Numery cz³onków SS od 281 000 do 281 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

281 000

Richard SAWADA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

281 005

Wilhelm KLEBERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

281 023

Gerd HOLZAPFEL

22.10.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.03.1945 r.

281 033

Hanns BAUR

04.05.1898

3 776 605

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.05.1937 r.

281 037

Felix LANDAU

21.05.1910

442 571

SS-Hauptscharführer

281 038

Walter MUTH

30.09.1903

1 213 922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

281 041

Otto MEISTERKNECHT

14.03.1901

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

281 052

Josef PÖPPL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

281 054

Fritz BERG

30.09.1897

338 661

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

281 059

Wilhelm HEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

281 061

Walter HARTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

281 062

Robert SCHRÖDEL

05.11.1916

 

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

281 065

Rudolf STANDL

22.01.1912

4 822 522

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

281 069

Helmut BAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

281 072

Norbert von BERGH-TRIPS

18.01.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 29.01.1941 r.

281 076

Karl EISENRIGLER

13.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

281 080

Kurt HOIS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

281 083

Herbert KLEIN

28.03.1909

1 089 803

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

281 087

Fritz KRAUS

22.03.1898

784 019

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

281 094

Ewald MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

281 099

Otto PUHR

09.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

281 100

Karl RATZNEBERGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

281 102

Leopold REISINGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

281 121

Helmut WLADER

04.11.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 122

Roland WILLER

28.03.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 123

Fritz WALTER

30.08.1896

177 064

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

281 124

Heinrich HOCHHAUSEN

26.05.1909

142 150

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1937 r.

281 131

Ewald PRÜSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

281 139

Günther EIBEN

03.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1943 r.

281 147

Hubert PÄTOW

11.08.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1945 r.

281 165

Willi LOHSE

02.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 01.05.1945 r.

281 166

Friedrich KATHREIN

27.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

281 175

Bruno WESSELS

 

 

SS-Mann

281 189

Georg ASSMUTH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

281 197

Eugen BRUNET

02.10.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

281 204

Dr Werner PAULMANN

16.04.1901

265 653

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

281 208

Helmut EHBRECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

281 218

Hermann NIKOLAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

281 219

Otto PESSINGER

02.09.1894

1 509 915

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.04.1941 r.

281 254

Stephan EULER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

281 255

Hans KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

281 260

Otto RIEDLE

27.11.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

281 268

Günther WEIGEL

28.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

281 278

Klaus KÖSLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

281 295

Rudolf LOHR

25.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

281 301

Werner SUNDERMANN

19.12.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

281 321

Kurt WAPPLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

281 333

Alfred JOHANSEN

29.07.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

281 334

Egon JAROSCHOWITZ

02.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

281 341

Max WERBER

09.11.1908

5 586 696

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

281 358

Friedrich GEBHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

281 362

Günther ALBOLDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

281 406

Helmut ALBRECHT

03.06.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 429

Wilhelm MASSMANN

19.02.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 434

Josef HOORMANN

06.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

281 437

Karl AUER

20.10.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

281 439

Willi HISLER

26.04.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 18.04.1945 r.

281 440

Karl STIEGLITZ

30.01.1916

4 887 293

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

281 442

Otto BÜRGER

07.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

281 452

Karl LAUBMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

281 453

Wilhelm BROSE

24.09.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

281 458

Hans GAUSS

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

281 511

Alfred ERB

29.07.1916

5 623 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

281 512

Konrad BRÖG

31.08.1894

2 384

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

281 516

Josef GÜNTHER

14.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

281 567

Günther WEIS

28.09.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

281 568

Rolf NEIDHARDT

05.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.09.1944 r.

281 573

Herbert STEIMER

03.03.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

281 575

Rudolf GRAGERT

14.04.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 20.04.1945 r.

281 579

Max WALTER

25.12.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 581

Kurt FRÖHLICH

09.03.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 582

Herbert FLOSS

25.08.1912

 

SS-Scharführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ zamordowany 22.10.1943 r.

281 592

Hartwig GÜNTHER

10.12.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 593

Martin ARNDT

06.05.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.12.1944 r.

281 594

Paul WINKLER

21.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

281 597

Hans BERGER

07.04.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 612

Herbert LINDEMANN

18.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

281 614

Helmut AGDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

281 617

Martin WALL

27.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1944 r.

281 629

Herbert BISCHOFF

23.02.1911

398 542

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

281 632

Herbert NASSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

281 653

Herbert MARSCHELKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

281 654

Wolfgang RÖHDER

17.08.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w maju 1945 r.

281 670

Emil SCHÄFFER

12.01.1905

3 214 198

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

281 699

Herbert LEHMANN

 

 

SS-Mann

281 702

Horst SCHMIETER

20.03.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.08.1941 r.

281 721

Adalbert SOBALLA

24.04.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

281 752

Georg RUTHS

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

281 756

Eduard HASTENTEUFEL

 

 

SS-Mann

281 771

Hans GOETZE

03.11.1897

4 691 460

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1939 r.
zgin±³ 27.05.1940 r.

281 784

Walter DECHOW

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

281 792

Ulrich MÖLLER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

281 796

Walter BAUR

16.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

281 798

Karl SCHUTZBACH

20.11.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

281 839

Sigmund GEGGERLE

20.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

281 849

Fritz HERETH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

281 891

Helmut RATZEL

30.08.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

281 906

Franz SCHREIBER

08.05.1904

1 934 152

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

281 910

Albert SCHMIDT-STÄHLER

07.08.1901

923 649

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

281 918

Hans VOLKENAND

15.05.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1944 r.

281 932

Josef MAINKA

 

 

SS-Mann

281 958

Max PAHLKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

281 974

Paul OTTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

281 987

Dr Wolfgang SCHENK

31.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion