Numery cz³onków SS od 280 000 do 280 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

280 001

Friedrich RITTER

12.06.1899

24 251

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

280 002

Erwin MIESCHEL

15.02.1906

72 189

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

280 003

Herbert REHWAGEN

25.03.1907

93 645

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

280 004

Otto MEHLING

14.03.1889

20 980

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

280 009

Johannes KOLLECKER

04.01.1910

215 710

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 010

Hermann RÖSSNER

02.04.1903

5 737 450

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 012

Emil OBERNDÖRFER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 013

Alfred MANHOLD

05.08.1898

33 726

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 015

Herbert ZIMMERMANN

19.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 016

Erich SCHAÜR

15.11.1897

403 818

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 018

Emanuel SCHÄFER

20.04.1900

4 659 879

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

280 020

Walter SCHENK

26.08.1911

4 583 232

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

280 031

Bernhard BUSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

280 034

Fritz DIETRICH

06.08.1898

2 674 343

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

280 036

Bernhard HEINRICHSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 041

Gustav NEHRING

15.01.1909

255 846

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 042

Wilhelm STUCKART

16.11.1902

378 144

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

280 044

Willi GINDEL

12.11.1895

2 622 471

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 046

Hans BLOMBERG

27.09.1906

2 467 090

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

280 047

Karl WEISS

29.03.1889

1 931 564

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 049

Heinz RICHTER

13.02.1903

48 512

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 051

Heinz KAHLE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 060

Hans BÜTOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 061

Bruno HARKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 062

Paul ROYE

02.01.1886

5 499 963

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

280 063

Walter KUNZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 064

Hans HOPPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 066

Hermann QUETTING

29.08.1900

3 282 750

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.01.1941 r.

280 067

Erich BUNKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 069

Rudolf TISCHER

19.07.1902

4 583 258

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

280 070

Franz GRADWINSK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 071

Otto BOVENSIEPEN

08.07.1905

35 782

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 072

Herbert FEDER

02.04.1909

340 018

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 073

Ernst WEISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 077

Johannes THIELE

22.03.1890

1 774 686

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 21.06.1944 r.

280 084

Heinrich IHLERT

27.10.1893

68 128

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 086

Richard FRAISSINET

25.05.1885

1 108 953

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

280 087

Fritz GLITZ

19.08.1909

718 188

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 088

Arthur KAUL

02.07.1903

715 850

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

280 091

Konrad SCHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 092

Henry PÖRSCKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 093

Andreas BEIERLIEB

12.11.1894

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 096

Hermann HAMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 097

Wilhelm HEIM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

280 099

Willy BLANK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

280 100

Hans WASSENBERG

30.09.1902

1 772 317

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

280 101

Emil VOGEL

30.05.1885

5 499 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 102

Werner GRAHN

05.01.1884

5 499 950

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 104

Hans KIEFFER

04.12.1900

2 632 427

SS-Sturmbannführer
26.06.1947 r. - stracony

280 105

Georg KLEIN

20.01.1897

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 106

Reinhold GLÜGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 107

Hans LANGE

14.07.1892

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 108

Johannes KRAUS

05.02.1893

5 275 296

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

280 112

Walter MEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 113

Kurt VOGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

280 116

Ernst LUXAT

03.03.1891

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 117

Bruno TREICHEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 121

Fritz LIPHARDT

03.05.1905

2 653 601

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

280 122

Wilhelm EBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 123

Kurt KREFFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 124

August DARGATZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 128

Wilhelm PARCHMANN

01.06.1895

2 901 079

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 129

Hermann ROHLFING

27.08.1900

5 632 257

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 130

Franz KADE

02.01.1887

1 418 711

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 132

Wilhelm DÖRING

07.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 13.04.1945 r.

280 134

Rudolf SÄUMENICHT

13.02.1916

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.08.1944 r.

280 142

Alfred KRUMBACH

12.04.1911

567 909

SS-Hauptsturmführer

280 143

Rudolf KLENKE

27.11.1909

345 785

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 145

Günther FUCHS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 146

Karl-Heinz BENDT

08.07.1908

167 655

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

280 147

August BECKER

 

 

SS-Hauptscharführer

280 148

Horst FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 150

Emil SCHUMBURG

14.05.1898

5 855 545

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

280 152

Arthur NEBE

13.11.1894

57 4307

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 09.11.1941 r.
21.03.1945 r. - stracony za udzia³ w spisku na ¿ycie A.Hitlera z 20.07.1944 r.

280 155

Dr Walter HAMMER

30.06.1907

3 196 199

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 156

Adolf HOEFER

03.05.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 159

Friedrich SOWA

12.09.1896

1 230 965

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 163

Erwin DING

19.09.1912

1 318 211

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans 09.11.1942 r.
11.08.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

280 166

Otto WALTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 169

Ferdinand THÜRMER

16.03.1900

236 767

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 170

Karl STÜBEL

18.11.1908

2 004 060

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 171

Hans KRÜGER

09.06.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

280 172

Max REICHMANN

15.04.1900

3 453 192

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 179

Hermann LING

10.03.1899

125 057

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

280 182

Eberhard HEINZE

01.01.1913

716 126

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

280 184

Gerd WENZEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 185

Johannes RADÜNZ

06.06.1916

2 301 348

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.04.1942 r.

280 186

Karl ZAGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 189

Willy HEIN

26.04.1917

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 190

Max BAUER

04.02.1906

138 002

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 194

Werner JACOB

10.04.1905

2 654 115

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1942 r.

280 196

Erwin WEINMANN

06.07.1909

774 436

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 11.05.1945 r.

280 206

Johannes MEYER

12.06.1906

957 937

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

280 210

Richard EBER

09.11.1909

1 041 904

SS-Hauptsturmführer

280 212

Hans BÄRMANN

09.05.1903

3 088 828

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

280 216

Paul WERNER

05.09.1890

1 293 714

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

280 218

Josef FAULHABER

27.04.1911

285 633

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 219

Helmut SCHMIDT

14.04.1897

370 129

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 221

Erich THUN

15.12.1893

 

SS-Untersturmführer - skazany na do¿ywocie zmar³ w wiêzieniu w 1950 r.

280 225

Paul MERTEN

27.08.1897

1 293 629

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1938 r.

280 226

Herbert KICKBUSCH

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS w 1944 r.

280 229

Bernhard SOHST

12.09.1901

2 390 367

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

280 230

Werner BLISSE

 

 

SS-Hauptsturmführer

280 231

Kurt GEISSLER

22.08.1902

2 591 797

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 234

Reinhard BREITENFELDT

11.06.1908

90 409

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 235

Rudolf MENTEL

31.07.1912

871 529

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 236

Alfred QUILITZ

15.08.1879

992 224

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 237

Kuno von STUTTERHEIM

19.07.1886

3 522 357

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 238

Fritz WÖHRN

12.03.1905

2 863 618

SS-Hauptsturmführer

280 239

Friedrich KOCKEROIS

27.06.1904

738 328

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 241

Hermann HAINKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

280 242

Herbert ZEMPEL

28.05.1910

165 110

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

280 243

Josef WALTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 244

Otto NUGEL

14.04.1904

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 245

Willi JESKE

17.03.1889

5 499 954

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 246

Karl TENT

25.08.1894

3 165 790

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 247

Ernst GERKE

06.05.1909

1 048 844

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

280 248

Hugo CHRISTMANN-JACOBY

17.11.1904

789 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 250

Max GÜNTHER

03.08.1890

4 583 135

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 252

Max SCHMITTNER

16.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 22.09.1944 r.

280 254

Herbert JUNG

12.12.1913

452 202

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 255

Georg HEINE

15.04.1904

67 284

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 257

Erich MEYER

22.01.1902

1 550 232

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 260

Karl MISCHKE

29.09.1899

 

SS-Untersturmführer

280 262

Constantin CANARIS

08.11.1906

1 032 858

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

280 263

Wilhelm THIELSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 268

Helmut SCHRADER

12.02.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 271

Alfred HESSE

20.11.1887

3 073 474

SS-Obersturmführer

280 272

Joachim KUMBIER

10.09.1909

690 896

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

280 275

Heinz RENNAU

20.02.1899

2 235 949

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

280 276

Walter RIENHARDT

24.11.1909

483 042

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 277

Alfred GÖPFERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 280

Werner FRIEDEMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

280 283

Emil GRILLENBERGER

19.09.1900

4 583 132

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 284

Gustav FISCHER

05.01.1903

74 066

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 285

Willy KÄTEL

08.08.1893

29 098

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 288

Hans FÜRBRINGER

04.02.1914

525 351

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 292

Klaus von LEPEL

31.08.1903

855 201

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

280 294

Hugo MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 296

Rudi LIST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 297

Reinhold HELLER

15.07.1885

2 826 302

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 300

Gerd FISCHER

31.07.1908

109 911

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

280 305

Max WEISER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

280 307

Emil HAUSSMANN

11.10.1910

185 729

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 308

Otto SCHÖPFER

21.03.1914

1 026 636

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 309

Guido ZIMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 311

Herbert BRAMFELDT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

280 313

Wilhem SCHÜRMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

280 316

Heinrich SCHÖNHALS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

280 319

Walter KOCH

19.09.1912

3 431 237

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

280 321

Josef MUSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 323

Fritz CARSTENS

1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 325

Josef GLATT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 332

Max EGGERDINGER

06.05.1903

14 463

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 333

Karl RITZENBERGER

01.11.1911

257 025

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 336

Alfred SCHIMMEL

05.04.1906

400 086

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

280 341

Albert RAPP

16.11.1908

774 433

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

280 342

Reinhard WINCKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 345

Friedrich PÜHL

18.08.1905

85 413

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1938 r.

280 348

Heinz KRUSCHE

 

 

SS-Oberscharführer

280 349

Heinz STUCKERT

 

 

SS-Untersturmführer

280 350

Helmut KNOCHEN

14.03.1910

1 430 331

SS-Standartenführer - awans w dniu 05.05.1942 r.

280 351

Herbert ENDER

16.06.1901

17 711

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 352

Friedrich WEBER

08.07.1881

103 567

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

280 353

Hermann SEIBOLD

06.12.1911

308 477

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

280 361

Josef BRADL

19.01.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 363

Ernst SPITZBART

07.02.1893

3 691 487

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 364

Gustav HAASS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

280 365

Luitpold KUHN

28.12.1900

1 869 959

SS-Untersturmführer - awans w dniu 07.10.1938 r.

280 367

Ernst KNAUF

17.10.1904

3 691 435

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

280 368

Paul von VIETINGHOFF-SCHEEL

05.04.1884

2 642 306

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 369

Hans KNORR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 371

Walter HOFMEISTER

17.12.1896

2 049 885

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 373

Paul WESTEDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 374

Erich LEHNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 375

Kurt HARDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 377

Albert PRINZING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 385

Hans SPILLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 387

Heinrich SEIBERT

15.07.1910

1 120 008

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

280 388

Horst LAUBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 402

Friedrich BUSCH

03.06.1905

509 972

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

280 403

Paul DRESSLER

12.10.1891

339 213

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 405

Otto BERGER

25.01.1880

4 357 409

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 406

Günther AUGUSTIN

08.09.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 410

Ernst KRAATZ

1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 411

Karl DITTRICH

20.06.1912

412 087

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 414

Rolf MAURER

28.11.1911

421 406

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1938 r.

280 417

Paul BALLSCHUSS

22.11.1897

3 716 054

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 418

Hans-Joahim LEYER

1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 427

Albert HOFMANN

06.06.1895

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

280 428

Richard HOSSFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 436

Josef SCHÖPPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 440

Alexander LANDGRAF

20.05.1906

75 943

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

280 442

Ludwig CHANTRE

20.04.1907

454 338

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 445

Walter SPECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1939 r.

280 447

Johannes VIEWEG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 451

Walter OTT

13.02.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.2945 r.

280 452

Hermann FRIESE

29.08.1901

1 103 511

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 453

Karl WEIGANDT

27.10.1907

320 920

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1940 r.

280 454

Walter HOFFMANN

26.01.1910

140 791

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

280 455

Paul MANGOLD

10.06.1902

404 885

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

280 456

Martin WEIS

22.04.1907

99 384

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

280 458

Emil BRUMME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 459

August ULLRICH

17.10.1895

3 522 390

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.10.1938 r.

280 470

Wilhelm DORN

16.09.1896

244 080

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

280 476

Heinz HUCHTMANN

 

 

SS-Oberscharführer

280 478

Volkmar SIMON

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 480

Kurt LEISCHKE

22.11.1905

4 759 000

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 484

Bodo WIESCHENDORF

11.07.1910

4 922 873

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 485

Walter SPÄTH

22.03.1898

2 780 716

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 486

Walter SCHURER

24.09.1906

3 228 283

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 487

Hanns LEGATH

14.03.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

280 490

Paul SCHUMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 491

Erich SIMON

11.03.1893

3 020 433

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

280 492

Gerhard EISENSCHMID

17.07.1907

674 585

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

280 493

Fritz BOLLE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

280 494

Otto KÖHLER

05.02.1901

44 069

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

280 495

Erwin KIESEWALTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 496

Ewald KNEPPER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 498

Karl DEHNE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

280 503

Walter AUGUSTIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

280 506

Wilhelm STEMMLER

07.04.1888

1 098 870

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1937 r.

280 508

Wilhelm WEHRHAHN

13.05.1905

601 981

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 510

Heinrich HERRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

280 513

Nikolaus BAUMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

280 539

Rudolf SPENGEMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

280 549

Wilhelm RÖVER

17.07.1884

947 207

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.05.1937 r.

280 553

Kurt PFÜTZNER

24.08.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.09.1941 r.

280 558

Martin ROTH

12.12.1914

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

280 559

Günther HAASE

25.06.1913

715 497

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

280 570

Josef HENSCHEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

280 586

Oskar HENNING

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1942 r.

280 594

Friedrich BÜCHNER

12.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 611

Ernst WANDERSLEB

02.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

280 620

Albert DAHL

23.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.08.1943 r.

280 622

Willi HOMBURG

02.03.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1942 r.

280 650

Gustav HERWIG

24.06.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

280 674

Heinrich SIEKMEIER

15.12.1903

60 462

SS-Oberführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 681

Willi BORMUTH

15.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 686

Friedrich SAURE

22.02.1906

992 437

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 692

Heinz WINKELS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

280 693

Bernhard HUMMES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

280 695

Ludwig SCHNEIDER

14.12.1907

43 701

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 696

Karl STORCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

280 697

Werner FAUST

22.07.1905

147 216

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

280 698

Hans BETHGE

16.06.1894

1 060 042

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

280 707

Karl HARTMANN

17.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 708

Johannes HARMS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

280 723

Gerhard HÄSE

08.09.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

280 732

Kurt HARTWICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

280 742

Wolfram DÖRING

 

 

SS-Mann

280 750

Franz MAYR

15.11.1914

3 448 015

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 756

Rudolf DEHE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

280 761

Walter BERNOTH

25.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

280 792

Walter BÖRNER

02.12.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

280 808

Heinz ZANGENBERG

20.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

280 837

Karl SCHULZ-STREECK

21.01.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

280 839

Johann DOLLMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

280 844

Ernst EHLERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

280 868

Günther BRAUN

20.10.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

280 873

Erhard SCHNEIDER

01.05.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

280 876

Leo KIRCHRATH

01.04.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

280 878

Ernst MERGENTHAL

03.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

280 904

Martin GROSS

08.05.1901

1 333

SS-Oberführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

280 905

Wilhelm MIHM

21.10.1902

3 657 419

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

280 940

Friedrich MEYER

25.03.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

280 998

Georg HARDERS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

280 999

Hans ZIEGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion