCHWEIKHER

 

 

SS-Scharführer

28 653

Hans HUPFAUF

 

 

SS-Oberscharführer

28 674

Josef FRIEDINGER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

28 681

Emil LÖRNER

18.10.1908

1 173 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

28 683

Walter SCHALD

09.05.1912

1 068 724

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

28 685

Max JÄGER

13.06.1894

40 983

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

28 695

Harry TAUBERT

05.06.1904

824 549

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

28 715

Dr Hans-Ludwig FROHME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

28 717

Dr Paul OHNACKER

24.11.1886

449 643

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

28 734

Dr Ulrich DEISSNER

 

379 946

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.08.1934 r.

28 737

Walter SCHMITT

13.01.1879

592 784

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1942 r.

28 739

Willy ZÖLNER

 

 

SS-Unterscharführer

28 740

Johannes KLEINOW

10.02.1901

112 214

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

28 742

Heinz BISCHOFF

20.12.1908

950 370

SS-Sturmbannführer

28 743

Otto EHRICH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

28 745

Erich STAUDE

31.05.1908

623 916

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

28 752

Armin DIETRICH

25.08.1907

488 515

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

28 754

Hermann RECKNAGEL

24.09.1897

149 453

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

28 758

Arnold MARX

 

 

SS-Scharführer

28 759

Klaudius BILLERBECK

11.12.1902

234 860

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

28 762

Albert STENWEDEL

10.09.1908

471 358

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

28 763

Oskar HOHMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

28 766

Karl BOGNER

 

 

SS-Untersturmführer

28 768

Walter WÄHLING

 

 

SS-Unterscharführer

28 783

William TRÜBEL

 

 

SS-Rottenführer

28 788

Dr Eugen MOHR

22.06.1896

475 090

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

28 792

Rudolf ACHILLES

 

 

SS-Hauptscharführer

28 794

Wilhelm HERLING

21.02.1898

990 906

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

28 813

Erich BRINGMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

28 820

Wilhelm ENGEL

26.09.1910

946 209

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

28 826

Emil BLOCH

 

 

SS-Sturmmann

28 832

Fritz ASCHOFF

17.05.1910

549 731

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

28 834

Walter HAMMERSEN

05.01.1911

306 855

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

28 838

Hans von BERLEPSCH

 

 

SS-Unterscharführer

28 839

Karl EICHHORN

 

 

SS-Sturmmann

28 840

Fritz NEUSS

 

 

SS-Sturmmann

28 861

Erich HENZE

 

 

SS-Unterscharführer

28 868

Ernst GREULICH

07.07.1901

946 201

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r., oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

28 871

Ludwig FRIEDRICH

 

 

SS-Rottenführer

28 873

Friedrich BULTMANN

 

 

SS-Scharführer

28 898

Franz NAWROTH

 

 

SS-Unterscharführer

28 901

Diedrich WIECHEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

28 903

Werner FONTANE

16.02.1912

981 975

SS-Obersturmführer

28 907

Ludwig GEILE

22.09.1903

981 979

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

28 911

Deert JACOBS

07.07.1906

43 800

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

28 913

Edmund WERNEBURG

06.05.1907

998 821

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

28 922

Hans RIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

28 931

Herbert KRUSE

13.10.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

28 943

Adolf HAAS

14.11.1893

760 610

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

28 958

Karl von RITTER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

28 960

Alexander von BAER

14.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

28 963

Rolf PREISSEL

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

28 967

Dr Helmuth SCHMITT

06.03.1910

661 338

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

28 977

Alfred GUTBROD

20.10.1894

571 191

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

28 978

Hans GROS

12.04.1896

142 629

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

28 986

Ferdinand PFAFF

17.10.1894

826 707

SS-Obersturmführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion