Numery cz³onków SS od 282 000 do 282 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

282 029

Hermann BLUME

04.06.1891

3 759 291

SS-Hauptsturmführer

282 030

Wilhelm FREUND

 

3 751 205

SS-Untersturmführer
07.10.1937 r. - wykluczony z SS

282 032

Rudolf LERCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

282 039

Rudolf WENDT

13.10.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.04.1945 r.

282 042

Heimo HIERTHES

25.07.1897

2 945 974

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1941 r., oraz
SS-Standartenführer der Waffen-SS
13.04.1951 r. - zmar³ w sowieckiej niewoli

282 045

Fritz VOGEL

29.04.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

282 046

Gerhard EMMERSLEBEN

02.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

282 054

Leopold WOLFMEYER

20.05.1903

1 529 174

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1937r.
05.05.1938 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

282 066

Kurt HINTZE

08.10.1901

98 200

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
Genera³major der Polizei w dniu 21.02.1944 r.
13.11.1944 r. - zgin±³ w wyniku nalotu lotniczego

282 094

Hans MANDEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

282 097

Herbert HOFMANN

22.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 15.10.1945 r.

282 100

Paul MIESSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

282 101

Werner BRANDT

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

282 104

Willi HENRICHS

15.01.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.05.1940 r.

282 108

Claus RENTSCH

13.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

282 111

Jakob OBERLIES

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

282 113

Kurt RÖBKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

282 114

Helmut SCHIWECK

28.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.09.1942 r.

282 115

Erich RASCHKE

04.08.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

282 121

Toni AUER

1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.06.1942 r.

282 122

Hans RÖHWER

05.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

282 128

Hans LEITZBACH

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

282 147

Albert OSTERHAGEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

282 154

Walter SCHMERSCHNEIDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

282 165

Fritz ARLT

01.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

282 171

Kurt SCHRAMM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

282 189

Adolf METZGER

28.08.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

282 198

Hans SCHERMBACHER

04.01.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 10.11.1941 r.

282 221

Paul KOHLS

27.01.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

282 228

Helmut SCHIPPEL

17.09.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

282 257

Fritz SCHICHTHOLZ

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

282 260

Kurt DEGENKOLB

14.06.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.01.1945 r.

282 263

Karl SCHIBEL

13.10.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

282 274

Adalbert KÖTTING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

282 275

Eduard FOREJTNIK

 

 

SS-Hauptsturmführer- awans w dniu 20.04.1943 r.

282 277

Max SOLLMANN

06.06.1904

35 362

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.10.1940 r.

282 278

Heinrich HESS

12.09.1893

1 310 559

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

282 292

Fritz SCHADE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

282 311

Rudolf PETERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

282 363

Xaver BURKARD

 

 

SS-Mann

282 374

Josef GRAHAMMER

 

 

SS-Mann

282 381

Camillo LOEHNERT

02.08.1886

758 387

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

282 382

Ludwig JAKOB

22.12.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.,oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

282 384

Rudolf WEISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

282 389

Heinz POHL

30.01.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

282 398

Hans PETERSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

282 478

Hermann TOELLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

282 483

Reinhold MALSCH

22.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

282 537

Ernst STAERK

04.07.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

282 547

Karl HERWECK

12.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

282 642

Georg MEYER

15.08.1918

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

282 656

Dr Karl WENDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

282 657

Hugo PIEPENHAGEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

282 686

Ernst REINHARD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

282 693

Herbert GALLO

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

282 697

Rudolf RABRIG

05.02.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

282 776

Heinz LANGE

13.04.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

282 777

Henning von CÖLLN

12.10.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 03.08.1944 r.

282 799

Hans HIENZ

26.11.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

282 839

Fritz FRIEDRICH

06.12.1896

1 977 869

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

282 923

Max DOLLES

22.10.1916

 

SS-Unterscharführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

282 968

Kurt LENZ

24.03.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.07.1942 r.

282 976

Karl LANGHEINRICH

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

282 992

Walter PETERS

30.03.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion